Uutishuoneeseen

Mitä jakelija voi tehdä lääkkeiden saatavuushäiriöiden ehkäisemiseksi?

Lääkkeiden saatavuushäiriöt ovat maailmanlaajuisesti kasvava haaste. Niiden proaktiivinen ehkäiseminen vaatii kaikkien osapuolten tiivistä yhteistyötä globaaleissa toimitusketjuissa. Lääkejakelijana Oriola voi tukea lääkeyrityksiä toimitusten ja kysynnän datalähtöisessä suunnittelussa, sanoo Nicklas Widding, Ruotsin kaupallinen johtaja.

4.10.2023

Lääkkeiden turvallinen jakelu potilaille on terveydenhuollon ytimessä pohjoismaisissa hyvinvointiyhteiskunnissa. Pohjoismaissa lääkkeiden saatavuus on ollut pitkään hyvällä tasolla, mutta viime vuosina saatavuushäiriöt ovat kasvaneet huomattavasti, kuten muualla Euroopassa. Taustalla on monia syitä yksittäisen raaka-aineen saatavuushaasteista tai globaaleista toimitusongelmista aina Suomen ja Ruotsin markkinan pieneen kokoon. Euroopassa vallitseva epävarma tilanne, inflaatio sekä kasvaneet tuotanto- ja kuljetuskustannukset ovat kiihdyttäneet näitä haasteita.

Pahimmillaan lääkkeiden saatavuushäiriöt heikentävät potilasturvallisuutta ja lisäävät terveydenhuollon kuormitusta. Riskien ja viime kädessä potilaisiin kohdistuvien vaikutusten minimointi on terveydenhuollon ketjuun kuuluvien toimijoiden yhteinen tavoite, lääkeyrityksistä ja lääketukkukaupoista viranomaisiin. Oriolalla on tähän kokonaisuuteen ainutlaatuinen näkyvyys, joka perustuu asemaamme keskellä terveydenhuollon arvoketjua ja pitkään historiaamme lääkkeiden saatavuuden edistämisessä. Lääkkeiden jakelijana varmistamme luotettavat ja ajantasaiset toimitukset apteekeille, sairaala-apteekeille, eläinlääkäreille ja muille terveydenhuollon toimijoille. Tarjoamme tehokkaan toimitusketjun palveluna lääkeyrityksille, mutta ne vastaavat lääkkeiden saatavuudesta markkinalla.

Jakelijana meillä on rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa globaalien toimitusketjujen pullonkauloihin, mutta hyödyntämällä tehokkaasti omaa jakeludataamme voimme tukea lääkeyrityksiä toimitusten ja kysynnän hallinnassa sekä saatavuushäiriöiden riskien vähentämisessä. Esimerkiksi raportointityökalumme tarjoavat arvokkaan näkyvyyden tuotteen varastosaldoihin, jolloin varaston täydennystarve on ennakoitavissa. Jos saatavuushäiriötä ei voi ehkäistä, lääkeyrityksen velvollisuus on ilmoittaa tilanteesta koko muulle terveydenhuollon arvoketjulle: lääketukkukaupoille, sairaaloiden hankintaosastoille, apteekeille ja eläinlääkäreille. Kumppanina tarjoamme lääkeyrityksille tehokkaat viestintäkanavat, joilla tieto saadaan nopeasti apteekeille, sairaala-apteekeille, lääkekeskuksille ja eläinlääkäreille Suomessa ja Ruotsissa. Jokaisessa häiriötilanteessa pyrimme yhteistyössä lääkeyrityksen kanssa löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun.

Yksittäiselle potilaalle saatavuushäiriö on aina ikävä tilanne. Useimmiten potilaalle voidaan tarjota korvaavaa lääkevalmistetta, mutta pahimmillaan hoidon jatkuvuus voi vaarantua. Jos toista potilaalle soveltuvaa myyntiluvallista lääkettä ei löydy, erityislupavalmisteiden maahantuontipalvelumme voi tarjota ratkaisun. Kattavan kansainvälisen verkostomme avulla asiantunteva tiimimme löytää ja maahantuo erityisluvallisen lääkevalmisteen niin ihmis- kuin eläinpotilaille.

Tehokkaiden ehkäisevien toimenpiteiden ja valmiussuunnitelmien kehittäminen edellyttää toimitusketjun eri osapuolten tiivistä ja avointa yhteistyötä. Tällaisista yhteisistä hankkeista on olemassa hyviä esimerkkejä. Suomessa varmuusvarastointi turvaa kriittisten lääkkeiden saatavuuden, ja Ruotsissa sekä hallituksella että toimialalla on käynnissä useita aloitteita lääkkeiden saatavuuden turvaamiseksi esimerkiksi kriisitilanteessa. Myös EU:lla on yhteistyöhanke saatavuushäiriöiden vähentämiseksi. Jotta voimme tarjota oman kattavan kokemuksemme päätöksenteon tueksi, Oriola osallistuu erilaisten yhteistyöfoorumien toimintaan ja käy jatkuvaa vuoropuhelua viranomaisten, asiakkaiden ja muiden toimialan organisaatioiden kanssa. Yhdistämällä oman ja kumppaniemme asiantuntemuksen voimme yhdessä edistää terveempää huomista.

Nicklas Widding työskentelee Oriolassa Ruotsin kaupallisena johtajana. Hänellä on yli 14 vuoden kokemus lääkejakelusta ja toimitusketjun kehittämisestä.