Oppiminen ja kehittyminen

Laaja palveluvalikoimamme tarjoaa työntekijöillemme lääkealan monipuolisimmat urapolut. Tehtävien kirjo mahdollistaa työssä oppimisen ja uralla etenemisen Oriolan sisällä.

Liiketoimintaympäristömme on nopeassa muutoksessa, ja työntekijöidemme asiantuntemus ja sitoutuneisuus on perusedellytys erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamiselle. Muuttuva liiketoimintaympäristö tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuksia osallistua liiketoiminnan kehittämiseen sekä asiakkaidemme tarpeisiin vastaavien uusien ratkaisujen ja palvelujen innovointiin.

Haluamme tukea ihmisiä omien ammatillisten päämäärien tavoittelemisessa ja kannustamme henkilökohtaiseen kehittymiseen. Osana strategiatyötämme olemme määritelleet Oriolan strategiset kyvykkyydet, jotka ohjaavat henkilöstön kehittämistä ja ulkoista rekrytointia. Kaikki työntekijämme ovat vuosittaisten kehityskeskustelujen piirissä, jolloin asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet sekä työn että oman kehittymisen ohjaamiseksi. Sovittuja toimenpiteitä seurataan ja käytetään koulutusten suunnitteluun, johtamisen kehittämiseen ja henkilökohtaiseen palkitsemiseen. Vuonna 2020 kehityskeskustelun kävi 97 prosenttia työntekijöistämme konsernitasolla.

Monipuolisia oppimismahdollisuuksia

Tarjoamme talon sisäisiä koulutusohjelmia ja kannustamme yksilölliseen kouluttautumiseen asiantuntijuuden kasvattamiseksi. Viimeisten vuosien aikana olemme lisänneet myös etänä ja digitaalisesti tapahtuvaa oppimista. Sovellamme oppimisstrategiassamme High Performing Learning Journey (HPLJ) -periaatteita parantaaksemme oppimisen tuloksia ja vaikutuksia.

Valtaosa työntekijöidemme kehittämisestä tapahtuu kuitenkin työssä oppien. Useat kehitysprojektit tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa ja jakaa omaa osaamista yli organisaatio- ja maarajojen. Esimerkiksi Ruotsissa farmaseutit voivat ilmoittaa kiinnostuksestaan työskennellä paitsi eri apteekeissa myös potilasneuvonnassa ja annosjakelussa. Suomessa farmaseutit voivat työskennellä apteekeille tarjoamiemme henkilöstöpalvelujen lisäksi lääkeyritysten asiantuntijapalvelujen parissa sekä lääkkeiden toimitusketjuun liittyvissä tehtävissä.

Lääkeala on hyvin säännelty, ja monissa tehtävissä toimiminen edellyttää esimerkiksi laatuvaatimuksiin liittyvää koulutusta. Lisäksi Oriolassa on omia koulutusohjelmia farmaseuteille. Ruotsissa Kronans Apotek -apteekkiketjulla on harjoittelijaohjelma, joka valmentaa farmaseutteja toimimaan apteekin päällikkönä. Ketju tarjoaa myös koulutusta muualta EU-alueelta tuleville farmaseuteille. Suomessa koulutuksemme tarjoavat farmaseuteille sekä valmiuksia toimia lääkealan asiantuntijatehtävissä että palata apteekkiin asiakastyöhön. Apteekkityöntekijöillemme tarjotaan vuosittain myös mahdollisuuksia osallistua muiden tahojen järjestämiin ammatillisiin koulutuksiin.