Uutishuoneeseen

Vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset heikentävät merkittävästi Oriolan neljännen vuosineljänneksen tulosta

19.12.2019

Oriola Oyj Sisäpiiritieto 19.12.2019 klo 19:00

Vaihto-omaisuuden ja käyttöomaisuuden arvonalentumiset heikentävät merkittävästi Oriolan neljännen vuosineljänneksen tulosta

Oriola Oyj:n viimeisen vuosineljänneksen ja koko vuoden 2019 oikaistua liikevoittoa heikentävät Consumer-liiketoiminta-alueella havaittu virhe varaston arvossa Ruotsissa ja tähän liittyvä vaihto-omaisuuden arvonalentuminen useammalta vuodelta sekä arvonalentuminen käyttöomaisuudessa. Yhtiö on päättänyt nopeutetulla aikataululla uudistaa Ruotsin apteekkiverkkokaupan IT-järjestelmän parantaakseen kilpailukykyään ja tehostaakseen monikanavamyyntiä. Oriola kirjaa liikevoiton oikaisueriin käyttöomaisuuden arvonalentumisen Consumer-liiketoiminta-alueen IT-järjestelmistä.

Arvonalentumisien arvioitu kokonaisvaikutus vuoden 2019 tulokseen on 5 miljoonaa euroa, josta oikaisueriin kirjataan 3 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Consumer-liiketoiminta-alueen vaihto-omaisuuden arvoa vuosilta 2016-2018 oikaistaan noin 4 miljoonalla eurolla aikaisempien vuosien virheen korjauksena vertailuvuotta ja voittovaroja oikaisten.

Yhtiön 19.6.2019 tiedottamat toimintaympäristön haasteet ovat jatkuneet ja vaikuttavat edelleen yhtiön tulokseen. Edellä mainitun sekä tehtävän arvonalentumisen johdosta yhtiön vuoden 2019 viimeisen vuosineljänneksen oikaistun liikevoiton arvioidaan olevan odotettua heikompi.

Yhtiö pitää ennallaan 25.10.2019 julkistetun kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen yhteydessä annetun tulosohjeistuksensa: vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta.
Vuonna 2018 oikaistu liikevoitto oli 36,9 milj. euroa.

Consumer-liiketoiminta-alue tarjoaa terveyden ja hyvinvoinnin tuotteita ja palveluita asiakkaille Kronans Apotekin, Ruotsin kolmanneksi suurimman apteekkiketjun, kautta.

Oriola Oyj

Robert Andersson
toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Helena Kukkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Tuula Lehto
viestintäjohtaja
puh. 040 5885 343
sähköposti: tuula.lehto@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com