Uutishuoneeseen

Vinkkejä suomen kielen käyttöön lääketieteellisissä käännöksissä

14.5.2020

Jokaisen lääkevalmisteen valmisteyhteenvedon, pakkausselosteen ja myyntipäällysmerkintöjen on oltava saatavilla kaikilla virallisilla kielillä niissä maissa, joissa lääkevalmiste on saanut myyntiluvan. Lääkeyritykset julkaisevat myös muita materiaaleja lääkkeiden käytön tueksi, kuten potilasoppaita ja verkkosivuja. Laadukas lääketieteen käännös tukee potilasturvallisuutta esittämällä asiat selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Esimerkiksi sanojen järjestys voi suomen kielessä selkeyttää tai hämärtää merkitystä.

Lääkeyritykset tarvitsevat tekstejä usein nopealla aikataululla. Esimerkiksi uusien lääkkeiden myyntiluvat myönnetään monesti koko Euroopan unionin alueelle, jolloin eri materiaalien käännökset saatetaan tarvita hyvinkin nopeasti. Käännökset tehdään tavallisimmin englanninkielisestä lähtötekstistä paikallisille kielille.

”Autamme lääkeyrityksiä kaikenlaisissa lääketieteellisissä käännöksissä ja tekstien oikoluvussa vastaten asiakkaan kohtaamiin aikatauluhaasteisiin. Kielivalikoimaamme kuuluvat englannin lisäksi kaikki pohjoismaiset kielet ja esimerkiksi venäjä”, kertoo Oriolan käännöstiimin vetäjä Lotta Holmström.

Oriolan käännöstiimi kääntää ja oikolukee päivittäin tuhansia sanoja. Käännöstiimimme kokosi lääketieteellisten tekstien parissa työskenteleville muutaman vinkin suomen kielen käytöstä. Jos tarvitset apua käännöksissä tai tekstien kielentarkistuksessa, tiimimme auttaa sinua mielellään.

Vinkki 1: Sanajärjestyksellä on väliä

Suomen kielen sanajärjestys on vapaa, mutta ei mielivaltainen. Usein korjaamme tekstien oikoluvussa esimerkiksi seuraavanlaisia virheitä.

Jommankumman valmisteen vaikuttavan aineen käyttö tulee lopettaa. →
Valmisteen jommankumman vaikuttavan aineen käyttö on lopetettava.

Tässä sanajärjestyksen avulla tehdään selväksi, että valmisteella on kaksi vaikuttavaa ainetta – kyse ei siis ole kahdesta valmisteesta, joilla kummallakin on yksi vaikuttava aine.

Vinkki 2: Relatiivipronominien virheellinen käyttö hämmentää lukijaa

Relatiivipronominit viittaavat tavallisesti johonkin toisen lauseen sanaan tai sanaryhmään (vaste eli korrelaatti). Korrelaatin tulisi olla välittömästi relatiivipronominin edellä, jottei synny sekaannusta: 

Lääkäri määräsi lääkettä potilaalle, joka voi aiheuttaa päänsärkyä. →
Lääkäri määräsi potilaalle lääkettä, joka voi aiheuttaa päänsärkyä.

Lääke voi aiheuttaa päänsärkyä, ei suinkaan potilas!

Käännöksissä on sallittua ja joskus suotavaakin käyttää selvennyksenä sanoja ”se, sellainen”:

Tämä on sellaisen potilaan annostus, joka on jo aiemmin käyttänyt lääkettä.

Oikean relatiivipronominin valinta on tärkeää:

Ei näin: Lääkärin on kerrottava potilaalle mahdollisten haittavaikutusten, kuten huimauksen ja sedaation, riskistä, mikä saattaa aiheuttaa kaatumisia etenkin iäkkäillä potilailla.

Tällaisenaan virke antaa ymmärtää, että mahdollisista haittavaikutuksista kertominen saattaa aiheuttaa iäkkäiden potilaiden kaatuilua.

Vaan esimerkiksi näin:

Lääkärin on kerrottava potilaalle mahdollisten haittavaikutusten, kuten huimauksen ja sedaation, riskistä. Tällaiset haittavaikutukset saattavat aiheuttaa kaatumisia etenkin iäkkäillä potilailla.

Tai: Lääkärin on kerrottava potilaalle mahdollisten haittavaikutusten, kuten huimauksen ja sedaation, riskistä, ja siitä, että ne saattavat aiheuttaa kaatumisia etenkin iäkkäillä potilailla.

Vinkki 3: Kauttaviivan käyttö vaatii tarkkuutta

Kauttaviivan käyttö tuntuu usein aiheuttavan päänvaivaa käännöksissä. Suomen kielessä käytetään vähemmän kauttaviivaa (/) kuin englannissa. Kääntäessä se korvataan yleensä ja- tai tai-sanalla:

Dasatinib/docetaxel = Dasatinibin ja dosetakselin yhdistelmä

Alla olevassa esimerkissä kauttaviiva voidaan suomeksi tulkita niin, että sairauden hoitoon käytetään jompaakumpaa vaikuttavaa ainetta.

Dasatinibia/dosetakselia käytetään eturauhassyövän hoitoon.

Oikein sanottuna suomeksi: Dasatinibin ja dosetakselin yhdistelmää käytetään eturauhassyövän hoitoon. Tekstiä käännettäessä täytyy kuitenkin olla tiedossa, että kyseessä on varmasti yhdistelmä, eikä englanninkielisessä tekstissä tarkoiteta vain jompaakumpaa vaikuttavista aineista.