Uutishuoneeseen

Koneellinen annosjakelu tukee kustannustehokkaasti hyvää hoitoa

26.2.2019

Yli 70-vuotiaiden väestöryhmän kasvaessa ikääntyvien hoito, sekä koti- ja pitkäaikaishoidon tarve lisääntyy. Terveydenhoidon palveluilla tuetaan kustannustehokkaasti hyvää ja onnistunutta hoitoa.

Vanhusten laitos- ja kotihoidon riittämättömät tai erittäin rajalliset resurssit ovat haaste. Terveydenhoidon palveluilla, kuten lääkkeiden koneellisella annosjakelulla, voidaan tukea hoitohenkilöstön työtä ja vapauttaa ammattilaisten aikaa asiakkaiden kohtaamiseen ja hoitotoimenpiteiden suorittamiseen.

’’On arvioitu, että 20 hengen kotisairaanhoidon yksikössä koneellisen annosjakelupalvelun avulla voidaan saavuttaa 1,5 henkilötyöpäivän säästö viikossa verrattuna lääkkeiden jakeluun manuaalisesti, ’’ toteaa Oriola-konserniin kuuluvan annosjakelupalveluyhtiö PharmaServicen toimitusjohtaja Annastiina Palmroth-Holst.
’’Myös inhimillisistä tekijöistä johtuvista virheistä päästään lähes kokonaan ja lääkitysturvallisuus kasvaa, kun lääkkeiden manuaalisesta jakelusta siirrytään koneelliseen annosjakeluun ja siihen liittyvään lääkkeiden tarkistuspalveluun.  Hoidon laatu paranee ja lääkehoito onnistuu turvallisesti’’, Palmroth-Holst jatkaa.

Koneellisen annosjakelupalvelun saa apteekeista

Koneellinen annosjakelu tarjoaa suomalaisille apteekeille asiakastyöhön ensiluokkaisen palvelun, jolla varmistetaan potilaiden oikea-aikainen, turvallinen ja kustannustehokas lääkehoito. Anja-annosjakelupalvelun kautta asiakkaat saavat säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin selkeästi merkityt lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta tukevat onnistunutta lääkehoitoa ja vähentävät lääkehävikkiä. Palvelu on apteekkien kautta tarjolla yksittäisille henkilöille sekä palvelutalojen ja kotisairaanhoidon potilaille.

’’Suomessa annosjakelupalvelun piirissä on tällä hetkellä kokonaisuudessaan noin 50 000 potilasta. Anja-palvelun piiriin noin 200 kunnassa, kuuluu yli 20 000 asiakasta. Helsingin seudulla olemme maaliskuusta 2019 lähtien suurin koneellisen annosjakelupalvelun toimittaja. Apteekkien kanssa tehtävänä yhteistyönä annosjakelupalvelumme voisi arvioimme mukaan tukea yli 100 000 potilaan onnistunutta ja turvallista lääkehoitoa Suomessa, ’’ Palmroth-Holst summaa.