Hiilijalanjälki

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää, että vähennämme toimintamme suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt nollaan. Suoraan omasta toiminnastamme aiheutuvien päästöjen suhteen olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä.

Pienennämme hiilijalanjälkeämme ensisijaisesti tekemällä muutoksia omassa toiminnassamme ja toimitusketjussamme, kuten siirtymällä uusiutuviin energianlähteisiin. Käytämme päästöjen kompensointia vasta toissijaisena keinona, kun päästötasoamme ei enää ole mahdollista pienentää.

Oriolan hiilijalanjälki koostuu kolmesta päästöryhmästä: suorista päästöistä, joihin sisältyvät kylmäainepäästöt, ostetun energian päästöistä sekä epäsuorista toimitusketjun päästöistä. Hiilijalanjälki on laskettu Greenhouse Gas Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti, ja se kattaa koko konsernin.

Vuonna 2021 vähensimme huomattavasti energiaan liittyvien päästöjen (2 % vuonna 2021, 14 % vuonna 2020) sekä suorien päästöjen (7 % vuonna 2021, 13 % vuonna 2020) osuutta hiilijalanjäljessämme. Saavutus johtui pääosin siitä, että siirryimme käyttämään kokonaan uusiutuvaa sähköä ja vaihdoimme Suomen jakelukeskuksessa uusiutuvaan kaukolämpöön. Suorat päästöt vähenivät muun muassa ympäristöystävällisempien kylmäaineiden käyttöönoton ansiosta.

Kuljetukset ovat Oriolan suurin epäsuorien päästöjen lähde, sillä alihankkijat vastaavat koko kuljetusverkostostamme. Teemme jatkuvasti yhteistyötä kuljetuskumppaniemme kanssa päästöjen vähentämiseksi muun muassa optimoimalla reittejä, käyttämällä kapasiteettia tehokkaasti sekä laajentamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Esimerkiksi Ruotsissa uusiutuvien polttoaineiden osuus Oriolan kuljetuksissa oli noin 40 prosenttia vuonna 2021. Suomessa Oriolan pääkaupunkiseudun apteekkikuljetuksissa biopolttoaineiden osuus on noussut parissa vuodessa 40 prosentista lähes 95 prosenttiin. Edellytämme kumppaneiltamme säännöllistä raportointia kuljetuspäästöjen seuraamiseksi.

Lisäksi vaikutamme kuljetusten päästöihin jakelukeskuksissamme esimerkiksi parantamalla kuljetuslaatikoiden täyttöastetta, mikä vähentää asiakkaille toimitettavien laatikoiden määrää. Ruotsissa toimitamme myös osan verkkokaupan tilauksista yhteiskuljetuksina apteekkitilausten kanssa.

Tutustu myös

Energia

Tavoitteemme on käyttää vain uusiutuvaa sähköä ja hiilineutraalia lämpöä vuoden 2022 loppuun mennessä.