Hållbarhetsrapporter

Att delge information om hur vi hanterar vår ekonomiska och miljömässiga påverkan, såväl som påverkan på människor, är en integrerad del av Oriolas årliga och finansiella rapporter. Upplysningarna syftar till att uppfylla kraven i EU:s direktiv om icke-finansiell rapportering (NFRD) samtidigt som man beaktar, i tillämpliga fall, ramverket Global Reporting Initiative (GRI). Dessutom ger Oriola den icke-finansiella informationen i enlighet med den finska bokföringslagen och med hjälp av Nasdaq ESG Reporting Guide i förekommande fall i styrelsens förvaltningsberättelse. Se de senaste rapporterna här.

GRI-rapporterna från 2019-2021 återfinns nedan. Oriolas GRI-rapport har granskats av en tredjepart.

GRI-supplement 2021 (som pdf-bilaga, på engelska)
GRI-supplement 2020 (som pdf-bilaga, på engelska)
GRI-supplement 2019 (som pdf-bilaga, på engelska)

Externa rapporter

CDP

På årsbasis rapporterar Oriola riskhantering och riskhanteringsrutiner inom ramen för Climate Disclosure Projects (CDP) klimatförändringsprogram. CDP är en ideell organisation som driver ett globalt informationssystem som investerare, företag, städer, länder och regioner använder för att hantera sin miljöpåverkan. År 2022 fick Oriola ett erkännande för sitt miljöarbete genom att uppnå CDP:s bästa poäng med betyget A-. Oriolas resultat översteg genomsnittet för vår referensgrupp. 

EcoVadis

I år, 2021, tog Oriola silver i EcoVadis Hållbarhets rankning. EcoVadis bedömer företags hållbarhetsarbete inom miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling. Oriola blev rankade bland de 15% bäst presterande företagen världen över.