Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n hallituksen päätös suunnatusta maksuttomasta osakeannista osakepalkkiojärjestelmässä

8.3.2010

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 8.3.2010 klo 13.45

Oriola-KD Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman
valtuutuksen nojalla päättänyt tänään suunnatusta maksuttomasta osakeannista,
jossa luovutetaan yhteensä 209.300 kappaletta yhtiön hallussa olevia omia
B-osakkeita yhtiön toimitusjohtajalle ja eräille Oriola-KD-konsernin johtoryhmän
ja laajennetun johtoryhmän jäsenille osana konsernin ylimmän johdon
osakepalkkiojärjestelmää. Nämä osakkeet edustavat noin 0,14 % yhtiön kaikista
osakkeista ja noin 0,02 % kokonaisäänimäärästä.

Osakeannissa luovutettavat B-osakkeet siirretään arviolta 19.3.2010, jonka
jälkeen osakkeet tuottavat samat osakkeenomistajan oikeudet kuin muut
B-osakkeet, mukaan lukien oikeuden osinkoon tilikaudelta 2009.

Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja

Thomas Heinonen
lakiasiainjohtaja

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1391650]