Uutishuoneeseen

Oriola-KD:n pro forma -katsaus 1.1. - 30.9.2006

1.11.2006

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 1.11.2006 klo 8.30

Oriola-KD:n pro forma -katsaus 1.1. - 30.9.2006

Oriola-KD Oyj listautui Helsingin Pörssiin 3.7.2006. Tässä pro forma
-katsauksessa esitetään Oriola-KD -konsernin (jäljempänä Oriola-KD)
tammi-syyskuun 2006 luvut Orion Oyj:n jakautumisen jälkeisen liiketoiminnan ja
rakenteen mukaisina. Vertailuluvut vuodelta 2005 perustuvat Orion Oyj:n
taloudellisista tiedoista eriytettyihin Orion Oyj:n Tukkukaupparyhmän
julkaistuihin lukuihin, jotka on muokattu vastaamaan jakautumisen jälkeistä
liiketoimintaa ja rakennetta. Oriola-KD:n katsauskauteen kohdistuvat luvut on
laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen ja ne
ovat tilintarkastamattomia. Oriola-KD Oyj on julkaissut 1.11.2006
osavuosikatsauksen heinä-syyskuulta 2006. 

Avainlukuja

- Laskutus katsauskaudella oli 1737,1 miljoonaa euroa (1-9/2005: 1773,0
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 991,0 miljoonaa euroa (1-9/2005: 983,8
miljoonaa euroa). 
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 17,1 miljoonaa euroa (1-9/2005:
19,1 miljoonaa euroa). 
- Liikevoitto sisältäen kertaluonteiset erät oli 12,1 miljoonaa euroa
(1-9/2005: 19,1 miljoonaa euroa). 
- Liiketoiminnan rahavirta oli 28,3 miljoonaa euroa (1-9/2005: 17,8 miljoonaa
euroa). 
- Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,1 prosenttia (1-9/2005 12,2 prosenttia)
- Tulos/osake oli 0,06 euroa (1-9/2005: 0,08 euroa).

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n tammi-syyskuun 2006 liikevoitto
oli edellisvuoden vertailukelpoista liikevoittoa pienempi johtuen lähinnä
lääkkeiden jakelun ja kaupan tiukasta kilpailutilanteesta sekä Orionin
jakautumisesta ja toiminnan uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista
kertaluonteisista kuluista. Oriola-KD:n toiminnan tehostaminen sekä vahva
kassavirta ja tase yhdessä terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin
suotuisien perustekijöiden kanssa mahdollistavat liiketoiminnan myönteisen
kehityksen tulevaisuudessa." 

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2006 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
päämiessopimuksiin, tilauskertymään ja johdon arvioihin. 

Suomen lääkemarkkinoiden ei arvioida kasvavan vuonna 2006. Ruotsin
lääkemarkkinoiden kasvun arvioidaan olevan 4-5 prosenttia vuonna 2006.
Terveydenhuollon markkinoiden pitkän aikavälin perustekijöiden ja kasvunäkymien
arvioidaan olevan suotuisat. Oriola-KD arvioi lääkemarkkinoiden kasvavan
Suomessa ja Ruotsissa seuraavien vuosien aikana noin 3-5 prosenttia, mikä
vastaa näiden markkinoiden pidemmän aikavälin keskimääräistä kasvua. 

Vuoden 2006 alkupuolella käynnistettyjen toiminnan tehostamistoimenpiteiden
kokonaistavoitteena on saavuttaa Suomen ja Ruotsin toiminnassa yhteensä noin
viiden miljoonan euron säästöt vuositasolla siten, että vaikutukset näkyvät
täysimääräisinä vuonna 2007. Tehostamistoimenpiteiden kertaluonteisten
kustannusten arvioidaan olevan noin kolme miljoonaa euroa ja ne ajoittuvat
vuodelle 2006. 

Oriola-KD arvioi terveydenhuollon ja hammashoidon laite- ja tarvikekaupan
markkinoiden kasvavan Suomessa ja Ruotsissa yli 5 prosenttia vuonna 2006.
Terveydenhuollon laite- ja tarvikekaupassa Oriola-KD arvioi kasvavansa
markkinakasvua nopeammin. Hammashoidon kaupan arvioidaan kasvavan
markkinakasvua hitaammin. Ruotsin terveydenhuollon logistiikkapalveluiden
laskutuksen arvioidaan olevan vuoden 2005 tasolla. 

Oriola-KD:n vuoden 2006 laskutuksen ennakoidaan olevan lähes edellisen vuoden
vertailukelpoisen laskutuksen tasolla. Vuoden 2006 liikevoiton arvioidaan
olevan edellisen vuoden vertailukelpoista liikevoittoa pienempi johtuen lähinnä
lääkkeiden jakelun ja kaupan kireästä kilpailutilanteesta, Suomen
lääkemarkkinoiden alkuvuoden hitaasta kasvusta sekä jakautumisesta ja toiminnan
uudelleenjärjestelyistä aiheutuvista kertaluonteisista kuluista. 


Espoossa 1.11.2006

Oriola-KD Oyj:n hallitus

Oriola-KD Oyj

Eero Hautanimieni
toimitusjohtaja

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Harmaaparrankuja 1
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

Täydellinen raportti taulukoineen on ladattavissa alla olevasta linkistä:

Oriola-KD:n pro forma -katsaus 1.1. - 30.9.2006

Esitysmateriaali 1.11.2006 ladattavissa alla olevasta linkistä:

Oriola-KD Oyj Pro Forma Tammikuu-Syyskuu 2006