Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

31.3.2022

Oriola Oyj:n pörssitiedote - Suurimmat osakkeenomistajat
31.3.2022 klo 12.30

Oriola Oyj:n Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukainen liputusilmoitus

Oriola Oyj on 30.3.2022 vastaanottanut Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Maa- ja vesitekniikan tuki ry on ostanut kaikki sen tytäryhtiön (Tukinvest Oy:n) omistamat Oriolan osakkeet. Kyseessä on konsernin sisäinen transaktio, jossa konsernin omistamien Oriolan osakkeiden kokonaismäärässä ei ole tapahtunut muutosta.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n ilmoituksen mukaan sen omistusosuus osakelajikohtaisesti Oriola Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on yhteensä:

% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 2,22 % osakkeista 
6,69 % äänistä
- 2,22 % osakkeista 
6,69 % äänistä
181 486 213 osaketta 1 202 704 160 ääntä
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 1,91 % osakkeista 5,08 % äänistä - 1,91 % osakkeista 
5,08 % äänistä

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet:

Osakesarja / osakelaji ISIN-koodi Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Osakkeiden ja äänten %-osuus
Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7)
FI0009014344A-sarja 4 025 358 osaketta 
80 507 160 ääntä
2,22 % osakkeista
6,69 % äänistä
Yhteensä 4 025 358 osaketta 
80 507 160 ääntä
2,22 % osakkeista
6,69 % äänistä

Oriola Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 181 486 213 osakkeesta, joista A-sarjan osakkeita on 53 748 313 ja B-sarjan osakkeita 127 737 900 kappaletta. Kukin A-sarjan osake tuottaa kaksikymmentä (20) ääntä ja B-sarjan osake yhden (1) äänen, joten Oriola Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottama äänimäärä on yhteensä 1 202 704 160 ääntä.

Oriola Oyj

Sari Pohjonen
Talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Petter Sandström
lakiasiainjohtaja
puh. 010 429 5761
sähköposti: petter.sandstrom@oriola.com

Tuula Lehto
viestintä- ja yritysvastuujohtaja
puh. 040 5885 343
sähköposti: tuula.lehto@oriola.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola.com