Sisäinen valvonta ja sisäinen tarkastus

Taloudelliseen raportointiin liittyvät riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestelmät

Oriolan taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien tavoitteena on varmistaa, että yhtiön tilinpäätöksen ja taloudellisen raportoinnin luotettavuudesta on kohtuullinen varmuus ja että yhtiö noudattaa lakeja ja säädöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita.

Sisäinen valvonta

Sisäinen valvonta on olennainen osa yhtiön hallinnointia ja johtamisjärjestelmiä. Se kattaa konsernin kaikki toiminnot ja organisaatiotasot. Valvonnan tarkoituksena on saada riittävä varmuus siitä, että yhtiö voi toteuttaa strategiaansa. Sisäinen valvonta ei ole erillinen prosessi, vaan osana yhtiön toimintoja kattaa kaikki konsernilaajuiset toimintaperiaatteet, ohjeistukset ja järjestelmät.

Sisäinen tarkastus

Sisäisen tarkastuksen tehtävät on sisällytetty konsernin talous- ja rahoitusjohtajan vastuulla toimivan talousorganisaation vastuulle. Oriola hoitaa sisäiseen tarkastukseen liittyviä tehtäviä myöskin osoittamalla erillisiä selvitys- ja tarkastustoimeksiantoja yhtiön tilintarkastusyhteisölle hallituksen tarkastusvaliokunnan vuosittain hyväksymän tarkastussuunnitelman mukaisesti.