Johtaminen

Johtamisella on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen ja kulttuuriimme.

Olemme määritelleet Oriolan yhteiset johtamisperiaatteet, jotka perustuvat arvoihimme ja liiketoimintatavoitteisiin. Ne ohjaavat esihenkilöitämme päivittäisessä työssä ja kertovat, mitä esihenkilöiltä Oriolassa odotetaan.

Muutoksen johtaminen on yksi keskeisistä kehitysalueista, sillä liiketoimintaympäristö sekä kulttuurimme ja tapamme toimia ovat vahvassa muutoksessa. Haluamme tukea esihenkilöiden valmiuksia ja tarjota työkaluja muutostilanteiden johtamiseen. Osana organisaatiouudistusta tarjosimme esihenkilöille muutosjohtamisen koulutusta vuonna 2021. Toteutimme esihenkilöille myös pulssikyselyn palautteen saamiseksi ja muutosjohtamiseen liittyvien tukitarpeiden tunnistamiseksi. Lisäksi loimme uuden foorumin tärkeän tiedon jakamiseen, toisilta oppimiseen ja esihenkilöiden päivittäisen työn tukemiseksi. Johtaminen säilyy tärkeänä kehitysalueena vuonna 2022. 

Esihenkilöillä tärkeä rooli pandemian aikana

COVID-19-pandemia on entisestään korostanut johtamisen merkitystä. Apteekkien ja tuotannon esihenkilöillä on ollut tärkeä rooli työntekijöidemme terveysturvallisuuden varmistamisessa ja omien tiimiensä ajan tasalla pitämisessä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Toimistohenkilökunta on työskennellyt pääosin etänä, mikä on luonut uudenlaisia vaatimuksia oman tiimin sitouttamiselle ja motivoimiselle ilman säännöllisiä kohtaamisia kasvotusten.

Varmistaaksemme jatkuvan kehittymisen mittaamme johtamisen laatua osana henkilöstökyselyä. Henkilöstökysely toimii johtamisen työkaluna, jonka perusteella suunnitellaan toimenpiteet henkilöstön sitoutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Tulosten perusteella tiimit määrittelevät ja suunnittelevat kehitystoimia, jotka rekisteröidään seurantaa varten. Vuonna 2021 toteutimme pulssikyselyn edellisten toimenpiteiden seuraamiseksi, ja varsinainen henkilöstökysely tehdään vuoden 2022 aikana organisaation ja toimintamallin muutoksen takia.