Hållbarhetsrapporter

Oriola redovisar hållbarhetsinformation i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiatives). Oriolas GRI-rapport har granskats av en tredjepart (begränsad säkerhet).

- GRI-supplement 2020 som pdf-bilaga (på engelska)
- GRI-supplement 2019 som pdf-bilaga (på engelska)

I enlighet med finsk redovisningslagstiftning redovisar vi också vissa hållbarhetsaspekter i styrelserapporten – de senaste rapporterna finns här (på engelska). 

Externa rapporter

CDP

På årsbasis rapporterar Oriola riskhantering och riskhanteringsrutiner inom ramen för Climate Disclosure Projects (CDP) klimatförändringsprogram. CDP är en ideell organisation som driver ett globalt informationssystem som investerare, företag, städer, länder och regioner använder för att hantera sin miljöpåverkan. År 2020 fick Oriola ett erkännande för sitt miljöarbete genom att uppnå CDP:s bästa ledarskapsnivå med betyget A-.