Uutishuoneeseen

Yksilöllinen ja viiveetön syöpähoito onnistuu asiantuntijayhteistyöllä

Suomalaista Docrates Syöpäsairaalaa ja Oriolaa yhdistää tavoite rakentaa yhä terveempää huomista. Hyvä elämä ja elämänlaatu saavat uuden merkityksen silloin, kun ihminen sairastuu vakavasti, esimerkiksi syöpään. Docrates Syöpäsairaalan johtavan ylilääkärin Juha Konosen mukaan on tärkeää löytää jokaiselle potilaalle juuri hänelle sopivin ja vaikuttavin hoitomuoto. Joskus potilaalle parhaan täsmälääkkeen saaminen edellyttää turvautumista eritysluvalliseen valmisteeseen.

31.3.2022

Millainen sairaus syöpä on?

”Syöpä muuttaa aina elämää. Tieto vakavasta sairaudesta aiheuttaa monenlaisia tunteita, ja potilaiden yleisimmät tunteet syöpädiagnoosin hetkellä ovat hämmennys ja huoli tulevaisuudesta. Alkujärkytyksen jälkeen sairauden kanssa oppii kuitenkin elämään.

Nykyään yhä useampi paranee syövästä. Uusia entistä tehokkaampia hoitomuotoja ja lääkkeitä kehitetään koko ajan. Syöpädiagnoosin äärellä kiinnitetään yhä enemmän huomiota myös potilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Docrates Syöpäsairaalan yksilöllisen syövänhoidon kulmakiviä ovatkin yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja vaihtoehdoista keskusteleminen. Näin myös potilaan omat tarpeet tulevat huomioiduiksi osana hoito- ja toipumisprosessia.”

Millaisia haasteita syöpäpotilaan hoidossa on?

”Jokainen syöpä on erilainen, jokainen potilas on erilainen. Hoitosuunnitelmat ja lääkkeet räätälöidään yksilöllisesti tavoitteena löytää jokaiselle yksittäiselle potilaalle juuri hänelle sopivinta, vaikuttavinta ja mahdollisimman vähän haittaa aiheuttavaa syövänhoitoa. Tämä tarkoittaa enenevissä määrin myös yksilöllisesti räätälöityjä lääkehoitoja. Aina se yksittäisen potilaan kannalta optimaalisin täsmälääke ei kuitenkaan ole saatavilla Suomesta ja lääke tulee hankkia ulkomailta. Tässä vaiheessa hoitoprosessia yhteistyö Oriolan kanssa on mahdollistanut myös näiden harvinaisempien lääkkeiden maahantuonnin sekä varmistanut täsmälääkkeen päätymisen potilaan käyttöön.”

Miten hyvää elämänlaatua voidaan tukea syövän hoidon aikana?

”Elämänlaadun kannalta syöpään sairastuneen on erittäin keskeistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Docrates Syöpäsairaalassa hoitosuunnitelma laaditaan yhdessä potilaan kanssa hänen elämäntilanteensa huomioiden; hoitovalinnoilla voidaan vaikuttaa elämänlaatuun.

Syöpään sairastunut tarvitsee usein tukea myös fyysisen toimintakyvyn muutoksiin, aistitoimintojen vajauksiin tai esteettisiin seikkoihin liittyen. Seksuaalisessa toimintakyvyssä tai henkisessä suorituskyvyssä voi tapahtua muutoksia, ja myös psykososiaalinen tuki on syövästä selviytymisessä tärkeää. Joskus myös yksilöllinen ravitsemushoito on alusta asti osa syöpään sairastuneen hoitoa.”

Mitkä ovat ratkaisevia tekijöitä onnistuneessa syövän hoidossa?

”Syövänhoidossa kaikki lähtee huolellisesta diagnosoinnista: tarkka diagnoosi vaikuttaa keskeisesti hoitojen tuloksellisuuteen. Tavoitteena on aloittaa suunnitellut syöpähoidot viiveettä, toki potilaan elämäntilanne aina huomioiden. Potilaan hyvinvoinnin ja onnistuneiden syöpähoitojen näkökulmasta koko syövänhoitoprosessin tulisi olla mahdollisimman sujuva. Tässä kohtaa saumaton yhteistyö potilaan hoitoon vaikuttavien tahojen kanssa on ensisijaisen tärkeää. Oriolan erityislupavalmisteiden maahantuontipalvelun tiimi edistää omalla ammattitaidollaan ja osaamisellaan tätä prosessia parhaalla mahdollisella tavalla. Lääkehankinnoissa erityslupien hakemiseen ja toimituksiin menee aina aikaa, joten on tärkeää, että yhteistyö on mutkatonta.”

Lisää uutisia