Uutishuoneeseen

Yhä useampi suomalainen palauttaa käyttämättömät lääkkeet apteekkiin

Suomalaiset ovat lisänneet tarpeettomien lääkkeiden palauttamista apteekkeihin ja keräyspisteisiin. Tämä on tärkeää, sillä viemäriin tai roskikseen heitettynä lääkkeet rasittavat ympäristöä, muistuttaa tänään Itämeripäivänä käynnistyvä Lääkkeetön Itämeri -kampanja. Oriola on yksi kampanjan yhteistyökumppaneista.

26.8.2021

Suomalaisista aikuisista noin 90 prosenttia palauttaa käyttämättömät lääkkeet apteekkiin vuonna 2019 Suomessa tehdyn kyselytutkimuksen1 mukaan. Kehitys on ollut positiivista 2010-luvun aikana, sillä Itämeren maiden lääkkeiden jätehuoltoa tutkineen Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) -hankkeen raportin2 mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista palautti tarpeettomat lääkkeet apteekkiin tai keräyspisteisiin vuosina 2009 ja 2010. Raportin mukaan lääkkeiden jätehuollossa on suuria eroja Itämeren maissa, joista Suomen tilanne on ollut parhaasta päästä. Raportissa kerättiin tietoa Suomen, Liettuan, Latvian, Puolan, Ruotsin ja Venäjän kuluttajien tavoista hävittää tarpeettomat lääkkeet.

”Vaikka Suomi toimii kotitalouksien lääkejätteen hävittämisessä Itämeren alueella suunnannäyttäjänä, on meillä vielä parannettavaa. Viemäreihin ja roskiin heitetyt lääkkeet voivat päätyä maaperään, sisävesistöihin ja Itämereen, joiden lääkeainekuormaa ne kasvattavat. Lisäksi lukuisten tutkimusten mukaan vesistöihin päätyneet lääkkeet vaikuttavat eri eläinlajien käyttäytymiseen, lisääntymiseen ja elinoloihin. Väärin hävitetyt lääkkeet voivat lisätä myös antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien määrää, eli antibioottiresistenssiä”, kertoo kehittämispäällikkö Taina Nystén Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Jokainen voi vaikuttaa

Neljättä kertaa järjestettävällä Lääkkeetön Itämeri -kampanjalla halutaan tänä vuonna muistuttaa vanhojen ja tarpeettomien lääkkeiden palauttamisen helppoudesta: Suomessa on yli 800 apteekkitoimipistettä, joihin lääkkeitä voi palauttaa. Oriola osallistuu koko alan yhteiseen kampanjaan osana yhtiön yritysvastuuohjelmaa.

”Lääkkeiden turvallisen ja vastuullisen käytön edistäminen on kiinteä osa Oriolan päivittäistä työtä. Apteekkityöntekijämme Suomessa ja Ruotsissa neuvovat päivittäin tuhansia kuluttajia lääkkeiden käytössä. Tehokkain tapa ehkäistä lääkejätteen päätyminen luontoon on vähentää lääkehävikkiä. Tähän jokainen voi vaikuttaa esimerkiksi ostamalla lääkkeitä vain tarpeeseen ja käyttämällä lääkärin määräämät lääkekuurit loppuun. Jos lääkkeitä on paljon käytössä samanaikaisesti, annosjakelupalvelu auttaa minimoimaan hävikin riskiä, kun kotiin ei kerry ylimääräisiä lääkepakkauksia”, sanoo Oriolan viestintä- ja yritysvastuujohtaja Tuula Lehto.

Kampanjan toteuttaa viestintätoimisto Cocomms, ja siinä ovat mukana Apteekkariliitto, GSK, HSY, John Nurmisen Säätiö, Lääketeollisuus ry, Mehiläinen, Oriola, Orion, sosiaali- ja terveysministeriö, Tamro, Yliopiston Apteekki sekä ympäristöministeriö. Kampanjan asiantuntijana toimii Suomen Ympäristökeskus SYKE ja suojelijana John Nurmisen Säätiö.

Muistilista: Näin hävität lääkkeet oikeaoppisesti

1. Mitä lääkkeitä apteekkiin tulee palauttaa?

Palauta apteekkiin käytetyt lääkelaastarit, kiinteät ja nestemäiset lääkkeet, inhalaattorit, tabletit ja kapselit sekä tuubit, joissa on vielä lääkettä.

2. Miten palautan lääkkeet?

Ota tabletit ja kapselit pois pakkauksistaan ja laita ne irrallaan läpinäkyvään pussiin. Laita voiteet ja aerosolit sekä inhalaattorit ilman ohjelippua pussiin. Jätä nestemäiset lääkkeet alkuperäiseen pulloonsa, ja laita nämä erilliseen pussiin. Taita lääkelaastarin liimapinnat vastakkain ennen pussiin laittoa. Irrota ohjelippu muovi- ja pahvipakkauksista, ja vie ne omiin kierrätyspisteisiinsä. Palauta kaikki muovipussit apteekkiin.

Palauta nämä aina erillisessä omassa pussissa:

  • jodipitoiset lääkkeet
  • sytostaatit alkuperäispakkauksessaan henkilökunnalle
  • ruiskut ja neulat läpäisemättömään astiaan pakattuna. Astia voi olla esimerkiksi pullo tai purkki. Kysy apteekistasi, kuinka insuliinineulat tulee hävittää asuinalueellasi.
  • elohopeakuumemittarit

3. Mitä ei tarvitse palauttaa?

Esimerkiksi perusvoiteita, ravintolisiä tai luontaistuotteita ei tarvitse palauttaa apteekkiin. Ne kuuluvat sekajätteeseen.

Lähteet

1 Louhisalmi, M., Alajärvi, L., Martikainen, M., Timonen, J. 2020. Suomalaiset palauttavat lääkejätteen apteekkiin – kyselytutkimus käyttämättömien ja vanhentuneiden lääkkeiden hävityskäytännöistä aikuisväestölle. Dosis 3/2020: 384–397.
2 Good practices for take-back and disposal of unused pharmaceuticals in the Baltic Sea region. Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) Activity 4.1 Report.

Seuraa 26.8.-9.9.2021 järjestettävää kampanjaa:

www.laakkeetonitameri.fi
Facebook: Lääkkeetön Itämeri
Twitter: @Vieapteekkiin
Instagram: laakkeeton_itameri