Hiilijalanjälki

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä edellyttää, että vähennämme toimintamme hiilidioksidipäästöt nollaan.

Pienennämme hiilijalanjälkeämme ensisijaisesti tekemällä muutoksia omassa toiminnassamme ja toimitusketjussamme, kuten siirtymällä uusiutuviin energianlähteisiin. Käytämme päästöjen kompensointia vasta toissijaisena keinona, kun päästötasoamme ei enää ole mahdollista pienentää.

Oriolan hiilijalanjälki koostuu kolmesta päästöryhmästä: suorista päästöistä, joihin sisältyvät kylmäainepäästöt, ostetun energian päästöistä sekä muista toimitusketjun päästöistä. Hiilijalanjälki on laskettu Greenhouse Gas Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti, ja se kattaa koko konsernin.

Kuljetukset ovat Oriolan suurin epäsuorien päästöjen lähde, sillä alihankkijat vastaavat koko kuljetusverkostostamme. Teemme jatkuvasti yhteistyötä kuljetuskumppaniemme kanssa päästöjen vähentämiseksi muun muassa optimoimalla reittejä, käyttämällä kapasiteettia tehokkaasti sekä laajentamalla vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä. Edellytämme kumppaneiltamme säännöllistä raportointia kuljetuspäästöjen seuraamiseksi.

Lisäksi vaikutamme kuljetusten päästöihin jakelukeskuksissamme esimerkiksi parantamalla kuljetuslaatikoiden täyttöastetta, mikä vähentää asiakkaille toimitettavien laatikoiden määrää. Esimerkiksi vuonna 2020 otimme Ruotsissa käyttöön pienemmät kuljetuslaatikot, joissa toimitetaan vähemmän tuotteita sisältäviä tilauksia. Ruotsissa toimitamme myös osan verkkokaupan tilauksista yhteiskuljetuksina apteekkitilausten kanssa.