Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2011

27.10.2011

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 27.10.2011 klo 8.30

Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.1. - 30.9.2011

 * Liikevaihto kasvoi 13,2 prosenttia 1587,2 miljoonaan euroon (1-
  9/2010: 1401,5 miljoonaa euroa)
 * Liiketappio oli 26,0 miljoonaa euroa (1-9/2010: liikevoitto 2,4 miljoonaa
  euroa) sisältäen toisella vuosineljänneksellä toteutetun Venäjän Stary Lekar
  brändin 33,4 miljoonan euron arvonalennuksen
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 7,4 miljoonaa
  euroa (1-9/2010: 14,2 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli -28,2 miljoonaa euroa (1-9/2010: -2,0 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli -0,19 euroa (1-9/2010: -0,01 euroa) sisältäen Stary Lekar
  brändin arvonalennuksen
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -2,4 miljoonaa euroa (1-9/2010: 43,2
  miljoonaa euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli -11,8 prosenttia (1-9/2010: -0,9 prosenttia)
 * Näkymä muuttumaton: Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan vuonna 2011 kasvavan
  yli 10 prosenttia edellisvuodesta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja
  arvonalennuksia arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Jatkuvien toimintojen avainlukuja 1.7. - 30.9.2011

 * Liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia 521,6 miljoonaan euroon (7-9/2010: 498,5
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto oli 3,4 miljoonaa euroa (7-9/2010: liiketappio 5,8 miljoonaa
  euroa)
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 3,4 miljoonaa
  euroa (7-9/2010: liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli -0,6 miljoonaa euroa (7-9/2010: -6,3 miljoonaa euroa) ja
  tulos/osake oli 0,00 euroa (7-9/2010: -0,04 euroa)

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä

"Oriola-KD:n kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi viisi prosenttia
522 miljoonaan euroon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja
arvonalennuksia laski 3,4 miljoonaan euroon. Ruotsin vähittäiskaupan
tietojärjestelmämuutos toteutettiin suunnitellusti syyskuun loppuun mennessä.
Ruotsin vähittäiskaupassa aloitettiin neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi.
Venäjän vähittäiskaupassa Stary Lekar- ja 03 Apteka -apteekkiketjut integroitiin
ja 19 kannattamatonta apteekkia suljettiin. Stary Lekar -apteekkiketjun myynti
kääntyi kasvuun toteutettujen hinnoittelumuutosten seurauksena. Venäjän
tukkukaupassa kasvatettiin myyntiä Moskovan ulkopuolella ja jatkettiin
logistiikan tehostamishankkeita suunnitellusti."

Tulos

Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) jatkuvien toimintojen liikevaihto
tammi-syyskuussa 2011 oli 1587,2 miljoonaa euroa (1401,5 miljoonaa euroa) ja
liiketappio 26,0 miljoonaa euroa (liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa). Liiketappio
sisältää toisella vuosineljänneksellä toteutetun 33,4 miljoonan euron
arvonalennuksen liittyen Venäjän Stary Lekar -brändin aineettoman hyödykkeen
arvoon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia laski 7,4
miljoonaan euroon (1-9/2010: 14,2 miljoonaa euroa) johtuen Ruotsin
vähittäiskaupan ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan heikentyneestä
kannattavuudesta.

Tulos rahoituserien jälkeen oli -33,1 miljoonaa euroa (-1,1 miljoonaa euroa) ja
nettotulos -28,2 miljoonaa euroa (-2,0 miljoonaa euroa). Oriola-KD:n
rahoituskustannukset nousivat 7,1 miljoonaan euroon (3,6 miljoonaa euroa)
lähinnä lainojen kurssieroista ja kasvaneista korkokuluista johtuen. Verot
olivat 4,9 miljoonaa euroa positiiviset (-0,8 miljoonaa euroa) johtuen lähinnä
brändin arvon alaskirjaukseen liittyvän laskennallisen veron muutoksesta.
Veroina on huomioitu tammi-syyskuun 2011 tulosta vastaava vero. Osakekohtainen
tulos oli -0,19 euroa (-0,01 euroa).

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 521,6 miljoonaa euroa (498,5
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 3,4 miljoonaa euroa (5,8 liiketappio miljoonaa
euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia laski 3,4
miljoonaan euroon (5,9 miljoonaa euroa) johtuen Ruotsin vähittäiskaupan
heikentyneestä kannattavuudesta. Tulos rahoituserien jälkeen oli 0,3 miljoonaa
euroa (-7,0 miljoonaa euroa) ja nettotulos -0,6 miljoonaa euroa (-6,3 miljoonaa
euroa). Kolmannen vuosineljänneksen osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (-0,04
euroa).

Oman pääoman tuotto oli -11,8 prosenttia (-0,9 prosenttia) tammi-syyskuussa
2011.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2011 oli 1136,6 miljoonaa euroa (1144,3
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 114,8 miljoonaa euroa (89,5 miljoonaa euroa),
oma pääoma oli 283,8 miljoonaa euroa (302,5 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste
oli 25,6 prosenttia (27,1 prosenttia). Oriola-KD kirjasi alas vuoden 2011
toisella vuosineljänneksellä Venäjän Stary Lekar -brändiin liittyvän 33,4
miljoonaan euron aineettoman hyödykkeen arvon. Muuttuneessa kilpailuympäristössä
Stary Lekar -brändin hinnoitteluvoima on oleellisesti heikentynyt.

Oriola-KD:n 255,5 miljoonan euron konserniliikearvosta 121,1 miljoonaa euroa on
kohdistettu arvonalentumistestauksessa Venäjän vähittäis- ja
tukkukauppayhtiöiden rahavirtaa tuottavalle yksikölle, 108,2 miljoonaa euroa on
kohdistettu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan rahavirtaa tuottavalle yksikölle
ja 26,2 miljoonaa euroa on kohdistettu Ruotsin lääketukkukaupan rahavirtaa
tuottavalle yksikölle. Oriola-KD:llä ei ole lokakuussa 2011 tehtyjen
arvonalentumistestausten perusteella tarvetta liikearvon alaskirjauksiin.

Syyskuun 2011 lopussa korolliset velat olivat 149,9 miljoonaa euroa (187,9
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat 35,1 miljoonaa euroa (98,4 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste 12,4 prosenttia (32,5 prosenttia). Korolliset
velat muodostuivat pitkäaikaisesta lainarahoituksesta, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta. Oriola-KD on suojannut
pitkäaikaisen lainarahoituksen korkoriskin.

Oriola-KD:n 102,4 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 41,6 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelma ei ollut käytössä katsauskauden lopussa. Syyskuun 2011
lopussa lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2011 oli -2,4 miljoonaa euroa
(43,2 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -6,2 miljoonaa
euroa (32,1 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2011.

Investointien nettorahavirta oli -17,7 miljoonaa euroa (-166,3 miljoonaa euroa).
Kassavirta investointien jälkeen oli -20,1 miljoonaa euroa (-123,1 miljoonaa
euroa) tammi-syyskuussa 2011.

Investoinnit

Tammi-syyskuun 2011 bruttoinvestoinnit olivat 20,3 miljoonaa euroa (186,1
miljoonaa euroa), mitkä sisältävät operatiivisia investointeja lähinnä
apteekkien uusperustantaan Ruotsissa ja Venäjällä, tukkutoiminnan tehostamiseen
ja tietojärjestelmiin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.9.2011 oli 4981 (4877), josta 10 prosenttia
työskenteli Suomessa ja Baltiassa (11 prosenttia), 25 prosenttia Ruotsissa (28
prosenttia) ja 65 prosenttia Venäjällä (61 prosenttia). Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Muutoksia Oriola-KD:n johtoryhmässä: Anne Kariniemi, osto- ja logistiikkajohtaja
erosi 23.6.2011 ja Cecilia Marlow, Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskauppaliiketoiminnan johtaja erosi 15.8.2011. Kariniemen tehtävät on
jaettu nykyiselle organisaatiolle ja markkinointijohtaja Jonas Levin toimii
Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppaliiketoiminnan vt. johtajana.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-
syyskuussa 2011 oli 309,1 miljoonaa euroa (336,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto
16,2 miljoonaa euroa (16,1 miljoonaa euroa). Suomen lääkkeiden tukkukaupan
laskutus tammi-syyskuussa oli 725,1 miljoonaa euroa (713,8 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto 249,6 miljoonaa euroa (281,9 miljoonaa euroa). Baltian lääkkeiden
tukkukaupan liikevaihto oli 25,4 miljoonaa euroa (23,0 miljoonaa euroa) ja
Consumer Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella
myytävien terveydenhuollon kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 34,4 miljoonaa
euroa (32,2 miljoonaa euroa).

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen
vuosineljänneksen 2011 liikevaihto oli 101,8 miljoonaa euroa (111,1 miljoonaa
euroa) ja liikevoitto 5,9 miljoonaa euroa (6,2 miljoonaa euroa). Suomen
lääkkeiden tukkukaupan laskutus kolmannella vuosineljänneksellä oli 239,6
miljoonaa euroa (240,0 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 82,7 miljoonaa euroa
(93,2 miljoonaa euroa). Baltian lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 8,2
miljoonaa euroa (7,4 miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan
liikevaihto oli 11,1 miljoonaa euroa (10,6 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 1,0 prosenttia tammi-syyskuussa 2011 (laski 0,9
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli 45,6
prosenttia tammi-syyskuussa 2011 (46,5 prosenttia) (lähde: IMS Health).

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
syyskuun 2011 lopussa oli 496 (497).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2011
oli 783,5 miljoonaa euroa (661,9 miljoonaa euroa) ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 8,0 miljoonaa euroa (10,9 miljoonaa euroa). Vuoden
2010 liikevoitto sisälsi 1,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia
liittyen lääkeyhtiön konkurssiin Ruotsissa. Kilpailutilanne Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskaupassa oli kireä ja liiketoiminnan kannattavuus oli edellistä vuotta
heikompi. Ruotsin lääkkeiden tukkukaupan laskutus oli 1083,6 miljoonaa euroa
(908,5 miljoonaa euroa) ja liikevaihto 465,9 miljoona euroa (414,1 miljoonaa
euroa). Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan liikevaihto oli 361,6 miljoonaa euroa
(282,4 miljoonaa euroa). Lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty
Oriola-KD:n lukuihin 19.2.2010 alkaen.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2011
liikevaihto oli 249,6 miljoonaa euroa (239,5 miljoonaa euroa), josta
vähittäiskaupan liikevaihto oli 115,3 miljoonaa euroa (116,1 miljoonaa euroa).
Tukkukaupan laskutus oli 337,8 miljoonaa euroa (308,1 miljoonaa euroa) ja
liikevaihto 148,4 miljoonaa euroa (137,6 miljoonaa euroa). Lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 3,8 miljoonaan
euroon (6,6 miljoonaa euroa) johtuen vähittäiskaupan heikentyneestä
kannattavuudesta. Lääkkeiden vähittäiskaupassa liikevoittoa heikensi kireästä
kilpailusta johtunut edellisvuotta alhaisempi vertailukelpoinen myynti Ruotsin
kruunuissa ja lähinnä tietojärjestelmän käyttöönotosta johtuvat korkeat kiinteät
kulut. Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto sisälsi 1,7 miljoonaa
euroa kertaluonteisia kustannuksia.

Kronans Droghandel Apotek AB saattoi päätökseen syyskuun lopulla uuden
tietojärjestelmän käyttöönoton kaikissa apteekeissa, mikä laskee
vähittäiskauppaliiketoiminnan kiinteitä kustannuksia neljännestä
vuosineljänneksestä alkaen ja mahdollistaa yhtiön tehostamisohjelman
toteuttamisen. Yhtiö ilmoitti syyskuussa aloittavansa neuvottelut
työntekijäliittojen kanssa enimmillään 40 tehtävän vähentämisestä toiminnan
tehostamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 2,8 prosenttia tammi-syyskuussa 2011 (0,8
prosenttia). Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa oli
38,7 prosenttia (40,5 prosenttia) ja Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa 13,5
prosenttia (14 prosenttia) tammi-syyskuussa 2011. (lähde: IMS Health)

Oriola-KD:llä oli syyskuun lopussa 2011 yhteensä 202 (176) apteekkia Ruotsissa.


Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2011
lopussa oli 1254 (1381), josta 1002 henkilöä (1082) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 252 henkilöä (299) tukkukaupassa.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2011
oli 494,9 miljoonaa euroa (402,8 miljoonaa euroa) ja liiketappio ilman
kertaluonteisia eriä oli 12,8 miljoonaa euroa (liiketappio 8,2 miljoonaa euroa).
Kertaluonteiset erät olivat 33,4 miljoonaa euroa johtuen Venäjän Stary Lekar
-brändin aineettoman hyödykkeen arvon alaskirjauksesta (vuonna 2010 10,0
miljoonaa euroa liittyen myyntisaamisen alaskirjaukseen ja varaston arvon
alaskirjaukseen). Venäjällä kireä kilpailu laski vähittäiskaupan myyntikatetta
ja muuttuneessa kilpailuympäristössä Stary Lekar -brändin hinnoitteluvoima on
oleellisesti heikentynyt. Venäjän lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 426,0
miljoonaa euroa (369,5 miljoonaa euroa) ja vähittäiskaupan liikevaihto 96,6
miljoonaa euroa (72,9 miljoonaa euroa). 03 Apteka -apteekkiketjun luvut on
yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010 alkaen.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2011
liikevaihto oli 170,3 miljoonaa euroa (147,8 miljoonaa euroa), josta
vähittäiskaupan liikevaihto oli 31,5 miljoonaa euroa (25,4 miljoonaa euroa) ja
tukkukaupan liikevaihto oli 145,7 miljoonaa euroa (137,5 miljoonaa euroa).
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 5,5 miljoonaa euroa (liiketappio 5,7
miljoonaa euroa). Vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen liiketappio sisälsi
10,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia kustannuksia.

Stary Lekar- ja 03 Apteka -apteekkiketjut integroitiin, 19 kannattamatonta
apteekkia suljettiin ja apteekkien hinnoittelumuutokset toteutettiin kolmannen
vuosineljänneksen loppuun mennessä. Stary Lekar -apteekkiketjun myynti kääntyi
kasvuun toteutettujen hinnoittelumuutosten seurauksena. Tukkukaupan alueellista
myyntiä kasvatettiin Moskovan ulkopuolella, myyntikatteita nostettiin,
kannattamatonta toimintaa karsittiin, organisaatiota vahvistettiin ja
logistiikan tehostamishanketta jatkettiin kolmannella vuosineljänneksellä.
Neljännen vuosineljänneksen aikana yhdistetään Stary Lekar- ja 03 Apteka
-apteekkiketjujen tietojärjestelmät, suljetaan edelleen kannattamattomia
apteekkeja ja jatketaan tukkukaupan tehostamista.

Venäjän kaupallinen lääkemarkkina kasvoi 9,9 prosenttia (10,0 prosenttia)
Venäjän ruplissa tammi-syyskuussa 2011 (lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n
liikevaihto kasvoi 25,9 prosenttia (noin 9 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi-
syyskuussa 2011.

Oriola-KD:llä oli syyskuun 2011 lopussa 264 (251) apteekkia Moskovan alueella,
joista 189 (181) apteekkia toimii Stary Lekar nimellä ja 75 (70) apteekkia 03
Apteka nimellä. Alueellisia logistiikkakeskuksia on Moskovan
päälogistiikkakeskuksen lisäksi kaksitoista.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa syyskuun 2011
lopussa oli 3231 (2999), josta 1585 henkilöä (1533) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 1646 henkilöä (1466) tukkukaupassa.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj on antanut sisäisiä lainoja lähinnä
Ruotsin ja Venäjän liiketoimintojen holdingyhtiöille. Oriola-KD Oyj ei ole
antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta,
lukuun ottamatta Kronans Droghandel Apotek AB:n lainalle annettua
emoyhtiötakausta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa 2011:

Osakkeiden vaihto         tammi-syyskuu 2011 tammi-syyskuu 2010

                  A-sarja  B-sarja A-sarja  B-sarja

Vaihto, milj. kpl           2,1    58,2   4,5    68,8

Vaihto, milj. euroa          6,5   163,2  20,5   287,3

Ylin kurssi, euroa          3,83    3,74  5,47    5,49

Alin kurssi, euroa          1,76    1,57  3,30    3,30

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  1,79    1,69  4,26    4,27


Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 39,9 prosenttia (48,6 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
4,5 prosenttia (9,5 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 56,0 prosenttia (66,6
prosenttia).

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2011 oli 260,3 miljoonaa euroa (645,4
miljoonaa euroa).

Syyskuun 2011 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta
(151.257.828), joista A-sarjan osakkeita oli 47.163.160 kappaletta (47.217.359)
ja B-sarjan osakkeita 104.094.668 kappaletta (104.040.469). Yhtiöjärjestyksen 3
§:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan
osakkeiksi. Tammi-syyskuun 2011 aikana A-sarjan osakkeita ei ole muunnettu B-
sarjan osakkeiksi (450.000).

Yhtiön hallussa on 96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön
kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.

Oriola-KD Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustusjärjestelmän 2010 - 2012 ansaintakriteereitä siten, että
mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 perustuu Oriola-KD-konsernin
osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja oman pääoman tuottoprosenttiin (ROE).
Ansaintajaksolta 2010 ei suoritettu palkkioita vuosien 2010 - 2012
osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä.

Varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätöksiä

Oriola-KD Oyj:n 6.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiökokouksen päätösten mukaisesti yhtiö
maksoi 19.4.2011 osinkona 0,05 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautuksena
0,13 euroa osaketta kohden.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Harry Braden, Per
Båtelsonin, Pauli Kulvikin, Outi Raitasuon, Olli Riikkalan (puheenjohtaja) ja
Mika Vidgrénin, ja uusiksi jäseniksi Jukka Alhon ja Ilkka
Salosen. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy
päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta
voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai
molemmista yhdessä enintään 0,10 euroa osaketta kohden. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa enintään kahdeksantoista
kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
viisitoistamiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Ilkka Salosen ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Olli Riikkalan (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Pauli Kulvikin.
Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Toiminnan laajentuminen uusiin liiketoimintoihin ja uusille
markkinoille on kasvattanut rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat
Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla
Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavan yksikön
liikearvontestaus on aiempaa herkempi muutoksille diskonttauskorossa tai
arvioissa tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireällä kilpailutilanteella ja apteekkien uusperustannan määrällä on vaikutusta
Oriola-KD:n apteekkiliiketoiminnan kannattavuuteen. Globaalin talouden
epävarmuudesta johtuvilla Venäjän ruplan valuuttakurssin muutoksilla ja
asiakkaisiin liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän
tukkukaupan kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2011 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin ja johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden
arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa noin 3 prosenttia, Ruotsissa
2-3 prosenttia ja Venäjällä 11-13 prosenttia paikallisessa valuutassa vuosina
2011-2014 (lähde: IMS Health). Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan
vuonna 2011 pidemmän aikavälin kasvua hitaammin ja kilpailun jatkuvan kireänä.
Näkyvyys Venäjän lääkemarkkinan kehitykseen on edelleen heikko. Ruotsin
lääkkeiden vähittäismarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen
apteekkimarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kireänä.

Näkymä muuttumaton:
Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan vuonna 2011 kasvavan yli 10 prosenttia
edellisvuodesta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia
arvioidaan olevan yli 20 miljoonaa euroa vuonna 2011.

Taulukot

Osavuosikatsaus 1.1.- 30.9.2011 on laadittu IAS 34 -standardin
laskentaperiaatteiden mukaisesti. Oriola-KD on ottanut vuonna 2011 käyttöön
uusia IAS/IFRS-standardeja: IAS 32 (muutos), IAS 24 (uudistettu) ja IFRIC 14
(muutos). Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Konsernin laaja tuloslaskelma   1.1.-   1.1.-   1.7.-   1.7.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR       30.9.2011 30.9.2010 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto           1587,2  1401,5   521,6   498,5   1929,4

Myytyjen suoritteiden kulut   -1355,0  -1219,5  -447,9  -439,6  -1668,2
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate            232,2   182,1   73,7   58,9   261,2

Liiketoiminnan muut tuotot     2,0    3,2    0,5    1,3    4,8

Myynnin ja

jakelun kulut          -185,0  -152,7   -58,6   -54,6   -214,7

Hallinnon kulut          -41,8   -30,1   -12,2   -11,4   -41,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos ennen
arvonalennuksia *          7,4    2,4    3,4   -5,8    9,8

Arvonalennukset **        -33,4     -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos            -26,0    2,4    3,4   -5,8    9,8

Rahoitustuotot           7,5    8,4    2,0    5,0    13,0

Rahoituskulut           -14,7   -12,0   -5,1   -6,3   -18,3
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja        -33,1   -1,1    0,3   -7,0    4,5

Tuloverot ***            4,9   -0,8   -0,9    0,8    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos

jatkuvista toiminnoista      -28,2   -2,0   -0,6   -6,3    3,5Lopetetut toiminnot

Katsauskauden tulos

lopetetuista toiminnoista       -   60,7     -    1,3    98,6
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden tulos

sisältäen lopetetut toiminnot   -28,2   58,7   -0,6   -4,9   102,1Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaiseen yksikköön tehty

nettosijoitus           -4,3    3,7   -4,2   -4,5    5,1

Rahavirran suojaus         -1,2   -0,0   -1,7    0,4    1,2

Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero          0,9   -0,7    0,8    0,9    -1,0

Muuntoero             -8,9   15,2   -11,8   -22,2    20,0
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos

sisältäen lopetetut toiminnot   -41,7   76,8   -17,5   -30,4   127,4Katsauskauden tuloksen
jakautuminen

jatkuvista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       -28,2   -2,0   -0,6   -6,3    3,5
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille
omistajille              -     -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden tuloksen
jakautuminen

sisältäen lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       -28,2   58,7   -0,6   -4,9   102,1
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille
omistajille              -     -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden laajan tuloksen

(sisältäen lopetetut
toiminnot) jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille       -41,7   76,8   -17,5   -30,4   127,4
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille
omistajille              -     -     -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille
katsauskauden

tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos

jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, EUR        -0,19   -0,01   -0,00   -0,04    0,02

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           -0,19   -0,01   -0,00   -0,04    0,02Emoyhtiön omistajille
katsauskauden

tuloksesta (sisältäen
lopetetut toiminnot)

laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR        -0,19   0,39   -0,00   -0,04    0,68

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR           -0,19   0,39   -0,00   -0,04    0,68*) Sisältää poistoja milj.
EUR                -11,1   -8,0   -3,9   -2,9   -11,1

**) Stary Lekar -brändin
alaskirjaus milj. EUR       -33,4     -     -     -     -

***) Veroina on huomioitu
katsauskauden tulosta
vastaavan veron lisäksi
brändin alaskirjaukseen
liittyvän laskennallisen
veron muutoksen.


Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet           69,2   62,8    68,0

Liikearvo                 255,5   260,3   266,1

Muut aineettomat hyödykkeet        51,1   74,6    79,3

Osuudet osakkuusyrityksissä         0,0   32,1    0,0

Muut pitkäaikaiset saamiset         9,3    9,1    10,6

Laskennalliset verosaamiset         5,2    8,6    3,3
--------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä       390,4   447,6   427,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              309,4   308,3   287,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset      322,1   298,9   290,1

Rahavarat                 114,8   89,5   187,8
--------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä       746,2   696,7   765,4VARAT YHTEENSÄ             1 136,6  1 144,3  1 192,6
--------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT          30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                36,2   36,2    36,2

Muut rahastot               31,2   50,9    52,1

Kertyneet voittovarat           216,4   215,4   264,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            283,8   302,5   352,7

Määräysvallattomien omistajien osuus     -     -     -
--------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            283,8   302,5   352,7Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          14,5   23,8    22,2

Eläkevelvoitteet              5,9    5,3    5,7

Varaukset                   -     -     -

Pitkäaikaiset korolliset velat      121,5   121,8   124,5

Muut pitkäaikaiset velat          0,0     -     -
--------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä       142,0   150,9   152,5Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   682,4   624,8   633,6

Lyhytaikaiset korolliset velat       28,4   66,1    53,7
--------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä       710,8   690,9   687,4OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1 136,6  1 144,3  1 192,6
--------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)

                                  Emo-

                                 yhtiön

                                  omis-   Mää-

                                   ta-   räys

                                  jille vallatto-

                             Kerty- kuulu-   mien

                 Suo-           neet   va   omis-

           Osake-  jaus  Muut Muun-  voitto-  oma  tajien

            pää- rahast- rahas-  to-   va-  pää-   osuu-

milj. EUR        oma   to  tot erot   rat  oma    det  Yht
--------------------------------------------------------------------------------
Oma

pääoma

1.1.2010        36,2    -  50,9 -30,4  186,8 243,4   10,8 254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko          -    -   -   -  -18,1 -18,1     - -18,1

Määräysvallattomien
omistajien

osuuden muutos      -    -   -   -    -   -   -10,8 -10,8

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus        -    -   -   -   0,3  0,3     -  0,3

Tilikauden tulos     -    -   -   -   58,7  58,7     - 58,7

Muut laajan tuloksen
erät:

 Ulkomaiseen
yksikköön tehty

 nettosijoitus      -    -   -  3,7    -  3,7     -  3,7

 Rahavirran suojaus    -   0,0   -   -    -  0,0     -  0,0

 Laajan tuloksen
eriin liittyvä
tulovero         -    -   - -0,7    -  -0,7     - -0,7

 Muuntoero        -    -   - 15,2    -  15,2     - 15,2
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2010       36,2   0,0  50,9 -12,3  227,7 302,5     - 302,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

1.1.2011        36,2   1,2  50,9 -6,3  270,8 352,7     - 352,7
--------------------------------------------------------------------------------
Osinko ja pääoman
palautus         -    - -19,7   -   -7,6 -27,2     - -27,2

Tilikauden tulos     -    -   -   -  -28,2 -28,2     - -28,2

Muut laajan tuloksen
erät:

 Ulkomaiseen
yksikköön tehty

 nettosijoitus      -    -   - -4,3    -  -4,3     - -4,3

 Rahavirran suojaus    -  -1,2   -   -    -  -1,2     - -1,2

 Laajan tuloksen
eriin liittyvä
tulovero         -    -   -  0,9    -  0,9     -  0,9

 Muuntoero        -    -   - -8,9    -  -8,9     - -8,9
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2011       36,2   0,0  31,2 -18,6  235,0 283,8     - 283,8
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma *             1.1.-   1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketulos                      -26,0    9,7    17,1

Suunnitelman mukaiset poistot             11,1    8,4    11,5

Arvonalennukset                    33,4     -     -

Käyttöpääoman muutos                  -6,2   32,1    73,4

Rahoituserien ja

verojen rahavirta                   -14,8   -12,7   -18,1

Muut oikaisut                      0,1    5,8    4,8

Liiketoiminnan nettorahavirta             -2,4   43,2    88,7Investointien nettorahavirta             -17,7  -166,3   -104,7Rahoituksen nettorahavirta              -52,5   71,5    61,2Rahavarojen muutos                  -72,5   -51,6    45,2Rahavarat tilikauden

alussa                        187,8   133,7   133,7

Valuuttakurssien muutosten vaikutus          -0,5    7,4    8,9

Rahavarojen muutos                  -72,5   -51,6    45,2Rahavarat tilikauden lopussa             114,8   89,5   187,8
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää Terveydenhuollon kaupan
nettorahavirran

31.5.2010 saakka ja Hammashoidon kaupan

nettorahavirran 28.10.2010 saakka.


Aineellisten hyödykkeiden muutokset       1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR                  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa           68,0   53,3    53,3

Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta     -    9,3    9,7

Lisäykset                     9,9    7,0    14,3

Vähennykset                   -0,5   -4,1    -5,2

Poistot                     -6,8   -5,6    -7,6

Kurssierot                    -1,4    2,9    3,4
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          69,2   62,8    68,0
--------------------------------------------------------------------------

                   1.1.-   1.1.-   1.1.-

Tunnusluvut           30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
---------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %          25,6   27,1    30,8

Oma pääoma/osake, EUR         1,88   2,00    2,33

Sijoitetun pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %      -7,2    0,7    2,1

Sijoitetun pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %      -7,2   19,0    23,3

Oman pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %      -11,8   -0,9    1,2

Oman pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %     -11,8   28,1    33,7

Korolliset nettovelat, milj. EUR   35,1   98,4    -9,5

Nettovelkaantumisaste, %       12,4   32,5    -2,7

Osakekohtainen tulos

jatkuvista toiminnoista, EUR     -0,19   -0,01    0,02

Osakekohtainen tulos

sis. lopetetut toiminnot, EUR    -0,19   0,39    0,68

Osakkeita keskimäärin, tkpl    151 161  151 256  151 164


Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset30.9.2011

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -0,0     108,0

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              -     -0,0      2,230.9.2010

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset               -     -0,0     109,4

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,5      -      56,0

Annetut vakuudet omista sitoumuksista

milj. EUR                 30.9.2011  30.9.2010   31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut takaukset               117,0    123,3     125,4

Annetut kiinteistökiinnitykset          2,0     2,0      2,0

Annetut yrityskiinnitykset            2,3     2,3      2,3

Muut takaukset ja vastuut            0,6     0,1      0,5
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                    121,8    127,7     130,3
--------------------------------------------------------------------------------


Leasing-vastuut                 0,7     1,3      0,9

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset     61,9     59,9      66,5


HENKILÖMÄÄRÄT

                 1.1.-   1.1.-   1.1.-

Henkilömäärä keskimäärin  30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
----------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot       4 992   4 362   4 512

Konserni            4 992   4 580   4 675Henkilömäärä kauden lopussa 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
----------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot       4 981   4 877   4 954

Konserni            4 981   4 877   4 954


SEGMENTTI-INFORMAATIO                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto, milj. EUR              30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               309,1   336,9   448,3

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               783,5   661,9   908,7

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               494,9   402,8   572,4

Segmenttien välinen liikevaihto            -0,2   -0,0    -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä             1 587,2  1 401,5  1 929,4                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liiketulos, milj. EUR               30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               16,2   16,1    21,4

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa                8,0    9,1    12,5

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               -46,2   -18,1   -18,1

Konsernihallinto ja muut                -4,0   -4,6    -6,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä              -26,0    2,4    9,8                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset  milj.
EUR                        30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa                 -     -     -

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa *                -   -1,7    -2,8

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa **             -33,4   -10,0   -10,0

Konsernihallinto ja muut                 -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset yhteensä   -33,4   -11,7   -12,7*) Lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän saamisen
alaskirjaus
-1,7 milj. EUR ja tukkukaupan
uudelleenjärjestelyyn liittyvä varaus -1,1 milj.
EUR

**) Stary Lekar -brändin arvonalennus -33,4 milj.
EUR sekä apteekkiketjun konkurssiin liittyvän
myyntisaamisen alaskirjaus -2,1 milj. EUR ja
ostoihin liittyvän alennuksen kirjaus varaston
arvoon -7,9 milj. EUR

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä         1.1.-   1.1.-   1.1.-

ja arvonalennuksia, milj. EUR           30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               16,2   16,1    21,4

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa                8,0   10,9    15,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               -12,8   -8,2    -8,2

Konsernihallinto ja muut                -4,0   -4,6    -6,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia         7,4   14,2    22,5

Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset        -33,4   -11,7   -12,7
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä              -26,0    2,4    9,8


Liikevaihto vuosineljänneksittäin,   7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       101,8 104,8 102,5 111,5 111,1 113,1 112,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       249,6 268,6 265,3 246,8 239,5 241,4 181,0

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       170,3 162,2 162,4 169,6 147,8 132,8 122,1

Segmenttien välinen liikevaihto    -0,0 -0,1 -0,1  -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä      521,6 535,5 530,1 527,8 498,5 487,3 415,7Liiketulos vuosineljänneksittäin,   7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        5,9  4,7  5,6  5,3  6,2  5,2  4,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        3,8  1,9  2,3  3,3  4,9  5,6 -1,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       -5,5 -39,1 -1,6  0,1 -15,7 -2,0 -0,4

Konsernihallinto ja muut        -0,9 -1,9 -1,2  -1,4 -1,2 -1,9 -1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä       3,4 -34,4  5,0  7,3 -5,8  6,9  1,3Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset            7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

vuosineljänneksittäin, milj. EUR    2010 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa         -   -   -   -   -   -   -

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa *        -   -   -  -1,1 -1,7   -   -

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa **       - -33,4   -   - -10,0   -   -

Konsernihallinto ja muut         -   -   -   -   -   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset yhteensä         - -33,4   -  -1,1 -11,7   -   -*) Lääkeyhtiön konkurssiin liittyvän
saamisen alaskirjaus -1,7 milj. EUR
(Q3/2010) ja tukkukaupan
uudelleenjärjestelyyn liittyvä varaus
-1,1 milj. EUR (Q4/2010)

**) Stary Lekar -brändin arvonalennus
-33,4 milj. EUR (Q2/2011) sekä
apteekkiketjun konkurssiin liittyvän
myyntisaamisen alaskirjaus -2,1 milj.
EUR (Q3/2010) ja ostoihin liittyvän
alennuksen kirjaus varaston arvoon
-7,9 milj. EUR (Q3/2010)Liiketulos vuosineljänneksittäin
ilman

kertaluonteisia eriä ja
arvonalennuksia,            7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR               2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        5,9  4,7  5,6  5,3  6,2  5,2  4,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        3,8  1,9  2,3  4,5  6,6  5,6 -1,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa       -5,5 -5,7 -1,6  0,1 -5,7 -2,0 -0,4

Konsernihallinto ja muut        -0,9 -1,9 -1,2  -1,4 -1,2 -1,9 -1,6
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä ja
arvonalennuksia             3,4 -1,0  5,0  8,4  5,9  6,9  1,3

Kertaluonteiset erät ja
arvonalennukset              - -33,4   -  -1,1 -11,7   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä       3,4 -34,4  5,0  7,3 -5,8  6,9  1,3


                        1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 30.9.2011 30.9.2010 31.12.2010
-------------------------------------------------------------------------
Suomi                     283,3   314,1   417,6

Ruotsi                     762,3   643,0   882,6

Venäjä                     494,9   402,8   572,4

Baltian maat                  24,4   22,6    30,5

Muut maat                    22,4   19,0    26,4
-------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä         1 587,2  1 401,5  1 929,4


Liikevaihto markkina-alueittain  7-9/ 4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

vuosineljänneksittäin, milj. EUR 2011 2011 2011  2010 2010 2010 2010
---------------------------------------------------------------------------
Suomi               93,6 96,5 93,1 103,5 102,6 106,5 105,0

Ruotsi              241,8 262,1 258,4 239,6 233,5 235,3 174,2

Venäjä              170,3 162,2 162,4 169,6 147,8 132,8 122,1

Baltian maat            8,0  7,7  8,7  7,8  7,0  7,3  8,3

Muut maat             8,0  6,9  7,5  7,4  7,4  5,4  6,2
---------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä   521,6 535,5 530,1 527,8 498,5 487,3 415,7


Espoossa 26.10.2011

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com


[HUG#1558282]