Uutishuoneeseen

Suomen velvoitevarastointi turvaa lääkkeiden saatavuuden

28.8.2018

Suomen velvoitevarastointilainsäädännön tarkoituksena on turvata lääkkeiden saatavuus ja käyttömahdollisuudet tilanteissa, joissa lääkkeiden tavanomainen saatavuus Suomeen on vaikeutunut tai estynyt. Lakia velvoitevarastoinnista sovelletaan lääketehtaisiin, lääkevalmisteiden maahantuojiin, terveydenhuollon toimintayksiköihin ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL).

Valtioneuvoston asetus lääkkeiden velvoitevarastoinnista määrittelee ne lääkeaineet, joita varastointivelvollisuus koskee. Fimea vahvistaa nimikkeittäin ne valmisteet, jotka kuuluvat velvoitevarastoinnin piiriin. Huoltovarmuuskeskus maksaa korvauksia velvoitevarastoinnin aiheuttamista kustannuksista lääketehtaille ja lääkkeiden maahantuojille.

Oriolan velvoitevarastopalvelu helpottaa lääkeyritysten toimintaa

Oriolan asiantuntijat auttavat lääkeyritysasiakkaita velvoitevarastoinnin seurannassa ja velvoitevarastointia ohjaavien määräysten toteuttamisessa. Velvoitevarastoinnin tärkeä tehtävä on lääkeyrityksille suunnattu viestintä, johon kuuluu muun muassa velvoitevarastoitavien lääkevalmisteiden saatavuuskyselyt, suomalaisen velvoitevarastoinnin erityispiirteiden tiedottaminen ja alituslupahakemusten käsittely.

"Velvoitevarastoinnin seurannan ja viestinnän lisäksi hoidamme myös lupa-asioita. Saatavuushäiriötilanteissa lääkevalmisteelle voidaan hakea alituslupaa tai lupaa järjestää velvoite poikkeavalla tavalla. Lupa-asioissa yhteistyötahomme on Fimea", kertoo velvoitevarastoinnin koordinaattori Samuli Kettunen

Velvoitevarastoinnin onnistunut seuranta vaatii useiden eri muuttujien huomioon ottamista ja tietojen löytäminen voi olla työlästä. Erityisesti ulkomaalaisten lääkeyritysten voi olla haastavaa ymmärtää Suomen velvoitevarastoinnin asettamia vaatimuksia.

"Tavoitteenamme on helpottaa asiakkaidemme toimintaa ja auttaa heitä saavuttamaan haluttu lopputulos. Hyväksytyt alituslupahakemukset ja lääkekohtaisten varastointivelvoitteiden asianmukainen toteutuminen kertovat meille, että olemme onnistuneet työssämme", toteaa Kettunen.

Vastaamme mielellämme kaikkiin velvoitevarastointia koskevin kysymyksiisi!

Tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta obligatorystock@oriola.com.