Uutishuoneeseen

Kolmannes senioreista on unohtanut ottaa lääkkeensä – lääkeannostelijat vähäisessä käytössä

27.2.2020

Lääkkeiden unohtaminen on yleisin suomalaisten seniorien lääkehoitoon liittyvä haaste, selviää Oriolan teettämästä kyselytutkimuksesta. Tästä huolimatta paljon lääkkeitä käyttävistä senioreista jopa kolmannes ei käytä minkäänlaista lääkeannostelijaa lääkityksen apuna.

Oriolan kyselyssä selvitettiin suomalaisten seniorien kokemuksia lääkehoidosta. Kyselyyn vastasi yhteensä 900 iältään 7089-vuotiasta senioria, joista 91 prosenttia kertoi käyttäneensä jotain reseptilääkettä viimeisen vuoden aikana.

Suurin osa – 40 prosenttia vastaajista – kertoi käyttäneensä 2–3 reseptilääkettä viimeisen vuoden aikana. Vastaajista miehet käyttivät reseptilääkkeitä naisia enemmän. Miehistä 42 prosenttia oli käyttänyt yli neljää reseptilääkettä viimeisen vuoden aikana, kun taas naisista yli neljää reseptilääkettä käytti kolmannes.

Lähes kolmannes senioreista on unohtanut ottaa lääkkeensä

Kyselyssä selvitettiin myös lääkehoitoon liittyviä haasteita. Kyselyyn vastanneista senioreista kolmannes (34 %) kertoi joskus ottaneensa reseptilääkettä väärin.

Yleisin syy oli lääkkeiden unohtaminen, josta kertoi jopa kolmannes (30 %) vastaajista. Vain kolme prosenttia kertoi ottaneensa väärän annoksen lääkettä ja yksi prosentti ottaneensa väärää lääkettä.

Haasteet samankaltaisia myös naapurimaassa Ruotsissa

Oriolan Ruotsissa teettämän kyselytutkimuksen mukaan 43 prosenttia senioreista on joskus ottanut lääkettä väärin ja 41 prosenttia on unohtanut ottaa lääkkeensä.

Tutkimuksista selvisi myös, että ongelmat lääkehoidossa lisääntyvät seniorien ikääntyessä. Yli 86-vuotiaista Ruotsin kyselyyn vastanneista jo yli puolet (51 %) ja Suomen kyselyyn vastanneista yli 80-vuotiaista senioreista 40 prosenttia kertoi joskus ottaneensa lääkettä väärin.

Tehokas annostelu auttaa muistamaan lääkkeet

Syy seniorien lääkkeiden unohtamisen taustalla saattaa piillä riittämättömässä lääkkeiden annosteluavun käytössä. Oriolan kyselystä selviää, että kaikista reseptilääkkeitä käyttävistä senioreista yli puolet (51 %) ei käytä dosettia tai annospakattuja lääkkeitä. Vaikka reseptilääkkeitä olisi käytössä neljä tai enemmän, silti yli kolmannes (38 %) senioreista ei käytä mitään annosteluapua.

Tehokas reseptilääkkeiden annostelu parantaa lääketurvallisuutta, sillä se auttaa muistamaan lääkkeet ja ottamaan oikeat lääkkeet oikeaan aikaan. Apteekeista saatava koneellinen annosjakelupalvelu on vielä manuaalista annostelua luotettavampi. Dosettiin lääkkeet jaetaan käsin, jolloin virheiden mahdollisuus on suurempi”, sanoo Eero Lamminen, Oriolan Palvelut-liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja.

Annosjakelussa potilas saa apteekista säännöllisesti käyttämänsä tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Lääkkeitä käsin jaettaessa virheprosentti on tutkimuksesta riippuen 1–20 prosenttia. Oriolan annosjakelupalvelun apteekkeihin toimitetuissa annospusseissa virheprosentti on vuodessa vain 0,003 prosenttia.

Lisätietoja:

Tuula Lehto, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, puh. 040 5885 343, tuula.lehto@oriola.com

Kyselyssä selvitettiin suomalaisten seniorien kokemuksia lääkehoidosta sekä hyvinvoinnista. Kyselyyn vastasi 900 iältään 70–89-vuotiasta senioria. Kyselyyn vastanneista 93 prosenttia oli 70–79-vuotiaita ja 7 prosenttia yli 80-vuotiaita. Vastaajista 821 oli käyttänyt reseptilääkkeitä viimeisen vuoden aikana. Kysely toteutettiin Bilendin M3 -paneelissa joulukuussa 2019.

Ruotsin tutkimukseen vastasi 1 211 henkilöä, jotka olivat iältään 75–95-vuotiaita. Vastaajista 1 026 käytti päivittäin jotain reseptilääkettä. Tutkimus toteutettiin Kantar Sifon verkkopaneelissa alkuvuodesta 2019.

Oriola on Pohjoismaissa toimiva terveys- ja hyvinvointialan yritys. Autamme ihmisiä elämään terveemmin tuomalla vastuulliset terveyden ja hyvinvoinnin tuotteet ja palvelut heidän saatavilleen. Ruotsissa omistamme maan kolmanneksi suurimman apteekkiketjun Kronans Apotekin. Apteekkien lisäksi annosjakelu-, lääkeneuvonta- ja potilastukipalvelumme edistävät lääkehoidon turvallisuutta ja vaikuttavuutta. Asiantuntijapalvelumme tukevat lääkeyrityksiä koko lääkkeen elinkaaren ajan. Lääkkeiden toimitusketjumme varmistaa luotettavan ja turvallisen jakelun apteekeille, sairaala-apteekeille, eläinlääkäreille sekä muille terveydenhuollon toimijoille. Vuonna 2019 Oriola Oyj:n liikevaihto oli 1,7 miljardia euroa ja meillä työskenteli lähes 4 300 ammattilaista. Oriola Oyj on listattu Nasdaq Helsinki -pörssissä. www.oriola.com/fi

 

Oletko viimeisen vuoden aikana käyttänyt jotain reseptilääkettä? (n=900)

Kaikki vastaajat

Yhtä reseptilääkettä 15 %

2–3 reseptilääkettä 40 %

4–5 reseptilääkettä 23 %

Enemmän kuin viittä reseptilääkettä 13 %

En ole käyttänyt reseptilääkkeitä viimeisen vuoden aikana 9 %

Naiset

Yhtä reseptilääkettä 19 %

2–3 reseptilääkettä 40 %

4–5 reseptilääkettä 21 %

Enemmän kuin viittä reseptilääkettä 11 %

En ole käyttänyt reseptilääkkeitä viimeisen vuoden aikana 10 %

Miehet

Yhtä reseptilääkettä 11 %

2–3 reseptilääkettä 40 %

4–5 reseptilääkettä 26 %

Enemmän kuin viittä reseptilääkettä 16 %

En ole käyttänyt reseptilääkkeitä viimeisen vuoden aikana 7 %

 

Oletko joskus ottanut reseptilääkettä väärin? (n=900)

Kaikki vastaajat

Kyllä, olen unohtanut ottaa lääkettä 30 %

Kyllä, olen ottanut väärää lääkettä 1 %

Kyllä, olen ottanut väärän annoksen lääkettä 3 %

En ole koskaan ottanut reseptilääkettä väärin 63 %

En osaa sanoa 5 %