Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj: Ilmoitus osakeosuuden muuttumisesta

9.5.2014

Oriola-KD Oyj pörssitiedote 9.5.2014 klo 10.15

Oriola-KD Oyj (Y-tunnus 1999215-0) on saanut Norges Bankilta (The Central Bank
of Norway) arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen
ilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin omistusosuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien
osakkeiden lukumäärästä on noussut 7.5.2014 yli viiden prosentin.

Norges Bankin ilmoituksen mukaan sen omistusosuus osakelajikohtaisesti Oriola-KD
Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

+------------------+------------------+--------------------+-------------------+
|Osakelaji     |Osakkeiden    |Osuus osakkeiden  |Osuus osakkeiden  |
|         |lukumäärä     |lukumäärästä (%)  |äänimäärästä (%)  |
+------------------+------------------+--------------------+-------------------+
|A-sarjan osakkeita|363.545      |0,24        |0,69        |
|ISIN: FI0009014344|         |          |          |
+------------------+------------------+--------------------+-------------------+
|B-sarjan osakkeita|8.342.218     |5,52        |0,80        |
|ISIN: FI0009014351|          |          |          |
+------------------+------------------+--------------------+-------------------+
|Yhteensä     |8.705.763     |5,76        |1,49        |
+------------------+------------------+--------------------+-------------------+


Oriola-KD Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 151.257.828 osakkeesta, joista A-
sarjan osakkeita on 47.148.710 ja B-sarjan osakkeita 104.109.118 kappaletta.
Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden(1)
äänen, joten Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä
1.047.083.318 ääntä.


Oriola-KD Oyj

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja


Lisätietoja:

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 40 596 4004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Sami Laine
johtaja, rahoitus & sijoittajasuhteet
puh. +35840 638 0251
sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1784136]