Johtaminen

Johtamisella on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen ja kulttuuriimme.

Olemme määritelleet Oriolan yhteiset johtamisperiaatteet, jotka perustuvat arvoihimme ja liiketoimintatavoitteisiin. Ne ohjaavat esihenkilöitämme päivittäisessä työssä ja kertovat, mitä esihenkilöiltä Oriolassa odotetaan. Käynnissä olevalla pilottiohjelmalla keräämme kokemuksia siitä, miten esihenkilöitä voidaan koulutuksella tukea omien johtamistapojen muuttamisessa ja miten saada palautetta omista kehitysalueista.

Muutoksen johtaminen on yksi keskeisistä kehitysalueista, sillä liiketoimintaympäristö sekä kulttuurimme ja tapamme toimia ovat vahvassa muutoksessa. Haluamme tukea esihenkilöiden valmiuksia ja tarjota työkaluja muutostilanteiden johtamiseen. Jatkoimme vuonna 2020 muutosjohtamisen mallin käyttöönottoa organisaatiossa. Tavoitteena on muodostaa muutosagenttien verkosto ja kasvattaa esihenkilöiden osaamista muutosjohtamisesta sekä liiketoiminnassa että tiimityössä. Muutosjohtaminen viedään osaksi kaikkia isoja projekteja ja ohjelmia niiden onnistumisen tukemiseksi.

Esihenkilöillä tärkeä rooli pandemian aikana

COVID-19-pandemia on entisestään korostanut johtamisen merkitystä. Apteekkien ja tuotannon esihenkilöillä on ollut tärkeä rooli työntekijöidemme terveysturvallisuuden varmistamisessa ja omien tiimiensä ajan tasalla pitämisessä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Toimistohenkilökunta on ollut maaliskuusta 2020 lähtien pääosin etätöissä, mikä on luonut uudenlaisia vaatimuksia oman tiimin sitouttamiselle ja motivoimiselle ilman säännöllisiä kohtaamisia kasvotusten. Auttaaksemme esihenkilöitä sopeutumaan uusiin olosuhteisiin loimme verkkokoulutuksen etäjohtamisesta ja -työskentelystä.

Varmistaaksemme jatkuvan kehittymisen mittaamme johtamisen laatua osana henkilöstökyselyä. Henkilöstökysely toimii johtamisen työkaluna, jonka perusteella suunnitellaan toimenpiteet henkilöstön sitoutumisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Vuonna 2020 henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 67 koko organisaation tasolla. Tulosten perusteella tiimit määrittelevät ja suunnittelevat kehitystoimia, jotka rekisteröidään seurantaa varten. Vuoden 2020 kyselyn jälkeen 83 prosenttia tiimeistä konsernitasolla on rekisteröinyt toimenpiteitä.