Oppiminen ja kehittyminen

Laaja palveluvalikoimamme tarjoaa työntekijöillemme monipuolisia urapolkuja. Tehtävien kirjo mahdollistaa työssä oppimisen ja uralla etenemisen Oriolan sisällä.

Oriola yrityksenä ja liiketoimintaympäristömme ovat nopeassa muutoksessa, ja työntekijöidemme asiantuntemus ja sitoutuneisuus on perusedellytys erinomaisen asiakaskokemuksen tarjoamiselle. Muuttuva liiketoimintaympäristö tarjoaa työntekijöillemme mahdollisuuksia osallistua liiketoiminnan kehittämiseen sekä asiakkaidemme tarpeisiin vastaavien uusien palvelujen innovointiin.

Oriolan henkilöstötiimi ja -johtaminen keskittyivät vuoden 2022 aikana organisaatiorakenteen sekä tehtäväkohtaisten roolien tarkasteluun. Työ perustui dynaamiseen organisaatiosuunnitteluun, eli tehtäväkohtaisten roolien sekä organisaation tarpeiden jatkuvaan arviointiin. Kartoitamme myös jatkossa uusien osaamistarpeiden kehittymistä. Päivitimme vuoden aikana suorituksen johtamisen viitekehystä, työntekijöiden perehdyttämisprosesseja sekä yhtiön tehtäväarkkitehtuuria.

Jotta voimme houkutella oikeita osaajia ja työntekijämme voivat keskittyä ydintehtäviinsä, haluamme tarjota reilun ja tasa-arvoisen työpaikan, jossa kaikki voivat menestyä ja kehittyä. Toteutimme vuonna 2022 henkilöstökyselyn, jossa mittaamme työntekijöiden tyytyväisyyttä ja keräämme tietoa kehitysalueista. Henkilöstökyselyn vastausprosentti oli 70 prosenttia. Kyselyn ja sitä seuranneiden työpajojen pohjalta loimme kaksivuotisen henkilöstösuunnitelman (People Plan), jossa tarkastelemme onnistumisia ja kehittämisalueita viimeisen 12 kuukauden ajalta ja joka ohjaa HR-työtämme jatkossa.

Lääkeala on hyvin säännelty, ja monissa tehtävissä toimiminen edellyttää esimerkiksi laatuvaatimuksiin liittyvää koulutusta. Valtaosa työntekijöidemme kehittämisestä tapahtuu kuitenkin työssä oppien. Useat kehitysprojektit tarjoavat mahdollisuuksia rakentaa ja jakaa omaa osaamista yli organisaatio- ja maarajojen. Laaja palveluvalikoimamme mahdollistaa lääkealan ammattilaisille erilaisia urapolkuja aina lääkeyritysten asiantuntijapalveluista lääkkeiden toimitusketjuun liittyviin tehtäviin.