Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n tilinpäätös 1.1. - 31.3.2011

28.4.2011

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 28.4.2011 klo 8.30

Tässä katsauksessa esitetään Oriola-KD-konsernin (jäljempänä Oriola-KD) tammi-
maaliskuun 2011 jatkuvien toimintojen taloudelliset tiedot. Osavuosikatsaus
1.1.- 31.3.2011 on laadittu IAS 34 -standardin laskentaperiaatteiden mukaisesti.
Oriola-KD on ottanut vuonna 2011 käyttöön uusia IAS/IFRS-standardeja: IAS 32
(muutos), IAS 24 (uudistettu) ja IFRIC 14 (muutos). Luvut ovat
tilintarkastamattomia.

Avainlukuja 1.1. - 31.3.2011

 * Liikevaihto kasvoi 27,5 prosenttia 530,1 miljoonaan euroon (1-3/2010: 415,7
  miljoonaa euroa)
 * Liikevoitto kasvoi 5,0 miljoonaan euroon (1-3/2010: 1,3 miljoonaa euroa)
 * Nettotulos oli 2,1 miljoonaa euroa (1-3/2010: 0,4 miljoonaa euroa)
 * Tulos/osake oli 0,01 euroa (1-3/2010: 0,00 euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -22,5 miljoonaa euroa (1-3/2010: 30,1
  miljoonaa euroa)
 * Oman pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (1-3/2010: 0,6 prosenttia)
 * Tulevaisuuden näkymät ennallaan: Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan
  kasvavan ja jatkuvien toimintojen liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  arvioidaan olevan selvästi parempi kuin vuonna 2010


Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi: "Oriola-KD:n ensimmäisen vuosineljänneksen
liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta ja erityisesti Suomen ja
Baltian liiketoiminta kehittyi positiivisesti. Ruotsin vähittäiskaupassa ja
Venäjän liiketoiminnoissa kilpailutilanne jatkui kireänä, eikä liiketoimintojen
kannattavuus ollut tyydyttävää tasoa."

Tulos

Oriola-KD:n liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 oli 530,1 miljoonaa euroa (415,7
miljoonaa euroa) ja liikevoitto 5,0 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa). Tulos
rahoituserien jälkeen oli 3,0 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa) ja
nettotulos 2,1 miljoonaa euroa (0,4 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli
0,01 euroa (0,00 euroa).

Oriola-KD:n rahoituskustannukset tammi-maaliskuussa 2011 olivat 2,0 miljoonaa
euroa (0,9 miljoonaa euroa). Verot olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,1 miljoonaa
euroa). Veroina on huomioitu tammi-maaliskuun 2011 tulosta vastaava vero.

Oman pääoman tuotto oli 2,4 prosenttia (0,6 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2011.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 31.3.2011 oli 1227,7 miljoonaa euroa (1106,8
miljoonaa euroa). Rahavarat olivat 136,3 miljoonaa euroa (56,5 miljoonaa euroa),
oma pääoma oli 362,1 miljoonaa euroa (264,7 miljoonaa euroa) ja omavaraisuusaste
oli 30,2 prosenttia (24,6 prosenttia).

Maaliskuun 2011 lopussa korolliset velat olivat 153,1 miljoonaa euroa (214,3
miljoonaa euroa), korolliset nettovelat 16,9 miljoonaa euroa (157,8 miljoonaa
euroa) ja nettovelkaantumisaste 4,7 prosenttia (59,6 prosenttia). Korolliset
velat muodostuivat pitkäaikaisesta lainarahoituksesta, apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa ja Ruotsin apteekkiyhtiön vähemmistöosuuden
hankintavelvollisuuden arvioidusta diskontatusta arvosta. Oriola-KD on suojannut
pitkäaikaisen lainarahoituksen korkoriskin.

Oriola-KD:n 103,6 miljoonan euron sitovat pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 42,4 miljoonan euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä katsauskauden lopussa. Oriola-KD:n 150 miljoonan euron
yritystodistusohjelma ei ollut käytössä katsauskauden lopussa. Maaliskuun 2011
lopussa lainasopimusten lainakovenanttiehdot täyttyivät selvästi.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2011 oli -22,5 miljoonaa euroa
(30,1 miljoonaa euroa), josta käyttöpääoman muutokset olivat -26,2 miljoonaa
euroa (31,6 miljoonaa euroa). Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa on jatkettu
myyntisaamisten myyntiohjelmaa vuonna 2011.

Investointien nettorahavirta oli -3,3 miljoonaa euroa (-228,5 miljoonaa euroa).
Kassavirta investointien jälkeen oli -25,8 miljoonaa euroa (-198,4 miljoonaa
euroa) tammi-maaliskuussa 2011.

Investoinnit

Tammi-maaliskuun 2011 bruttoinvestoinnit olivat 5,6 miljoonaa euroa (170,0
miljoonaa euroa), mitkä sisältävät operatiivisia investointeja lähinnä
apteekkitoiminnan kasvuun, tukkutoiminnan tehostamiseen ja tietojärjestelmiin.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 31.3.2011 oli 4921 (4465), josta 11 prosenttia
työskenteli Suomessa ja Baltiassa (12 prosenttia), 26 prosenttia Ruotsissa (28
prosenttia) ja 63 prosenttia Venäjällä (60 prosenttia). Henkilömäärät sisältävät
aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Toimintasegmentit

Oriola-KD:n organisaatiorakenteen ja sisäisen raportoinnin mukaiset
toimintasegmentit 1.1.2011 alkaen ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Vuonna 2011 Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan luvut raportoidaan yhtenä toimintasegmenttinä, mikä
vastaa Oriola-KD:n organisaatiorakennetta ja sisäistä raportointia.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-
maaliskuussa 2011 oli 102,5 miljoonaa euroa (112,6 miljoonaa euroa) ja
liikevoitto 5,6 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa). Suomen lääkkeiden
tukkukaupan laskutus tammi-maaliskuussa oli 240,5 miljoonaa euroa (236,7
miljoonaa euroa) ja liikevaihto 81,8 miljoonaa euroa (93,7 miljoonaa euroa).
Baltian lääkkeiden tukkukaupan liikevaihto oli 9,3 miljoonaa euroa (8,3
miljoonaa euroa) ja Consumer Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n omien tai
yksinmyyntioikeudella myytävien terveydenhuollon kuluttajatuotteiden,
liikevaihto oli 11,5 miljoonaa euroa (10,8 miljoonaa euroa).

Lääkemarkkina laski Suomessa 1,7 prosenttia (kasvoi 1,8 prosenttia) tammi-
maaliskuussa 2011. Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa oli
46,1 prosenttia (46,5 prosenttia) tammi-maaliskuussa 2011 (lähde: IMS Health).
Lääkeyhtiö Eli Lilly siirtyi Oriola-KD:n lääkejakeluun Suomessa 1.1.2011 alkaen
ja sen osuus Suomen lääkkeiden tukkumyynnin arvosta on noin 2 prosenttia (lähde:
IMS Health).

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa
maaliskuun 2011 lopussa oli 486 (502).

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa
2011 oli 265,3 miljoonaa euroa (181,0 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 2,3
miljoonaa euroa (liiketappio 1,4 miljoonaa euroa). Vuoden 2010 liiketappio
sisälsi 2,2 miljoonaa euroa apteekkitoiminnan aloittamiseen liittyviä
valmistautumiskustannuksia. Kilpailutilanne Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa
oli kireä, eikä liiketoiminnan kannattavuus ollut tyydyttävällä tasolla. Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan laskutus oli 371,5 miljoonaa euroa (290,0 miljoonaa
euroa) ja liikevaihto 156,4 miljoona euroa (136,2 miljoonaa euroa). Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupan liikevaihto oli 123,6 miljoonaa euroa (50,8 miljoonaa
euroa). Lääkkeiden vähittäiskaupan liiketoiminta on yhdistetty Oriola-KD:n
lukuihin 19.2.2010 alkaen.

Lääkemarkkina kasvoi Ruotsissa 3,1 prosenttia (0,9 prosenttia) tammi-
maaliskuussa 2011. Oriola-KD:n markkinaosuus Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa
oli 39,9 prosenttia (40,6 prosenttia) ja Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupassa
noin 14 prosenttia tammi-maaliskuussa 2011. (lähde: IMS Health). Lääkeyhtiö
Abbott siirtyi Oriola-KD:n lääkejakeluun helmikuussa 2011 ja sen markkinaosuus
Ruotsin lääkkeiden tukkumyynnin arvosta on noin 3 prosenttia. Oriola-KD:n
tukkuyhtiö on toiminut 1.1.2011 alkaen Oriola markkinointinimellä Ruotsissa.

Oriola-KD:llä oli maaliskuun lopussa 2011 yhteensä 191 (171) apteekkia
Ruotsissa.

Henkilöstön määrä Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2011 lopussa oli 1304 (1247), josta 1022 henkilöä (991) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 282 henkilöä (256) tukkukaupassa. Oriola-KD keskitti
tukkukaupan apteekkijakelutoiminnan Enköpingin jakelukeskukseen ja lääkkeiden
varastoinnin ja lääkeyhtiöyhteistyön Mölnlyckeen maaliskuun lopussa 2011, mikä
vähentää henkilöstön määrää toisesta vuosineljänneksestä alkaen noin 40:llä.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-maaliskuussa
2011 oli 162,4 miljoonaa euroa (122,1 miljoonaa euroa) ja liiketappio 1,6
miljoonaa euroa (liiketappio 0,4 miljoonaa euroa). Venäjän lääkkeiden
tukkukaupan liikevaihto oli 139,5 miljoonaa euroa (110,6 miljoonaa euroa) ja
vähittäiskaupan 33,3 miljoonaa euroa (23,6 miljoonaa euroa). 03 Apteka
-apteekkiketjun luvut on yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 31.8.2010 alkaen.

Venäjän kaupallinen lääkemarkkina kasvoi Venäjän ruplissa tammi-maaliskuussa
2011 noin 9 prosenttia (lähde: Pharmexpert). Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi noin
29 prosenttia (noin 6 prosenttia) Venäjän ruplissa tammi-maaliskuussa 2011.

Oriola-KD:llä oli maaliskuun 2011 lopussa 258 (180) apteekkia Moskovan alueella,
joista 185 (180) apteekkia toimii Stary Lekar nimellä ja 73 apteekkia 03 Apteka
nimellä.

Oriola-KD avasi maaliskuussa 2011 alueellisen logistiikkakeskuksen
Stavropolissa, minkä jälkeen alueellisia logistiikkakeskuksia on Moskovan
päälogistiikkakeskuksen lisäksi kaksitoista. Oriola-KD:n tukkuyhtiö OOO Moron
otti käyttöön OOO Oriola toiminimen 28.3.2011.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa maaliskuun
2011 lopussa oli 3131 (2716), josta 1582 henkilöä (1263) työskenteli
vähittäiskaupassa ja 1549 henkilöä (1452) tukkukaupassa.

Vuonna 2011 toiminnan painopistealueet ovat organisaation vahvistaminen,
vähittäiskaupan kasvu ja tukkutoiminnan tehostaminen.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan emoyhtiö Oriola-KD Oyj,
tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, Oriola-KD Oyj:n hallituksen jäsenet ja
toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa. Oriola-KD Oyj on antanut sisäisiä lainoja lähinnä
Ruotsin ja Venäjän liiketoimintojen holdingyhtiöille. Oriola-KD Oyj ei ole
antanut merkittäviä vakuuksia samaan konserniin kuuluvien yrityksien puolesta,
lukuun ottamatta Kronans Droghandel Apotek AB:n lainalle annettua
emoyhtiötakausta.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-maaliskuussa 2011:
Osakkeiden vaihto           1-3/2011    1-3/2010

                  A-sarja B-sarja A-sarja B-sarja

Vaihto, milj. kpl           0,9  22,9   2,5  19,3

Vaihto, milj. euroa          3,3  77,4  12,5  95,7

Ylin kurssi, euroa          3,83  3,74  5,47  5,49

Alin kurssi, euroa          3,20  3,15  4,21  4,16

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  3,73  3,40  4,88  4,87


Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 31.3.2011 oli 529,8 miljoonaa euroa (737,1
miljoonaa euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 15,8 prosenttia (14,4 prosenttia) koko
osakemäärästä. Osakkeiden vaihto sarja A:n keskimääräisestä osakemäärästä oli
2,0 prosenttia (5,2 prosenttia) ja sarja B:n keskimääräisestä osakemäärästä,
pois lukien yhtiön hallussa olevat omat osakkeet, 22,0 prosenttia (18,7
prosenttia).

Yhtiön hallussa on 96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön
kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.

31.3.2011 osakkeita oli yhteensä 151.257.828 kappaletta (151.257.828), joista A-
sarjan osakkeita oli 47.163.160 kappaletta (47.667.359) ja B-sarjan osakkeita
104.094.668 kappaletta (103.590.469). Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla
osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden muuntamista B-sarjan osakkeiksi.
1.1. - 31.3.2011 välisenä aikana 0 kappaletta A-sarjan osakkeita muunnettiin B-
sarjan osakkeiksi (0 kappaletta).

Oriola-KD Oyj:n hallitus on tarkentanut konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustusjärjestelmän 2010-2012 ansaintakriteereitä siten, että
mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2011 perustuu Oriola-KD-konsernin
osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja oman pääoman tuottoprosenttiin (ROE).
Ansaintajaksolta 2010 ei suoritettu palkkioita vuosien 2010-2012
osakepohjaisessa kannustusjärjestelmässä.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * markkinakasvua nopeampi apteekkien lukumäärän kasvu, mikä johtaa kireään
  kilpailuun
 * lääkkeiden tukkukauppojen kilpailu markkinaosuuksista konsolidoituvilla
  markkinoilla
 * kustannustehokkuuden, joustavuuden ja laadun varmistaminen
 * strategisen laajentumisen edellyttämä prosessien ja infrastruktuurin
  kehittäminen
 * viranomaisten asettamat vaatimukset ja rajoitukset, etenkin hintasääntely,
  lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupalle
 * avainhenkilöiden sitoutuminen


Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Toiminnan laajentuminen uusiin liiketoimintoihin ja uusille
markkinoille on kasvattanut rahoitukseen liittyviä riskejä. Valuuttariskit ovat
Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla
Venäjän ruplan ja Ruotsin kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vuosittain
arvonalentumistestaukset, joilla saattaa olla heikentävää vaikutusta Oriola-KD:n
tulokseen.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kilpailutilanteella ja lääkkeiden hintasääntelyn muutoksilla on oleellinen
vaikutus Oriola-KD:n lähiajan näkymiin Venäjällä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis-
ja tukkumarkkinan kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä. Apteekkien
uusperustannan määrällä ja nopeudella on merkittävä vaikutus Oriola-KD:n
liiketoiminnan kannattavuuteen Ruotsissa.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset

Oriola-KD Oyj:n 6.4.2011 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen
ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta.

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen
perusteella maksetaan osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden, ja palautetaan pääomaa
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,13 euroa osaketta kohden. Osinko ja
pääomanpalautus maksetaan 19.4.2011.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään lisäosingon jakamisesta
voittovaroista ja/tai varojen jakamisesta vapaan oman pääoman rahastoista tai
molemmista yhdessä enintään 0,10 euroa osaketta kohden. Valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen Harry Brade, Per Båtelson, Pauli Kulvik, Outi Raitasuo, Olli
Riikkala ja Mika Vidgrén, ja uusiksi jäseniksi valittiin Jukka Alho ja Ilkka
Salonen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Olli Riikkala.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioksi 48.400
euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkioksi 30.250 euroa ja muiden jäsenten
palkkioksi 24.200 euroa. Toimikausipalkkiot suoritetaan 60 prosenttisesti rahana
ja 40 prosenttisesti yhtiön B osakkeina.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi uudelleen PricewaterhouseCoopers
Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Heikki Lassila. Tilintarkastajan
palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään viidentoistamiljoonan
(15.000.000) yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta, mikä määrä vastaa tällä
hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan
hankkia myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Valtuutus on voimassa
enintään kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta osakeannista yhdessä
tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä enintään
viisitoistamiljoonaa (15.000.000) yhtiön B-osaketta, mikä määrä vastaa tällä
hetkellä noin 9,92 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää
oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus
on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessaan Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan seuraavat hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien
jäsenet:

Tarkastusvaliokunta: Outi Raitasuo (puheenjohtaja), Harry Brade, Ilkka Salonen
ja Mika Vidgrén.

Palkitsemisvaliokunta: Olli Riikkala (puheenjohtaja), Per Båtelson ja Pauli
Kulvik.

Yhtiön nimeämisvaliokunnan jäsenet valitaan myöhemmin nimeämisvaliokunnan
sääntöjen mukaisesti.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2011 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
toimittaja- ja asiakassopimuksiin ja johdon arvioihin. Lääkemarkkinoiden
arvioidaan kasvavan Suomessa noin 3 prosenttia, Ruotsissa 2-3 prosenttia ja
Venäjällä 11-13 prosenttia paikallisessa valuutassa 2011-2014 (lähde: IMS
Health). Venäjän lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan vuonna 2011 pidemmän
aikavälin kasvua hitaammin ja kilpailun jatkuvan kireänä. Näkyvyys Venäjän
lääkemarkkinan kehitykseen on edelleen heikko. Ruotsin lääkkeiden
vähittäismarkkinan vapautumisen seurauksena kilpailutilanteen
apteekkimarkkinoilla ennakoidaan jatkuvan kireänä.

Oriola-KD:n liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja jatkuvien toimintojen
liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi parempi kuin
vuonna 2010.

Taulukot

Konsernin laaja tuloslaskelma             1.1.-   1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto                      530,1   415,7  1 929,4

Myytyjen suoritteiden kulut             -449,6  -363,2  -1 668,2
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                       80,4   52,6   261,2

Liiketoiminnan muut tuotot               0,8    1,1    4,8

Myynnin ja

jakelun kulut                     -64,6   -45,7   -214,7

Hallinnon kulut                    -11,6   -6,7   -41,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                       5,0    1,3    9,8

Rahoitustuotot                     2,4    1,1    13,0

Rahoituskulut                     -4,4   -1,9   -18,3
--------------------------------------------------------------------------------
Voitto ennen veroja                   3,0    0,5    4,5

Tuloverot*                       -0,9   -0,1    -0,9
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto

jatkuvista toiminnoista                 2,1    0,4    3,5Lopetetut toiminnot

Katsauskauden voitto

lopetetuista toiminnoista                 -    2,6    98,6
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden voitto

sisältäen lopetetut toiminnot              2,1    2,9   102,1Muut laajan tuloksen erät

Ulkomaiseen yksikköön tehty

nettosijoitus                      0,4    5,8    5,1

Rahavirran suojaus                   0,9     -    1,2

Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero        -0,1   -1,2    -1,0

Muuntoero                        5,9   13,7    20,0
--------------------------------------------------------------------------------
Katsauskauden laaja tulos

sisältäen lopetetut toiminnot              9,3   21,2   127,4Katsauskauden voiton jakautuminen

jatkuvista toiminnoista
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille                  2,1    0,4    3,5
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille             -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden voiton jakautuminen

sisältäen lopetetut toiminnot
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille                  2,1    2,9   102,1
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille             -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Katsauskauden laajan  tuloksen

(sisältäen lopetetut toiminnot) jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille                  9,3   21,2   127,4
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomille omistajille             -     -     -
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille katsauskauden

voitosta laskettu osakekohtainen tulos

jatkuvista toiminnoista

Laimentamaton, EUR                   0,01   0,00    0,02

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR          0,01   0,00    0,02Emoyhtiön omistajille katsauskauden

voitosta (sisältäen lopetetut toiminnot)

laskettu osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR                   0,01   0,02    0,68

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR          0,01   0,02    0,68*) Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta
vastaava vero.


Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT                 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet           68,7   63,8    68,0

Liikearvo                 271,5   252,2   266,1

Muut aineettomat hyödykkeet        81,4   69,6    79,3

Osuudet osakkuusyrityksissä         0,0   32,8    0,0

Muut pitkäaikaiset saamiset        11,3    7,3    10,6

Laskennalliset verosaamiset         3,6    4,2    3,3
--------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä       436,6   429,9   427,2Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus              323,0   325,7   287,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset      331,8   294,7   290,1

Rahavarat                 136,3   56,5   187,8
--------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä       791,1   676,9   765,4VARAT YHTEENSÄ             1 227,7  1 106,8  1 192,6
--------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT          31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------


Oma pääoma

Osakepääoma                36,2   36,2    36,2

Muut rahastot               52,9   50,9    52,1

Kertyneet voittovarat           272,9   177,7   264,5

Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma yhteensä            362,1   264,7   352,7

Määräysvallattomien omistajien osuus     -     -     -
--------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä            362,1   264,7   352,7Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat          22,4   22,8    22,2

Eläkevelvoitteet              5,8    5,3    5,7

Varaukset                   -    0,0     -

Pitkäaikaiset korolliset velat      125,3   114,1   124,5
--------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä       153,5   142,1   152,5Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat   684,3   599,8   633,6

Lyhytaikaiset korolliset velat       27,9   100,2    53,7
--------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä       712,1   700,0   687,4OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      1 227,7  1 106,8  1 192,6
--------------------------------------------------------------------

Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)

milj. EUR                             Emo-

                                 yhtiön

                                  omis-   Mää-

                                   ta-   räys

                                  jille vallatto-

                             Kerty- kuulu-   mien

                 Suo-           neet   va   omis-

           Osake-  jaus  Muut Muun-  voitto-  oma  tajien

            pää- rahast- rahas-  to-   va-  pää-   osuu-

             oma   to  tot erot   rat  oma    det  Yht
--------------------------------------------------------------------------------
Oma

pääoma

1.1.2010        36,2   0,0  50,9 -30,4  186,8 243,4   10,8 254,2
--------------------------------------------------------------------------------
Määräysvallattomien
omistajien

osuuden muutos      -    -   -   -    -  0,0   -10,8 -10,8

Osakeperusteisten

palkkioiden
kulukirjaus        -    -   -   -   0,1  0,1     -  0,1

Tilikauden voitto     -    -   -   -   2,9  2,9     -  2,9

Muut laajan tuloksen
erät:

 Ulkomaiseen
yksikköön tehty

 nettosijoitus      -    -   -  5,8    -  5,8     -  5,8

 Laajan tuloksen
eriin liittyvä
tulovero         -    -   - -1,2    -  -1,2     - -1,2

 Muuntoero        -    -   - 13,7    -  13,7     - 13,7
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.3.2010       36,2   0,0  50,9 -12,1  189,8 264,7     - 264,7
--------------------------------------------------------------------------------

Oma pääoma

1.1.2011                 36,2 1,2 50,9 -6,3 270,8 352,7 - 352,7
-------------------------------------------------------------------------------
Osakeperusteisten

palkkioiden kulukirjaus           -  -  -  -  0,1  0,1 -  0,1

Tilikauden voitto              -  -  -  -  2,1  2,1 -  2,1

Muut laajan tuloksen erät:

 Ulkomaiseen yksikköön tehty

 nettosijoitus               -  -  - 0,4   -  0,4 -  0,4

 Rahavirran suojaus             - 0,9  -  -   -  0,9 -  0,9

 Laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero  -  -  - -0,1   - -0,1 - -0,1

 Muuntoero                 -  -  - 5,9   -  5,9 -  5,9
-------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

31.3.2011                36,2 2,1 50,9 0,0 273,0 362,1 - 362,1
-------------------------------------------------------------------------------

Konsernin rahavirtalaskelma *             1.1.-   1.1.-   1.1.-

(IFRS), milj. EUR                 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                       5,0    4,2    17,1

Suunnitelman mukaiset poistot              3,5    2,5    11,5

Käyttöpääoman muutos                 -26,2   31,6    73,4

Rahoituserien ja

verojen rahavirta                   -5,5   -9,9   -18,1

Muut oikaisut                      0,6    1,6    4,8

Liiketoiminnan nettorahavirta             -22,5   30,1    88,7Investointien nettorahavirta              -3,3  -228,5   -104,7Rahoituksen nettorahavirta              -25,8   117,2    61,2Rahavarojen muutos                  -51,6   -81,2    45,2Rahavarat tilikauden

alussa                        187,8   133,7   133,7

Valuuttakurssien muutosten vaikutus           0,1    4,0    8,9

Rahavarojen muutos                  -51,6   -81,2    45,2Rahavarat tilikauden lopussa             136,3   56,5   187,8
--------------------------------------------------------------------------------
*) Sisältää Terveydenhuollon kaupan
nettorahavirran

31.5.2010 saakka ja Hammashoidon kaupan

nettorahavirran 28.10.2010 saakka.


Aineellisten hyödykkeiden muutokset       1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR                  31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa           68,0   53,3    53,3

Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta     -    8,8    9,7

Lisäykset                     2,9    2,3    14,3

Vähennykset                   -0,2   -0,4    -5,2

Poistot                     -2,2   -1,8    -7,6

Kurssierot                    0,2    1,5    3,4
--------------------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa          68,7   63,8    68,0
--------------------------------------------------------------------------

                   1.1.-   1.1.-   1.1.-

Tunnusluvut           31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
---------------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %         30,2 %  24,6 %   30,8 %

Oma pääoma/osake, EUR         2,40   1,75    2,33

Sijoitetun pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %      3,8 %   1,2 %   2,1 %

Sijoitetun pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %           3,8 %   23,3 %

Oman pääoman tuotto

jatkuvista toiminnoista, %      2,4 %   0,6 %   1,2 %

Oman pääoman tuotto

sis. lopetetut toiminnot, %           4,5 %   33,7 %

Korolliset nettovelat, milj. EUR   16,9   157,8    -9,5

Nettovelkaantumisaste, %       4,7 %  59,6 %   -2,7 %

Osakekohtainen tulos

jatkuvista toiminnoista, EUR     0,01   0,00    0,02

Osakekohtainen tulos

sis. lopetetut toiminnot, EUR          0,02    0,68

Osakkeita keskimäärin, tkpl    151 161  151 167  151 164


Johdannaissopimukset, vakuudet ja
vastuusitoumukset31.3.2011

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset              2,1      -     111,9

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,3      -      86,131.3.2010

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

milj. EUR                 käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset              -      -       -

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset             0,1      -      17,2


Annetut vakuudet omista sitoumuksista

milj. EUR                31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
----------------------------------------------------------------------
Annetut takaukset              121,7   119,5   125,4

Annetut kiinteistökiinnitykset        2,0    2,0    2,0

Annetut yrityskiinnitykset          2,4    2,2    2,3

Muut takaukset ja vastuut           0,5    0,1    0,5
----------------------------------------------------------------------
Yhteensä                  126,5   123,8   130,3
----------------------------------------------------------------------
Leasing-vastuut                0,8    0,4    0,9

Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset   62,4   56,0    66,5


                          1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto toimintasegmenteittäin,  milj. EUR 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
-----------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa             102,5   112,6   448,3

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa             265,3   181,0   908,7

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa             162,4   122,1   572,4

Segmenttien välinen liikevaihto           -0,1   -0,0    -0,0
-----------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä            530,1   415,7  1 929,4

Lopetetut toiminnot                  -   34,4    65,3

Segmenttien välinen liikevaihto            -   -1,1    -1,6
-----------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                 530,1   449,0  1 993,1


Liikevoitto toimintasegmenteittäin,   1.1.-   1.1.-   1.1.-

milj. EUR              31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa         5,6    4,8    21,4

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa         2,3   -1,4    12,5

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa        -1,6   -0,4   -18,1

Konsernihallinto ja muut         -1,2   -1,6    -6,0
------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä        5,0    1,3    9,8

Lopetetut toiminnot             -    2,9    99,3
------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä             5,0    4,2   109,0


Jatkuvat toiminnot

Henkilömäärä keskimäärin  4 922 4 152 4 512

Henkilömäärä kauden lopussa 4 921 4 465 4 954Konserni yhteensä

Henkilömäärä keskimäärin  4 922 4 543 4 675

Henkilömäärä kauden lopussa 4 921 4 850 4 954


Liikevaihto toimintasegmenteittäin, 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2011  2010 2010 2010 2010
------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      102,5 111,5 111,1 113,1 112,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      265,3 246,8 239,5 241,4 181,0

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      162,4 169,6 147,8 132,8 122,1

Segmenttien välinen liikevaihto   -0,1  -0,0 -0,0 -0,0 -0,0
------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     530,1 527,8 498,5 487,3 415,7

Lopetetut toiminnot           -   -   - 30,9 34,4

Segmenttien välinen liikevaihto     -   -   - -0,5 -1,1
------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä          530,1 527,8 498,5 517,7 449,0


Liikevoitto toimintasegmenteittäin, 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

milj. EUR              2011  2010 2010 2010 2010
---------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      5,6  5,3  6,2 5,2 4,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      2,3  3,3  4,9 5,6 -1,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      -1,6  0,1 -15,7 -2,0 -0,4

Konsernihallinto ja muut      -1,2  -1,4 -1,2 -1,9 -1,6
---------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä     5,0  7,3 -5,8 6,9 1,3

Lopetetut toiminnot          -  37,9  1,3 57,1 2,9
---------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä          5,0  45,2 -4,5 64,0 4,2


                        1.1.-   1.1.-   1.1.-

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 31.3.2011 31.3.2010 31.12.2010
-------------------------------------------------------------------------
Suomi                      92,6   105,0   417,6

Ruotsi                     263,7   179,4   902,8

Venäjä                     162,4   122,1   572,4

Baltian maat                   8,7    8,3    30,5

Muut maat                    2,6    0,9    6,2
-------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä          530,1   415,7  1 929,4


                       1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 2011  2010 2010 2010 2010
-------------------------------------------------------------------------
Suomi                    92,6 103,5 102,6 106,5 105,0

Ruotsi                   263,7 245,1 238,7 239,5 179,4

Venäjä                   162,4 169,6 147,8 132,8 122,1

Baltian maat                 8,7  7,8  7,0  7,3  8,3

Muut maat                  2,6  1,9  2,2  1,2  0,9
-------------------------------------------------------------------------
Jatkuvat toiminnot yhteensä        530,1 527,8 498,5 487,3 415,7
Espoossa 27.4.2011

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO


Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Kimmo Virtanen
varatoimitusjohtaja ja CFO
puh. 010 429 2069
sähköposti: kimmo.virtanen@oriola-kd.com


Pellervo Hämäläinen
viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 429 2497
sähköposti: pellervo.hamalainen@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1509723]