Uutishuoneeseen

Lääkehävikin vähentäminen säästää luontoa ja kukkaroa

10.9.2020

Lääkejätteen minimointi on tehokkain tapa estää lääkkeiden päätyminen luontoon. Jos lääkkeitä on säännöllisessä käytössä paljon, annosjakelu auttaa välttämään lääkejätettä. Sen ansiosta kotiin ei kerry ylimääräisiä lääkepakkauksia, vaan täsmälleen otettavaksi tarkoitettu annos.

Muuhun kotitalousjätteeseen verrattuna lääkejätettä syntyy kodeissa vähän, joten sen vähentämistä ei välttämättä mielletä yhtä tarpeelliseksi kuin esimerkiksi muovin. Mutta kun otetaan huomioon kaikki suomalaiset kotitaloudet, lääkejätettä syntyy vuosittain satoja tuhansia kiloja.1 Toisin kuin valtaosa muusta kotitalousjätteestä, lääkejätettä ei myöskään voi kierrättää tai edes hävittää sekajätteen mukana vaan se pitää palauttaa apteekkiin asianmukaisesti hävitettäväksi.

Jokainen voi vaikuttaa lääkejätteen vähenemiseen, pienistä valinnoista alkaen. Esimerkiksi uusi lääke kannattaa aloittaa mahdollisimman pienellä pakkauksella, jos lääkevalmiste ei syystä tai toisesta olekaan itselle sopiva vaan se joudutaan vaihtamaan. Lähivuosina Suomeen on tulossa lääkkeiden ympäristöluokitus, joka auttaa lisäämään ymmärrystä lääkkeiden ympäristövaikutuksista”, kertoo Oriolan vastuullisuuspäällikkö Katja Tolkki.

Hän muistuttaa myös, että lääkkeitä ei pidä hankkia varmuuden vuoksi vaan vain tarpeeseen. Keväällä COVID-19-epidemian leviäminen Suomeen sai monet täydentämään kodin lääkekaapin sisältöä, mikä näkyi lääketukuissa ja apteekeissa historiallisen korkeana lääkkeiden kysyntänä.

Vaarana on, että kotiin hamstrattuja lääkkeitä ei tarvitakaan tai ne ehtivät vanhentua ennen käyttöä. Toivottavasti lääkejätteen määrässä ei nähdä piikkiä lähitulevaisuudessa”, Tolkki sanoo.

Annosjakelu helppo keino minimoida lääkehävikkiä

Jos lääkkeitä on säännöllisessä käytössä paljon, annosjakelu auttaa välttämään lääkejätettä. Annosjakelussa apteekki toimittaa potilaalle hänen säännöllisesti käyttämänsä lääketabletit ja -kapselit pakattuina kerta-annospusseihin. Jokaiseen pussiin on selkeästi merkitty muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Näin kotiin ei kerry lukuisia eri lääkepakkauksia tai liian isoja pakkauskokoja, vaan täsmälleen otettavaksi tarkoitettu annos. Ympäristön lisäksi lääkehävikin pienentäminen säästää myös yhteiskunnan ja potilaiden kustannuksia.

Joskus syy lääkkeen käyttämättä jäämiseen voi olla unohdus. Oriolan joulukuussa 2019 teettämän, 70–89-vuotiaiden lääkkeiden käyttöä kartoittaneen kyselytutkimuksen vastaajista 30 prosenttia oli joskus unohtanut ottaa reseptilääkkeensä. Tästä huolimatta annosteluavun käyttö on senioreilla yllättävän vähäistä. Kyselyn mukaan kaikista reseptilääkkeitä käyttävistä senioreista 51 prosenttia ei käytä dosettia tai annospakattuja lääkkeitä. Vaikka reseptilääkkeitä olisi käytössä neljä tai enemmän, silti yli kolmannes (38 %) senioreista ei käytä mitään annosteluapua.

Annosjakelu edistää myös lääkkeiden käytön turvallisuutta: annospussissa on aina oikea määrä lääkkeitä otettavaksi oikeaan aikaan. Erityisesti tässä koronavirustilanteessa annosjakelu tukee myös riskiryhmien terveyttä, kun lääkkeitä ei esimerkiksi hoivakodeissa tai kotihoidossa tarvitse jakaa käsin. Dosetin käyttöön verrattuna apteekeista saatava koneellinen annosjakelu on luotettavampi, sillä lääkkeiden jakaminen käsin on alttiimpaa virheille”, sanoo Eero Lamminen, Oriolan Palvelut-liiketoimintayksiköstä vastaava johtaja.

1 Apteekkari

Oriola on mukana 31.8.–13.9.2020 toteuttavassa Lääkkeetön Itämeri -kampanjassa. Oriola osallistuu koko alan yhteiseen kampanjaan osana yhtiön yritysvastuuohjelmaa, jonka yhtenä teemana on ympäristö. Tavoitteemme on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kampanjasivut: http://laakkeetonitameri.fi/