Uutishuoneeseen

Oriola-KD toteuttaa 9,35 miljoonan B-sarjan osakkeen suunnatun osakeannin institutionaalisille sijoittajille

3.6.2009

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 3.6.2009 klo 9.55

EI LUOVUTETTAVAKSI, EI JULKAISTAVAKSI EIKÄ LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI
EPÄSUORASTI YHDYSVALTOIHIN, KANADAAN, AUSTRALIAAN TAI JAPANIIN.

Oriola-KD toteuttaa 9,35 miljoonan B-sarjan osakkeen suunnatun
osakeannin.

Oriola-KD laskee liikkeeseen yhteensä 9,35 miljoonaa uutta B-sarjan
osaketta, jotka vastaavat noin 9,98 prosenttia Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeista ennen osakeantia. B-sarjan osakkeet suunnataan
institutionaalisille sijoittajille hintaan 2,25 euroa per osake, ja
yhtiön osakeannilla hankkimat varat ovat yhteensä 21,0 miljoonaa
euroa. Suunnatun osakeannin ehdot ovat tämän pörssitiedotteen
liitteenä.

Suunnatussa annissa liikkeeseen laskettujen B-sarjan osakkeiden
listalleotto NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla tapahtuu
arviolta 8.6.2009.

Suunnatun annin järjestäjänä toimii SEB Enskilda.


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puhelin: 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

SEB Enskilda
David Glasspool +44 (0) 207 246 4066
Mika Laukia 050 561 1518

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy.
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


Huomautus:

Tätä tiedotetta ei saa julkaista tai muutoin levittää suoraan tai
epäsuorasti, kokonaan tai osittain, Yhdysvaltoihin, Kanadaan,
Australiaan tai Japaniin. Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous
Yhdysvalloissa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa
ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa
Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S Securities Act of 1933)
mukaisesti. Osakkeiden liikkeeseenlaskija ei ole rekisteröinyt eikä
sen tarkoituksena ole rekisteröidä mitään osaa tarjouksesta
Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita
yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole tarjous tai kehotus
myyntitarjouksen tekemiseen. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa
maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä
tai edellyttäisi soveltuvan lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden
lisäksi tarjousasiakirjan laatimista, rekisteröintiä tai muita
toimenpiteitä.

Tämä ei ole arvopapereiden myyntitarjous Iso-Britanniassa. Mitään
esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään julkaistavaksi
Iso-Britanniassa. Siten arvopapereita ei saa myydä eikä tarjota
myytäväksi Iso-Britanniassa lukuun ottamatta Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 -laissa
määriteltyjä poikkeuksia.

SEB Enskilda toimii ainoastaan Yhtiön puolesta osakeannin yhteydessä,
eikä se ole vastuussa antamaan suojaa ja neuvoja muille tahoille kuin
yhtiölle osakeantiin tai muihin tässä mainittuihin asioihin liittyen.

Oriola-KD Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on kokouksessaan 3.6.2009
päättänyt toteuttaa 16.4.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen
antaman valtuutuksen perusteella suunnatun osakeannin, jossa
tarjotaan enintään 9.350.000 uutta yhtiön B-sarjan osaketta
("Osake"). Osakkeet tarjotaan seuraavilla ehdoilla:

1. MERKINTÄOIKEUS
Osakeannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 9.350.000 uutta yhtiön
B-sarjan osaketta ("Osakkeet") ja kukin ("Osake"). Osakkeet tarjotaan
suunnattuna antina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2003/71/EC määrittelemille kokeneille sijoittajille osakeyhtiölain 9
luvun 3 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen.

2. MERKINTÄHINTA JA SEN KIRJAAMINEN TASEESEEN
Osakkeiden merkintähinta on 2,25 euroa osakkeelta. Osakkeen
merkintähinta perustuu nopeutetussa tarjousmenettelyssä (accelerated
book-building) määriteltyyn hintaan, jota pidetään Osakkeen käypänä
hintana.
Merkintähinta merkitään kokonaisuudessaan Yhtiön sijoitetun vapaan
oman
pääoman rahastoon.

3. MERKINTÄAIKA JA MERKINTÄPAIKKA
Osakkeiden merkintäaika alkaa 3.6.2009 ja päättyy 4.6 2009.
Osakkeiden merkintä tapahtuu Osakkeiden merkintähinnan maksamisella
Yhtiön määräämälle pankkitilille. Yhtiön hallitus pidättää oikeuden
pidentää osakkeiden merkintäaikaa.

4. OSAKKEEN MAKSUAIKA
Osakkeen merkintähinta maksetaan merkittäessä yllä mainitun
merkintäajan kuluessa.

5. OIKEUS OSINKOON JA MUIHIN OIKEUKSIIN
Oikeus osinkoon ja muut osakkeenomistajan oikeudet alkavat Osakkeiden
kaupparekisteriin merkitsemisestä lukien.
Osakkeet tullaan liittämään arvo-osuusjärjestelmään.

6. PERUSTEET MERKINTÄETUOIKEUDESTA POIKKEAMISELLE
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketaan, koska osakeannin
tarkoitus on vahvistaa Yhtiön pääomarakennetta. Siten
merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen on yhtiön kannalta osakeyhtiölain
9 luvun 4§:n mukainen painava taloudellinen syy.

7. MUUT SEIKAT
Osakeantiin liittyvistä muista seikoista ja käytännön toimenpiteistä
päättää Yhtiön hallitus.