Edistyminen vuonna 2022

Seuraamme vastuullisuustyömme vaikutuksia jokaiselle teemalle määritettyjen pitkän aikavälin tavoitteiden kautta. Arvioimme tuloksia strategiakaudelle asetettujen KPI-mittarien avulla. Klikkaa pitkän aikavälin vastuullisuustavoitetta nähdäksesi, miten olemme edenneet tavoitteessa vuoden 2022 aikana.* 

Pitkän aikavälin vastuullisuustavoitteet

Tavoitteet 2020–2023 Edistyminen vuonna 2022 
Korkealaatuiset lääketoimitukset Oriola toimittaa lääkkeitä 24 tunnin sisällä tilauksesta kaikkiin apteekkeihin ja sairaala-apteekkeihin sekä muihin terveydenhuollon yksiköihin Ruotsissa ja Suomessa. Pandemia ei ole vaikuttanut lääketoimituksiin. Vuonna 2021 kehitimme lääketoimituksille laatumittarin, jonka avulla seurataan valmiutta kerätä ja toimittaa tilatut lääkkeet apteekeille, sairaala-apteekeille ja eläinlääkäreille. Vuonna 2022 mittari kattoi vain Suomen toiminnot ja keräilytarkkuus oli 99,6 prosenttia (99,8 prosenttia Suomessa vuonna 2021).
Lääkkeiden turvallinen ja oikea käyttö Oriola määritteli vuonna 2022 uuden tavoitteen lääkkeiden turvallisen ja oikean käytön edistämiseksi. Tavoitteemme on, että tuotevirheitä esiintyy alle 0,006 prosentissa annosjakelutoimituksista. Koska mittari määritettiin vuoden 2022 aikana, tulos on saatavilla ensimmäisen kerran vuoden 2023 raportoinnissa.
Tavoitteet 2020–2023 Edistyminen vuonna 2022
Henkilöstön sitoutuminen Vuonna 2022 Oriola vaihtoi henkilöstön sitoutumisindeksin Employee Net Promoter (eNPS) -mittariin. Organisaation merkittävän uudelleenjärjestelyn vuoksi eNPS laski vuonna 2022 tulokseen -22. Oriolan tavoite on parantaa tulosta huomattavasti vuonna 2023 (+21 prosenttiyksikköä).
Tavoitteet 2020–2023 Edistyminen vuonna 2022
Uusiutuva sähkö ja hiilineutraali lämpö Vuoden 2022 lopussa 91 prosenttia Oriola-konsernissa ostetusta sähköstä ja lämmöstä tuli uusiutuvista lähteistä (95 prosenttia vuonna 2021). Uusiutuvan sähkön ja hiilineutraalin lämmön osuus laski hieman, mikä johtui pääosin Kronans Apotekin energiankulutuksen jättämisestä pois laskelmasta.
Jätteen kierrätys Oriola on lisännyt jätteenlajittelun edellytyksiä järjestelmällisesti viime vuosina. Yhtiön suurimmissa varastoissa Suomessa ja Ruotsissa on yli 10 lajittelukategoriaa, joista suurimmat ovat pahvi, muovi ja energiajäte. Vuonna 2022 otimme käyttöön kaksi uutta lajittelukategoriaa Ruotsin jakelukeskuksessamme. Otimme myös uudet jätepuristimet käyttöön jätehuollon tarpeen vähentämiseksi. Lisäsimme myös työntekijöiden tietoisuutta aiheesta muun muassa kierrätyskampanjoilla ja koulutusmateriaaleilla. Tämän työn tuloksena Oriolan konsernitason kierrätysaste nousi 83 prosenttiin (79 prosenttia vuonna 2021).

*Oriolan vastuullisuusohjelma kattoi Kronans Apotek -apteekkiketjun Ruotsissa 3. lokakuuta 2022 asti, jolloin se yhdistettiin Apoteksgruppenin kanssa uuteen, Swedish Pharmacy Holding AB -nimiseen yhtiöön. Tämä vaikutti Oriolan aiemmin määritettyihin vastuullisuustavoitteisiin ja KPI-mittareihin. Tavoitteissa eteneminen vuonna 2022 oli rajallisesti mitattavissa, sillä osa mittareista kattoi vanhan yhtiörakenteen toimintoja. Oriolan vastuullisuusohjelmaa 2020–2022 on jatkettu vuodella. Vaikka vastuullisuuden KPI-mittarit ovat samat kuin edellisessä ohjelmassa, mittareita on sopeutettu uuteen yhtiörakenteeseen.