Johtaminen

Johtamisella on merkittävä vaikutus työntekijäkokemukseen ja kulttuuriimme.

Uskomme Oriolassa vahvasti siihen, että ihmiset ja kulttuuri ovat avaintekijöitä menestykselle, ja keskityimme vuonna 2022 organisaation kehittämisessä erityisesti johtamiseen. Teimme uusia nimityksiä johtotehtäviin ja toteutimme koulutuksia, joissa painotimme erityisesti viestintää ja esimiestaitoja. Kun johdon tehtäviin ja rooleihin liittyvä työmme on valmis, jatkamme johtamisen kehittämistä laajemmassa mittakaavassa.

Varmistaaksemme jatkuvan kehittymisen mittaamme johtamisen laatua vuosittain. Vuonna 2022 johtamisindeksi parani hieman ja nousi 78:een (77 vuonna 2021).

Otimme vuoden 2022 aikana käyttöön uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhtiön avaintyöntekijöille, joihin lukeutuvat muun muassa toimitusjohtaja ja johtoryhmä. Järjestelmässä palkitseminen on osittain sidottu ympäristötavoitteeseen (CO2).