Uutishuoneeseen

HUS-Apteekki automatisoituu

9.6.2016

HUS-Apteekki on varautunut tulevien vuosikymmenien farmaseuttisiin haasteisiin muun muassa automatisoimalla lääkkeiden varastointia ja keräilyä. Ensi vuoden hankintalistalla on lääkkeidenvalmistusrobotti.

Sairaala-apteekit ovat muutoksessa, ja vauhti vain kiihtyy. Näin toteaa HUS-Apteekin apteekkari Kerstin Carlsson, joka luotsaa parhaillaan maan suurimmassa sairaala-apteekissa ehkä kaikkien aikojen muutosrumbaa.

– Alueellamme rakennetaan ensinnäkin paljon uutta: tulee uusi Lastensairaala, joka valmistuu ensi vuonna. Pian aletaan rakentaa myös uutta Siltasairaalaa, johon sijoitetaan Trauma- ja Syöpäkeskukset. Jotta HUS-Apteekki pystyisi palvelemaan toimialueensa sairaaloita niiden tarvitsemalla tavalla, tarvitaan keräily- ja varastointiautomaatiota, sähköisiä e-lääkekaappeja sekä henkilökunnan työpanoksen vapauttamista kliinisen farmasian työhön, hän havainnollistaa.

Carlssonin mukaan HUS-Apteekin muutosvalmiuteen vaikuttaa myös sote-uudistus.

– Emme vielä tiedä, mitä sote meiltä vaatii tai montako sote-apteekkia tulevaisuudessa Suomessa on. On aivan mahdollista, että HUS-Apteekin rooli on sote-uudistuksen myötä valtakunnallisesti katsottuna vahvempi ja suurempi kuin mitä nykyisin.  

Haasteita kerrakseen

Carlsson muistuttaa, että lääkevalmistus on räätälöityä, vaativaa lääkevalmistusta – sanalla sanoen käsityötä.

– HUS:iin on esimerkiksi keskitetty kaikki elinsiirrot, ja elinsiirtopuoli tarvitsee paljon erilaisia elintensäilytys- tai käsittelyliuoksia. Lastenklinikassa puolestaan hoidetaan vaativimmat lastensairaudet, ja silläkin puolella tarvitaan vankkaa lääkkeenvalmistusosaamista. Myös silmäpotilaiden määrä on jatkuvassa kasvussa – ja sekin asettaa uusia haasteita.

HUS-Apteekkiin liittyi tämän vuoden alussa koko Helsingin kaupungin lääkehuolto ja kliinisen farmasian palvelut. Se toi Carlssonin mukaan aivan uudenlaisia haasteita HUS-Apteekin toimintaan.

– HUS-Apteekki on ottanut käyttöön keräily- ja varastointiautomaatin, joka sijaitsee uusissa, maanalaisissa tiloissa. Tämä on edesauttanut uusien asiakkaiden palvelemista.

Keräily- ja varastointiautomaation käyttöönoton lisäksi on perehdytetty kymmenkunta uutta työntekijää, jotka siirtyivät Helsingin kaupungin sairaala-apteekista HUS-Apteekkiin.

– Kun lisäksi koko HUS:in lääkevalikoima kilpailutettiin ja uusi valikoima otettiin käyttöön vuodenvaihteessa, niin olihan muutos massiivinen.  

Osastofarmasia kasvaa

Automaatio on Kerstin Carlssonin mukaan tuonut ennen kaikkea varmuutta lääkkeiden varastointiin ja keräilyyn. Onnistumisprosentti on keräily- ja varastointiautomaatilla peräti 99,8 prosenttia.

– Luotettava keräily- ja varastointiautomaatio vapauttaa farmaseuttista osaamista muihin tehtäviin, ennen kaikkea kliiniseen farmasiaan. Farmaseutteja tarvitaan muun muassa osastoille tekemään osastofarmasiaa sekä lääkeinformaatiotehtäviin. Kliininen farmasia on myös farmaseuteille mielekkäämpää työtä kuin lääkkeiden varastointi ja keräily.

Osastofarmasian tarve on Carlssonin mukaan noussut huimasti viime vuosina. Tätä nykyä HUS-Apteekilla on pitkälti yli 50 osastofarmaseuttia ja osastofarmasiatoimintaa yli 100 osastolla niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

– Uusinta uutta on lääkkeiden turvatarkastus -palvelumme. Proviisorimme tai farmaseuttimme tarkastaa potilaan ajantasaisen lääkelistan avulla haitta- ja yhteisvaikutukset, indikaatiot, annokset, ottoajankohdat, päällekkäisyydet, puuttuvat lääkkeet ja hoitoon sitoutumisen. Palvelu räätälöidään potilaan tai yksikön tarpeen mukaan.

Kumppanuus tärkeää

Kerstin Carlssonin mukaan HUS-Apteekin nykyisten ja tulevien muutosten taustalla on tavoite rakentaa maailman paras sairaala-apteekki-infra.

– Me emme tähtää muutoksissamme vuoteen 2020, vaan paljon pidemmälle. Lääkehuollon ja kliinisen farmasian palveluiden tulee tukea erinomaista sairaudenhoitoa. Tässä tärkeää on myös kumppanuus lääketukkujen kanssa. Tärkeää on ennen muuta toimiva sähköinen tiedonsiirto, kuten sähköiset lähetysluettelot ja hyvitykset.

– Lääketukun ja HUS-Apteekin välisen digitalisaation ansiosta säästämme paljon käsityötä.