Johtaminen

Johtamisella on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen ja kulttuuriimme.

Uskomme Oriolassa vahvasti siihen, että ihmiset ja kulttuuri ovat avaintekijöitä menestykselle. Muutosjohtaminen on yksi johtamisen kehittämisen kulmakiviä, sillä Oriolan liiketoimintaympäristö, yhtiörakenne, kulttuuri ja työskentelytavat ovat voimakkaassa muutoksessa.

Keskitymme organisaatiorakenteen ja tehtäväkohtaisten roolien tarkasteluun. Kartoitamme myös uusien osaamistarpeiden kehittymistä.

Toteutamme koulutuksia, joissa painotimme erityisesti viestintää ja esimiestaitoja. Varmistaaksemme jatkuvan kehittymisen mittaamme johtamisen laatua vuosittain.

Yhdenvertaisuuden edistäminen on meille työnantajana tärkeää. Toteutamme vuosittain palkka-arvioinnin varmistaaksemme, ettei palkkauksessa ilmene perusteettomia eroja. Painotamme koko organisaatiossa toiminnan laadukkuutta, korkeatasoista suoriutumista ja tunnustuksen antamista poikkeuksellisten tulosten saavuttamisesta. 

Lyhyen ja pitkän aikavälin kannustinohjelmat kuvataan taloudellisissa katsauksessa.