Näkymä vuodelle 2021, julkaistu 18.2.2021

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2020 tasosta.

Vuonna 2020 oikaistu liikevoitto oli 21,0 miljoonaa euroa.

COVID-19-pandemian odotetaan jatkuvan vuonna 2021, mutta sen vakavuutta ja kestoa Oriolan toimintaympäristössä on vaikea arvioida. Oriolan näkymät vuodelle 2021 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin, sopimuksiin lääkeyritysten ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.