Uutishuoneeseen

Lääkehuollon toimijat: Lääkehuollon sähkönsaanti turvattava

Lääkkeiden häiriöttömän saatavuuden turvaamiseksi lääkehuollon toimijat on rajattava mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle, alan toimijat muistuttavat varautumisen ministeriryhmälle, Huoltovarmuuskeskukselle ja viranomaisille lähettämässään kirjeessä. Oriola on yksi kirjeen allekirjoittajista.

6.10.2022

Lääkehuollon toimijat tuottavat yhteiskunnalle kriittiseksi määriteltyjä toimintoja. Jokaisella lääkehuollon toimijalla on tarkat varautumissuunnitelmat ja -järjestelyt erilaisten poikkeustilanteiden varalle. Pitkäaikainen sähkökatko voi kuitenkin aiheuttaa vakavia haittoja, jonka vuoksi on tärkeää rajata lääkehuollon toimijat mahdollisten sähkökatkojen ulkopuolelle.

Lääkkeiden säilytysolosuhteet on tarkkaan säädelty, sillä ne pilaantuvat herkästi ilman lämpötilasäädeltyjä tiloja ja laitteita. Lyhyetkin sähkökatkot voivat pilata lämpöherkkiä lääkkeitä. Tällä olisi välittömiä vaikutuksia lääkkeiden saatavuuteen, jonka turvaaminen on kaikissa tilanteissa ensiarvoisen tärkeää terveydenhuollon toimivuuden varmistamiseksi.

Lääkehuollon tehtävänä on varmistaa, että potilaat saavat tarvitsemansa lääkehoidot oikea-aikaisesti. Lääkkeiden turvallinen, viiveetön ja laadukas jakelu sairaaloihin ja apteekkeihin on siksi keskeistä. Lääkehuollon toimijat vastaavat myös lääkkeiden velvoitevarastoinnista velvoitevarastointilain mukaisesti.

Toimijoihin kohdistuvien sähkökatkojen vaarana on lääkkeiden saatavuuden äkillinen heikentyminen. Jos apteekit joudutaan sulkemaan sähkökatkon vuoksi, on vaarana, että potilaiden akuuttia lääkehoitoa, kuten antibioottikuuria, ei pystytä aloittamaan.

Lääketukkukauppojen hetkelliset toimintahäiriöt näkyisivät nopeasti koko maan apteekeissa lääkkeiden saatavuushaasteina. Tällaiset häiriöt kuormittaisivat terveydenhuollon muita toimijoita, kun potilaille jouduttaisiin etsimään korvaavia hoitoja.

Suomen lääkehuolto on riippuvainen lääkkeiden maahantuonnista, eikä pilaantuneiden lääkkeiden tilalle ole joka tilanteessa mahdollista saada korvaavia lääkevalmiste-eriä nopeasti. Jos esimerkiksi sähkönjakelun katkoksen vuoksi osa maamme insuliinivarastoista lämpenisi ja sen vuoksi pilaantuisi, olisi diabeetikoiden elämää ylläpitävän lääkehoidon jatkuvuus uhattuna.

Lääkehuollon toimijoita ovat apteekit, sairaala-apteekit, lääkekeskukset, lääketukkukaupat ja lääketehtaat.

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry, p. 050 512 2380,
toimitusjohtaja Merja Hirvonen, Apteekkariliitto ry, p. 040 588 0841,
toimitusjohtaja Kimmo Virtanen, Yliopiston Apteekki, p. 050 429 2069,
toiminnanjohtaja Heikki Bothas, Rinnakkaislääketeollisuus ry. 040 758 9663,
johtaja Janne Maksimainen, Orion Oyj, p. 050 966 3542,
toimitusjohtaja Kai Kaasalainen, Tamro Oyj, p. 040 589 8246,
toimitusjohtaja Katarina Gabrielson, Oriola Oyj, p. +46 72 234 88 09 ja
toimialajohtaja Kerstin Carlsson, HUS Apteekki, p. 040 521 2883