Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2012

7.2.2013

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 7.2.2013 klo 8.30


Taloudellinen kehitys vuonna 2012

 * Liikevaihto kasvoi 15,3 % 2474,4 milj. euroon (2146,0 milj. euroa).
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 27,9 milj. euroa (13,2 milj.
  euroa).
 * Kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteinen 1,1 milj. euron
  saamisen arvonalentuminen  johtuen ruotsalaisen arvokuljetusyhtiö Panaxia
  AB:n konkurssista.
 * Liikevoitto oli 26,8 milj. euroa (liiketappio 20,2 milj. euroa sisältäen
  Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 milj. euron arvonalentumisen).
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 46,1 milj. euroa (28,1 milj. euroa).
 * Tilikauden tulos oli 17,2 milj. euroa (-24,1 milj. euroa) ja osakekohtainen
  tulos oli 0,11 euroa (-0,16 euroa).
 * Oman pääoman tuotto oli 5,6 % (-7,4 %).

Taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2012

 * Liikevaihto kasvoi 26,7 % 707,8 milj. euroon (558,8 milj. euroa).
 * Liikevoitto oli 10,7 milj. euroa (5,8 milj. euroa).
 * Tilikauden tulos oli 11,6 milj. euroa (4,0 milj. euroa) ja osakekohtainen
  tulos oli 0,08 euroa (0,03 euroa).

Hallituksen varojenjakoehdotus yhtiökokoukselle

 * Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 jaetaan
  osinkoa 0,05 euroa/osake (0,05 euroa/osake) ja, että varoja jaetaan vapaan
  oman pääoman rahastoista 0,04 euroa/osake (0,03 euroa/osake) pääoman
  palautuksena, yhteensä varojenjakoa 0,09 euroa/osake (0,08 euroa/osake).

 Avainluvut           2012   2011       2012 2011

 milj. EUR           1-12   1-12  Muutos % 10-12 10-12 Muutos %
------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto          2 474,4 2 146,0  15,3 % 707,8 558,8 26,7 %

 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä        27,9*   13,2** 111,5 % 10,7  5,8  84,8 %

 Liikevoitto             26,8  -20,2       10,7  5,8  84,8 %

 Tilikauden tulos          17,2  -24,1       11,6  4,0 187,8 %

 Osakekohtainen tulos, EUR      0,11  -0,16       0,08 0,03 187,8 %

 Osakekohtainen tulos, EUR***    0,08  0,02  395,6 %


  *) liikevoitto ilman kertaluonteista 1,1 milj. euron saamisen arvonalentumista
Ruotsissa.
 **) liikevoitto ilman Venäjän Stary Lekar -brändin 33,4 milj. euron
arvonalentumista.
***) osakekohtainen tulos oikaistuna Ruotsin vähittäiskauppayhtiön
vähemmistöosuuden hankintaan liittyneellä laskennallisella rahoitustuotolla,
Ruotsin verokannan laskun vaikutuksella ja Panaxia AB:n kertaluonteisesti
kirjatulla saamisen arvonalentumisella (vuosi 2011 ilman Venäjän Stary Lekar
-brändin arvonalentumista).

Näkymät vuodelle 2013

 * Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  kasvavan vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
  alkuvuoden liikevaihdon kasvu hidastuu ja liikevoitto jää edellisvuotta
  heikommaksi tammikuussa 2013 aloitetusta varastonhallintajärjestelmän
  käyttöönottoon liittyneistä haasteista johtuen.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 15,3 % 2474,4 milj. euroon ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 27,9 milj. euroa vuonna 2012. Ruotsin vähittäis- ja
tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 5,6 milj. euroa 16,2
milj. euroon ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketulos ilman
kertaluonteisia eriä parani 10,3 milj. euroa -2,3 milj. euroon. Suomen
tukkukaupan liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Ruotsin vähittäiskaupassa
kauppatavaroiden, reseptivapaiden  ja rinnakkaistuotujen lääkkeiden myynnin
suhteellisen osuuden kasvu paransivat myyntikatetta ja tietojärjestelmien
käyttöönottokulut eivät enää rasittaneet liikevoittoa vuonna 2012. Ruotsin
tukkukaupan alhainen laskutus ja 0,7 milj. euron valmistautumiskustannukset
liittyen apteekkiketjuille tarjottavan reseptivapaiden tuotteiden hankinta- ja
logistiikkapalvelun aloitukseen heikensivät liikevoittoa selvästi edelliseen
vuoteen verrattuna. Hankinta- ja logistiikkapalveluiden toimittaminen viidelle
apteekkiketjulle aloitettiin suunnitelman mukaisesti lokakuun alussa. Ruotsin
liiketoimintojen kannattavuus vahvistui segmentin molemmissa liiketoiminnoissa
neljännellä vuosineljänneksellä. Venäjän vähittäiskaupan kannattavuus parani
toiminnan tehostamisen ja kasvaneen apteekkikohtaisen myynnin seurauksena.
Venäjän tukkukaupan liiketappio pieneni alueellisen myynnin ja sairaalamyynnin
kasvun, toiminnan tehostamisen ja toimitusvarmuuden paranemisen tuloksena.
Suunnitelman mukaisesti konsernin Venäjän molempien liiketoimintojen liikevoitto
oli positiivinen vuoden 2012 viimeisellä vuosineljänneksellä. Jatkamme edelleen
määrätietoisesti suunnitelman mukaisia toimenpiteitä kannattavuuden
parantamiseksi."

Oriola-KD-konserni tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään vuositilinpäätökseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2011 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Tilinpäätöstiedotteeseen sisältyvät koko vuoden luvut ovat
tilintarkastettuja. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-joulukuu 2012

Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) liikevaihto vuonna 2012 oli 2474,4
milj. euroa (2146,0 milj. euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
27,9 milj. euroa (13,2 milj. euroa). Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 10,6 milj. eurosta 16,2 milj.
euroon ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio ilman kertaluonteisia
eriä pieneni 12,6 milj. eurosta 2,3 milj. euroon. Liikevoitto oli 26,8 milj.
euroa sisältäen kolmannella vuosineljänneksellä kirjatun kertaluonteisen 1,1
milj. euron saamisen arvonalentumisen johtuen arvokuljetusyhtiö Panaxia AB:n
konkurssista Ruotsissa (liiketappio 20,2 milj. euroa sisältäen Venäjän Stary
Lekar -brändin 33,4 milj. euron arvonalentumisen). Tulos rahoituserien jälkeen
oli 21,5 milj. euroa (-28,9 milj. euroa), tilikauden tulos 17,2 milj. euroa (-
24,1 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos 0,11 euroa (-0,16 euroa). Oriola-KD:n
rahoituskustannukset olivat 5,3 milj. euroa (8,7 milj. euroa) sisältäen
ensimmäisellä vuosineljänneksellä pankkilainojen uudelleenjärjestelyn yhteydessä
takaisinmaksetun lainan 0,7 milj. euron järjestelypalkkion jaksotuskustannuksen
ja neljännellä vuosineljänneksellä kirjatun 3,5 miljoonan euron laskennallisen
rahoitustuoton liittyen vähemmistöosuuden hankintaan Ruotsin
vähittäiskauppayhtiöstä. Verot olivat 4,3 milj. euroa (4,8 milj. euroa
positiiviset). Ruotsin verokannan muutoksella oli konsernin efektiivistä
veroastetta pienentävä vaikutus.

Oman pääoman tuotto oli 5,6 % (-7,4 %) vuonna 2012. Oman pääoman tuottoa
vahvisti liiketoimintojen parantunut kannattavuus, kirjattu 3,5 milj. euron
laskennallinen rahoitustuotto liittyen vähemmistöosuuden hankintaan Ruotsin
vähittäiskauppayhtiöstä ja Ruotsin verokannan lasku. Oman pääoman tuottoa
heikensi Panaxia AB:n kertaluonteisesti kirjattu 1,1 milj. euron saamisen
arvonalentuminen.

Konsernin liikevaihto ja tulos loka-joulukuu 2012

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 707,8 milj. euroa (558,8 milj.
euroa) ja liikevoitto oli 10,7 milj. euroa (5,8 milj. euroa). Ruotsin vähittäis-
ja tukkukaupan liikevoitto parani 2,6 milj. eurosta 4,6 milj. euroon ja Venäjän
vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto parani 0,2 milj. eurosta 3,1 milj. euroon.
Tulos rahoituserien jälkeen oli 12,3 milj. euroa (4,2 milj. euroa) sisältäen
3,5 miljoonan euron rahoitustuoton liittyen vähemmistöosuuden hankintaan Ruotsin
vähittäiskauppayhtiöstä. Tilikauden tulos loka-joulukuussa  oli 11,6 milj. euroa
(4,0 milj. euroa) ja osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,03 euroa).

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Tammi-joulukuu 2012

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2012 oli 460,5
milj. euroa (414,8 milj. euroa) ja liikevoitto 21,6 milj. euroa (20,6 milj.
euroa). Suomen tukkukaupan laskutus vuonna 2012 oli 1040,2 milj. euroa (970,0
milj. euroa) ja liikevaihto 380,7 milj. euroa (335,9 milj. euroa). Baltian
tukkukaupan liikevaihto oli 36,1 milj. euroa (34,1 milj. euroa) ja Consumer
Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella myytävien
terveydenhuollon kuluttajatuotteiden liikevaihto oli 44,2 milj. euroa (45,3
milj. euroa). Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 3,0 % (1,0 %) vuonna 2012. Oriola-
KD:n markkinaosuus Suomen tukkukaupassa oli 47,0 % (45,1 %) vuonna 2012.

Suomen tukkukaupan liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Consumer Health
-liiketoiminnassa kilpailutilanne kiristyi edellisvuodesta. Baltian vähittäis-
ja tukkukaupassa kaikkien toimintamaiden liiketulos oli positiivinen. Oriola-KD
solmi Suomessa uuden jakelusopimuksen Abbottin kanssa 1.1.2012 alkaen, Abbottin
markkinaosuus on noin 3 %. (lähde: IMS Health) Oriola-KD:n
päälogistiikkakeskuksessa Espoossa otettiin käyttöön uusi keräilyautomaatiolinja
vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja keräilyautomaatiolinjan laatu
ja tehokkuus nostettiin tavoitetasolle vuoden kolmannella vuosineljänneksellä.

Vuonna 2013 Suomen tukkukaupan strategisina painopistealueina ovat laadun ja
logistiikan parantaminen sekä innovatiivisten lisäarvopalveluiden kehittäminen
lääkeyhtiöille ja apteekeille.

Loka-joulukuu 2012

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan neljännen vuosineljänneksen 2012
liikevaihto oli 118,3 milj. euroa (105,7 milj. euroa) ja liikevoitto 5,4 milj.
euroa (4,4 milj. euroa). Suomen tukkukaupan laskutus neljännellä
vuosineljänneksellä oli 270,2 milj. euroa (244,9 milj. euroa) ja liikevaihto
97,6 milj. euroa (86,3 milj. euroa). Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 10,1
milj. euroa (8,7 milj. euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli
10,7 milj. euroa (10,9 milj. euroa).

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupassa vuoden 2012
lopussa oli 476 (492).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Tammi-joulukuu 2012

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2012 oli 1061,3 milj. euroa
(1042,0 milj. euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,2 milj.
euroa (10,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani
vähittäiskaupan parantuneesta kannattavuudesta johtuen. Vähittäiskaupassa
kauppatavaroiden, reseptivapaiden ja rinnakkaistuotujen lääkkeiden myynnin
suhteellisen osuuden kasvu paransi myyntikatetta ja tietojärjestelmien
käyttöönottokulut eivät enää rasittaneet liikevoittoa vuonna 2012. Tukkukaupan
alhainen laskutus ja 0,7 milj. euron valmistautumiskustannukset liittyen
apteekkiketjuille tarjottavan reseptivapaiden tuotteiden hankinta- ja
logistiikkapalvelun aloitukseen heikensivät liikevoittoa selvästi edelliseen
vuoteen verrattuna. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 502,5 milj. euroa (483,0
milj. euroa). Tukkukaupan laskutus oli 1401,4 milj. euroa (1424,5 milj. euroa)
ja liikevaihto 636,7 milj. euroa (616,5 milj. euroa).

Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 15,2 milj. euroa (10,6 milj.
euroa). Kolmannella vuosineljänneksellä kirjattiin kertaluonteinen 1,1 milj.
euron saamisen arvonalentuminen johtuen arvokuljetusyhtiö Panaxia AB:n
konkurssista ja tämän johdosta tuloutumatta jääneistä käteiskassavaroista
vähittäiskaupassa.

Lääkemarkkina laski Ruotsissa 1,7 % (kasvoi 2,0 %) vuonna 2012. Kireä
kilpailutilanne Ruotsin apteekkimarkkinalla on johtanut 9 kilpailevan apteekin
konkurssiin ja vuonna 2010 käynnistynyt apteekkien uusperustanta hidastui vuonna
2012. Oriola-KD:n markkinaosuus vähittäiskaupassa oli 13,4 % (13,5 %) ja
tukkukaupassa 35,8 % (38,1 %) vuonna 2012. (lähde: IMS Health) Lääkkeiden
rinnakkaistuonnin ja geneeristen lääkkeiden myynnin kasvu Ruotsissa laski
Oriola-KD:n markkinaosuutta lääkkeiden tukkukaupassa.

Oriola-KD avasi nettomääräisesti 10 uutta apteekkia Ruotsissa vuonna 2012 ja
apteekkeja oli yhteensä 219 (209) vuoden 2012 lopussa. Kauppatavararoiden- ja
reseptivapaiden lääkkeiden -valikoiman suhteellinen myynti oli vuonna 2012 noin
25 % kokonaismyynnistä. Oriola-KD osti noin 12,3 milj. eurolla Kooperativa
Förbundet ekonomisk föreningin (KF) 20 prosentin vähemmistöosuuden Ruotsin
vähittäiskauppayhtiö Kronans Droghandel Apotek AB:sta marraskuussa 2012. Kaupan
jälkeen Oriola-KD omistaa Kronans Droghandel Apotek AB:sta 100 prosenttia.
MedMera-kanta-asiakaskorttiin ja apteekkien perustamiseen liittyvä yhteistyö
KF:n kanssa jatkuu entisellään vähemmistöosuuden hankinnan jälkeen.

Oriola-KD:n Ruotsin tukkukauppayhtiö Oriola AB allekirjoitti kesäkuussa 2012
sopimukset Apoteksgruppenin, DocMorrisin, Medstopin ja Vårdapoteketin kanssa
reseptivapaiden tuotteiden hankinnasta, varastoinnista ja apteekkijakelusta.
Hankintasopimusten yhteisostojen arvioidaan olevan noin 130 milj. euroa vuodesta
2013 alkaen. Lisäksi Oriola AB vastaa Kronans Droghandel Apotek AB:n
reseptivapaiden tuotteiden hankinnasta, varastoinnista ja apteekkijakelusta.
Hankinta- ja logistiikkapalvelu aloitettiin suunnitelman mukaisesti lokakuun
alussa ja palvelusta saatavat taloudelliset hyödyt näkyvät täysimääräisesti
vuoden 2013 jälkimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen. Hankinta- ja
logistiikkapalvelun odotetaan parantavan tukkukaupan ja vähittäiskaupan
kannattavuutta kasvaneiden toimitusmäärien ja parantuneiden hankintaehtojen
seurauksena.

Vuonna 2013 vähittäiskaupan strategisina painopistealueina ovat apteekkien
kilpailuedellytysten parantaminen, kauppatavaroiden ja reseptivapaiden
lääkkeiden myynnin kasvattaminen ja noin 15 uuden apteekin avaaminen. Vuonna
2013 tukkukaupan strategiset painopistealueet ovat laadun ja tehokkuuden
parantamisessa sekä lääkeyhtiöille tarjottavien jakelu- ja lisäarvopalveluiden
kehittämisessä ja uusien logistiikkapalveluiden ja ostotoiminnan kehittämisessä
apteekkiketjuille.

Loka-joulukuu 2012

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihto
oli 292,4 milj. euroa (258,6 milj. euroa) ja liikevoitto oli 4,6 milj. euroa
(2,6 milj. euroa). Kannattavuus vahvistui segmentin molemmissa
liiketoiminnoissa. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 126,3 milj. euroa (121,4
milj. euroa). Tukkukaupan laskutus oli 385,4 milj. euroa (340,9 milj. euroa) ja
liikevaihto 204,0 milj. euroa (150,6 milj. euroa).

Henkilöstön määrä Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupassa vuoden 2012 lopussa oli
1324 (1223), josta 1064 henkilöä (988) työskenteli vähittäiskaupassa ja 260
henkilöä (235) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Tammi-joulukuu 2012

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto vuonna 2012 oli 952,7 milj. euroa
(689,4 milj. euroa) ja liiketappio 2,3 milj. euroa (liiketappio 46,0 milj. euroa
sisältäen Stary Lekar -brändin 33,4 milj. euron arvonalentumisen ja liiketappio
ilman arvonalentumisia 12,6 milj. euroa). Vähittäiskaupan kannattavuus parani
toiminnan tehostamisen ja tehtyjen hinnoittelumuutosten seurauksena kasvaneen
apteekkikohtaisen myynnin tuloksena. Venäjän tukkukaupan liikevaihto oli 831,1
milj. euroa (590,9 milj. euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto oli 148,6 milj.
euroa (132,3 milj. euroa). Tukkukaupan Moskovan ulkopuolisten jakelukeskusten
liikevaihto kasvoi noin 64 % vuonna 2012, minkä lisäksi lääkkeiden myynti
sairaaloille yli kaksinkertaistui edellisvuodesta. Tukkukaupan liiketappio
pieneni alueellisen myynnin ja sairaalamyynnin kasvun, toiminnan tehostamisen ja
toimitusvarmuuden paranemisen tuloksena. Molempien liiketoimintojen
käyttökatteet olivat positiivisia vuonna 2012.

Venäjän tukkukaupassa maksuajat ovat pidentyneet, mikä on johtanut
luottotappioriskien kasvuun. Oriola-KD kirjaa asiakasluottopolitiikkansa
mukaisesti myyntisaamisen arvonalentumisen, kun myyntisaaminen on erääntynyt yli
180 päivää laskun eräpäivästä ja myyntisaamiseen ei liity erillistä vakuutta.
Vuonna 2012 tukkukauppa kirjasi myyntisaamisten arvonalentumisia yhteensä 2,7
milj. euroa (1,9 milj. euroa). Erääntyneiden myyntisaamisten perintää jatketaan
aktiivisesti. Luottotappioriskien minimoimiseksi Venäjän tukkukauppa lyhensi
asiakkailleen antamia maksuaikoja, selkeytti myyntisaamisten perintäprosessia ja
vahvisti perintäorganisaatiota.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 22,7 % (12,4 %) Venäjän ruplissa vuonna 2012
(lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n vähittäiskaupan kasvu oli 9,7 % (26,0 %) ja
tukkukaupan liikevaihdon kasvu 37,3 % (15,8 %) Venäjän ruplissa vuonna 2012.
Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi yhteensä 35,0 % (24,9 %) Venäjän ruplissa vuonna
2012.

Vuonna 2013 vähittäiskaupassa panostetaan apteekkiportfolion kehittämiseen,
apteekkikohtaisten kilpailuedellytysten parantamiseen ja tuotevalikoiman
vahvistamiseen. Oriola-KD:llä oli vuoden 2012 lopussa 240 (249) apteekkia
Moskovan alueella, joista 169 (181) apteekkia toimii Stary Lekar -nimellä ja 71
(68) apteekkia 03 Apteka -nimellä. Vuonna 2012 avattiin 13 (32) apteekkia ja
suljettiin 22 (37) apteekkia. Oriola-KD saattoi kesäkuussa 2012 päätökseen
projektin kannattamattomien apteekkien sulkemisesta. Vähittäiskaupan koko vuoden
käyttökate oli positiivinen haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta.

Vuonna 2013 tukkukaupassa jatketaan alueellisen ja sairaalamyynnin kasvattamista
sekä panostetaan logistiikan toiminnan tehostamiseen. Tukkukaupan alueellisia
logistiikkakeskuksia on Moskovan päälogistiikkakeskuksen lisäksi kaksitoista.

Loka-joulukuu 2012

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan neljännen vuosineljänneksen 2012 liikevaihto
oli 296,9 milj. euroa (194,5 milj. euroa), josta vähittäiskaupan liikevaihto oli
41,3 milj. euroa (35,7 milj. euroa) ja tukkukaupan liikevaihto oli 265,2 milj.
euroa (164,9 milj. euroa). Vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto oli 3,1 milj.
euroa (0,2 milj. euroa). Molempien liiketoimintojen liiketulokset olivat
positiivisia vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä.

Henkilöstön määrä Venäjän vähittäis- ja  tukkukaupassa vuoden 2012 lopussa oli
3056 (3139), josta 1309 henkilöä (1464) työskenteli vähittäiskaupassa ja 1747
henkilöä (1675) tukkukaupassa.

Konsernin tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.12.2012 oli 1318,5 milj. euroa (1273,3 milj.
euroa). Rahavarat olivat 88,1 milj. euroa (153,8 milj. euroa), oma pääoma oli
314,9 milj. euroa (299,3 milj. euroa) ja omavaraisuusaste oli 24,9 % (24,4 %).

Oriola-KD:n 276,7 milj. euron konserniliikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvosta on kohdistettu 116,7
miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupalle, 27,8 miljoonaa euroa
Ruotsin lääkkeiden tukkukaupalle, 88,6 miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden
tukkukaupalle ja 43,6 miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle.
Venäjään liittyvä liikearvo on kohdistettu vuoden 2012 toisella
vuosineljänneksellä tulevaisuuden ennustettujen rahavirtojen suhteessa Venäjän
rahavirtaa tuottaville yksiköille: Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle ja
Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle.

Vuoden 2012 lopussa korolliset velat olivat 94,8 milj. euroa (173,0 milj.
euroa), korolliset nettovelat 6,7 milj. euroa (19,2 milj. euroa) ja
nettovelkaantumisaste 2,1 % (6,4 %). Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa on
aloitettu vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä ei palautumisoikeudellisten
myyntisaamisten myyntiohjelma liittyen kuukausittaisiin myyntisaamisiin Ruotsin
valtion aluehallinnoilta. Ohjelma oli kooltaan 22,7 milj. euroa vuoden 2012
lopussa. Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu ei
palautumisoikeudellisten myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2012. Yhteensä
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa oli myyty myyntisaamisia 72,1
milj. euroa (61,1 milj. euroa) vuoden 2012 lopussa. Korolliset velat
muodostuivat lähinnä yritystodistusohjelman käytöstä ja apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa. Oriola-KD osti käteiskaupalla Ruotsin apteekkiyhtiön
vähemmistöosuuden vuoden 2012 neljännellä vuosineljänneksellä. Vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuus raportoitiin aiemmin korollisena velkana.

Oriola-KD:n 100,0 milj. euron sitova pitkäaikainen luottolimiittisopimus ja
43,3 milj. euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä
vuoden 2012 lopussa. Oriola-KD:n 150 milj. euron yritystodistusohjelmasta oli
käytössä 43,8 milj. euroa (0,0 milj. euroa) katsauskauden lopussa. Oriola-KD
uudelleenjärjesteli helmikuussa 2012 kaikki pitkäaikaiset ulkopuoliset
lainasopimuksensa allekirjoittamalla neljän pankin kanssa huhtikuussa 2014
erääntyvän 100,0 milj. euron monivaluuttaisen valmiusluottosopimuksen.

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2012 oli 46,1 milj. euroa (28,1 milj.
euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat 23,1 milj. euroa (11,8 milj.
euroa). Ruotsissa aloitettu myyntisaamisten myyntiohjelma vahvisti
liiketoiminnan nettorahavirtaa 22,7 milj. euroa. Investointien nettorahavirta
oli -34,9 milj. euroa (-27,1 milj. euroa) sisältäen Kronans Droghandel Apotek
AB:n 12,3 milj. euron vähemmistöosuuden hankinnan.

Oriola-KD maksoi vuoden 2012 toisella neljänneksellä osinkoa 7,6 milj. euroa
tilikaudelta 2011 (7,6 milj. euroa tilikaudelta 2010), eli 0,05 euroa osakkeelta
(0,05 euroa osakkeelta), ja palautti pääomaa 4,5 milj. euroa (19,7 milj. euroa),
eli 0,03 euroa osakkeelta (0,13 euroa osakkeelta).

Investoinnit

Vuoden 2012 bruttoinvestoinnit olivat 22,6 milj. euroa (28,8 milj. euroa)
koostuen apteekkien uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan
tehostamiseen liittyvistä investoinneista. Moskovan logistiikkakeskusta koskevan
investointisuunnitelman johdosta Oriola-KD tulee kirjaamaan nopeutetusti
poistoja noin 2,0 milj. euroa vuonna 2013.

Henkilöstö ja johtoryhmä

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.12.2012 oli 4856 (4854), josta 10 % työskenteli
Suomessa ja Baltiassa (11 %), 27 % Ruotsissa (25 %) ja 63 % Venäjällä (64 %).
Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Muutoksia Oriola-KD:n johtoryhmässä: Lars Birkeland, kauppatieteiden maisteri
(s. 1964), nimitettiin Kronans Droghandel Apotek AB:n uudeksi toimitusjohtajaksi
9.1.2012 alkaen. Konstantin Minin, lääkäri (s. 1974), joka toimi aiemmin Oriola-
KD:n Venäjällä toimivien Stary Lekar ja 03 Apteka -apteekkiketjujen kaupallisena
johtajana, nimitettiin Oriola-KD:n Venäjän vähittäiskaupan liiketoiminnan
johtajaksi 1.3.2012 alkaen. Henry Fogels vastaa 1.3.2012 alkaen Oriola-KD:n
Venäjän lääkkeiden tukkukaupasta. Kimmo Virtanen nimitettiin Suomen, Ruotsin ja
Baltian lääkkeiden tukkukaupan johtajaksi ja Oriola Oy:n toimitusjohtajaksi
15.5.2012 alkaen. Tuomas Itkonen, kauppatieteiden maisteri (s. 1968), aloitti
Oriola-KD Oyj:n talous- ja rahoitusjohtajana 1.11.2012 alkaen.

Suomen ja Baltian lääketukkukaupan johtaja Jukka Niemi erosi konsernin
palveluksesta ja Oriola Oy:n toimitusjohtajan tehtävästä 1.5.2012.

Oriola-KD:n johtoryhmän muodostivat 31.12.2012:

  * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
  * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Henry Fogels, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukkukauppa
  * Thomas Gawell, johtaja, Ruotsin lääkkeiden tukkukauppa
  * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
  * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
  * Kimmo Virtanen, varatoimitusjohtaja ja johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian
lääkkeiden tukkukauppa

Muutokset konsernirakenteessa 2012

Oriola-KD Holding Sverige AB osti 30.11.2012 Kronans Droghandel Apotek AB:n 20 %
vähemmistöosuuden.  Yhtiö raportoidaan edelleen osana Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa -segmenttiä. Kaupan jälkeen Oriola-KD-konserni omistaa
Kronans Droghandel Apotek AB:sta 100 prosenttia.

Konsernin sisäisinä tytäryhtiöfuusioina Panpharmacy Oy on fuusioitu Oriola Oy:n
Suomessa ja OOO Valis Pharma on fuusioitu OOO Vitim & Co:n Venäjän
vähittäiskaupassa. Muutoksilla ei ollut vaikutusta konsernin tulokseen.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto vuonna 2012:

 Osakkeiden vaihto         tammi-joulukuu 2012 tammi-joulukuu 2011

                   A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja

 Vaihto, milj. kpl           5,7    29,5   2,9    71,8

 Vaihto, milj. euroa          11,5    57,3   8,2    188,2

 Ylin kurssi, euroa          2,44    2,25  3,83    3,74

 Alin kurssi, euroa          1,77    1,70  1,70    1,57

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,27    2,23  1,89    1,72


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.12.2012 oli 339,2 milj. euroa (268,7 milj.
euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 23,3 % (49,4 %) koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 12,0 % (6,1 %) ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 28,4 % (69,0 %).

Joulukuun 2012 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 kappaletta (47.148.710)
ja B-sarjan osakkeita 104.109.118 kappaletta (104.109.118). Yhtiön hallussa on
96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 % ja äänimäärästä 0,009 %.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. Vuonna 2012 ei ole muunnettu A-sarjan osakkeita
B-sarjan osakkeiksi (14.450 A-sarjan osaketta muunnettu B-sarjan osakkeiksi).

Oriola-KD:lla on voimassa oleva avainhenkilöiden osakepohjainen
kannustusjärjestelmä vuosille 2010-2012. Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012
uudesta konsernin ylimmän johdon osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä
vuosille 2013-2015. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja
niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta
2013 palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja
sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE). Lisäksi Oriola-KD Oyj suunnittelee
osakesäästöohjelman perustamista noin 70:lle konsernin avainhenkilölle. Oriola-
KD Oyj:n hallituksen on tarkoitus tehdä lopullinen päätös järjestelmästä
keväällä 2013.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2012 päätöksiä

Oriola-KD Oyj:n 26.3.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
vastuuvapauden 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokouksen päätösten
mukaisesti yhtiö maksoi 12.4.2012 osinkona 0,05 euroa osaketta kohden ja
pääomanpalautuksena 0,03 euroa osaketta kohden.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Jukka Alhon, Harry Braden,
Per Båtelsonin, Pauli Kulvikin, Outi Raitasuon, Olli Riikkalan (puheenjohtaja),
Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin. Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan
toimikausipalkkioksi 48.400 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi
30.250 euroa ja muiden jäsenten palkkioksi 24.200 euroa. Hallituksen
puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa ja muille jäsenille 400
euroa kokoukselta. Toimikausipalkkiot suoritettiin yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti 60 prosenttisesti rahana ja 40 prosenttisesti yhtiön osakkeina siten,
että 13.4.2012 hallituksen jäsenille hankittiin Oriola-KD Oyj:n B-osakkeita
pörssistä ja rahana maksettava osa vuosipalkkiosta maksettiin 20.4.2012.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
viisitoistamiljoonaa  yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Olli Riikkalan (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Pauli Kulvikin.
Hallitus on 29.8.2012 pitämässään kokouksessa valinnut edellä mainittujen
jäsenten lisäksi Harry Braden palkitsemisvaliokunnan jäseneksi. Hallitus on
arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että hallituksen
kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Oriola-KD:n nimeämisvaliokunnan kokoonpano

Oriola-KD Oyj:n hallitus valitsi 4.10.2012 yhtiön nimeämisvaliokunnan jäseniksi
Into Ylpön (puheenjohtaja),
Harry Braden, Matti Kavetvuon, Pekka Pajamon, Olli Riikkalan ja Timo
Ritakallion.

Hallituksen hyväksymän nimeämisvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokunta on
hallituksen perustama elin, jonka tehtävänä on valmistella ja antaa
hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta
hallituksen kokoonpanoksi ja sen palkkioiksi. Valiokunnan jäsenen ei tarvitse
olla yhtiön hallituksen jäsen. Tällä poikkeamisella Corporate Governance
-koodista on haluttu mahdollistaa yhtiön merkittävien osakkeenomistajien valinta
valiokuntaan ja täten heidän mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen
varsinaista yhtiökokousta.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on päivittänyt vuoden 2012 kolmannella vuosineljänneksellä
liiketoimintansa merkittävimmät strategiset ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän voimakkaaseen kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen
  kasvaa, mikä voi johtaa kireän kilpailun jatkumiseen.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavien yksiköiden
liikearvontestaus on herkkä muutoksille diskonttauskorossa tai arvioissa
tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireän kilpailutilanteen aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin
liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan
kannattavuuteen. Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän
tukkukaupassa ja Ruotsin liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla
saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Varojenjakoesitys

Oriola-KD:n emoyhtiö on Oriola-KD Oyj, jonka voitonjakokelpoiset varat olivat
31.12.2012 taseen mukaisesti 225,3 milj. euroa (221,9 milj. euroa). Oriola-KD
Oyj:n tilikauden voitto vuonna 2012 oli 15,5 milj. euroa (64,6 milj. euroa).

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2012 jaetaan
osinkoa 0,05 euroa/osake (0,05 euroa/osake) ja varoja vapaan oman pääoman
rahastoista 0,04 euroa/osake (0,03 euroa/osake) pääoman palautuksena, yhteensä
varojenjakoa 0,09 euroa/osake (0,08 euroa/osake).

Yhtiökokous

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 20.3.2013 kello 17.00 alkaen
Helsingin Messukeskuksessa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus
päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin. Kokouskutsu
julkaistaan Helsingin Sanomissa viimeistään 27.2.2013.

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Oriola-KD Oyj julkaisee vuoden 2012 vuosikertomuksen viimeistään 27.2.2013.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2013 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
torstaina 25.4.2013
noin klo 08.30.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yhtiön on antanut hallituksen toimintakertomuksesta erillisen Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54 mukaisen selvityksen yhtiön
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012 (Corporate Governance Statement).
Selvitys on saatavissa yhtiön kotisivuilla internetosoitteessa www.oriola-
kd.com.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2013 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa 0,3 %,
Ruotsissa 0,5 % ja Venäjällä 11,1 % paikallisessa valuutassa vuosina 2012-2016
(lähde: IMS Health).

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan alkuvuoden
liikevaihdon kasvu hidastuu ja liikevoitto jää edellisvuotta heikommaksi
tammikuussa 2013 aloitetusta varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon
liittyneistä haasteista johtuen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Moskovan päälogistiikkakeskuksessa otettiin käyttöön uusi
varastonhallintajärjestelmä tammikuussa 2013, jonka odotetaan parantavan
logistiikan tehokkuutta vuoden jälkimmäisestä vuosipuoliskosta alkaen. Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan alkuvuoden liikevaihdon kasvu hidastuu ja
liikevoitto jää edellisvuotta heikommaksi tammikuussa 2013 aloitetusta
varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyneistä haasteista johtuen.
Oriola-KD allekirjoitti aiesopimuksen 10 vuoden vuokrasopimuksesta uuden
päälogistiikkakeskuksen siirtämisestä Moskovan alueella sekä
logistiikkakeskuksen automaatioratkaisusta. Suunnitelman mukaan lopullinen
vuokrasopimus allekirjoitetaan vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
Uuden automatisoidun päälogistiikkakeskuksen käyttöönoton on määrä tapahtua
vuoden 2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Irkutskin logistiikkakeskus jouduttiin tilapäisesti sulkemaan
naapurikiinteistössä tapahtuneen tulipalon ja sen sammutustöiden aiheuttamista
vahingoista johtuen. Irkutskin logistiikkakeskuksen liikevaihto muodostaa noin
2 %:a Venäjän tukkukaupan liikevaihdosta. Irkutskin logistiikkakeskuksen
ennustetaan olevan toiminnassa vuoden toisen vuosineljänneksen kuluessa.

Suomessa Sosiaali- ja Terveysministeriö on leikannut patentin alaisten
lääkkeiden tukkukauppahintoja 5 prosentilla helmikuusta 2013 alkaen.

Oriola-KD Oyj:n nimeämisvaliokunta ilmoitti 29.1.2013 suosituksenaan yhtiön
hallitukselle, että hallitus ehdottaisi vuoden 2013 varsinaiselle
yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanoksi seuraava:

 * Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettaisiin kuusi.
 * Hallituksen jäseniksi valittaisiin edelleen nykyiset hallituksen jäsenet:
  Jukka Alho, Harry Brade, Per Båtelson, Outi Raitasuo ja Mika Vidgrén.
 * Hallituksen uudeksi jäseneksi valittaisiin Karsten Slotte.
 * Hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Jukka Alho.

Hallituksen puheenjohtaja Olli Riikkala sekä hallituksen jäsenet Pauli Kulvik ja
Ilkka Salonen jäävät hallituksesta pois vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen
jälkeen.

Valiokunta ilmoittaa lisäksi suosituksenaan, että hallituksen palkkiot
maksettaisiin seuraavasti:

 * Hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 48.400 euroa sekä puhelinetu.
 * Hallituksen varapuheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa.
 * Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja: vuosipalkkio 30.250 euroa.
 * Hallituksen muut jäsenet: vuosipalkkio 24.200 euroa.
 * Kokouspalkkiot suoritettaisiin seuraavasti: Hallituksen kokouksesta
  puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa sekä valiokunnan
  kokouksesta valiokunnan puheenjohtajalle 800 euroa ja jäsenelle 400 euroa.
 * Vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti
  yhtiön osakkeina siten, että osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa
  siitä, kun Oriola-KD:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2013 on julkistettu.
  Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen puolesta siten, että yhtiö ei
  hanki osakkeita ensin omaan omistukseensa, mikä on sovellettavien
  sisäpiirisäännösten mukaan hyväksytty tapa hankkia Oriola-KD:n osakkeita.
 * Matkakulut korvattaisiin yhtiön matkasäännön mukaisesti.

Taulukot

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2012 on laadittu IAS 34 -standardin
laskentaperiaatteiden mukaisesti. Oriola-KD on ottanut vuonna 2012 käyttöön
uusia IAS/IFRS-standardeja: IFRS 7 (muutos) ja IAS 12 (muutos).
Standardimuutoksilla ei ollut vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen. Luvut ovat
tilintarkastettuja.

 Konsernin laaja tuloslaskelma      1.1.-   1.1.-   1.10.-   1.10.-

 (IFRS), milj. EUR         31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto              2 474,4  2 146,0   707,8   558,8

 Myytyjen suoritteiden kulut     -2 117,8  -1 830,1   -608,9   -475,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate               356,6   315,9    98,9    83,7

 Liiketoiminnan muut tuotot        2,3    2,6    0,5    0,7

 Myynnin ja

 jakelun kulut             -276,2   -250,9   -75,1   -64,3

 Hallinnon kulut             -54,8   -54,4   -13,6   -14,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä *                  27,9    13,2    10,7    5,8

 Kertaluonteiset erät **         -1,1   -33,4     -     -
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto               26,8   -20,2    10,7    5,8

 Rahoitustuotot              22,7    10,4    7,1    2,9

 Rahoituskulut              -28,0   -19,1    -5,6    -4,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja            21,5   -28,9    12,3    4,2

 Tuloverot ***              -4,3    4,8    -0,7    -0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos             17,2   -24,1    11,6    4,0 Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaus            -0,9    -1,3    -0,2    -0,0

 Laajan tuloksen eriin liittyvä
 tulovero                 -0,2    0,4    0,3    -0,5

 Muuntoero                11,5    -1,2    -2,6    11,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos          27,5   -26,3    9,1    15,5 Tilikauden tuloksen jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille          17,2   -24,1    11,6    4,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille          27,5   -26,3    9,1    15,5
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille tilikauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen
 tulos

 Laimentamaton, EUR            0,11   -0,16    0,08    0,03

 Laimennusvaikutuksella oikaistu,
 EUR                   0,11   -0,16    0,08    0,03

 *) Sisältää poistoja, milj. EUR     -18,8   -16,1    -5,1    -5,0

 **) Saamisen arvonalentuminen
 Ruotsissa Q3/2012 ja Stary Lekar
 -brändin arvonalentuminen
 Venäjällä Q2/2011, milj. EUR       -1,1   -33,4     -     -

 ***) Veroina on huomioitu
 tilikauden tulosta

 vastaava vero


 Konsernin tase

 (IFRS), milj. EUR VARAT                    31.12.2012 31.12.2011
------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset hyödykkeet              81,4    74,0

 Liikearvo                    276,7   266,8

 Muut aineettomat hyödykkeet            52,3    52,1

 Muut osuudet ja osakkeet              0,0    0,0

 Muut pitkäaikaiset saamiset            9,5    9,4

 Laskennalliset verosaamiset            5,5    7,6
------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä           425,4   410,0 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus                 389,8   379,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset         415,2   329,7

 Rahavarat                     88,1   153,8
------------------------------------------------------------------
                          893,1   863,3 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät    0,0    0,0


------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä           893,1   863,4 VARAT YHTEENSÄ                 1 318,5  1 273,3
------------------------------------------------------------------


 OMA PÄÄOMA JA VELAT             31.12.2012 31.12.2011
------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma

 Osakepääoma                    36,2    36,2

 Rahastot                     26,0    31,2

 Kertyneet voittovarat              252,8   231,9
------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä               314,9   299,3 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat             14,8    15,1

 Eläkevelvoitteet                  6,9    6,3

 Rahoitusvelat                   0,4   127,0

 Muut pitkäaikaiset velat              1,0    0,0
------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä           23,1   148,4 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat      886,1   779,7

 Rahoitusvelat                   94,3    46,0
------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä           980,5   825,7 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ          1 318,5  1 273,3
------------------------------------------------------------------

 Laskelma konsernin

 oman pääoman

 muutoksista (IFRS)            Emoyhtiön omistajille
             kuuluva oma pääoma

                                     Kerty-

                  Suo-                  neet   Oma

             Osake-  jaus   Käyttö-  Muut Muun-  voitto-   pää-

              pää- rahas-   rahas- rahas-  to-   va-   oma

 milj. EUR        oma   to     tot  tot erot   rat yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 1.1.2011        36,2  1,2    30,0  20,9 -6,3  270,8  352,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos     -   -      -   -   -  -24,1  -24,1

   Muut laajan
 tuloksen erät:

     Rahavirran
 suojaus          -  -1,3      -   -   -    -   -1,3

     Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero          -   -      -   -  0,4    -   0,4

     Muuntoero       -   -      -   - -1,2    -   -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä          -  -1,3      -   - -0,9  -24,1  -26,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus          -   -      - -19,7   -   -7,6  -27,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

 yhteensä          -   -      - -19,7   -   -7,6  -27,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2011       36,2  -0,0    30,0  1,2 -7,2  239,1  299,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos     -   -      -   -   -   17,2   17,2

   Muut laajan
 tuloksen erät:

     Rahavirran
 suojaus          -  -0,9      -   -   -    -   -0,9

     Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero          -  0,2      -   - -0,4    -   -0,2

     Muuntoero       -   -      -   - 11,5    -   11,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä          -  -0,7      -   - 11,0   17,2   27,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus          -   -    -4,5   -   -   -7,6  -12,1

   Osakeperusteisten

   palkkioiden
 kulukirjaus        -   -      -   -   -   0,2   0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

 yhteensä          -   -    -4,5   -   -   -7,3  -11,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 31.12.2012       36,2  -0,7    25,5  1,2  3,9  248,9  314,9
-------------------------------------------------------------------------------

 Konsernin rahavirtalaskelma           1.1.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR              31.12.2012 31.12.2011
------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                    26,8   -20,2

 Poistot                      18,8    16,1

 Arvonalentumiset                   -    33,4

 Käyttöpääoman muutos               23,1    11,8

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta                -20,3   -15,1

 Muut oikaisut                   -2,3    2,1

 Liiketoiminnan nettorahavirta           46,1    28,1 Investointien nettorahavirta           -34,9   -27,1 Rahoituksen nettorahavirta            -77,3   -35,0 Rahavarojen muutos                -66,2   -34,1 Rahavarat tilikauden

 alussa                      153,8   187,8

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus        0,4    0,1

 Rahavarojen muutos                -66,2   -34,1 Rahavarat tilikauden lopussa           88,1   153,8
------------------------------------------------------------------
 Aineellisten hyödykkeiden muutokset       1.1.-   1.1.-

 milj. EUR                  31.12.2012 31.12.2011
------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa           74,0    68,0

 Lisäykset                     16,6    16,2

 Vähennykset                    -0,5    -0,6

 Poistot                     -11,1    -9,6

 Siirretty myytävänä olevaksi luokiteltuihin

 pitkäaikaisiin omaisuuseriin             -    -0,0

 Kurssierot                     2,4    0,1
------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa           81,4    74,0
------------------------------------------------------------------


                          1.1.-   1.1.-

 Tunnusluvut                 31.12.2012 31.12.2011
------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste, %                24,9    24,4

 Oma pääoma/osake, EUR               2,08    1,98

 Sijoitetun pääoman tuotto, %            6,1    -4,0

 Oman pääoman tuotto, %               5,6    -7,4

 Korolliset nettovelat, milj. EUR          6,7    19,2

 Nettovelkaantumisaste, %              2,1    6,4

 Osakekohtainen tulos, EUR             0,11   -0,16

 Osakkeita keskimäärin, tkpl          151 248  151 161


 Johdannaissopimukset, vakuudet
 ja vastuusitoumukset 31.12.2012

                  Positiivinen    Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR             käypä arvo     käypä arvo  nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset           -        -1,0      46,6

 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset         3,2         -     139,3

 Koronvaihtosopimukset           -        -0,0     116,5 Oriola AB:n saamisten myynnistä aiheutuvan rahavirran korkoriski on suojattu
 koronvaihtosopimuksilla. Ruotsin tytäryhtiöille annetut sisäiset lainat ovat suojattu
 valuutanvaihtosopimuksilla.

 31.12.2011

                  Positiivinen    Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR             käypä arvo     käypä arvo  nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset           -        -0,0     112,2

 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset         0,2         -      30,5


 Annetut vakuudet omista sitoumuksista

 milj. EUR                        31.12.2012 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset                       23,4    9,2

 Annetut kiinteistökiinnitykset                 2,0    2,0

 Annetut yrityskiinnitykset                   2,4    2,4

 Muut takaukset ja vastuut                    0,8    0,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                            28,7    14,2
-------------------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                         2,8    0,6

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset            66,9    61,9 Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
 tukkukauppayhtiöiden antamiin pankkitakauksiin ostovelkojen vakuudeksi. Oriola-KD Oyj on antanut lisäksi 11,7 milj. EUR (17,0
 milj. EUR) emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden ostovelkojen
 vakuudeksi.

 Vuonna 2011 annetuissa takauksissa raportoitu Oriola-KD
 Oyj:n antama 112,4 milj. EUR emoyhtiötakaus Kronans
 Droghandel Apotek AB:n ulkopuolisen lainan

 vakuudeksi on päättynyt ensimmäisellä
 vuosineljänneksellä 2012.                                 1.1.-   1.1.-

 Henkilömäärät                      31.12.2012 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilömäärä keskimäärin                   4 818   4 968

 Henkilömäärä kauden lopussa                  4 856   4 854

 SEGMENTTI-INFORMAATIO                                 1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto, milj. EUR                  31.12.2012 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   460,5   414,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                  1 061,3  1 042,0

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   952,7   689,4

 Segmenttien välinen liikevaihto                -0,0    -0,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                      2 474,4  2 146,0                                 1.1.-   1.1.-

 Liikevoitto, milj. EUR                  31.12.2012 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   21,6    20,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   15,2    10,6

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   -2,3   -46,0

 Konsernihallinto ja muut                    -7,7    -5,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                       26,8   -20,2                                 1.1.-   1.1.-

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä          31.12.2012 31.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   21,6    20,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   16,2    10,6

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa                   -2,3   -12,6

 Konsernihallinto ja muut                    -7,7    -5,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä                      27,9    13,2

 Kertaluonteiset erät *                     -1,1   -33,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                       26,8   -20,2 *) Saamisen arvonalentuminen -1,1 milj. EUR Ruotsin
 lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa Q3/2012 ja Stary
 Lekar -brändin arvonalentuminen -33,4 milj. EUR Venäjän
 lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa Q2/2011


 Liikevaihto
 vuosineljänneksittäin,    10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR           2012 2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa   118,3 108,7 116,6 116,8 105,7 101,8 104,8 102,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa   292,4 254,1 255,9 258,9 258,6 249,6 268,6 265,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa   296,9 223,3 217,3 215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

 Segmenttien välinen
 liikevaihto           0,2 -0,0 -0,1 -0,0  -0,0 -0,0 -0,1 -0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä       707,8 586,1 589,7 590,8 558,8 521,6 535,5 530,1 Liikevoitto
 vuosineljänneksittäin,    10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR           2012 2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    5,4  6,3  5,0  4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    4,6  3,7  3,4  3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    3,1 -2,0 -2,2 -1,1  0,2 -5,5 -39,1 -1,6

 Konsernihallinto ja muut    -2,3 -1,5 -2,0 -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä       10,7  6,4  4,3  5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0

 Liikevoitto
 vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä, 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR           2012 2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    5,4  6,3  5,0  4,8  4,4  5,9  4,7  5,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    4,6  4,8  3,4  3,4  2,6  3,8  1,9  2,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa    3,1 -2,0 -2,2 -1,1  0,2 -5,5 -5,7 -1,6

 Konsernihallinto ja muut    -2,3 -1,5 -2,0 -1,8  -1,4 -0,9 -1,9 -1,2
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä      10,7  7,5  4,3  5,4  5,8  3,4 -1,0  5,0

 Kertaluonteiset erät  *      - -1,1   -   -   -   - -33,4   -
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä       10,7  6,4  4,3  5,4  5,8  3,4 -34,4  5,0 *) Saamisen arvonalentuminen
 -1,1 milj. EUR Ruotsin
 lääkkeiden vähittäis- ja
 tukkukaupassa Q3/2012 ja
 Stary Lekar -brändin
 arvonalentuminen -33,4 milj.
 EUR Venäjän lääkkeiden
 vähittäis- ja tukkukaupassa
 Q2/2011


                          1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 31.12.2012 31.12.2011
-----------------------------------------------------------------
 Suomi                      422,4   379,4

 Ruotsi                    1 028,8  1 013,0

 Venäjä                     952,7   689,4

 Baltian maat                   34,6    32,6

 Muut maat                    35,9    31,5
-----------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä               2 474,4  2 146,0


 Liikevaihto markkina-
 alueittain          10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 vuosineljänneksittäin, milj.
 EUR              2012 2012 2012 2012  2011 2011 2011 2011
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomi             107,8 99,7 107,6 107,4  96,1 93,6 96,5 93,1

 Ruotsi            282,6 244,7 249,3 252,2 250,7 241,8 262,1 258,4

 Venäjä            296,9 223,3 217,3 215,2 194,5 170,3 162,2 162,4

 Baltian maat          9,4  8,6  8,1  8,4  8,3  8,0  7,7  8,7

 Muut maat           11,0 10,0  7,4  7,5  9,1  8,0  6,9  7,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä       707,8 586,1 589,7 590,8 558,8 521,6 535,5 530,1


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 046 876 5207
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Joni Ihantola
rahoitus- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1676122]