Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013

7.2.2014

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 7.2.2014 klo 8.30

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätöstiedote 2013


Taloudellinen kehitys loka- joulukuussa 2013

 * Liikevaihto laski 4,0 % ja oli 679,6 (707,8) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 25,3 % ja oli 19,5 (15,5)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 18,9 (15,5) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 (10,5) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 10,4 (10,5) miljoona euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 50,8 (55,4) miljoonaa euroa.
 * Tilikauden tulos oli 5,6 (11,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,04 (0,08) euroa.

Taloudellinen kehitys vuonna 2013

 * Liikevaihto kasvoi 5,0% ja oli 2598,5 (2474,4) miljoonaa euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 16,7 % ja oli 53,2 (45,6)
  miljoonaa euroa.
 * Käyttökate oli 46,7 (44,5) miljoonaa euroa
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 29,0 (26,8) miljoonaa euroa.
 * Liikevoitto oli 21,0 (25,8) miljoonaa euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli 29,8 (46,1) miljoonaa euroa
 * Tilikauden tulos oli 5,8 (16,4) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli
  0,04 (0,11) euroa.
 * Oman pääoman tuotto oli 2,0 (5,4) %.


Avainluvut               2013 2012 Muutos  2013  2012 Muutos

Milj. eur               10-12 10-12   %  1- 12  1- 12   %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto              679,6 707,8  -4,0 2 598,5 2 474,4  5,0

Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä  19,5 15,5  25,3  53,2  45,6  16,7

Käyttökate               18,9 15,5  21,8  46,7  44,5  4,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 12,4 10,5  18,4  29,0  26,8  8,1

Liikevoitto               10,4 10,5  -0,6  21,0  25,8 -18,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto % ilman kertaluonteisia
eriä                   1,8  1,5       1,1   1,1

Liikevoitto %              1,5  1,5       0,8   1,0
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos             5,6 11,4 -50,8   5,8  16,4 -64,7
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR        0,04 0,08 -50,8  0,04  0,11 -64,7

Liiketoiminnan nettorahavirta      90,8 55,4       29,8  46,1

Oman pääoman tuotto, %                       2,0   5,4

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa,
%                                 65,3   2,1
--------------------------------------------------------------------------------


Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2013 tasosta.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi tilinpäätöstiedotteen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 5,0 % 2598,5 miljoonaan euroon ja liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä nousi 26,8 miljoonasta eurosta 29,0 miljoonaan euroon
vuonna 2013. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pitää sisällään vuoden 2013
ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjatut 2,7 miljoonan euron projektikulut ja
tammikuussa 2014 saadun oikeuden päätöksen mukaisesti Venäjän
tukkuliiketoimintaan liittyvät 2011 tuloutetun päämiesbonuksen 1,2 miljoonan
euron peruutuksen. Lisäksi viimeisen neljänneksen aikana alaskirjattiin Venäjän
tukkuliiketoiminnan tehostamistoimiin liittyen 0,7 miljoonaa euroa
myyntisaamisia.

Suomen ja Baltian liiketoimintojen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 20,9
(20,8) miljoonaa euroa tukkukaupan parantuneen tehokkuuden ansiosta huolimatta
Consumer Health -liiketoiminnan heikentyneestä tuloksesta.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi
16,2 miljoonasta eurosta 26,1 miljoonaan euroon vuonna 2013. Kannattavuus
vahvistui molemmissa Ruotsin toimintasegmenteissä. Medstop-yrityskaupan
integraatio eteni suunnitelmamme mukaisesti ja vuoden viimeisellä
vuosineljänneksellä toteutettiin apteekkiketjuyhtiöiden fuusiot. Tavoiteltujen
vuotuisten 8-10 miljoonan euron synergiaetujen toteutumisesta on suunnitelman
mukaan vuoden 2013 loppuun mennessä varmistettu noin puolet. Ruotsin
tukkukaupassa aloitettiin vuoden kolmannella vuosineljänneksellä
tehostamisohjelma, joka tähtää merkittävään liikevoiton asteittaiseen
parantumiseen vuodesta 2014 eteenpäin.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski
-2,3 miljoonasta eurosta -8,0 miljoonaan euroon vuonna 2013. Venäjän
vähittäiskaupan liikevoitto vakiintui positiiviseksi vuoden 2013 osalta.
Varastonhallintajärjestelmän käyttöönotosta seuranneet Moskovan alueen
toimitusvaikeudet saatiin ratkaistua toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä,
mutta Moskovan alueen myynti jäi koko vuonna selvästi tavoitteista. Alueellinen-
ja sairaalamyynti kasvoivat edelleen voimakkaasti suhteessa vertailukauteen.
Uuden Moskovan päälogistiikkakeskuksen hankkeen kokonaiskustannusarvio on 25-28
miljoonaa euroa, josta investointien osuus on 15,7 miljoonaa euroa.
Projektisuunnitelmamme mukaan toiminta siirretään vaiheittain uusiin tiloihin ja
täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä."

Oriola-KD-konsernin tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2013

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään vuositilinpätökseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2012 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Tilinpätöstiedotteeseen sisältyvät koko vuoden luvut ovat
tilintarkastettuja. Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.
                   1-12  1-12

Tunnusluvut             2013  2012
------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %         19,2  24,5

Oma pääoma/osake, EUR        1,84  2,05

Sijoitetun pääoman tuotto, %     4,2   5,9

Oman pääoman tuotto, %        2,0   5,4

Korolliset nettovelat, Milj. eur  181,5   6,7

Nettovelkaantumisaste, %      65,3   2,1

Osakekohtainen tulos, EUR      0,04  0,11

Osakkeita keskimäärin, tkpl   151 157 151 248Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2013

Oriola-KD-konserniin (jäljempänä Oriola-KD) kuuluva Oriola-KD Holding Sverige AB
osti Medstop Group Holding AB:n koko osakekannan. Yhtiö on raportoitu 1.6.2013
alkaen osana Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -segmenttiä. Medstop
Group Holding AB fuusioitui Oriola-KD Holding Sverige AB:hen ja Kronans
Droghandel Apotek AB fuusioitui Medstop AB:hen vuoden 2013 viimeisellä
vuosineljänneksellä. Fuusion jälkeen Medstop AB muutti nimekseen Kronans
Droghandel Apotek AB.

Konsernin sisäisenä tytäryhtiöfuusiona OOO Farmask fuusioitiin syyskuussa 2013
OOO Vitim & Co:n Venäjän vähittäiskaupassa. Muutoksella ei ole vaikutusta
konsernin tulokseen.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-joulukuu 2013

Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi  5,0 % 2598,5 (2474,4) miljoonaan euroon ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 8,1 % 29,0 (26,8) miljoonaan euroon
vuonna 2013. Liikevoitto oli 21,0 (25,8) miljoonaa euroa. Konsernin liikevoittoa
ilman kertaluonteisia eriä laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjatut 2,7
miljoonan euron projektikulut ja tammikuussa 2014 saadun oikeuden päätöksen
mukaisesti Venäjän tukkuliiketoimintaan liittyvät 2011 tuloutetun
päämiesbonuksen 1,2 miljoonan euron peruutus. Lisäksi viimeisen neljänneksen
aikana alaskirjattiin Venäjän tukkuliiketoiminnan tehostamistoimiin liittyen
0,7 miljoonaa euroa myyntisaamisia.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 7,4 (20,5) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos
5,8 (16,4) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n rahoituskustannukset kasvoivat 13,6
(5,3) miljoonaan euroon. Oriola-KD:n rahoituskustannuksia kasvattivat Medstop-
yrityskaupan johdosta kasvaneet korkokulut, sekä Venäjän tytäryhtiölle annetun
sisäisen lainan käyvän arvon muutoksesta jaksotettu 1,4 miljoonan euron
valuuttakurssitappio. Osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,11) euroa.

Oman pääoman tuotto oli 2,0 (5,4) prosenttia vuonna 2013.

Vertailuvuoden 2012 lukuja on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen
muutoksesta johtuen (IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet). Vaikutus on
eritelty kohdassa Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet.

Konsernin liikevaihto ja tulos loka- joulukuu 2013

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 679,6 (707,8) miljoonaa euroa.
Katsauskauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 12,4 (10,5) miljoonaa
euroa ja liikevoitto 10,4 (10,5) miljoonaa euroa.  Tulos rahoituserien jälkeen
oli 5,9 (12,0) miljoonaa euroa. Oriola-KD:n nettorahoituskulut olivat 4,5 (+1,5)
miljoonaa euroa. Tilikauden tulos loka- joulukuussa oli 5,6 (11,4) miljoonaa
euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,04 (0,08) euroa.


Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.


Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Avainluvut            2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos

Milj. eur            10-12 10-12   % 1- 12 1- 12   %
----------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           109,4 118,3  -7,6 425,3 460,5  -7,6

  Suomen tukkukauppa       88,2 97,6  -9,6 342,1 380,7 -10,1

  Baltian tukkukauppa       10,8 10,1  6,8 41,0 36,1  13,5

  Consumer Health         10,5 10,7  -2,1 42,7 44,2  -3,3
----------------------------------------------------------------------
Käyttökate             5,7  6,1  -6,5 24,3 23,9  1,8
----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto            4,8  5,2  -8,7 20,9 20,8  0,6
----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto %           4,4  4,4      4,9  4,5
----------------------------------------------------------------------
Henkilöstö katsauskauden lopussa              505  476
----------------------------------------------------------------------

Loka- joulukuu 2013

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan neljänen vuosineljänneksen 2013
liikevaihto oli 109,4 (118,3) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 4,8 (5,2)
miljoonaa euroa. Suomen tukkukaupan laskutus neljännellä vuosineljänneksellä oli
257,9 (270,2) miljoonaa euroa ja liikevaihto 88,2 (97,6) miljoonaa euroa,
Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 10,8 (10,1) miljoonaa euroa ja Consumer
Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 10,5 (10,7) miljoonaa euroa.


Tammi- joulukuu 2013

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto laski 7,6 % 425,3
(460,5) miljoonaan euroon  ja liikevoitto kasvoi 0,6 % 20,9 (20,8) miljoonaan
euroon vuonna 2013. Suomen tukkukaupan laskutus vuonna 2013 oli 1 022,6 (1
040,2) miljoonaa euroa ja liikevaihto 342,1 (380,7) miljoonaa euroa, Baltian
tukkukaupan liikevaihto oli 41,0 (36,1) miljoonaa euroa ja Consumer Health
-liiketoiminnan liikevaihto oli 42,7 (44,2) miljoonaa euroa. Suomen tukkukaupan
kannattavuus parani toiminnan tehostamisen johdosta.  AstraZenecan poistuminen
Oriola-KD:n jakelusta laski ennakoidusti Suomen tukkukaupan vuoden 2013
liikevaihtoa. Baltian liiketoiminta kehittyi katsauskaudella positiivisesti ja
MSD:n lääkkeiden jakelu- ja markkinointiyhteistyön käynnistyminen eteni
suunnitelman mukaan.

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 1,8 (+3,0) % vuonna 2013. Lääkekorvausten lasku ja
patentin alaisten lääkkeiden tukkuhintojen 5 %:n hinnanleikkaus helmikuussa
2013 heikensivät lääkemarkkinan kasvua Suomessa (lähde: IMS Health). Oriola-KD:n
markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 46,2 (47,0) % vuonna 2013
(lähde: ATY).

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa oli
505 (476) vuoden 2013 lopussa.


Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Avainluvut               2013 2012 Muutos  2013  2012 Muutos

Milj. eur               10-12 10-12   %  1- 12  1- 12   %
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto              300,5 292,4  2,8 1 194,4 1 061,3  12,5

  Vähittäiskauppa           192,8 126,3  52,7  669,6  502,5  33,2

  Tukkukauppa             174,0 204,0 -14,7  743,4  636,7  16,8
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä  13,3  7,5  76,8  41,6  26,4  57,6

Käyttökate               13,1  7,5  73,4  35,3  25,3  39,6
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä  8,4  4,6  84,1  26,1  16,2  61,6

Liikevoitto               6,7  4,6  47,0  18,4  15,1  22,1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto % ilman kertaluonteisia
eriä                   2,8  1,6       2,2   1,5

Liikevoitto %              2,2  1,6       1,5   1,4
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö katsauskauden lopussa                  1849  1324

  Vähittäiskauppa                         1573  1064

  Tukkukauppa                           277   260
--------------------------------------------------------------------------------


Loka- joulukuu 2013

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan neljännen vuosineljänneksen 2013 liikevaihto
oli 300,5 (292,4) miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
8,4 (4,6) miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 6,7 (4,6) miljoonaa euroa.
Vähittäiskaupan liikevaihto oli 192,8 (126,3) miljoonaa euroa, tukkukaupan
laskutus oli 373,2 (385,4) miljoonaa euroa ja liikevaihto oli 174,0 (204,0)
miljoonaa euroa. Medstop-yrityskauppa kasvatti 62,7 miljoonalla eurolla
vähittäiskaupan liikevaihtoa neljännellä vuosineljänneksellä.

Tammi- joulukuu 2013

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto kasvoi 12,5 % 1194,4 (1061,3)
miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi
61,6% 26,1 (16,2) miljoonaan euroon ja liikevoitto kasvoi 22,1% 18,4 (15,1)
miljoonaan euroon vuonna 2013. Kannattavuus vahvistui molemmissa
toimintasegmenteissä. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 669,6 (502,5) miljoonaa
euroa ja tukkukaupan laskutus oli 1509,3 (1401,4) miljoonaa euroa ja liikevaihto
743,4 (636,7) miljoonaa euroa. Hankittu Medstop-apteekkiketju kasvatti 187,1
miljoonalla eurolla vähittäiskaupan liikevaihtoa. Apteekkiketjuille tarjottavan
tuotteiden keskitetyn hankinta-, varastointi- ja apteekkijakelupalvelun
käynnistyminen on kasvattanut tukkukaupan liikevaihtoa.

Vähittäiskaupan liikevoitto vahvistui myytävän tuoteportfolion kehittämisen
seurauksena. Vähittäiskaupassa OTC- ja kauppatavaramyynnin osuus kasvoi 26,9
 (25,3) %:iin. Oriola-KD:lla oli vuoden 2013 lopussa 297 (219) apteekkia
Ruotsissa, jotka toimivat Kronans Apotek -nimellä. Medstop-yrityskaupan myötä
apteekkien lukumäärä kasvoi 67:llä. Oriola-KD avasi yhteensä 15 (11) apteekkia
Ruotsissa vuonna 2013. Katsauskaudella on perustettu yhteensä 30 (32) uutta
apteekkia Ruotsin apteekkimarkkinalle. Oriola-KD:n markkinaosuus
vähittäiskaupassa oli yhtiön arvion mukaisesti 20,5 (13,4) % vuonna 2013.

Medstop-yrityskaupan integraatio on edennyt suunnitelman mukaisesti.
 Apteekkiyhtiöiden fuusiot toteutettiin vuoden 2013 viimeisellä
vuosineljänneksellä. Kokonaistavoite yrityskaupasta odotetuista synergiaeduista
on 8-10 miljoonaa euroa vuodessa 2015 alkaen. Synergiaetujen toteutumisesta on
suunnitelman mukaan vuoden 2013 loppuun mennessä varmistettu noin puolet.

Ruotsin tukkukaupan liikevaihto ja liikevoitto vahvistuivat suunnitelman
mukaisesti toisella vuosipuoliskolla apteekkiketjuille tarjottavan tuotteiden
keskitetyn hankinta-, varastointi- ja apteekkijakelupalvelujen johdosta.
Rinnakkaistuotujen ja geneeristen lääkkeiden suhteellinen osuus on säilynyt
korkeana Ruotsin lääkemarkkinasta, joka on hidastanut tukkukaupan liikevaihdon
ja liikevoiton kasvua. Ruotsin tukkukaupassa toteutettiin vuoden 2013 lopussa
liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäävä ohjelma. Oriola-KD:n
markkinaosuus tukkukaupassa oli yhtiön arvion mukaisesti 37,1 (35,8) % vuonna
2013. Sanofi-Aventis siirtyy pois Oriola-KD:n jakelusta vuoden 2013 loppuun
mennessä. Sanofi-Aventiksen markkinaosuus on noin 0,9 %:a Ruotsin
lääkemarkkinnasta (lähde: IMS Health).

Lääkemarkkina laski Ruotsissa 1,4 (-1,7) % (lähde: IMS Health) ja
reseptivapaiden tuotteiden vähittäiskauppamarkkina kasvoi 6,1 (+4,8) % (lähde:
Nielsen) vuonna 2013.

Henkilöstön määrä Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupassa vuoden 2013 lopussa oli
1849 (1324), josta 1573 (1064) henkilöä työskenteli vähittäiskaupassa ja 277
(260) henkilöä tukkukaupassa. Medstop-yrityskauppa kasvatti lääkkeiden
vähittäiskaupan henkilöstöä 534 henkilöllä.


Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Avainluvut                2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos

Milj. eur                10-12 10-12   % 1- 12 1- 12   %
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto               269,8 296,9  -9,1 978,8 952,7  2,7

  Vähittäiskauppa             33,4 41,3 -19,2 140,3 148,6  -5,6

  Tukkukauppa              241,9 265,2  -8,8 857,2 831,1  3,1
------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä   2,1  4,3 -51,8 -2,7  3,1 -186,5

Käyttökate                 1,8  4,3 -58,6 -3,0  3,1 -195,8
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä   0,8  3,1 -73,2 -8,0 -2,3 250,4

Liikevoitto                0,5  3,1 -82,7 -8,3 -2,3 263,1
------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto % ilman kertaluonteisia eriä  0,3  1,0      -0,8 -0,2

Liikevoitto %               0,2  1,0      -0,8 -0,2
------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö katsauskauden lopussa                  2901 3056

  Vähittäiskauppa                         1219 1309

  Tukkukauppa                           1683 1747
------------------------------------------------------------------------------


Loka- joulukuu 2013

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan neljännen vuosineljänneksen 2013 liikevaihto
laski 269,8 (296,9) miljoonaan euroon ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä
oli 0,8 (3,1) ja liikevoitto oli 0,5 (3,1) miljoonaa euroa. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 33,4 (41,3) miljoonaa euroa ja tukkukaupan liikevaihto oli
241,9 (265,2) miljoonaa euroa.

Tammi- joulukuu 2013

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto kasvoi 2,7 % 978,8 (952,7)
miljoonaan euroon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski -8,0 (-2,3)
miljoonaan euroon vuonna 2013. Liikevoitto oli -8,3 (-2,3) miljoona euroa.
Venäjän vähittäiskaupan liikevaihto oli 140,3 (148,6) miljoonaa euroa ja
tukkukaupan liikevaihto oli 857,2 (831,1) miljoonaa euroa. Oriola-KD on
kirjannut 0,5 miljoonaa euroa nopeutettuja poistoja Moskovan nykyisestä
päälogistiikkakeskuksesta vuonna 2013.

Venäjän vähittäiskaupassa on jatkunut positiivinen tuloskehitys tehostuneen
toiminnan ja tuoteportfolion kehittämisen seurauksena. Vähittäiskaupan
liikevoitto oli positiivinen vuonna 2013. Oriola-KD:llä oli vuoden 2013 lopussa
233 (240) apteekkia Moskovan alueella.

Venäjän tukkukaupan liikevaihto kasvoi 3,1 % ja oli 857,2 (831,1) miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi ensisijaisesti alueellisten jakelukeskusten osalta.
Varastonhallintajärjestelmän käyttöönotosta seuranneet Moskovan alueen
toimitusvaikeudet saatiin ratkaistua toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Myyntisaamisten arvonalentumisia on kirjattu 1,2 (2,7) miljoonaa euroa vuonna
2013.

Oriola-KD allekirjoitti kesäkuussa 2013 vuokrasopimuksen uudesta
päälogistiikkakeskuksesta Moskovan alueelle. Uuden Moskovan
päälogistiikkakeskuksen kokonaiskustannusarvio on 25-28 miljoonaa euroa.
Kokonaiskustannusarviosta investointien osuus on 15,7 miljoonaa euroa kattaen
jakelukeskuksen automaatioratkaisun, varastokalusteet ja -laitteet.
Projektisuunnitelman mukaan toiminta siirretään vaiheittain uusiin tiloihin ja
täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä. Investointipäätöksestä johtuen Oriola-KD kirjaa vuosina 2013
ja 2014 0,5 miljoonaa euroa nopeutettuja poistoja liittyen nykyisen
päälogistiikkakeskuksen laitteisiin.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 10,7 (+10,7) % Venäjän ruplissa vuonna 2013 (lähde:
IMS Health). Venäjän vähittäiskaupan liikevaihto säilyi vuoden 2012 tasolla
(2012: +9,7 %) ja tukkukaupan liikevaihdon kasvu oli 9,4 (+37,3) % Venäjän
ruplissa vuonna 2013.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa vuoden 2013
lopussa oli 2901 (3056), josta 1219 (1309) henkilöä työskenteli
vähittäiskaupassa ja 1683 (1747) henkilöä tukkukaupassa.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian
seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai
omaisuuserien myynneistä tai
lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot.


Kertaluonteiset erät               10-12 10-12 1-12 1-12

 Milj. eur                     2013 2012 2013 2012
-----------------------------------------------------------------------
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut            -1,7   - -4,6  -

   Sopimukseen perustuvan jaksotuksen alaskirjaus   -   - -3,1  -

   Saamisen arvonalentuminen             -   -  - -1,1

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut            -0,3   - -0,3  -
-----------------------------------------------------------------------
Yhteensä                      -2,0   - -8,0 -1,1
-----------------------------------------------------------------------Kertaluonteiset erät vuonna 2013 liittyvät Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupassa,
sekä Venäjän tukkukaupassa kirjattuihin uudelleenjärjestelykuluihin. Lisäksi
kertaluonteiset erät sisältävät vuodelta 2009 olevan Oriola-KD:n ja Kooperativa
Förbundetin välisen investointisopimuksen perusteella jaksotetun saamisen
alaskirjaukseen.

Oriola-KD:n vuoden tilikauden 2013 tulos sisältää 2,7 miljoonan euroa
projektikuluja ja tammikuussa 2014 saadun oikeuden päätöksen mukaisesti Venäjän
tukkuliiketoimintaan liittyvän 2011 tuloutetun päämiesbonuksen 1,2 miljoonan
euron peruutuksen. Lisäksi viimeisen neljänneksen aikana alaskirjattiin Venäjän
tukkuliiketoiminnan tehostamistoimiin liittyen 0,7 miljoonaa euroa
myyntisaamisia. Näitä kuluja ei ole käsitelty kertaluonteisina erinä.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.12.2013 oli 1500,1 (1316,2) miljoonaa euroa.
Rahavarat olivat 137,3 (88,1) miljoonaa euroa, oma pääoma oli 278,1 (310,5)
miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste oli 19,2 (24,5) %.

Oriola-KD:n 379,0 (276,7) miljoonan euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvon
arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Liikearvosta
on vuoden 2013 lopussa kohdistettu 238,9 (116,7) miljoonaa euroa Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle, 26,9 (27,8) miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden
tukkukaupalle, 75,9 (88,6) miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle ja
37,4 (43,6) miljoonaa euroa Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle. Medstop-
yrityskauppa kasvatti vuonna 2013 Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupalle
kohdistettua liikearvoa 129,9 miljoonalla eurolla.

Vuoden 2013 lopussa korolliset velat olivat 318,8 (94,8) miljoonaa euroa,
korolliset nettovelat 181,5 (6,7) miljoona euroa ja nettovelkaantumisaste 65,3
(2,1) %. Korollinen pitkäaikainen velka muodostui lähinnä Medstop-yrityskauppaa
varten nostetusta pitkäaikaisesta pankkilainasta sekä Medstop-yrityskaupan
ehdollisesta kauppahinnan osasta. Lyhytaikaiset korolliset velat muodostuivat
lähinnä Oriola-KD Oyj:n liikkeeseenlaskeman yritystodistusohjelman käytöstä ja
apteekkien ennakkomaksuista Suomessa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupoissa on jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia. Vuoden 2013 lopussa
myyntisaamisia oli myyty yhteensä 76,8 (72,1) miljoonalla eurolla.

Oriola-KD allekirjoitti uuden noin 280 miljoonan euron rahoitussopimuksen
toukokuussa 2013. Rahoitussopimuksen sisältämät kovenanttiehdot perustuvat
konsernin nettovelan suhteeseen rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti oikaistu
konsernin nettovelan suhde 12 kuukauden rullaavaan käyttökatteeseen oli vuoden
2013  lopussa 3,27 rahoitussopimuksen kovenanttirajan ollessa 4,25. Sitovat
100,0 miljoonan euron pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset ja 42,6 miljoonan
euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä vuoden 2013
lopussa. Yritystodistusohjelmasta oli käytössä 83,1 (43,8) miljoonaa euroa
katsauskauden lopussa.

Rahoitussopimuksen mukaiset            31.3.2014      30.9.2014
kovenanttiehdot             31.12.2013      30.6.2014
--------------------------------------------------------------------------------
Nettovelan suhde rullaavaan 12
kuukauden käyttökatteeseen         4,25   4,00   4,00   3,50

Nettovelkaantumisaste           120 %   120 %   120 %   100 %


Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2013 oli 29,8 (46,1) miljoonaa euroa, josta
käyttöpääoman muutokset olivat 3,5 (23,1) miljoonaa euroa. Investointien
nettorahavirta oli -97,8 (-34,9) miljoonaa  euroa.

Investoinnit

Vuoden 2013 bruttoinvestoinnit olivat 193,7 (22,6) miljoonaa euroa koostuen
Medstop-apteekkiketjun 165,9 miljoonan euron hankinnasta, apteekkien
uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan tehostamiseen
liittyvistä investoinneista. Oriola-KD on kirjannut nopeutettuja poistoja 0,5
(0,0) miljoonaa euroa Moskovan logistiikkakeskusta koskevan
investointisuunnitelman johdosta vuonna 2013.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä vuoden 2013 lopussa oli 5256 (4856), josta 10 (10)
% työskenteli Suomessa ja Baltiassa, 35 (27) % Ruotsissa ja 55 (63) % Venäjällä.
Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Hallinto

Oriola-KD Oyj:n 20.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön
hallituksen jäseniksi Jukka Alhon (puheenjohtaja), Harry Braden, Per Båtelsonin,
Outi Raitasuon ja Mika Vidgrénin sekä uutena jäsenenä Karsten Slotten.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Karsten Slotten ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Jukka Alhon (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Harry Braden.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

 * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
 * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
 * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
 * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppa
 * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja (1.4.2013 alkaen)
 * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
 * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Henry Fogels, Venäjän lääkkeiden tukkukaupan johtaja, lopetti johtoryhmän
jäsenenä 20.11.2013. Konstantin Minin nimitettiin  Venäjän lääkkeiden tukku- ja
vähittäiskaupan johtajaksi 19.12.2013. Minin toimi aiemmin Venäjän lääkkeiden
vähittäiskaupan johtajana ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan vt. johtajana ja
Oriola-KD-konsernin johtoryhmän jäsenenä.

Oriola-KD Oy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2013
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla (osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet).

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään
viidentoistamiljoonan yhtiön
oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden
suhteessa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään kolmekymmentämiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin lisäksi 20.3.2013 päättämään B-osakkeiden maksuttomasta
osakeannista yhtiölle
itselleen yhdessä tai useammassa erässä sekä suunnatusta B-osakkeiden
osakeannista Oriola-KD
konsernin johdon uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD
konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien
uusien yhtiön B-osakkeiden
enimmäismäärä on 1.715.000 kappaletta, mikä edustaa 1,13 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on
voimassa enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2012
osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautusta 0,04 euroa osaketta
kohden, eli yhteensä 13,6 (12,1) miljoonaa euroa. Osinko ja pääomanpalautus
maksettiin täsmäytyspäivänä 25.3.2013 osakkeenomistajaksi merkityille
osakkeenomistajille.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-joulukuussa 2013:

Osakkeiden vaihto         tammi-joulukuu 2013 tammi-joulukuu 2012

                  A-sarja   B-sarja A-sarja   B-sarja
--------------------------------------------------------------------------
Vaihto, milj. kpl           3,2    28,6   5,7    29,5

Vaihto, milj. euroa          7,7    68,3  11,5    57,3

Ylin kurssi, euroa          2,69    2,73  2,44    2,25

Alin kurssi, euroa          2,24    2,18  1,77    1,70

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,60    2,55  2,27    2,23
--------------------------------------------------------------------------

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.12.2013 oli 388,1 (339,2) miljoonaa euroa.

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 21,1 (23,3) % koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 6,8 (12,0) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 27,5 (28,4) %.

Joulukuun 2013 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 104.109.118 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
115.902 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,011 prosenttia.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-31.12.2013 välisenä aikana 0 (0)
kappaletta A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän
piiriin kuuluu kahdeksan henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.
Ansaintajaksolta 2013 palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE). Ansaintajakson
2013 palkkion enimmäismäärä on 1 077 500 osaketta.

Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman
ehdot. Ohjelmaan osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkoi
1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10
prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeita osallistujille markkinahintaan. Noin kahden vuoden kuluttua ohjelman
alkamisen jälkeen yhtiö myöntää osallistujille jokaista kolmea ohjelman
puitteissa hankittua osaketta vastaan kaksi B-sarjan osaketta. Osa myönnetyistä
osakkeista käytetään verojen maksuun.

Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.Liputusilmoitukset

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 25.4.2013 tekemien osakekauppojen
jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
ylitti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen yhden kahdeskymmenesosan
(1/20). Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suora omistusosuus osakkeista
oli yhteensä 4,14 prosenttia Oriola-KD Oyj:n osakkeista ja 5,07 prosenttia
osakkeiden äänimäärästä 25.4.2013.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
alaskirjauksen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän
tukkukaupan rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvontestaus on herkkä muutoksille
diskonttauskorossa tai arvioissa tulevaisuuden rahavirroista.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Venäjän talouskasvun hidastumisella ja ruplan ulkoisen arvon edelleen
heikkenemisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n Venäjän liiketoimintojen
kannnattavuuteen vuonna 2014. Kireän kilpailutilanteen aiheuttamalla
myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa
olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan kannattavuuteen.

Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän tukkukaupassa ja Ruotsin
liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla saattaa olla vaikutusta
Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Oriola-KD:n pitkäaikainen rahoitussopimus sisältää kovenanttiehdot konsernin
nettovelkaantumisen suhteesta rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Oriola-KD:n liiketoimintojen kannattavuuden
heikentymisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kyvylle täyttää
rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot.
Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2014 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinan odotetaan kasvavan viiden vuoden (2013-2017) ajanjaksolla
Suomessa keskimäärin 1,4 % vuosittain, Ruotsissa laskevan keskimäärin 1,3 %
vuosittain ja
Venäjän lääkemarkkinan odotetaan kasvavan keskimäärin lähes 10 % vuosittain
paikallisessa valuutassa (Lähde: IMS Health Market Prognosis 2013-2017).

Näkymä vuodelle 2014

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2013 tasosta.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Oriola-KD Oyj:n hallitus on 28.1.2014 vastaanottanut osakkeenomistajaryhmän,
joka edustaa yli 10 prosenttia Oriola-KD:n osakkeista sekä yli 15 prosenttia
osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, osakeyhtiölain 5 luvun 5 §:n mukaisen
vaatimuksen ottaa 24.3.2014 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi
osakelajien yhdistämisen ja suunnatun maksuttoman osakeannin A-osakkaille.


Varojenjakoesitys

Oriola-KD:n emoyhtiö on Orioa-KD Oyj, jonka voitonjakokelpoiset varat olivat
31.12.2013 taseen mukaisesti 226,7 (225,3) miljoonaa euroa. Oriola-KD Oyj:n
tilikauden voitto vuonna 2013 oli 15,7 (15,5) miljoonaa euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokouukselle, että vuodelta 2013 ei jaeta
osinkoa (0,05 euroa/osake vuonna 2012) eikä varoja vapaan pääoman rahastoista
(0,04 euroa per osake vuonna 2012) pääoman palautuksena.

Yhtiökokous

Oriola-KD Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 24.3.2014 klo 17.00 alkaen
Helsingin Messukeskuskessa. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10
§:ssä mainitut asiat sekä hallituksen mahdolliset muut esitykset. Hallitus
päättää kokouskutsusta ja sen sisältämistä esityksistä myöhemmin. Varsinaisen
yhtiökokouksen kutsu julkaistaan kokonaisuudessaan 25.2.2014.

Vuosikertomuksen julkaiseminen

Oriola-KD Oyj julkaisee vuoden 2013 vuosikertomuksen 7.2.2014. Tilinpäätös
kokonaisuudessaan julkaistaan viimeistään 26.2.2014.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2014 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä
torstaina 24.4.2014 noin klo 08.30.

Oriola-KD:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2013, tilintarkastettu
Konsernin laaja tuloslaskelma  10-12    10-12   1-12         1-12

(IFRS), Milj. eur         2013    2012   2013         2012

                     oikaistu***          oikaistu***
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           679,6    707,8 2 598,5       2 474,4

Myytyjen suoritteiden kulut   -567,3   -608,9 -2 199,4       -2 117,8
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate            112,3    98,9  399,0        356,6

Liiketoiminnan muut tuotot     1,9     0,5   5,7         2,3

Myynnin ja

jakelun kulut          -86,9    -75,3  -313,7        -277,1

Hallinnon kulut         -15,0    -13,6  -62,0        -54,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä       12,4    10,5   29,0         26,8

Kertaluonteiset erät *      -2,0      -   -8,0         -1,1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto            10,4    10,5   21,0         25,8

Rahoitustuotot           6,5     7,1   14,1         22,7

Rahoituskulut          -11,0    -5,6  -27,7        -28,0
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja         5,9    12,0   7,4         20,5

Tuloverot **           -0,3    -0,6   -1,6         -4,1
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos          5,6    11,4   5,8         16,4Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka voidaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi:

Muuntoero             -9,8    -2,6  -29,7         11,4

Rahavirran suojaus        -0,3    -0,2   0,8         -0,9

Laajan tuloksen eriin liittyvä
tulovero              0,1     0,3   0,3         -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
                  -4,3     8,9  -22,9         26,7

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen

vakuutusmatemaattiset
voitot/tappiot           5,9     1,6   5,9         1,6

Laajan tuloksen eriin liittyvä
tulovero             -1,3    -0,4   -1,3         -0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos       0,3    10,1  -18,3         27,9Tilikauden tuloksen
jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       5,6    11,4   5,8         16,4
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden laajan tuloksen

jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       0,3    10,1  -18,3         27,9
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille
tilikauden

tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR        0,04    0,08   0,04         0,11

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           0,04    0,08   0,04         0,11*) Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut -1,7
miljoonaa euroa ja Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
uudelleenjärjestelykulut -0,3 miljoonaa euroa Q4/2013, Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut -2,0 miljoonaa euroa Q3/2013,
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut -0,8
miljoonaa euroa ja sopimukseen perustuvan jaksotuksen alaskirjaus -3,2 miljoonaa
euroa Q2/2013 sekä saamisen arvonalentuminen  -1,1 miljoonaa euroa Q3/2012.

**) Veroina on huomioitu tilikauden tulosta vastaava vero

***) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.

Konsernin tase

(IFRS), Milj. eurVARAT                31.12.2013            31.12.2012

                                     oikaistu *
--------------------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet    93,2               81,4

Liikearvo                 379,0              276,7

Muut aineettomat hyödykkeet        72,0               52,3

Muut osuudet ja osakkeet          0,0               0,0

Eläkesaamiset                9,3               6,6

Muut pitkäaikaiset saamiset         0,0               0,0

Laskennalliset verosaamiset         8,3               6,1
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä       561,8              423,1Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              391,4              389,8

Myyntisaamiset              337,9              352,7

Muut saamiset               71,8               62,6

Rahavarat                 137,3               88,1
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä       938,3              893,1VARAT YHTEENSÄ             1 500,1             1 316,2
--------------------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT
--------------------------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                36,2               36,2

Suojausrahasto               -0,2               -0,7

Käyttörahasto               19,4               25,5

Muut rahastot                1,2               1,2

Muu oma pääoma              221,5              248,4
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            278,1              310,5Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          17,7               14,1

Eläkevelvoitteet              7,6               9,7

Rahoitusvelat               176,2               0,4

Muut pitkäaikaiset velat          0,3               1,0
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä       201,7               25,2Lyhytaikaiset velat

Ostovelat                 834,9              851,3

Varaukset                  3,0                -

Rahoitusvelat               142,6               94,3

Muut lyhytaikaiset velat          39,8               34,9
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä      1 020,3              980,5OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1 500,1             1 316,2
--------------------------------------------------------------------------------


*) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
(IFRS)                 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

                              Kerty-        Oma

                                neet      pääoma

                 Osake- Rahas- Muunto- voitto-      yhteen-

Milj. eur            pääoma  tot  erot  varat        sä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.12.2011             36,2  31,2  -7,2  239,1       299,3
--------------------------------------------------------------------------------
Laatimisperiaatteen muutos (IAS
19)                  -   -    -  -4,8       -4,8
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu oma pääoma *

1.1.2012              36,2  31,2  -7,2  234,3       294,5
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos

  Tilikauden tulos          -   -    -  16,4       16,4

  Muut laajan tuloksen erät:

    Rahavirran suojaus        -  -0,9    -    -       -0,9

   Vakuutusmatemaattiset voitot
ja tappiot              -   -    -   1,6        1,6

    Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero           -  0,2  -0,4  -0,4       -0,6

    Muuntoero             -   -  11,4    -       11,4
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos yhteensä      -  -0,7  11,0  17,6       27,9
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat omistajien kanssa

  Osinko ja pääoman palautus     -  -4,5    -  -7,6       -12,1

  Osakepalkitseminen         -   -    -   0,2        0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat omistajien kanssa
yhteensä               -  -4,5    -  -7,3       -11,9
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.12.2012             36,2  26,0   3,8  244,5       310,5
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.12.2012             36,2  26,0   3,9  248,9       314,9
--------------------------------------------------------------------------------
Laatimisperiaatteen muutos (IAS
19)                  -   -  -0,0  -4,3       -4,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu oma pääoma *

1.1.2013              36,2  26,0   3,8  244,5       310,5
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos

  Tilikauden tulos          -   -    -   5,8        5,8

  Muut laajan tuloksen erät:

    Rahavirran suojaus        -  0,8    -    -        0,8

   Vakuutusmatemaattiset voitot
ja tappiot              -   -    -   5,9        5,9

    Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero           -  -0,3   0,6  -1,3       -1,0

    Muuntoero             -  0,0  -29,7    -       -29,7
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos yhteensä      -  0,5  -29,1  10,4       -18,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat omistajien kanssa

  Osinko ja pääoman palautus     -  -6,0    -  -7,6       -13,6

  Osakepalkitseminen         -   -    -   0,2        0,2

  Omien osakkeiden osto        -   -    -  -0,7       -0,7
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat omistajien kanssa
yhteensä               -  -6,0    -  -8,1       -14,2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.12.2013             36,2  20,4  -25,3  246,8       278,1
--------------------------------------------------------------------------------


*) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.

Lyhennetty konsernin         1-12 1-12

rahavirtalaskelma (IFRS), Milj. eur 2013 2012
-----------------------------------------------
Liikevoitto             21,0 25,8

Poistot               25,7 18,8

Käyttöpääoman muutos         3,5 23,1

Rahoituserien ja

verojen rahavirta          -13,8 -20,3

Muut oikaisut            -6,7 -1,2
-----------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta    29,8 46,1Investointien nettorahavirta    -97,8 -34,9Rahoituksen nettorahavirta     118,4 -77,3Rahavarojen muutos          50,4 -66,2Rahavarat tilikauden

alussa                88,1 153,8

Valuuttakurssien muutosten vaikutus -1,2  0,4

Rahavarojen muutos          50,4 -66,2
-----------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa    137,3 88,1
-----------------------------------------------Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2013 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa
noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuositilinpäätöksessä 31.12.2012 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä,
1.1.2013 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei
kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään
vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön
vuositilinpäätöksen 2012 kanssa. Tilikaudet 2012 ja 2013 ovat
laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia
lopetettuja toimintoja tilikausilla 2012 - 2013.

Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
vuositilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2013 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

 * Muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).
 * Muutos IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRS13  Käyvän  arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).

Standardin Muutos IAS 19-standardiin Työsuhde-etuudet osalta muutoksen vaikutus
konserni tulokseen on eritelty oheisena. Edellä mainittujen muiden uusien
standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä on otettu käyttöön kaksi uutta
tunnuslukua; käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökate. Käyttökate
ilman kertaluonteisia eriä on laskettu kaavalla liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä lisättynä poistoilla ilman kertaluonteisia eriä ja
arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä. Käyttökate lasketaan kaavalla
liikevoitto lisättynä poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoitetun pääoman
tuotto % (ROI) ja oman pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on
annualisoitu kaavalla ((1+kvartaalin tuotto)^4)-1).

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet

Oriola-KD konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19
Työsuhde-etuudet standardin. Muutos vaikuttaa Oriola-KD konsernin eläkekuluihin
ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin, eläkevelvoitteeseen ja omaan pääomaan.
Muutoksen seurauksena konsernin vuoden 2012 konsernituloslaskelma ja
konsernitase on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla.

IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet-standardin keskeisimpiä muutoksia ovat,
että kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi
muihin laajan tuloksen eriin ja omaisuuden tuotto-oletus ei riipu
sijoitusjakaumasta. Sijoitusten tuotto-oletuksena käytetään eläkevelvoitteen
laskennassa käytettävää diskonttokorkoa. Putkimenetelmästä luovutaan ja
rahoitusmeno on nettokorkojen summa. Nettokorko on eläkevelvoitteen korkomenojen
ja omaisuuden korkotulojen erotus. Konserni on päättänyt kirjata nettokorkojen
summan henkilöstökuluihin myös muutoksen jälkeen.

Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin käyttöönoton myötä Oriola-KD-
konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liikevoitto ja tilikauden
tulos vuodelta 2012 sekä taseen eläkesaaminen ja oma pääoma ovat pienempiä ja
eläkevelvoite on suurempi kuin 31.12.2012 asti voimassa olleen standardin mukaan
laskettuna. Käyttöönoton vaikutus konsernin liikevoittoon ilman kertaluonteisia
eriä ja liikevoittoon vuodelta 2012 on 1,0 miljoonaa euroa. Vaikutus konsernin
omaan pääomaan vuoden 2012 avaavassa taseessa on -4,8 miljoonaa euroa ja
31.12.2012 taseessa -4,4 miljoonaa euroa johtuen vakuutusmatemaattisten
voittojen ja tappioiden ja niiden verovaikutusten kirjaamisesta konsernitaseen
omaan pääomaan. Alla olevissa taulukoissa on esitetty yhteenveto
laadintaperiaatteen muutoksen jälkeisistä avainluvuista.

                        1-3 1-6 1-9 1-12

milj. EUR                   2012 2012 2012 2012
-----------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä    5,2 9,2 16,4 26,8

Liikevoitto                   5,2 9,2 15,3 25,8

Tulos ennen veroja              2,5 4,5 8,4 20,5

Tilikauden tulos               1,3 2,8 5,0 16,4

Tilikauden laaja tulos            15,5 6,6 17,8 27,9Emoyhtiön omistajille katsauskauden

tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR

Laimentamaton, EUR              0,01 0,02 0,03 0,11

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR     0,01 0,02 0,03 0,11                        1-3 4-6 7-9 10-12 1-12

Milj. eur                   2012 2012 2012 2012 2012
-----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä    5,2 4,0 7,2 10,5 26,8

Liikevoitto                   5,2 4,0 6,2 10,5 25,8

Tulos ennen veroja              2,5 2,0 4,0 12,0 20,5

Tilikauden tulos               1,3 1,5 2,1 11,4 16,4

Tilikauden laaja tulos            15,5 -8,8 11,2 10,1 27,9Emoyhtiön omistajille katsauskauden

tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR

Laimentamaton, EUR              0,01 0,01 0,01 0,08 0,11

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR     0,01 0,01 0,01 0,08 0,11Milj. eur                31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset eläkesaamiset        4,3    4,1    3,8    6,6

Pitkäaikaiset eläkevelvoitteet       7,8    7,9    8,3    9,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma                  297,9   289,2   300,4   310,5Aineellisten hyödykkeiden muutokset     1-12 1-12

Milj. Eur                  2013 2012
-------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa         81,4 74,0

Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta  8,0   -

Lisäykset                  22,4 16,6

Vähennykset                 -1,4 -0,5

Poistot                   -14,8 -11,1

Kurssierot                  -2,4  2,4
-------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        93,2 81,4
-------------------------------------------------------


Johdannaissopimukset

31.12.2013

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

Milj. eur                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -0,3      45,2

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,8      -     159,3

31.12.2012

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

Milj. eur                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -1,0      46,6

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             3,2      -     139,3

Koronvaihtosopimukset               -     -0,0     116,5Konsernin suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset liittyvät lähinnä
konsernin sisäisten transaktioiden   suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on
kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin johdannaissopimuksiin
liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event tapahtumiin ja eivät
mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut
vakuuksia johdannaisvastapuolilta.


Käyvän arvon hierarkiaMilj. eur

31.12.2013                      Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Käypään arvoon arvostetut varat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaissopimukset                  -  1,1   -   1,1

Käypään arvoon arvostetut velat

Johdannaissopimukset -
suojauslaskennassa                    -  0,3   -   0,3

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaissopimukset                  -  0,4   -   0,4

Ehdollinen vastike                    -   -  14,6   14,6
--------------------------------------------------------------------------------


Milj. eur

31.12.2012                      Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Käypään arvoon arvostetut varat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaissopimukset                  -  3,2   -   3,2

Käypään arvoon arvostetut velat

Johdannaissopimukset -
suojauslaskennassa                    -  1,0   -   1,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaissopimukset                  -  0,1   -   0,1
--------------------------------------------------------------------------------Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen
noteeratut hinnat toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
kyseiselle omaisuuserälle tai velalle
on todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista
johdettuna).

Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
todettavissa olevaan markkinatietoon
(ei todettavissa olevat syöttötiedot).
Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista
rahoitusveloista vuonna 2013Milj. eur

Kirjanpitoarvo 31.12.2012      -

Kirjaus ehdollisesta
vastikkeesta           14,1

Kirjaukset rahoituskuluihin    0,5
-------------------------------------
Kirjanpitoarvo 31.12.2013    14,6
-------------------------------------


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin
rahoitusvelkoihin (taso 3) on kirjattu

Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016

ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen vastike
perustuu johdon arvioon vuoden

2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskauppayhtiöiden konsolidoidun
käyttökatteen mukaan

maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on
laskettu käyttäen diskontatun

kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty diskonttokorko
perustuu konsernin painotettuun


keskimääräiseen pääomakustannukseen.
Vakuudet ja vastuusitoumuksetAnnetut vakuudet omista sitoumuksista

Milj. eur                 31.12.2013 31.12.2012
----------------------------------------------------------------
Annetut takaukset                21,3    21,4

Annetut kiinteistökiinnitykset           -    2,0

Annetut yrityskiinnitykset            2,4    2,4

Muut takaukset ja vastuut            0,9    0,8
----------------------------------------------------------------
Yhteensä                    24,6    26,7
----------------------------------------------------------------


Leasing-vastuut                 2,6    2,8

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset     77,0    66,9Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
tukkukauppayhtiöiden antamiin

pankkitakauksiin ostovelkojen vakuudeksi. Oriola-KD Oyj on antanut lisäksi 26,4
(14,2) miljoonaa

euroa emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden ostovelkojen vakuudeksi sekä 153,6
miljoonaa euroa

Oriola-KD Holding Sverige AB:n ulkoisen
lainan vakuudeksi.


Varaukset

Oriola-KD:lla oli 31.12.2013 yhteensä 3,0 (0,0) miljoonaa euroa
uudelleenjärjestelyvarauksia liittyen Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan Medstop-yrityskaupan integraation sekä liiketoiminnan
kehittämisohjelmaan.


Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa

.
Henkilömäärät             31.12.2013           31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä keskimäärin          5 135              4 818

Henkilömäärä kauden lopussa        5 256              4 856

SEGMENTTI-INFORMAATIO                       1-12              1-12

Liikevaihto, Milj. eur           2013              2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa         425,3              460,5

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        1 194,4             1 061,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa         978,8              952,7

Segmenttien välinen liikevaihto       -0,0              -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä            2 598,5             2 474,4
                       1-12              1-12

Liikevoitto, Milj. eur           2013              2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa          20,9              20,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa          18,4              15,1

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa          -8,3              -2,3

Konsernihallinto ja muut          -10,0              -7,8
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              21,0              25,8

                       1-12              1-12

Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä                    2013              2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa          20,9              20,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa          26,1              16,2

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa          -8,0              -2,3

Konsernihallinto ja muut          -10,0              -7,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä            29,0              26,8

Kertaluonteiset erät *           -8,0              -1,1
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä              21,0              25,8*) Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut -1,7
miljoonaa euroa ja Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
uudelleenjärjestelykulut -0,3 miljoonaa euroa Q4/2013, Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut -2,0 miljoonaa euroaQ3/2013,
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut -0,8
miljoonaa euroa ja sopimukseen perustuvan jaksotuksen alaskirjaus -3,2 miljoonaa
euroa Q2/2013 sekä saamisen arvonalentuminen  -1,1 miljoonaa euroa Q3/2012.

Liikevaihto
vuosineljänneksittäin,   10-12  7-9  4-6  1-3 10-12  7-9    4-6  1-3

Milj. eur          2013 2013 2013 2013 2012 2012    2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian
lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa  109,4 96,0 112,5 107,5 118,3 108,7   116,6 116,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa  300,5 315,7 304,5 273,7 292,4 254,1   255,9 258,9

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa  269,8 242,7 235,2 231,1 296,9 223,3   217,3 215,2

Segmenttien välinen
liikevaihto         -0,0  0,0 -0,0 -0,0  0,2 -0,0    -0,1 -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä      679,6 654,4 652,1 612,3 707,8 586,1   589,7 590,8Liikevoitto
vuosineljänneksittäin,   10-12  7-9  4-6  1-3 10-12  7-9    4-6  1-3

Milj. eur          2013 2013 2013 2013 2012 2012    2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian
lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa   4,8  5,7  5,7  4,8  5,2  6,1    4,8  4,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa   6,7  6,6  1,3  3,8  4,6  3,7    3,4  3,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa   0,5 -1,9 -3,4 -3,6  3,1 -2,0    -2,2 -1,1

Konsernihallinto ja muut   -1,6 -1,8 -4,0 -2,6 -2,4 -1,6    -2,0 -1,8
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä      10,4  8,6 -0,3  2,3 10,5  6,2    4,0  5,2

Liikevoitto
vuosineljänneksittäin

ilman kertaluonteisia eriä, 10-12  7-9  4-6  1-3 10-12  7-9    4-6  1-3

Milj. eur          2013 2013 2013 2013 2012 2012    2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian
lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa   4,8  5,7  5,7  4,8  5,2  6,1    4,8  4,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa   8,4  8,6  5,4  3,8  4,6  4,8    3,4  3,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa   0,8 -1,9 -3,4 -3,6  3,1 -2,0    -2,2 -1,1

Konsernihallinto ja muut   -1,6 -1,8 -4,0 -2,6 -2,4 -1,6    -2,0 -1,8
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä     12,4 10,6  3,7  2,3 10,5  7,2    4,0  5,2

Kertaluonteiset erät  *   -2,0 -2,0 -4,0   -   - -1,1     -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä      10,4  8,6 -0,3  2,3 10,5  6,2    4,0  5,2*) Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut
-1,7 miljoonaa euroa ja Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
uudelleenjärjestelykulut -0,3 miljoonaa euroa Q4/2013, Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan uudelleenjärjestelykulut -2,0 miljoonaa euroa
Q3/2013, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
uudelleenjärjestelykulut -0,8 miljoonaa euroa ja sopimukseen perustuvan
jaksotuksen alaskirjaus -3,2 miljoonaa euroa Q2/2013 sekä saamisen
arvonalentuminen  -1,1 miljoonaa euroa Q3/2012.


                 1-12  1-12

Liikevaihto markkina-
alueittain, Milj. eur      2013  2012
---------------------------------------------
Suomi             382,9  422,4

Ruotsi            1 135,0 1 028,8

Venäjä             978,8  952,7

Baltian maat          38,8  34,6

Muut maat            63,0  35,9
---------------------------------------------
Konserni yhteensä      2 598,5 2 474,4Liikevaihto markkina-
alueittain           10-12   7-9  4-6  1-3 10-12  7-9  4-6  1-3

vuosineljänneksittäin, Milj.
eur               2013  2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi              98,2  85,3 102,5 96,8 107,8 99,7 107,6 107,4

Ruotsi             283,0  303,5 289,5 259,0 282,6 244,7 249,3 252,2

Venäjä             269,8  242,7 235,2 231,1 296,9 223,3 217,3 215,2

Baltian maat          10,0   9,1  9,6 10,0  9,4  8,6  8,1  8,4

Muut maat            18,7  13,7 15,3 15,4 11,0 10,0  7,4  7,5
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä       679,6  654,4 652,1 612,3 707,8 586,1 589,7 590,8
HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2013Medstop-apteekkiketjuOriola-KD on hankkinut Ruotsin viidenneksi suurimman apteekkiketjun
Medstop Group Holding AB:n koko

osakekannan 3.6.2013. Medstop-aptekkiketjulla oli 67 apteekkia,
jotka sijaitsevat Tukholman, Göteborgin ja

Malmön kaupunkien ostoskeskuksissa ja keskusta-alueilla. Ostetun
apteekkiketjun liiketoiminta kattaa ainoastaan lääkkeiden
vähittäiskaupan ja raportoidaan Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa -segmentissä.Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön taseeseen per 31.5.2013, joka
on laadittu olennaisilta osin IFRS:n

laskentaperiaatteiden mukaisesti.Hankinta on kirjattu IFRS 3R (uudistettu) sallimalla tavalla
alustavana. Oriola-KD tekee hankinta-

ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat oikaisut
näihin alustaviin arvioihin.Hankinnasta kirjattu alustava liikearvo 129,9 miljoonaa euroa kuvaa
kohdeyhtiössä ollutta kokenutta henkilöstöä,

synergiaetuja ostotoiminnassa, varastoinnissa ja apteekkijakelussa
sekä tulevaisuuden kasvuodotuksia. Kirjattu liikearvo ei ole
vähennyskelpoinen verotuksessa.Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK) tehty hankintamenolaskelma on
käännetty euroiksi käyttäen

31.5.2013 päivän valuuttakurssia. Hankitun yhtiön tulos ja tase on
yhdistetty Oriola-KD:hen 1.6.2013 alkaen.Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiketjusta
maksetusta vastikkeesta ja hankinta-

ajankohtana kirjattujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen
käyvistä arvoista.


Luovutettu vastike,
Milj. eur

Käteismaksu          79,2

Ehdollinen vastike       14,5
------------------------------------
Luovutettu vastike
yhteensä            93,7

Hankituista varoista ja
vastattaviksi

otetuista veloista
kirjatut määrät, Milj.
eur           Käypä arvo

Aineelliset hyödykkeet     7,4

Aineettomat hyödykkeet     28,0

Laskennalliset
verosaamiset          3,9

Vaihto-omaisuus        18,3

Myyntisaamiset ja muut
saamiset            18,4

Rahavarat            8,9
------------------------------------
Varat yhteensä         85,0Laskennalliset verovelat    6,2

Ostovelat ja muut
lyhytaikaiset velat      30,3

Varaukset            0,9

Rahoitusvelat         83,8
------------------------------------
Velat yhteensä        121,1Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus       -36,1Liikearvo           129,9Yhteensä            93,7Hankintaan liittyvät menot 1,7 miljoonaa euroa sisältyvät
hallinnnon kuluihin vuoden 2013 konsernituloslaskelmassa.Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon

vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskauppayhtiöiden
konsolidoidun käyttökatteen määrästä.

Ehdollinen vastike on kirjattu taseeseen käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvelaksi ja

velan käypä arvo on laskettu käyttäen diskontatun
kassavirran menetelmää. Laskennassa

käytetty diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun
keskimääräiseen pääomakustannukseen.Konsernin 1.1.-31.12.2013 liikevaihto olisi arviolta
2707,4 (raportoitu 2598,5) miljoonaa euroa

ja liikevoitto 25,7 (raportoitu 21,0) miljoonaa euroa mikäli hankinta olisi
toteutunut vuoden 2013 alussa.


Hankitun liiketoiminnon vaikutus konsernin liikevaihtoon
1.6. - 31.12.2013 on 144,4 miljoonaa euroa ja
liikevoittoon -4,8 miljoonaa euroa.

Seuraavissa taulukoissa esitetään tiettyjä tilintarkastamattomia
havainnollistavia taloudellisia tietoja Oriola-KD konsernista sekä Ruotsin
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupasta olettaen, että hankinta olisi tapahtunut
1. tammikuuta 2012.

Tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on johdettu
tilintarkastetusta Oriola-KD konsernin sekä Medstop Group Holding AB:n
tilinpäätöksistä 1.1.-31.12.2012 sekä Oriola-KD konsernin tilinpäätöksestä
1.1-31.12.2013 ja Medstop Group Holding AB:n tilintarkastamattomista
taloudellisista tiedoista 30.5.2013 päättyneeltä viiden kuukauden kaudelta.

             Ruotsin                      Ruotsin

            lääkkeiden                    lääkkeiden

           vähittäis- ja   Medstop  Hankintaan  vähittäis- ja

          tukkukauppa ilman   Group   liittyvät   tukkukauppa

Tuloslaskelma,   Medstop, oikaistu
Milj. eur         *     Holding AB  oikaisut  sisältäen Medstop           1-12  1-12   1-12  1-12 1-12 1-12   1-12   1-12

           2013  2012   2013  2012 2013 2012   2013   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto    1050,0 1061,3  253,3  260,2  -   -   1303,3  1321,5

Käyttökate ilman
kertaluonteisia
eriä         36,5  26,4   10,4  11,3  2,3 -2,3   49,2   35,4

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä         30,9  16,2   -0,8   8,4  1,5 -4,1   31,7   20,5

Liikevoitto     23,2  15,2   -1,6   7,2  1,5 -4,1   23,1   18,4

            Oriola-KD                  Oriola-KD
           Konserni ilman  Medstop Group  Hankintaan   Konserni

Tuloslaskelma,     Medstop,            liittyvät   sisältäen
Milj. eur       oikaistu*    Holding AB   oikaisut    Medstop           1-12  1-12   1-12  1-12 1-12 1-12   1-12   1-12

           2013  2012   2013  2012 2013 2012   2013   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto    2454,0 2474,4  253,3  260,2  -   0,0  2707,4  2734,6

Käyttökate ilman
kertaluonteisia
eriä         48,2  45,6   10,4  11,3  2,3 -2,3   60,8   54,6

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia
eriä         33,8  26,8   -0,8   8,4  1,5 -4,1   34,5   31,1

Liikevoitto     25,8  25,8   -1,6   7,2  1,5 -4,1   25,7   29,0*) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.


Hankintaan liittyvät oikaisut sisältävät hankittujen varojen käyvän arvon
oikaisuista aiheutuvat lisääntyneet vuosipoistot sekä vaihto-omaisuuden
arvonkorotuksen poistumisen yhdessä kuukaudessa. Lisäksi oikaisuissa on
huomioitu yrityskauppaan liittyvät välittömät menot.Espoossa 6.2.2014

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 040 5964 004
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.comJakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1759860]