Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka

24.11.2010

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 24.11.2010 klo 16.50

Oriola-KD Oyj:n hallitus on vahvistanut Oriola-KD-konsernin pitkän aikavälin
tavoitteet ja osinkopolitiikan.  Tavoitteet perustuvat kasvuun, kannattavuuteen
(ROE) ja taseeseen liittyviin tunnuslukuihin. Uudet pitkän aikavälin tavoitteet
ja osinkopolitiikka korvaavat 1.11.2006 julkistetut tavoitteet ja
osinkopolitiikan.

Oriola-KD:n pitkän aikavälin tavoitteet ja osinkopolitiikka:

Kasvu

 * Markkinakasvua nopeampi kasvu


Kannattavuus

 * Oman pääoman tuottotavoite (ROE) yli 15 prosenttia


Tase

 * Pitkän aikavälin tavoite keskimääräiselle nettovelkaantumisasteelle on 40 -
  60 prosenttia


Osinkopolitiikka

 * Oriola-KD:n tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoina noin 50 prosenttia
  osakekohtaisesta tuloksesta
 * Yhtiön strategia ja taloudellinen asema otetaan huomioon vuosittaista
  osinkoa määritettäessä


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com

Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1465320]