Hiilijalanjälki

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää, että vähennämme toimintamme suorat ja epäsuorat hiilidioksidipäästöt nollaan. Suoraan omasta toiminnastamme aiheutuvien päästöjen suhteen olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2025 mennessä.

Pienennämme hiilijalanjälkeämme ensisijaisesti tekemällä muutoksia omassa toiminnassamme ja toimitusketjussamme, kuten siirtymällä uusiutuviin energianlähteisiin. Käytämme päästöjen kompensointia vasta toissijaisena keinona, kun päästötasoamme ei enää ole mahdollista pienentää.

Oriolan hiilijalanjälki koostuu kolmesta päästöryhmästä: suorista päästöistä, joihin sisältyvät kylmäainepäästöt, ostetun energian päästöistä sekä epäsuorista toimitusketjun päästöistä. Hiilijalanjälki on laskettu Greenhouse Gas Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti, ja se kattaa koko konsernin.

Oriola on pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisella työllä pienentänyt hiilijalanjälkeään.

Toimitusketjun päästöt

Kuljetukset ovat Oriolan suurin epäsuorien päästöjen lähde, sillä alihankkijat vastaavat koko kuljetusverkostostamme. Heidän sitouttamisensa nollapäästöjen saavuttamiseen on vaativa tehtävä ja edellyttää yhteistyötä sekä parhaiden käytäntöjen jakamista. Teemme jatkuvasti yhteistyötä kuljetuskumppaniemme kanssa päästöjen vähentämiseksi muun muassa optimoimalla reittejä, käyttämällä kapasiteettia tehokkaasti sekä laajentamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä.

Oriola on myös keskustellut jokaisen kuljetuskumppanin kanssa siitä, miten he voivat tukea meitä ympäristötavoitteidemme saavuttamisessa ja osaltaan auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä. Tämä on parantanut päästötietojen saatavuutta liittyen esimerkiksi päästölaskennan käytäntöihin sekä Oriolan kuljetusten resursointiin. Lisäksi Oriola tukee asiakkaitaan välittämällä heille päästödataa, mikä auttaa asiakkaita saamaan paremman näkyvyyden hiilijalanjälkeensä.

Lisäksi vaikutamme kuljetusten päästöihin jakelukeskuksissamme esimerkiksi parantamalla kuljetuslaatikoiden täyttöastetta, mikä vähentää asiakkaille toimitettavien laatikoiden määrää.