Uutishuoneeseen

Oriola Oyj tarkentaa vuoden 2017 näkymää

18.12.2017

Oriola Oyj pörssitiedote 18.12.2017 klo 16:30

Oriola Oyj tarkentaa vuoden 2017 näkymää

Oriolan Suomen toiminnoissa syyskuun alussa käyttöön otetun uuden toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmän kustannukset rasittivat Palvelut-liiketoiminnan tulosta myös neljännellä  vuosineljänneksellä, ja koko vuoden tulos jää viimevuotisesta. Menetetyn myynnin ja rahdeista sekä lisäresursoinnista aiheutuneiden kustannusten vaikutuksen arvioidaan olevan 10 - 11 miljoonaa euroa. Kuluttaja-liiketoiminnassa liiketoiminnan koko vuoden tulos jää viimevuotisesta. Terveydenhuolto-liiketoiminta on kehittynyt myönteisesti neljännellä vuosineljänneksellä, mutta koko vuoden tulos säilyy negatiivisena.

Vuoden 2017 tarkennettu näkymä on: Vuoden 2017 jatkuvien toimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan 39 - 42 miljoonaa euroa.

Aikaisempi, 13.7.2017 julkaistu näkymä oli: Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2016 tasosta. Vuoden 2016 vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettu jatkuvien liiketoimintojen oikaistu liikevoitto oli 59,3 miljoonaa euroa.

Oriola Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2017 tiistaina 13.2.2018.

Oriola Oyj

Lisätiedot:
Sari Aitokallio, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. +358 10 429 2112

Jakelu:
NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.oriola.com