Uutishuoneeseen

Hallituksen päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepalkkiojärjestelmässä

19.3.2009

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 19.3.2009 klo 13.15
Oriola-KD Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007
antaman  valtuutuksen  nojalla  päättänyt  tänään  suunnatusta
maksuttomasta osakeannista, jossa  luovutetaan yhteensä  150 480
kappaletta  yhtiön  hallussa  olevia  omia  B-osakkeita  yhtiön
toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD Oyj:n konsernin johtoryhmän
ja laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmää. Nämä osakkeet edustavat noin 0,11 % yhtiön
kaikista osakkeista ja noin 0,01 % kokonaisäänimäärästä.

Osakeannissa luovutettavat B-osakkeet on tarkoitus siirtää saajilleen
arviolta 26.3.2009, minkä ajankohdan jälkeen osakkeet tuottavat samat
osakkeenomistajan oikeudet kuin muut B-osakkeet, mukaan  lukien
oikeuden osinkoon tilikaudelta 2008.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com