Uutishuoneeseen

Jätteestä raaka-aineeksi

13.10.2020

Kierrättämisen tehostaminen ja kiertotalouden edistäminen on yksi tavoitteistamme matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Kuluneen vuoden aikana olemme lisänneet erityisesti muovin kierrätystä Mankkaan jakelukeskuksessa, mikä yhdessä muiden toimenpiteiden kanssa on vähentänyt poltettavan jätteen määrää 33 prosenttia.

Tavoitteemme on kierrättää ei-lääkkeellisestä jätteestä 85 prosenttia vuoteen 2022 mennessä koko konsernin tasolla. Merkittävin osa jätteestä on peräisin varastoihimme ja jakelukeskuksiimme saapuvan tavaran pakkausmateriaaleista. Tehokkaalla kierrättämisellä pakkausjäte voidaan käyttää uudelleen raaka-aineena sen sijaan, että se poltettaisiin ja hyödynnettäisiin energiana. Tämä säästää luonnonvaroja ja hiilidioksidipäästöjä sekä minimoi materiaalihukan.

Kierrätyksen tehostaminen on ollut yksi tärkeimmistä ympäristöön liittyvistä toimenpiteistä Espoon Mankkaalla sijaitsevassa jakelukeskuksessamme vuodesta 2019 lähtien. Silloin toteutetun projektin aikana aloitimme lavojen suojaamisessa käytetyn kalvomuovin lajittelun, yhdenmukaistimme kierrätysastiat ja selkeytimme kierrätys- ja lajitteluohjeet sekä koulutimme varaston koko henkilökunnan. Lopputuloksena kierrätysaste nousi Mankkaalla 71 prosenttiin vuonna 2019, kun vuonna 2018 se oli 61,5 prosenttia.

Tänä vuonna nostimme rimaa, ja tavoitteemme on kierrättää 75 prosenttia ei-lääkkeellisestä jätteestä Mankkaalla. Ilokseni voin sanoa, että järjestelmälliset toimenpiteet kantavat hedelmää: melkein saavutimme tavoitteen jo ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, jolloin kierrätimme 74,8 prosenttia jätteestä. Yksi selkeistä onnistumisista on muovin kierrätyksen lisääminen: ensimmäisten kuuden kuukauden aikana keräsimme 12 000 kiloa kalvomuovia, mikä vastaa noin 2,5 miljoonaa muovipussia. Tehostuneen kierrätyksen ansiosta poltettavaksi toimitettavan jätteen määrä väheni 33 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna”, sanoo Oriolan ympäristöpäällikkö Sanna Veräjänkorva.

Muovin kierrätys aloitettiin logistiikasta pakkausjätteen määrän takia, mutta vuoden 2020 aikana se on laajennettu myös henkilöstöravintolaan ja henkilökunnan käytössä oleviin kerroskeittiöihin. Tämä vähentää edelleen poltettavan jätteen määrää. Oriolan tiloista kerätty muovijäte toimitetaan muovijalostamolle, jossa se jalostetaan uusiomuovituotteiden raaka-aineeksi.