Monimuotoisuus ja inkluusio

Työnantajana yhdenvertaisuuden edistäminen on meille tärkeää. Oriola on tasa-arvoinen, oikeudenmukainen ja monimuotoisuutta tukeva työpaikka.

Uskomme, että monimuotoisuus on avainasemassa toiminnan kehittämisessä ja innovaatioissa, sillä eritaustaiset ihmiset tuovat keskusteluun uusia näkökulmia. Eettiset ohjeemme määrittelevät työtämme koskevat periaatteet, joita kaikkien työntekijöiden ja liiketoimintojen tulee noudattaa.

Tuemme tasavertaisia työllistymismahdollisuuksia ja valitsemme työntekijät soveltuvuuden ja ammatillisen osaamisen perusteella. Esimerkiksi ylimmän johtomme sukupuolijakauma on tasa-arvoinen, ja koko henkilöstömme ikäjakauma on tasainen. Emme hyväksy syrjintää missään muodossa.

Oriolassa on myös käytössä väärinkäytösten anonyymi raportointikanava, ja kannustamme kaikkia työntekijöitämme ilmoittamaan, mikäli he havaitsevat arvojemme vastaista toimintaa tai väärinkäytöksiä. Vuonna 2021 kanavaan tuli 17 ilmoitusta, jotka liittyivät muun muassa johtamiseen ja työturvallisuuteen. Kaikki ilmoitukset tutkittiin ja tarvittaessa niiden pohjalta ryhdyttiin toimenpiteisiin.