Uutishuoneeseen

Oriola julkistaa strategian, taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuusagendan: Lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupan johtava asiantuntija

31.10.2023

Oriola Oyj  Pörssitiedote  31.10.2023 klo 8.35

Oriola julkistaa strategian, taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuusagendan: Lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupan johtava asiantuntija

Oriolan hallitus on päättänyt Oriolan jalostetusta strategiasta, uusista pitkän aikavälin taloudellisista tavoitteista ja vastuullisuusagendasta. Strategian ja vastuullisuusagendan kausi ajoittuu vuosille 2024-2026. 

“Viimeisen kahden vuoden aikana olemme keskittyneet Oriolan pitkäaikaiseen muutokseen. Tämän muutosmatkan myötä olemme palanneet juurillemme, sillä vahvuutemme on tukku- ja jakeluliiketoiminnassa. Siirrymme nyt seuraavaan vaiheeseen Oriolan uudistamisessa ja tuomme tukkukauppaliiketoiminnan vahvemmin keskiöön, haluamme olla lääkkeiden ja terveystuotteiden tukkukaupan johtava asiantuntija”, kommentoi toimitusjohtaja Katarina Gabrielson.

”Pystymme hyödyntämään toimitusketjun olemassa olevaa infrastruktuuria tehokkuuden parantamiseksi ja investoimaan liiketoimintaamme sekä laajentumiseen yrityskauppojen kautta. Edistämme kestävämpää kehitystä yhteiskunnassa yhdistämällä Oriolan ja asiakkaidemme asiantuntemuksen ja resurssit. Asiantuntevana ja tulevaisuuteen katsovana kumppanina mahdollistamme asiakkaidemme menestyksen ja tuemme heitä strategisessa päätöksenteossa syvällä osaamisellamme. Integroidun asiakastarjonnan avulla varmistamme lisäarvoa tuottavan ja kannattavan kumppanuuden”, Gabrielson jatkaa.

Oriolan uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ja osinkopolitiikka:

  • Kasvu: Myynnin vuosittainen kasvu markkinakasvun mukaisesti, vähintään 4 %
  • Kannattavuus: Oikaistun liikevoiton marginaali yli 3 %
  • Oma pääoma: Oman pääoman tuotto >20 %
  • Osinkopolitiikka: Oriolan tavoitteena on kasvattaa jaettua osinkoa vuosittain ja jakaa osinkona 2/3 nettotuloksesta.

Strategian tavoitteena on saavuttaa Oriolan täysi potentiaali, vahvistaa markkina-asemaa ja luoda pitkäaikaista omistaja-arvoa. Oriola on asettanut kolme tavoitetta strategian toteuttamiseksi.

  • Vahvat kumppanuudet: Asiakasarvon kasvattaminen keskittymällä kaupallisen toiminnan laatuun sekä kehittämällä tehokkaampaa, kestävämpää ja yhteistyöhön perustuvaa yrityskulttuuria. Dataan ja syvään toimialaymmärrykseen perustuvan liiketoiminnan ja toimintojen kehittäminen, mukaan lukien ennakoiva tiedonhallinta.
  • Tehokkuuden parantaminen: Infrastruktuuriin ja teknologiaan liittyviä investointeja varastokapasiteetin ja -tehokkuuden lisäämiseksi. Orgaaninen kannattava kasvu erityisesti suurista mutta tehokkaista volyymeista ja asiakassegmenteistä.
  • Portfolion ja markkinoiden laajentaminen: Tukkukauppaliiketoiminnan lisääminen kehittämällä sekä olemassa olevia tuotebrändejä että uusia tuotebrändejä ja -kategorioita ja asiakassegmenttejä. Suunnitelmissa on myös laajentaa Oriolan liiketoimintaa yritysostoilla. Lisäksi investointeja tiettyihin erottautuviin digitaalisiin palveluihin.

Oriolan vastuullisuusagenda on olennainen osa liiketoimintastrategiaa, ja se sisältää seuraavat pitkän aikavälin tavoitteet:

  • Ympäristö: Nettonollan tavoitteleminen ilmastovaikutuksissa ja hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä. Oriola on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.
  • Ihmiset: Vastuullisen työntekijäkokemuksen edistäminen  
  • Hallinnointi ja yhteiskunta: Terveys- ja hyvinvointituotteiden toimitusten varmistaminen

Strategia, taloudelliset tavoitteet ja vastuullisuusagenda esitellään tänään Q3-tulosinfon yhteydessä.

Oriola Oyj

Lisätietoa:

Katarina Gabrielson, toimitusjohtaja
sähköposti: katarina.gabrielson@oriola.com

Timo Leinonen, talous- ja rahoitusjohtaja
sähköposti: timo.leinonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet