Oppiminen ja kehittyminen

Laaja palveluvalikoimamme tarjoaa työntekijöillemme monipuolisia urapolkuja. Tehtävien kirjo mahdollistaa työssä oppimisen ja uralla etenemisen Oriolan sisällä.

Oriola yrityksenä ja liiketoimintaympäristömme ovat nopeassa muutoksessa, ja työntekijöidemme asiantuntemus ja sitoutuneisuus on perusedellytys erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamiselle. Muuttuva liiketoimintaympäristö tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuksia osallistua liiketoiminnan kehittämiseen sekä asiakkaidemme tarpeisiin vastaavien uusien ratkaisujen ja palvelujen innovointiin.

Haluamme tukea ihmisiä omien ammatillisten päämäärien tavoittelemisessa ja kannustamme henkilökohtaiseen kehittymiseen. Olemme määritelleet Oriolan strategiset kyvykkyydet, jotka ohjaavat henkilöstön kehittämistä ja ulkoista rekrytointia. Työntekijöiden kehittymistä tukee jatkuva kehityskeskusteluprosessi ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen, joka ohjaa työtä ja omaa kehittymistä. Sovittuja toimenpiteitä seurataan ja käytetään koulutusten suunnitteluun, johtamisen kehittämiseen ja henkilökohtaiseen palkitsemiseen. Vuonna 2021 91 prosentille työntekijöistämme asetettiin kehityskeskustelun yhteydessä henkilökohtaisia tavoitteita.

Monipuolisia oppimismahdollisuuksia

Tarjoamme talon sisäisiä koulutusohjelmia ja kannustamme yksilölliseen kouluttautumiseen asiantuntijuuden kasvattamiseksi. Viimeisten vuosien aikana olemme lisänneet myös etänä ja digitaalisesti tapahtuvaa oppimista. Vuonna 2021 lanseerasimme uuden vastuullisuuden verkkokoulutuksen, jonka tavoitteena oli lisätä työntekijöidemme tietoisuutta vastuullisuustyöstämme ja sen kytkeytymisestä erilaisiin tehtäviin tuotannossa, apteekeissa ja toimistossa. Yli 2 200 työntekijäämme suoritti koulutuksen vuoden aikana.

Valtaosa työntekijöidemme kehittämisestä tapahtuu kuitenkin työssä oppien. Useat kehitysprojektit tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa ja jakaa omaa osaamista yli organisaatio- ja maarajojen. Esimerkiksi Ruotsissa farmaseutit voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan työskennellä paitsi eri apteekeissa myös potilasneuvonnassa ja annosjakelussa. Suomessa farmaseutit voivat työskennellä lääkeyritysten asiantuntijapalvelujen parissa sekä lääkkeiden toimitusketjuun liittyvissä tehtävissä.

Lääkeala on hyvin säännelty, ja monissa tehtävissä toimiminen edellyttää esimerkiksi laatuvaatimuksiin liittyvää koulutusta. Lisäksi Oriolassa on omia koulutusohjelmia farmaseuteille. Ruotsissa Kronans Apotek -apteekkiketju tarjoaa harjoittelupaikkoja farmasian opiskelijoille sekä lääkehoitoon liittyvää pakollista koulutusta kaikille ketjussa työskenteleville farmaseuteille.