Uutishuoneeseen

Missiona parempi elämä

12.10.2016

Harvinaisiin sairauksiin erikoistunut lääkeyhtiö Shire ja Oriola laajensivat kesällä yhteistyötään Suomessa. Ruotsissa Shire  valitsi Oriolan yhteistyökumppanikseen jo aiemmin.

Kesäkuun alusta lähtien Oriola on huolehtinut maailman johtaviin bioteknologiayrityksiin kuuluvan Shiren tuotteiden varastoinnista ja jakelusta Suomessa. Ruotsissa Oriola on ollut Shiren lääkkeiden varastointi- ja jakelukumppani maaliskuusta alkaen. Kaikista Pohjoismaista ja Baltiasta vastaavan Shire Nordicin pääkonttori sijaitsee Ruotsissa.

Shire on 30 vuotta sitten Englannin Hampshiressa perustettu yritys, joka keskittyy tutkimaan ja kehittämään lääkkeitä harvinaisiin sairauksiin sekä vaativaa erityissairaanhoitoa edellyttäviin sairauksiin.

Shirella on maailmanlaajuisesti yli 22 000 työntekijää yli 60 maassa, ja sen tuotteita on saatavilla yli 100 maassa. Shiren pääkonttorit sijaitsevat Yhdysvalloissa, Irlannissa ja Sveitsissä. Yritys on kasvanut oman tuotekehityksen, strategisten yritysostojen ja innovatiivisten lisensiointisopimusten kautta.

– Kesäkuussa tapahtuneen Baxaltaan yhdistymisen myötä vahvistuimme entisestään niin Suomessa kuin Pohjoismaissakin. Samalla laajensimme toimintaamme Baltiaan, kertoo Shire Finlandin lääketieteellinen johtaja Kaisa Elomaa.

Kesällä yhdysvaltalainen Newsweek-lehti valitsi Shiren maailman vihreimmäksi yritykseksi.

Missiona parempi elämä

Harvinaiseksi sairaudeksi katsotaan sairaus, joka on enintään viidellä potilaalla 10 000:sta. Maailmassa on Elomaan mukaan 6 000–8 000 harvinaista sairautta.

– Meidän missiomme on auttaa vaikeista sairauksista kärsiviä ihmisiä elämään parempaa elämää. Me haluamme tulla maailman johtavaksi lääkeyritykseksi harvinaisten sairauksien saralla, Elomaa sanoo.

Shiren tärkeimmät tutkimusalueet ovat hematologia ja erityisesti hemofilia eli verenvuototauti, perinnölliset metaboliset kertymäsairaudet ja HAE (hereditäärinen angioödeema), immunologia (erityisesti immuunipuutostilat), syöpäsairaudet, gastroenterologia ja umpieritysrauhasten sairaudet, keskushermoston sairaudet (muun muassa ADHD) ja oftalmologia eli silmätaudit.

Vahva tuotekehitysputki

Seuraavan kahden–kolmen vuoden kuluessa Shireltä on tulossa markkinoille paljon uusia lääkkeitä.

– Meillä on vahva tuotekehitysputki, ja parhaillaan meneillään on yli 50 kliinistä kehitysohjelmaa. Kolmosvaiheen kliinisiä ohjelmia uusista innovatiivisista molekyyleistä on käynnissä lähes 20 kappaletta, ja rekisteröinti- ja myyntilupavaiheessa on tällä hetkellä 10 molekyyliä, Elomaa kertoo.

Koska harvinaisia sairauksia sairastavia ihmisiä on vain vähän, laajoja kliinisiä kokeita, joissa olisi mukana satoja tai tuhansia potilaita, ei Elomaan mukaan pystytä tekemään. Potilastutkimukset perustuvat siksi pieniin potilasaineistoihin, minkä viranomaiset ymmärtävät. Muilta osin harvinaisten tautien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden hyväksyminen ja hintakorvattavuus on hänen mukaansa samanlaista kuin muillakin korvattavilla lääkkeillä.

Vaikeita ja invalidisoivia sairauksia

– Harvinaiset sairaudet ovat usein vaikeita ja invalidisoivia sairauksia. Usein vie vuosia, ennen kuin potilaalle saadaan oikea diagnoosi. Sinä aikana sairaus usein etenee ja aiheuttaa elinvaurioita. Siksi lupakäytännön tulisikin olla mahdollisimman joustava, jotta lääke saadaan potilaan käyttöön oikea-aikaisesti, Elomaa sanoo.

Harvinaisten tautien lääkkeiden tulee ensin saada niin sanottu orphan drug -status. Lääkkeiden pitää täyttää tiukat kriteerit: potilaita saa olla enintään viisi 10 000:sta, ja jos tautiin on jo olemassa lääke, uuden lääkkeen pitää olla sitä tehokkaampi ja paremmin siedetty.

Jos lääkkeellä ei ole Suomessa myyntilupaa, käytetään erityislupamenettelyä.

– Teoriassa on mahdollista, että harvinaisten sairauksien lääkkeitä ei tuoda kaikille markkinoille, koska potilaita on niin pieni määrä. Me Suomessa olemme olleet onnekkaita, sillä vaikka tämä on pieni markkina, sellaista ilmiötä ei ole esiintynyt meillä, Elomaa kertoo.

Kriittiset kuljetukset

Monet Shiren lääkkeet ovat biologisia lääkkeitä, jotka on valmistettu erityismenetelmin. Ne ovat herkkiä ulkoisille olosuhteille, minkä takia on tärkeää, että niitä käsitellään asianmukaisesti.

Kuljetuksessa sallittuja lämpötilaolosuhteita on noudatettava tarkasti. Kylmäketju ei saa katketa, ja biologiset lääkkeet eivät saa päästä jäätymään.

– Me luotamme siihen, että Oriola hoitaa lääkkeiden varastoinnin ja kuljetuksen hyvin. Oriola on vanha, perinteikäs yritys, jolla on laaja palvelutarjooma sekä laatu kohdallaan.

Sujuvaa yhteistyötä Ruotsissa

– Ruotsissa Oriola toimi aluksi sittemmin Shireen liitetyn Viropharman yhteistyökumppanina. Koska Shire Nordic halusi käyttää vain yhtä jakelijaa ja yhtä jakelukeskusta, yritys valitsi keväällä meidät varastointi- ja jakelukumppanikseen Ruotsissa, kertoo asiakkuusjohtaja Andreas Malmberg Ruotsin Oriolasta.

Valintaan vaikuttivat Malmbergin mukaan Oriolan paremmat logistiikkatoiminnot, hyvät kokemukset yhteistyöstä Viropharman kanssa sekä palveluiden sopiva hintataso.

– Shire Nordic on ollut hyvin tyytyväinen nopeaan palveluumme ja täsmälliseen raportointiimme päivittäisine myyntitilastoineen, Malmberg sanoo.

Ruotsissa Shire on alkanut hyödyntää myös Oriolan lisäpalveluita.

– Elokuun lopulta alkaen olemme alkaneet toimittaa kaikille Shiren myyntiedustajille Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa sairaaloita varten tarkoitettuja tuotepaketteja. Sen lisäksi hoidamme Ruotsia varten tarkoitettujen tuontilupien hakemisen Shire Nordicin puolesta, Malmberg kertoo.

– Suomessa Oriola voisi auttaa meitä esimerkiksi sairaalatarjouksissa. Räätälöityjä lisäpalveluita voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön ajan mittaan, Kaisa Elomaa sanoo.

Q&A

Vastaajana asiakkuusjohtaja Simon Ollus Oriolasta

Millaista maarajat ylittävää asiakkuuden hallintaa Oriola voi tarjota Shirelle?

Meillä on säännölliset yhteiset asiakkuustapaamiset Shiren edustajien kanssa. Niihin osallistuvat Oriolan asiakkuusvastaavat molemmista maista. Käymme läpi yhteisiä tunnuslukuja ja informoimme toisiamme ajankohtaisista asioista.

Meneillään oleva SAP-kehitysprojektimme mahdollistaa yhdenmukaiset tietojärjestelmät ja yhtenäisen raportoinnin sekä Suomen että Ruotsin Shirelle. Koska kumpikin maa on samalla toiminnanohjausjärjestelmän alustalla, koko alueen raportointi voitaisiin saada yhdestä lähteestä.

Miten maarajat ylittävää yhteistyötä voidaan tehdä varastoinnin osalta?

Konkreettisella tasolla yhteistyö voisi haluttaessa pitää sisällään esimerkiksi keskusvarastoa yhdessä maassa ja pienempää varastoa toisessa maassa.

Millaista varastointia ja jakelua Shiren harvinaisten sairauksien lääkkeet edellyttävät?

Shiren valmistamat harvinaisten sairauksien lääkkeet edellyttävät erityistä seurantaa ja tarkkailua varastoinnin ja jakelun aikana. Kalliit erikoistuotteet on usein pidettävä erillään muista tuotteista, jotta ne eivät vahingoittuisi. Biologiset lääkkeet ovat muita lääkkeitä herkempiä ja vaativat yleensä kylmäketjun sekä tarkkaa olosuhdevalvontaa.