Uutishuoneeseen

Lääkejakelun yhteiseurooppalainen laatustandardi – mitä GDP takaa?

Pohjoismaissa apteekissa asioidessaan voi olla varma, ettei omaan käyttöön päädy lääkeväärennöksiä, epäpuhtauksia sisältäviä tai väärin säilytettyjä lääkevalmisteita. Erinomaisen tuotelaadun takana on ainutlaatuinen sääntely-ympäristö, jonka tarkoituksena on varmistaa lääkkeiden turvalliset ja luotettavat toimitukset ja viime kädessä potilasturvallisuus, huomauttaa Aino Kylmänen, Oriolan laatujohtaja.

19.6.2023

Moniin muihin kuluttajatuotteisiin verrattuna lääkkeiden käsittelyyn liittyy monitahoisia ja ainutlaatuisia haasteita, kuten tiukka sääntely ja olosuhteiden hallinta. Euroopan unionissa sitoutuminen hyviin jakelutapoihin (Good Distribution Practice, GDP) on ohjeistuksista tärkein ja edellytys lääketukkukaupan toimiluvalle. Hyvät jakelutavat ovat osa laadunhallintaa ja takaavat, että lääkevalmisteen laatu säilyy läpi toimitusketjun, koko matkan lääkkeen valmistajalta apteekkiin tai henkilöön, jolla on oikeus luovuttaa lääke kuluttajalle.

Käytännössä hyvät jakelutavat varmistavat, että kaikki jakeluketjun lääkevalmisteet täyttävät EU-lainsäädännön vaatimukset, lääkkeet säilytetään aina oikeissa olosuhteissa eikä niihin pääse epäpuhtauksia muista tuotteista, varastoinnissa huolehditaan asianmukaisesta kiertonopeudesta ja oikeat tuotteet toimitetaan oikealle vastaanottajalle ajallaan.1

Nämä periaatteet ovat jakelutoimintamme ytimessä. Tuotteiden laadun, lämpötilan hallinnan, jäljitettävyyden ja turvallisuuden ylläpitäminen on sisäänrakennettu Oriolan ja kumppaniemme prosesseihin ja työskentelytapoihin. Tuoteturvallisuuden varmistaminen alkaa siitä hetkestä, jolloin toimitus saapuu varastoomme ja esimerkiksi kaikki kylmää lämpötilaa edellyttävät tuotteet käsitellään erikseen. Lisäksi huolehdimme omalta osaltamme siitä, etteivät lääkeväärennökset pääse viralliseen jakeluketjuun. Asioimme suoraan lääkeyritysten kanssa ja noudatamme EU:n muutama vuosi sitten voimaan astunutta lääkeväärennösdirektiiviä. Varmennamme jokaisesta meille toimitetusta lääkevalmiste-erästä yhden pakkauksen osana normaalia vastaanottotarkastusta.

Lääkkeiden käsittelyssä yksi tärkeimpiä osa-alueita on asianmukaisten olosuhteiden varmistaminen. Lämpötilapoikkeamat voivat vaarantaa tuotelaadun. Suurin osa lääkkeistä säilytetään huoneenlämmössä eli 15–25 asteessa, mutta esimerkiksi monet rokotteet ja biologiset lääkkeet edellyttävät kylmää tai jopa pakkaslämpötilaa. Asiakkaiden tarpeet varastoida ja jaella tuotteita erikoislämpötiloissa ovat kasvaneet, ja olemme viime vuosina investoineet moderniin ja ympäristötehokkaaseen kylmäketjuun jakelukeskuksissamme Suomessa ja Ruotsissa.

Luotettavasti ja ajallaan toimiva lääkejakelu on elintärkeä terveydenhuoltojärjestelmille ja potilaiden hoidolle. Oriola toimittaa lääkkeet useimmiten vuorokauden kuluessa tilauksesta. Kylmätuotteissa on tärkeää varmistaa katkeamaton kylmäketju varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Toimitamme kylmätuotteet apteekkiasiakkaillemme erityisessä kylmäkuljetuslaatikossa, joka on validoitu säilyttämään oikea lämpötila vähintään 30 tuntia. Jotta lääkkeet kuljetetaan terveydenhuollon toimijoille turvallisesti ja vastuullisesti, käytämme yleisesti ainoastaan lääkkeiden hyviin jakelutapoihin sitoutuneita kuljetuskumppaneita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kuljetusautoissa on tarvittava teknologia lämpötilan hallintaan ja lähetyksen seurantaan turvallisuussyistä ja että kuljettajat ovat saaneet koulutusta hyvistä jakelutavoista. Tiivis yhteistyö kuljetuskumppaniemme kanssa on tärkeää, koska ulkoiset kumppanit huolehtivat Oriolan koko kuljetusverkostosta.

Arvioimme omia prosessejamme jatkuvasti kehittääksemme toimintamme laatua. Turvallisen ja luotettavan lääkejakelun varmistaminen ei kuitenkaan ole yksin prosesseista vaan myös meistä ihmisistä kiinni. On elintärkeää, että työntekijämme ymmärtävät toimialamme vaatimukset ja ovat ylpeitä omasta roolistaan – olemme osana terveydenhuollon ketjua mahdollistamassa ihmisille turvallisen ja ajantasaisen lääkkeiden saatavuuden. Tämän tietoisuuden luominen alkaa heti perehdytyksessä, johon sisältyy koulutus hyvistä jakelutavoista, mutta myös yhteisistä arvoistamme ja sitoutuneisuudestamme potilasturvallisuuden edistämiseen. Siksi hyvät jakelutavat ovat osa Oriolan DNA:ta.

Aino Kylmänen työskentelee Oriolassa laatujohtajana. Hänellä on useiden vuosien kokemus eri vastuualueilta Oriolassa, viimeisimmän 10 vuoden ajalta laatutoiminnosta.

1 Lähde: Euroopan lääkevirasto: Good distribution practice