Uutishuoneeseen

Lääketurvaseuranta verkossa

10.3.2020

Lääkkeistä ja lääkehoidosta käydään keskustelua yhä tiiviimmin internetissä ja digitaalisen median kanavissa. Satu Vehviläinen työskentelee asiantuntijana Oriolan lääketurvatiimissä, jonka yhtenä tehtävänä on auttaa lääkeyritysasiakkaitamme lääketurvaseurannassa verkossa. Voimme hoitaa seurannan asiakkaidemme puolesta kaikissa Pohjoismaissa Islantia lukuunottamatta

Satu, miksi lääkkeistä ja lääkehoidoista käytävää keskustelua tulee seurata myös verkossa?

 - Lääkeyritykset ovat lääketurvalainsäädännön mukaisesti velvollisia monitoroimaan hallinnoimiaan internetympäristöjä ja digitaalista mediaa, joihin on mahdollista kirjata käyttäjäkokemuksia lääkkeistä ja lääkehoidosta. Tätä keskustelua tulee seurata aktiivisesti, esimerkiksi kerran päivässä.

Mikä on seurannan tavoite?

- Keskustelun monitoroinnin tavoitteena on havaita mahdolliset lääkkeiden haittavaikutusepäilyt. Keskustelua seuraamalla ja siihen reagoimalla osaltaan varmistetaan, että lääketurvatieto tulee asianmukaisesti lääkeyrityksen tietoon lain velvoittamien jatkotoimenpiteiden varmistamiseksi ja sitä kautta lääketurvallisuuden edistämiseksi.

Miten toteutatte seurantaa käytännössä?

- Seuraamme verkossa käytävää keskustelua lääkeyritysasiakkaidemme puolesta heidän toiveidensa mukaisesti. Voimme seurata esimerkiksi asiakasyritystemme sosiaalisen median kanavia kuten Facebookia, Twitteriä ja Instragramia. Jos havaitsemme mahdollisia asiakasyrityksemme tuotteita koskevia haittavaikutusepäilyjä, ilmoitamme niistä asiakkaallemme, jotta he voivat raportoida epäilyt lääketurvalainsäädännön mukaisesti eteenpäin viranomaisille. Voimme seurata myös esimerkiksi tuotteen laatuun liittyviä kommentteja tai vastata asiakkaan meille antamien ohjeiden mukaisesti sivustolla esitettyihin kysymyksiin.

Mikä työssäsi on mielenkiintoisinta?

- Sosiaalisen median sivustot ovat nykypäivää ja niiden käyttö erityyppisessä kommunikoinnissa kasvaa jatkuvasti. On mielenkiintoista päästä seuraamaan kehitystä lääketurvallisuuden näkökulmasta. Voimme tehdä seurantaa asiakasyritystemme puolesta kaikissa Pohjoismaissa Islantia lukuunottamatta, mikä tuo työhön aivan oman ulottuvuutensa. Työn tärkein asia on tietysti potilasturvallisuuden edistäminen.