Uutishuoneeseen

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä kumppanien kanssa

Etsimme järjestelmällisesti keinoja vähentää päästöjä koko toimitusketjussamme matkalla kohti hiilineutraaliutta. Koska lääkkeiden ja muiden terveys- ja hyvinvointituotteiden jakelu on ydintoimintaamme, kuljetuspäästöjen vähentämisellä on suuri merkitys tässä työssä. Yksi tärkeä kehitysalueemme on ollut fossiilittomien polttoaineiden käytön lisääminen: jo lähes 95 prosenttia pääkaupunkiseudun toimituksistamme apteekeille kulkee biopolttoaineiden voimalla.

10.11.2021

Oriolan tavoitteena on olla hiilineutraali yritys vuoteen 2030 mennessä, mikä tarkoittaa, että meidän on vähennettävä toimintamme hiilidioksidipäästöt nollaan. Tavoite kattaa kaikki päästöryhmämme: suorat päästöt, ostetun energian päästöt sekä muut toimitusketjun päästöt.

”Toimitusketjussa syntyvien päästöjen osuus on yli 70 prosenttia hiilijalanjäljestämme. Käytännössä ne ovat peräisin pakkausmateriaaleista, kuljetuksista, jätteestä, liikematkustamisesta ja työmatkaliikenteestä. Jakelutoiminnot ovat liiketoimintamme ytimessä, ja siksi kuljetuspäästöillä on suuri vaikutus epäsuoriin päästöihimme”, Oriolan ympäristöpäällikkö Sanna Veräjänkorva sanoo.

Oriolan toimittajilla ja kumppaneilla on suora vaikutus ympäristötyöhömme, minkä takia tiivis yhteistyö on olennaista päästöjen vähentämiseksi ja parannustoimenpiteiden tunnistamiseksi.

”Kumppanien aktiivinen ympäristötyö on meille tärkeää, ja olemme vieneet vastuullisuuskriteerit osaksi toimittaja-arviointeja. Esimerkiksi kuljetuspäästöihin voimme itse vaikuttaa jakelukeskuksissamme muun muassa parantamalla kuljetuslaatikoiden täyttöastetta, mutta laajempien vaikutusten aikaansaaminen vaatii yhteistyötä kumppanien kanssa. Edellytämme kuljetuskumppaneiltamme myös säännöllistä päästöraportointia, jotta voimme varmistaa oikeansuuntaisen kehityksen”, Veräjänkorva kertoo.

26 kodin energiankäyttöä vastaavat päästövähennykset

Oriola toimittaa lääkkeitä sekä muita terveys- ja hyvinvointituotteita päivittäin yhteensä noin 2 200 asiakkaalle – apteekeille, terveydenhuollon toimijoille, eläinlääkäreille ja vähittäiskaupalle – Suomessa ja Ruotsissa. Koko kuljetusverkostomme on alihankkijoiden vastuulla. Teemme jatkuvasti yhteistyötä kuljetuskumppaniemme kanssa päästöjen vähentämiseksi muun muassa optimoimalla reittejä, käyttämällä kapasiteettia tehokkaasti sekä laajentamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.

Uusiutuvien biopolttoaineiden käytön lisääminen Suomessa on yksi esimerkki viimeaikaisista kehitystoimenpiteistä. Esimerkiksi vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla biopolttoaineiden osuus oli kasvanut jo liki 95 prosenttiin pääkaupunkiseudun apteekkitoimituksissa, kun vuonna 2020 vastaava osuus samalla ajanjaksolla oli 40 prosenttia. Harppauksen ansiosta saavutettu päästövähennys vastaa 26 kodin energiankäytöstä aiheutuneita päästöjä vuoden aikana.

”Huomattava osa päivittäisistä toimituksistamme menee pääkaupunkiseudun apteekeille, joten biopolttoaineisiin siirtyminen on ympäristövaikutustemme kannalta merkittävä”, Veräjänkorva huomauttaa.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttö on edistynyt myös Ruotsissa kuluvan vuoden aikana. Kuljetuskumppanimme ovat ottaneet käyttöön biokaasulla kulkevia ajoneuvoja päivittäisellä reitillämme Mölnlycken keskusvarastolta Enköpingin jakelukeskukseen sekä kerran viikossa Norjaan ajettavalla reitillä.