Uutishuoneeseen

Apteekit tärkeä tuki senioreille lääkkeiden käytössä – korona mutkisti neuvontatilanteita

19.8.2020

Jos omasta lääkityksestä herää kysymyksiä, seniorit luottavat ensisijaisesti farmaseuttiin tai lääkäriin, selviää Oriolan teettämästä kyselytutkimuksesta. Seniorien digitaalisten taitojen karttuminen näkyy kyselyn vastaajissa: naisista jopa reilu viidennes etsii lääkkeisiin liittyvää tietoa ensisijaisesti internetistä. Koronan takia digitaalisista taidoista on ollut hyötyä, kun seniorien suositeltiin keväällä välttävän asiointia apteekeissa.

Kyselyyn vastanneista senioreista 39 prosenttia kertoi kysyvänsä lääkityksestään ensisijaisesti apteekista ja 38 prosenttia lääkäriltä. Apteekit ja farmaseutit ovat tärkeä tuki erityisesti 80–89-vuotiaille sekä ikääntyneille naisille. 80–89-vuotiaista lähes puolet (49 %) kertoi kääntyvänsä lääkekysymyksissä apteekin puoleen.

Naisista 43 prosenttia kertoi keskustelevansa lääkkeistään farmaseutin kanssa, kun taas miehet kysyvät lääkkeistä naisia huomattavasti useammin lääkäriltä. Kyselyyn vastanneista miehistä lähes puolet (48 %) ja naisista alle kolmannes (30 %) kertoi kääntyvänsä ensin lääkärin puoleen.

Ikääntyneiden asiakkaiden yleisimmät kysymykset liittyvät oikean lääkkeen löytämiseen. Heidän lääkityslistalleen on saatettu merkitä vain vaikuttava aine, jota saattaa olla useissa eri nimisissä valmisteissa. Lisäksi lääkkeiden ottoajankohtaan ja annostukseen liittyvät kysymykset ovat tavallisia, varsinkin jos annostus on muuttunut”, kertoo farmaseutti Hanna Härmäaho, joka työskentelee eri apteekeissa Oriolan omistaman Farenta-henkilöstöpalvelun kautta.

Osa senioreista on myös tottuneita digitaalisten palvelujen käyttäjiä. Kyselyn mukaan joka kuudes (17 %) suomalaisseniori etsii tietoa lääkkeistä ensisijaisesti internetistä. Erityisesti naiset sekä vähemmän lääkkeitä käyttävät seniorit etsivät vastauksia kysymyksiinsä verkosta. Kyselyn naisvastaajista reilu viidennes (22 %) käytti ensisijaisena tiedonlähteenä internetiä ja vain yhtä reseptilääkettä käyttävistä neljännes (25 %). Miehistä vain 11 prosenttia kertoi etsivänsä ensisijaisesti tietoa internetistä.

Korona siirsi neuvonnan puhelimeen

Digitaalisista taidoista oli senioreille hyötyä keväällä, kun ikääntyneiden suositeltiin koronaviruksen takia välttävän esimerkiksi asiointia kaupassa tai apteekissa. Apteekkiasiat kehotettiin hoitamaan verkossa, puhelimitse tai valtuuttamalla joku muu hakemaan lääkkeet. Kun kohtaamiset apteekeissa jäivät pois, myös neuvojen kysyminen mutkistui.

Neuvontatilanteet muuttuivat epidemian alettua suoraviivaisemmiksi ja ylimääräinen jutustelu väheni. Poikkeustilan julistamisen jälkeen huomasi, että lapset tai lapsenlapset alkoivat asioida enemmän iäkkäiden sukulaisten puolesta. Silloin suositeltiin, että lääkkeiden käyttäjä olisi puhelimen päässä, jotta neuvonta onnistui tarvittaessa puhelimen kaiuttimen avulla. Haastavinta puhelinasiointi on huonokuuloisten asiakkaiden kanssa, samoin kuin suojapleksin takaa palveleminen, koska sekin vaimentaa ääntä”, Härmäaho kertoo.

Hän kuitenkin huomauttaa, että keväällä tunnuttiin hakevan pääasiassa säännöllisessä käytössä olevia lääkkeitä, jolloin neuvonnalle ei ollut niin paljon tarvetta.

Lisätietoa:

Tuula Lehto, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, tuula.lehto@oriola.com, +358 40 588 5343

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten seniorien kokemuksia lääkehoidosta sekä hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi 900 iältään 70–89-vuotiasta senioria. Kyselyyn vastanneista 93 prosenttia oli 70–79-vuotiaita ja 7 prosenttia yli 80-vuotiaita. Vastaajista 821 oli käyttänyt reseptilääkkeitä viimeisen vuoden aikana. Kysely toteutettiin Bilendin M3 -paneelissa joulukuussa 2019. 

Oriola on Pohjoismaissa toimiva terveys- ja hyvinvointialan yritys. Autamme ihmisiä elämään terveemmin tuomalla vastuulliset terveyden ja hyvinvoinnin tuotteet ja palvelut heidän saatavilleen. Ruotsissa omistamme maan kolmanneksi suurimman apteekkiketjun Kronans Apotekin. Apteekkien lisäksi annosjakelu-, lääkeneuvonta- ja potilastukipalvelumme edistävät lääkehoidon turvallisuutta ja vaikuttavuutta. Asiantuntijapalvelumme tukevat lääkeyrityksiä koko lääkkeen elinkaaren ajan. Lääkkeiden toimitusketjumme varmistaa luotettavan ja turvallisen jakelun apteekeille, sairaala-apteekeille, eläinlääkäreille sekä muille terveydenhuollon toimijoille. Vuonna 2019 Oriola Oyj:n liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa ja meillä työskenteli lähes 4 300 ammattilaista. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä. www.oriola.com/fi

Kenen puoleen ensiksi käännyt, jos sinulla on kysyttävää lääkkeistä? (n=900, %)

Kaikki vastaajat 
Lääkärin: 38 %
Apteekin: 39 %
Etsin tietoa internetistä: 17 %
En tiedä kenen puoleen kääntyä: 1 %
Jonkun muun: 5 %

Naiset
Lääkärin: 30 %
Apteekin: 43 %
Etsin tietoa internetistä: 22 %
En tiedä kenen puoleen kääntyä: 1 %
Jonkun muun: 5 %

Miehet 
Lääkärin: 48 %
Apteekin: 35 %
Etsin tietoa internetistä: 11 %
En tiedä kenen puoleen kääntyä: 2 %
Jonkun muun: 5 %

Oletko viimeisen vuoden aikana käyttänyt jotain reseptilääkettä? (n=900)

Kaikki vastaajat
Yhtä reseptilääkettä 15 %
2–3 reseptilääkettä 40 %
4–5 reseptilääkettä 23 %
Enemmän kuin viittä reseptilääkettä 13 %
En ole käyttänyt reseptilääkkeitä viimeisen vuoden aikana 9 %