Uutishuoneeseen

Oriola-KD hankkii Ruotsin apteekkihuutokaupassa 171 apteekkia

9.11.2009

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 9.11.2009 klo 9.25

Oriola-KD Oyj:n ja KF:n (Kooperativa Förbundet) yhteisyritys Kronans
Droghandel Retail AB on allekirjoittanut Apoteket AB:n (julk.) kanssa
sopimuksen, jolla se hankkii ruotsalaisen maanlaajuisen 171 apteekkia
sisältävän apteekkiklusterin, Pharmacy Company Sweden 2 AB:n koko
osakekannan.

Kaupan kohteena olevien 171 apteekin Proforma liikevaihto vuonna 2008
oli yhteensä 4,4 miljardia Ruotsin kruunua, ja apteekkien osuus
Ruotsin apteekkimarkkinasta oli 14,5 prosenttia. Apteekkien Proforma
liikevoitto sisältäen keskimääräiset Apoteket AB:n hallinnolliset
kulut oli 183 miljoonaa Ruotsin kruunua vuonna 2008, 4,2 prosenttia
liikevaihdosta. Hankittavan apteekkiklusterin nettovelat olivat
elokuun 2009 lopussa yhteensä 136 miljoonaa Ruotsin kruunua.
Apteekkiklusterin henkilöstömäärä vuoden 2008 lopussa oli 931.

Yrityskaupan käteishinnan arvioidaan olevan yhteensä noin 1,56
miljardia Ruotsin kruunua. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2010
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sen loppuunsaattaminen
edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen (Konkurrensverket)
hyväksynnän ja maan lääkelaitoksen (Läkemedelsverket) myöntämän
apteekkiluvan.

Yhteistyö Kooperativa Förbundetin kanssa

Apteekkien hankinnan yhteydessä Oriola-KD ja KF ovat toteuttaneet
aiemmin julkistamansa Ruotsin lääkkeiden vähittäismarkkinoita
koskevan yhteistyön perustamalla yhteisyritys Kronans Droghandel
Retail AB:n. Osakassopimuksen mukaan Oriola-KD:n omistusosuus uudesta
yhtiöstä on 80 prosenttia ja KF:n osuus 20 prosenttia. Kronans
Droghandel Retail AB:n hallituksen jäsenistä neljä on Oriola-KD:n
nimeämiä ja yksi KF:n. Yhtiön toimitusjohtajaksi on nimitetty Cecilia
Marlow.

Yhteistyö mahdollistaa Kronans Droghandel Retail AB:lle uusien
apteekkien perustamisen ensisijaisesti KF:n omistamien Coop hyper-
ja  supermarkettien yhteyteen. Oriola-KD vastaa apteekkiketjun
kehittämisestä ja liiketoiminnan johtamisesta. Yhteisyritys toimii
Kronans Droghandel -brändin alla.

Apteekkien haltuunotto

Oriola-KD on valmistautunut Ruotsin apteekkimarkkinan vapautumiseen
jo yli 15 kuukauden ajan tavoitteena luoda johtava apteekkiketju
Ruotsiin. Tukholmaan on perustettu uusi vähittäiskaupan organisaatio,
joka on rakentanut apteekkiliiketoiminnalle tarvittavat prosessit ja
osaamisen. Organisaatio on valmis ottamaan apteekkitoiminnan
haltuunsa kaupan loppuunsaattamisen jälkeen, yksityiskohtaisen
klusterin haltuunottosuunnitelman mukaisesti. Oriola-KD jatkaa
liiketoiminnan kehittämistä ja apteekkiketjun laajentamista yhdessä
KF:n kanssa.

Yritysoston rahoittaminen

Oriola-KD ja KF rahoittavat hankinnan osittain 600 miljoonan Ruotsin
kruunun pääomasijoituksella Kronans Droghandel Retail AB:hen.
Pääomasijoituksen lisäksi Kronans Droghandel Retail AB on sopinut 1,3
miljardin Ruotsin kruunun luottojärjestelystä Nordea Pankki Suomi
Oyj:n, Pohjola Pankki Oyj:n, Sampo Pankki Oyj:n ja Svenska
Handelsbanken AB (julk.), Suomen sivukonttoritoiminnan kanssa. Nordea
Pankki Suomi Oyj toimi järjestelyssä agenttina.

Lainaa käytetään hankinnan rahoittamiseen, uusien apteekkien
perustamiseen liittyviin investointeihin ja käyttöpääomaan Ruotsissa.
Luottojärjestelyyn sisältyy lainasopimusten kovenantteja, jotka
perustuvat Oriola-KD:n nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen sekä
nettovelkaantumisasteeseen.

Oriola-KD on aloittanut Ruotsissa Pohjola Pankki Oyj:n kanssa
myyntisaamisten myyntiohjelman (myyntisaamisilla ei
palautumisoikeutta) rahoittaakseen pääomasijoituksensa Kronans
Droghandel Retail AB:hen. Kaupan loppuunsaattamisen jälkeen
Oriola-KD:n nettovelkaantumisasteen odotetaan nousevan syyskuun 2009
lopun 44 prosentista 100 prosentin tasolle.

Yritysosto tukee Oriola-KD:n strategiaa

Apteekkien hankinta tukee Oriola-KD:n strategiaa laajentaa yhtiön
toimintaa lääkkeiden tukkukaupasta vähittäiskauppaan kaikissa niissä
yhtiön toimintamaissa, joissa se on markkinasääntelyn mukaan
mahdollista.
Oriola-KD:n täysin omistama tytäryhtiö Kronans Droghandel AB (KD
Pharma) on toiminut Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
yli sata vuotta. Viimeisten 40 vuoden aikana tukkuyhtiö on
toimittanut päivittäin lääkkeitä kaikkiin Apoteket AB:n apteekkeihin
täyttäen alan laatu- ja tarkkuusvaatimukset. Hankinta on
Oriola-KD:lle looginen askel laajentumisessa apteekkitoimintaan.
Oriola-KD laajentui Venäjän apteekkialan tukku- ja
vähittäismarkkinoille vuonna 2008, ja on nykyisin yksi Venäjän
johtavista lääkkeiden vähittäis- ja tukkuyhtiöistä.

Ruotsin apteekkimarkkinan vapautuminen

Ruotsin valtiopäivät päättivät 29. huhtikuuta 2009 maan
apteekkimonopolin vapauttamisesta heinäkuun 1. päivästä 2009 alkaen.
Apteekkimarkkinan vapautumisen jälkeen myös muut toimijat kuin
Apoteket AB voivat harjoittaa apteekkiliiketoimintaa Ruotsissa.
Samalla ilmoitettiin, että 466 apteekkia myydään suurille ja
keskikokoisille yhtiöille ja että valtion omistukseen jäävät 150
apteekkia myydään pienyrittäjille myöhemmin. Apoteket AB:n
omistukseen jää 330 apteekkia. Ruotsin apteekkimarkkinan koko vuonna
2008 oli noin 30,3 miljardia Ruotsin kruunua.
"Ruotsin apteekkimarkkinan vapautuminen ja apteekkien hankinta on
meille tärkeä strateginen hanke ja erinomainen
investointimahdollisuus Ruotsissa. Kronans Droghandel on
valmistautunut tähän mahdollisuuteen rakentamalla vähittäiskaupan
organisaatiota elokuusta 2008 alkaen ja investoimalla merkittävästi
hankkeen toteuttamiseksi. Strategiamme ja tavoitteidemme mukainen
Ruotsin markkinoille suunniteltu apteekkikonsepti, yksityiskohtainen
haltuunottosuunnitelma ja vahva organisaatio ovat valmiina. Yhteiseen
osaamisemme ja huolelliseen valmistautumiseen pohjautuen Kronans
Droghandel on valmis toimittamaan lääkkeet turvallisesti ja
oikea-aikaisesti kaikissa olosuhteissa.", sanovat Oriola-KD:n
toimitusjohtaja Eero Hautaniemi ja Kooperativa Förbundetin
toimitusjohtaja Lars Idermark.

Kutsu puhelinkokoukseen

Oriola-KD Oyj järjestää puhelinkokouksen koskien apteekkien hankintaa
Ruotsissa 9.11.2009 kello 16.00 alkaen. Puhelinkokouksen
puhelinnumero on (09) 69 379 735 ja vahvistusnumero: 2127424.
Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO

Lisätietoja:
Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com