Uutishuoneeseen

Digitaalinen hoito-ohjelma tarjoaa personoitua ja tehokasta riippuvuuden hoitoa Ruotsissa

Liiallinen alkoholinkäyttö on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, joka vaikuttaa niin yksilöiden kuin perheiden terveyteen ja hyvinvointiin ja joka aiheuttaa yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. Oriolan potilastukipalvelut ja ruotsalainen terveysalan verkkopalveluyritys Kontigo Care tarjoavat yhteistyössä työnantajille innovatiivisen ja personoidun digitaalisen hoito-ohjelman. Yksi sen ainutlaatuisista ominaisuuksista on tekoälyn hyödyntäminen retkahdusten varhaisessa ennustamisessa.

18.1.2022

Ruotsin kansanterveysviranomaisen vuonna 2021 toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan 15 prosenttia 16–84-vuotiaista kuluttaa alkoholia haitallisella tavalla1. Liiallinen alkoholinkäyttö aiheuttaa monia terveysriskejä ja vaikuttaa sekä työkykyyn että henkilökohtaiseen elämään. Ruotsissa työnantajilla on velvollisuus tarjota kuntoutusta työntekijöilleen, jos alkoholin käyttö vaikuttaa työkykyyn. Moni ei kuitenkaan hae ongelmaansa apua, minkä taustalla voi olla alkoholismiin liittyvä vahva stigma tai epätietoisuus siitä kenen puoleen kääntyä.

Oriola ja terveysalan verkkopalveluja tarjoava Kontigo Care ovat tuoneet Ruotsissa markkinoille uuden innovatiivisen digitaalisen ratkaisun, jonka avulla organisaatiot voivat tukea työntekijöidensä toipumista vaikeassa tilanteessa.

”Tarjoamme yhteistyössä digitaalisen, mobiilin ja yksilöllisen hoito-ohjelman. Etänä toteutettavaan hoitoon ei liity klinikkakäyntejä, jotka osa voi kokea leimaaviksi. Työntekijä voi myös jatkaa työntekoa hoidon aikana eikä hänen tarvitse olla sairauslomalla kuntoutuksen takia”, sanoo Sara Fredriksson, Oriolan potilastukipalveluiden päällikkö.

Hoitopolkuun sisältyy säännöllinen yhteys terveysalan ammattilaisiin

Puolivuotinen hoito-ohjelma toteutetaan Kontigo Caren digitaalisen Previct-alustan sekä Oriolan potilastuen hoitajien tekemien hoitointerventioiden avulla. Hoito-ohjelmassa hyödynnetään puhallustestejä ja valokuvatunnistautumista sekä ainutlaatuista tekoälyyn perustuvaa mahdollisten retkahdusten varhaista tunnistamista. Tämä on uusi ja vaikuttava tapa puuttua yhteen riippuvuuksien hoidon suurimmista haasteista.

Kontigo Care tarjoaa hoito-ohjelmaan osallistuville käyttöön digitaalisen alustan ja laitteen, ja Oriola vastaa hoitoprosessista. Tarvittaessa hoito-ohjelman kestoa voidaan jatkaa kuuden kuukauden jälkeen.

Käytännössä hoitoon osallistujat seuraavat digitaaliselle alustalle määriteltyä hoitopolkua. He ovat alustan välityksellä suoraan yhteydessä terveysalan ammattilaisiin antamalla säännöllisesti päivityksiä etenemisestään ja omasta voinnistaan. Oriolan potilastukipalvelujen hoitajat seuraavat henkilöiden raittiutta, lähettävät viikoittain tekstiviestejä ja antavat säännöllisesti tukea ja valmennusta puhelimitse.

”Hoito-ohjelman avulla voimme parantaa yksilöiden terveyttä, elämänlaatua ja työkykyä, mikä vähentää sekä työnantajan että terveydenhuollon kustannuksia. Autamme alkoholiriippuvuudesta kärsivien ihmisten lisäksi myös heidän perheitään, sillä riippuvuus vaikuttaa usein sosiaalisiin suhteisiin”, Sara Fredriksson sanoo.

1 Kyselytutkimus ‘Hälsa på lika villkor’, 2021, Ruotsin kansanterveysviranomainen