Uutishuoneeseen

Väestön ikääntyminen lisää lääkkeiden annosjakelun kysyntää

26.11.2018

Oriola tarjoaa asiakkailleen tänä päivänä turvallisen lääkejakelun lisäksi alan kattavimman valikoiman asiantuntijapalveluita, joilla tuemme asiakkaittemme liiketoimintaa alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Väestön ikääntyessä ja kotihoidon tarpeen kasvaessa, turvalliselle ja tehokkaasti toimivalle lääkkeiden annosjakelulle on kasvavassa määrin kysyntää. Ruotsissa annosjakelupalvelun piirissä on noin 200 000 potilasta. Ensi vuoden helmikuusta lähtien Oriola vastaa kokonaisuudessaan myös Tukholman ja Gotlannin annosjakelusta, mikä nostaa Oriolan annosjakelupotilaiden lukumäärän Ruotsissa 50 000:sta 85 000:een. Suomessa annosjakelupalvelun piirissä on tällä hetkellä kokonaisuudessaan noin 50 000 potilasta.

’’Annosjakelumarkkina kasvaa vuositasolla noin 10 %. Nykyisen 50 000 potilaan sijasta annosjakelupalvelu voisi arvioimme mukaan tukea yli 100 000 potilaan lääkehoitoa Suomessa’’, toteaa Oriola konserniin kuuluvan PharmaService Oy:n uusi toimitusjohtaja Annastiina Palmroth-Holst.

PharmaService Oy on tuottanut Espoonlahden apteekille ensiluokkaista lääkkeiden koneellista annosjakelupalvelua (Anja) jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien, ensimmäisenä Suomessa. Espoonlahden apteekki toimii sopimusvalmistajana lääkelainsäädännön mukaisella tavalla. Annosjakelu tapahtuu lääketehdasta vastaavissa tiloissa noudattaen GMP:n (Good Manufacturing Practices) mukaista laatujärjestelmää. Annospussit valokuvataan ja tarkistetaan koneellisesti ennen lähettämistä apteekkiin. Virheiden määrä valmiissa annospusseissa on äärimmäisen pieni ja kaikki virheet ja virhe-epäilyt selvitetään. Ainutlaatuiseksi Anja-annosjakelupalvelun laadun tekee farmaseuttien tekemä annosjakelutilausten tarkastus ennen annospussien koneellista valmistusta.

Koneellisesta Anja-annosjakelusta hyötyvät kaikki

Koneellisella annosjakelulla on pystytty paitsi lisäämään lääkehoidon turvallisuutta myös vähentämään apteekkien ja kotihoidon annosjakeluun käyttämää työmäärää.

”Tänä päivänä noin 20 000 potilasta saa lääkkeet Anja-annosjakelupalvelun kautta turvallisesti annospakattuina noin kolmensadan apteekin välityksellä kautta Suomen. Kokonaisvaltainen Anja-annosjakelupalvelu tukee apteekkia läpi koko palvelun elinkaaren aina annosjakelun aloituksesta apteekin oman annosjakeluprosessin kehittämiseen. Tavoitteenamme on, että palvelu on sekä apteekeille että potilaille mahdollisimman toimivaa’’, jatkaa Palmroth-Holst.

Lääkkeiden koneellinen annosjakelu edistää potilaan lääkehoidon onnistumista ja prosessia tehostamalla vähentää myös terveydenhoidon kustannuksia. Apteekeille palvelu tarjoaa hyvän hoidon tukemisen lisäksi mahdollisuuden vahvistaa ja luoda uusia ja kestäviä asiakassuhteita.