Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n 9,35 miljoonan B-sarjan osakkeen suunnattu osakeanti

2.6.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 2.6.2009 klo 18.35

EI LUOVUTETTAVAKSI, EI JULKAISTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN TAI JAPANIIN.

Oriola-KD laskee liikkeeseen yhteensä 9,35 miljoonaa uutta B-sarjan
osaketta suunnattuna osakeantina, joka vastaa noin 9,98 prosenttia
Oriola-KD:n B-sarjan osakkeista ennen osakeantia.

Osakeannin tavoitteena on vahvistaa yhtiön pääomarakennetta.

SEB Enskilda toimii järjestäjänä välittömästi aloitettavalla
nopeutetulla tarjousmenettelyllä toteutettavassa suunnatussa
osakeannissa.


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO

Lisätietoja:

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puhelin 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

SEB Enskilda
David Glasspool puhelin +44 (0) 207 246 4066
Mika Laukia puhelin 050 561 1518

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

Huomautus:

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai
epäsuorasti, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan tai Japaniin. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S Securities Act of 1933)
mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt eikä
sen tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus
myyntitarjouksen tekemiseen. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa
maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä
tai edellyttäisi soveltuvan lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä.

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Iso-Britanniassa. Mitään
esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään julkaistavaksi
Iso-Britanniassa. Siten arvopapereita ei saa myydä eikä tarjota
myytäväksi Iso-Britanniassa lukuun ottamatta Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 -laissa
määriteltyjä poikkeuksia.

SEB Enskilda toimii ainoastaan Yhtiön puolesta osakeannin yhteydessä,
eikä se ole vastuussa antamaan suojaa ja neuvoja muille tahoille kuin
yhtiölle osakeantiin tai muihin tässä mainittuihin asioihin liittyen.