Uusi ohjeistus vuodelle 2018, julkaistu 21.11.2018

Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän vuoden 2017 tasolla.

Vuonna 2017 oikaistu liikevoitto oli 39,9 milj. euroa.