Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron hybridilainan

13.2.2014

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI,
YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA, HONGKONGISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI
JAPANISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN
OLISI LAINVASTAISTA.

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 13.2.2014 klo 17.00

Oriola-KD Oyj laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron  hybridilainan

Oriola-KD Oyj laskee liikkeeseen 40 miljoonan euron hybridilainan (oman pääoman
ehtoinen joukkovelkakirjalaina). Hybridilainan kiinteä vuotuinen korko on 7,00
prosenttia 20.2.2017 saakka, minkä jälkeen korko on vaihtuva. Lainalla ei ole
eräpäivää, mutta liikkeeseenlaskijalla on oikeus lunastaa se takaisin kolmen
vuoden kuluttua. Hybridilainan liikkeeseenlaskupäivä on 20.2.2014. Hybridilaina
suunnataan institutionaalisille sijoittajille.

Oriola-KD aikoo käyttää liikkeeseenlaskusta saatavat varat ensisijaisesti yhtiön
investointien rahoittamista varten otettujen olemassa olevien lainojen
jälleenrahoitukseen ja järjestelyyn. Varoja voidaan myös käyttää yhtiön yleisiin
tarpeisiin.

Hybridilaina on laina, joka on muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä
käsitellään konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan
velkakirjanhaltijalla ei ole osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia, eikä se
laimenna nykyisten osakkeenomistajien oikeuksia.

Nordea Markets toimii lainan pääjärjestäjänä. Oriola-KD:n oikeudellisena
neuvonantajana toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy.Oriola-KD Oyj

Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtajaSami Laine

johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet

Lisätietoja:Tuomas Itkonen

talous- ja rahoitusjohtaja

puhelin +358 40 596 4004

sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.comSami Laine

johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet

puhelin +358 40 638 0251

sähköposti: sami.laine@oriola-kd.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineetJulkaisija:

Oriola-KD Oyj

Konserniviestintä

Orionintie 5

FI-02200 Espoo

www.oriola-kd.com

Rajoitusteksti

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan taustatiedoksi eikä se ole tarjous ostaa tai
myydä hybridilainaa missään maassa. Tämän tiedotteen sekä hybridilainan
liikkeeseenlaskua koskevan dokumentaation jakelu tietyissä maissa on lain mukaan
kiellettyä. Hybridilainaa ei tarjota yleisölle Suomessa tai Suomen ulkopuolella.
Suomen ulkopuolella asuvat henkilöt saavat ottaa vastaan tämän tiedotteen ja
tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ainoastaan
soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tämän tiedotteen ja
tässä tiedotteessa mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja haltuunsa
saavien henkilöiden odotetaan hankkivan asianmukaiset tiedot näistä
rajoituksista ja noudattavan niitä. Tätä tiedotetta ja tässä tiedotteessa
mainittua hybridilainaa koskevia asiakirjoja ei saa levittää tai julkaista
sellaisissa valtioissa tai hallintoalueilla tai muutoin olosuhteissa, joissa se
olisi lainvastaista tai edellyttäisi muun kuin Suomen lain mukaisia toimia,
mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hongkong, Etelä-Afrikka ja Japani.
Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä tai tarjousta ostaa hybridilainaa
sellaisessa valtiossa sellaiselle henkilölle, jonka osalta tarjous laskea
liikkeeseen tai ostaa olisi lainvastainen. Oriola-KD:llä tai sen edustajilla ei
ole minkäänlaista oikeudellista vastuuta tällaisista rikkomuksista riippumatta
siitä, ovatko tällaiset rajoitukset hybridilainaan sijoittamista harkitsevien
tiedossa vai eivät. Hybridilainaa ei rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933
arvopaperilain (Securities Act of 1933) eikä minkään Yhdysvaltain osavaltion
arvopaperilakien mukaisesti eikä sitä saa tarjota, myydä, jälleenmyydä,
lahjoittaa, luovuttaa, jakaa, ostaa tai siirtää Yhdysvalloissa tai
yhdysvaltalaisille henkilöille tai tällaisten henkilöiden lukuun, paitsi
Yhdysvaltain ja sen osavaltioiden arvopaperilakien sallimissa
poikkeustapauksissa rekisteröintivelvollisuudesta.


[HUG#1761841]