Uutishuoneeseen

Vastuullisuus on yksi tärkeimpiä liiketoimintastrategiamme mahdollistajia

Voimme olla ylpeitä vuoden 2023 strategisesti merkittävistä saavutuksista. Julkaisimme jalostetun strategian, uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuusagendan. Ne muodostavat vakaan perustan rakentaa tulevaisuuden Oriolaa.

5.3.2024

Strategisena päämääränämme on olla lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupan johtava asiantuntija. Siirrymme nyt seuraavaan vaiheeseen Oriolan uudistamisessa, jossa tukkukauppaliiketoiminta on vahvemmin keskiössä ja olemme asettaneet strategiamme toteuttamiseksi kolme tavoitetta: vahvat kumppanuudet, tehokkuuden parantaminen sekä portfolion ja markkinoiden laajentaminen.

Uskomme Oriolassa, että terveys on kestävän tulevaisuuden ytimessä. Merkittävänä toimijana yhteiskunnalle kriittisessä infrastruktuurissa meille on tärkeää olla aktiivisesti mukana luomassa siirtymää kohti kestävämpää lääkehuoltoa. Tämän tehtävän merkitys on entisestään korostunut, kun huoltovarmuuteen ja lääkehuoltoon kohdistuva huomio on kasvanut. Liiketoiminnallamme eli lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupalla on tärkeä ja myönteinen rooli yhteiskunnassa ja ihmisten elämässä. Vastuullisuus on entistä tärkeämpää myös sidosryhmillemme ja yksi tärkeimpiä liiketoimintastrategiamme mahdollistajia. Edistämme ympäristön ja yhteiskunnan kannalta vastuullisten käytäntöjen viemistä osaksi päivittäistä toimintaamme ja päätöksentekoa.

Uudistettu vastuullisuusagendamme perustuu kolmeen pääteemaan – Ympäristö, Ihmiset ja Hallinnointi ja yhteiskunta. Agenda ohjaa toimintaamme ja auttaa meitä saavuttamaan kunnianhimoiset pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet.

Olemme ylpeitä yhteiskunnallisesta roolistamme toimittaa lääkkeitä ja terveystuotteita turvallisesti ja täsmällisesti. Seuraamme suoriutumistamme mittaamalla toimitusten keräilytarkkuutta, joka vuonna 2023 oli 99,8 prosenttia.

Pyrkimyksemme luoda vastuullinen työntekijäkokemus ohjaa meitä johtamisen, työntekijöiden sitoutuneisuuden sekä työhyvinvoinnin parantamisessa. Pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla tapaturmaa, jotta voimme tarjota henkilöstöllemme terveellisen ja turvallisen työympäristön.

Ympäristötyössä keskitymme resurssienkäytön tehostamiseen ja päästöjen vähentämiseen. Tavoitteemme on olla hiilineutraali koko toimitusketjussa vuoteen 2030 mennessä ja omissa toiminnoissamme vuoteen 2025 mennessä. Pitkäjänteinen ympäristötyömme on tuottanut tuloksia, ja omien toimintojemme päästöt ovat laskeneet 73 prosenttia vertailuvuodesta 2019. Jatkaaksemme hyvää kehitystä olemme sitoutuneet asettamaan tieteeseen perustuvat tavoitteet ja määrittelemään ilmastosuunnitelman.

EU:n laaja sääntely vastuullisuusraportoinnista edellyttää yritysten panostavan entistä kattavammin ympäristöön ja ihmisoikeuksiin. Sääntely koskee myös Oriolaa, ja vuonna 2023 aloimme jo valmistautua täyttämään vastuullisuusraportoinnin tulevat vaatimukset.

Katarina Gabrielson on Oriolan toimitusjohtaja. Tämä blogiteksti on perustuu 27.2.2024 julkaistuun Oriolan vuosikertomukseen.