Edistyminen vuonna 2020

Seuraamme vastuullisuustyömme vaikutuksia jokaiselle teemalle määritettyjen pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. Arvioimme tuloksia strategiakaudelle asetettujen KPI-mittarien avulla. Klikkaa pitkän aikavälin vastuullisuustavoitetta nähdäksesi, miten olemme edenneet tavoitteessa vuoden 2020 aikana.

Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet

Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2020
Uusien terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Tavoitteen edistäminen nousi erityiseen asemaan COVID-19-pandemian takia. Olemme tukeneet ihmisiä erityisesti Kronans Apotek -apteekeissamme muun muassa riskiryhmien turvallisen apteekissa asioinnin mahdollistavilla uusilla palveluilla, kuten drive-in- ja soita ja nouda -palvelut. Kronans Apotek aloitti myös COVID-19-vasta-ainetestit, joilla oli vuoden loppuun mennessä testattu yli 70 000 kansalaista.
Korkealaatuiset lääketoimitukset Oriola toimittaa lääkkeitä 24 tunnin sisällä tilauksesta kaikkiin apteekkeihin ja sairaala-apteekkeihin sekä muihin terveydenhuollon yksiköihin Ruotsissa ja Suomessa. Kehitämme yhtenäistä mittaria lääketoimitusten laatukriteeriksi.
Vastuullisten tuotteiden valikoiman lisääminen kattamaan vähintään 20 % omien tuotteiden valikoimasta Ruotsissa Oriolan omien apteekkituotteiden valikoiman vastuullisuuskriteerit saatiin määriteltyä vuoden 2020 aikana. Valikoimasta 18 % on vastuullisesti luokiteltuja, esimerkiksi Joutsenmerkin tai muun yleisesti tunnetun ympäristömerkin saaneita tuotteita.
Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2020
Henkilöstön sitoutumisindeksi on vähintään 80 Vuonna 2020 henkilöstön sitoutumisindeksi oli 78 (77 vuonna 2019).
Henkilöstön vaihtuvuus pienempi kuin 12 % Vuonna 2020 henkilöstön vaihtuvuus oli 10,2 % (9,2 % vuonna 2019).
Tavoitteet 2020-2022 Edistyminen vuonna 2020
Kaikki omissa kiinteistöissä käytetty energia on uusiutuvaa Vuoden 2020 aikana otimme merkittävän askeleen uusiutuvan energian hyödyntämisessä, kun Mankkaan kiinteistö Espoossa siirtyi uusiutuvan kaukolämmön käyttöön. Muutoksen myötä käyttämästämme energiasta 92 % (77 % vuonna 2019) on peräisin uusiutuvista lähteistä. Kaukolämpöön siirtymisellä oli myös merkittävä vaikutus yhtiön kokonaishiilidioksidipäästöihin.
Kaikesta ei-lääkkeellisestä jätteestä kierrätetään vähintään 85 % Olemme lisänneet jätteiden lajittelumahdollisuuksia järjestelmällisesti viime vuosina. Vuonna 2020 käynnistimme muun muassa muovipakkausten keräyksen Suomen toimistotiloissa sekä puulavojen kierrätyksen Ruotsin keskusvarastolla. Toimenpiteiden ansiosta Oriolan kierrätysaste nousi 74 %:iin (71 % vuonna 2019).