Monimuotoisuus ja inkluusio

Työnantajana yhdenvertaisuuden edistäminen on meille tärkeää. Oriola on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen sekä monimuotoisuutta ja osallisuutta tukeva työpaikka.

Uskomme, että monimuotoisuus on avainasemassa toiminnan kehittämisessä ja innovaatioissa, sillä eritaustaiset ihmiset tuovat keskusteluun uusia näkökulmia. Eettiset ohjeemme määrittelevät työtämme koskevat periaatteet, joita kaikkien työntekijöiden ja liiketoimintojen tulee noudattaa.

Tuemme tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia ja valitsemme työntekijät soveltuvuuden ja ammatillisen osaamisen perusteella. Toteutamme vuosittain palkka-arvioinnin varmistaaksemme, ettei palkkauksessa ilmene perusteettomia eroja, ja koko henkilöstömme ikäjakauma on tasainen. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa.

Oriolassa on käytössä väärinkäytösten anonyymi raportointikanava, ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme ilmoittamaan, mikäli he havaitsevat arvojemme vastaista toimintaa tai väärinkäytöksiä.