Uusi ohjeistus vuodelle 2019, julkaistu 19.6.2018

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan laskevan vuoden 2018 tasosta.

Vuonna 2018 oikaistu liikevoitto oli 36,9 milj. euroa.