Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n suunnattu maksullinen osakeanti on toteutettu ja rekisteröity

8.6.2009

Oriola-KD Oyj  pörssitiedote 8.6.2009 klo 15.30


EI LUOVUTETTAVAKSI, EI JULKAISTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN TAI JAPANIIN.

Oriola-KD Oyj:n hallituksen 3.6.2009 tekemä päätös suunnatusta
maksullisesta osakeannista, jossa laskettiin liikkeeseen 9.350.000
uutta B-sarjan osaketta institutionaalisille sijoittajille, on
toteutettu ja rekisteröity.

Suunnatussa annissa liikkeeseen lasketut uudet B-sarjan osakkeet on
merkitty kaupparekisteriin, ja ne on otettu kaupankäynnin kohteeksi
NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla 8.6.2009 yhdessä vanhojen
B-sarjan osakkeiden kanssa.

Osakeannin jälkeen yhtiössä on yhteensä 151.257.828 osaketta, joista
A-sarjan osakkeita on 48.392.203 kappaletta ja B-sarjan osakkeita on
102.865.625 kappaletta.

Oriola-KD Oyj

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai
epäsuorasti, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan tai Japaniin. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S Securities Act of 1933)
mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt eikä
sen tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus
myyntitarjouksen tekemiseen. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa
maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä
tai edellyttäisi soveltuvan lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä.

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Iso-Britanniassa. Mitään
esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään julkaistavaksi
Iso-Britanniassa. Siten arvopapereita ei saa myydä eikä tarjota
myytäväksi Iso-Britanniassa lukuun ottamatta Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 -laissa
määriteltyjä poikkeuksia.

SEB Enskilda toimii ainoastaan Yhtiön puolesta osakeannin yhteydessä,
eikä se ole vastuussa antamaan suojaa ja neuvoja muille tahoille kuin
yhtiölle osakeantiin tai muihin tässä mainittuihin asioihin liittyen.