Ohjeistus vuodelle 2020, julkaistu 22.10.2020

Vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan pysyvän samana tai kasvavan vuoden 2019 tasosta.

Vuonna 2019 oikaistu liikevoitto oli 20,5 miljoonaa euroa.