Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2013

25.7.2013

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 25.7.2013 klo 8.30


Taloudellinen kehitys huhti-kesäkuussa 2013

 * Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja oli 652,1 (589,7) milj. euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 8,7 % ja oli 9,3 (8,5) milj.
  euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 (4,0) milj. euroa.
 * Liikevoitto oli -0,3 (4,0) milj. euroa.
 * Tilikauden tulos oli -2,8 (1,5) milj. euroa ja osakekohtainen tulos oli
  -0,02 (0,01) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi-kesäkuussa 2013

 * Liikevaihto kasvoi 7,1 % ja oli 1264,5 (1180,6) milj. euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä laski 7,9 % ja oli 16,7 (18,1) milj.
  euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,0 (9,2) milj. euroa.
 * Liikevoitto oli 2,0 (9,2) milj. euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -1,5 (-8,1) milj. euroa.
 * Tilikauden tulos oli -2,1 (2,8) milj. euroa ja osakekohtainen tulos oli
  -0,01 (0,02) euroa.
 * Oman pääoman tuotto oli -1,4 % (1,9 %).

 Avainluvut         2013 2012 Muutos  2013  2012 Muutos  2012

 milj. EUR          4-6  4-6    %  1- 6  1- 6    %  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto        652,1 589,7 10,6 % 1 264,5 1 180,6  7,1 % 2 474,4

 Käyttökate ilman
 kertaluonteisia eriä     9,3  8,5  8,7 %  16,7  18,1 -7,9 %  45,6

 Käyttökate          5,2  8,5 -38,5 %  12,7  18,1 -30,1 %  44,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä     3,7  4,0 -7,5 %   6,0   9,2 -34,5 %  26,8

 Liikevoitto         -0,3  4,0        2,0   9,2 -78,4 %  25,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos      -2,8  1,5       -2,1   2,8       16,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Osakekohtainen tulos,
 EUR            -0,02  0,01      -0,01  0,02       0,11

 Liiketoiminnan
 nettorahavirta                      -1,5  -8,1       46,1

 Oman pääoman tuotto, %                 -1,4   1,9        5,4

 Nettovelkaantumisaste
 kauden lopussa, %                   71,4  18,0        2,1
-------------------------------------------------------------------------------

Näkymä vuodelle 2013

 * Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  kasvavan vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
  liikevoiton arvioidaan jäävän alle 2012 tason.

Osavuosikatsauksen 25.4.2013 yhteydessä annettu näkymä

 * Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  kasvavan vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
  alkuvuoden liikevaihdon kasvu hidastuu ja liikevoitto jää edellisvuotta
  heikommaksi tammikuussa 2013 aloitetusta varastonhallintajärjestelmän
  käyttöönottoon liittyneistä haasteista johtuen.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 7,1 % 1264,5 milj. euroon ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä oli 6,0 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2013, kun se vuotta
aiemmin oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pitää
sisällään 2,7 miljoonaa euroa projektikuluja liittyen Ruotsin apteekkimarkkinan
muutoksiin. Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä nousi 6,8 milj. eurosta 9,1 milj. euroon. Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan
liiketappio kasvoi 3,3 milj. eurosta 7,0 milj. euroon. Suomen ja Baltian
toimintojen liikevoitto kasvoi 10,5 miljoonaan euroon edellisvuoden 9,4
miljoonasta eurosta lähinnä tukkukaupan tehostuneen toiminnan seurauksena.
Liikevoitto kasvoi sekä Venäjän että Ruotsin vähittäiskaupassa erityisesti
tehostuneen toiminnan ja kasvaneen itsehoitolääke- ja kauppatavaramyynnin
seurauksena. Ruotsin tukkukaupan toisen vuosineljänneksen liikevoitto parani
suunnitelman mukaan toiminnan vakiinnuttua viiden apteekkiketjun hankinta- ja
logistiikkapalvelun osalta. Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoa
heikensi merkittävästi Venäjän tukkukaupan kasvanut liiketappio. Liiketappio
kasvoi varastonhallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeisten Moskovan alueen
toimitusvaikeuksien seurauksena. Moskovan pääjakelukeskuksen toiminta saatiin
vakautettua toisen neljänneksen aikana.

Saatoimme toukokuun lopussa päätökseen suunnitelmamme mukaisesti Medstop-
yrityskaupan. Olemme aloittaneet toimintojen yhdistämisen tavoitteenamme
saavuttaa vuotuiset 8-10 milj. euron synergiaedut täysimääräisesti vuodesta
2015 alkaen. Venäjän tukkukauppayhtiömme allekirjoitti kesäkuun lopussa 10
vuoden vuokrasopimuksen uuden automatisoidun päälogistiikkakeskuksen
perustamiseksi Domodedovon alueelle Moskovaan. Kokonaisinvestointi on
suuruudeltaan noin 12 miljoonaa euroa. Toimintojen siirron ja automatisoinnin
tavoitteena on lisätä Moskovan pääjakelukeskuksen kapasiteettia, parantaa
toimitusvarmuutta ja nostaa keräilytehokkuutta. Suunnitelmamme mukaan täysi
tuotantokapasiteetti saavutettaisiin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä."

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään tammi-kesäkuun tulokseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2012 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2013

Oriola-KD-konserniin (jäljempänä Oriola-KD) kuuluva Oriola-KD Holding Sverige AB
osti Medstop Group Holding AB:n koko osakekannan. Yhtiö raportoidaan 1.6.2013
alkaen osana Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -segmenttiä.

Konsernin liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuu 2013

Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 652,1 (589,7) milj. euroa ja
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 (4,0) milj. euroa. Suomen ja
Baltian vähittäis- ja tukkukaupassa liikevoitto parani 4,8 milj. eurosta 5,7
milj. euroon. Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä parani 3,4 milj. eurosta 5,4 milj. euroon ja Venäjän
vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio kasvoi 2,2 milj. eurosta 3,4 milj. euroon.
Tulos rahoituserien jälkeen oli -4,0 (2,0) milj. euroa. Tilikauden tulos huhti-
kesäkuussa oli -2,8 (1,5) milj. euroa ja osakekohtainen tulos oli -0,02 (0,01)
euroa.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuu 2013

Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 2013 7,1 % 1264,5 (1180,6) milj.
euroon.  Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto laski 5,7 %
220,0 (233,4) milj. euroon, Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto kasvoi
12,3 % 578,2 (514,8) milj. euroon ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan
liikevaihto kasvoi 7,8 % 466,2 (432,5) milj. euroon.

Oriola-KD:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski tammi-kesäkuussa 34,5 %
6,0 (9,2) milj. euroon. Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto
kasvoi 10,7 % 10,5 (9,4) milj. euroon, Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan
liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 33,2 % 9,1 (6,8) milj. euroon ja
Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio kasvoi 7,0 (liiketappio 3,3) milj.
euroon.

Konsernin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä
laski 2,7 milj. euron projektikulut liittyen Ruotsin apteekkimarkkinan
muutoksiin.

Tulos rahoituserien jälkeen oli -3,0 (4,5) milj. euroa ja tilikauden tulos -2,1
(2,8) milj. euroa. Oriola-KD:n rahoituskustannukset kasvoivat 5,0 (4,7) milj.
euroon. Oriola-KD:n rahoituskustannuksia kasvattivat Medstop-yrityskaupan
johdosta kasvaneet korkokulut, sekä Venäjän tytäryhtiölle annetusta sisäisestä
lainasta jaksotettu 0,8 milj. euron valuuttakurssitappio. Osakekohtainen tulos
oli -0,01 (0,02) euroa.

Oman pääoman tuotto oli -1,4 (1,9) prosenttia tammi-kesäkuussa 2013.

Vertailuvuoden lukuja on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muutoksesta
johtuen (IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa
Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012

 milj. EUR             4-6  4-6  %  1- 6 1- 6  %  1- 12
-----------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           112,5 116,6 -3,6 % 220,0 233,4 -5,7 % 460,5

   Suomen tukkukauppa       91,8 97,0 -5,4 % 178,2 193,6 -8,0 % 380,7

   Baltian tukkukauppa       9,9  8,4 17,2 % 20,3 17,3 17,4 % 36,1

   Consumer Health        10,9 11,3 -3,4 % 21,8 22,8 -4,4 % 44,2
-----------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate            6,5  5,6 16,4 % 12,1 10,9 10,7 % 23,9
-----------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto            5,7  4,8 17,5 % 10,5  9,4 10,7 % 20,8
-----------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa              535  523      476
-----------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuu 2013

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2013
liikevaihto oli 112,5 (116,6) milj. euroa ja liikevoitto 5,7 (4,8) milj. euroa.
Suomen tukkukaupan laskutus oli 264,8 (262,0) milj. euroa ja liikevaihto 91,8
(97,0) milj. euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 9,9 (8,4) milj. euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 10,9 (11,3) milj. euroa.

Tammi-kesäkuu 2013

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2013
oli 220,0 (233,4) milj. euroa ja liikevoitto 10,5 (9,4) milj. euroa. Suomen
tukkukaupan laskutus oli 519,9 (518,2) milj. euroa ja liikevaihto 178,2 (193,6)
milj. euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 20,3 (17,3) milj. euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella
myytävien terveydenhuollon kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 21,8 (22,8)
milj. euroa. Suomen ja Baltian tukkukauppa panostaa päämieshallinnan sekä
päämiehille ja apteekeille tarjottavien palveluiden kehittämiseen. Suomen
tukkukaupan kannattavuus parani toiminnan tehostamisen, palveluiden myynnin
kasvun ja asiakaskannattavuuden parantumisen johdosta.  Consumer Health
-liiketoiminnan kannattavuutta laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla
haasteellisena jatkunut kilpailutilanne ja panostukset tuoteportfolion
kehittämiseen. Baltian liiketoiminta kehittyi katsauskaudella positiivisesti.
Oriola-KD:n ja Merck Sharp & Dohmen (MSD) lääkkeiden markkinointiyhteistyö alkoi
suunnitelman mukaisesti vuoden toisella vuosineljänneksellä. MSD:n lääkkeiden
jakelu aloitetaan Oriola-KD:n Liettuan varastosta kaikkiin Baltian maihin
syyskuussa 2013.

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 1,0 % (3,4 %) tammi-kesäkuussa 2013 (lähde: IMS
Health). Lääkekorvausten lasku ja patentin alaisten lääkkeiden tukkuhintojen 5
%:n hinnanleikkaus helmikuussa 2013 heikensivät lääkemarkkinan kasvua Suomessa.
Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen tukkukaupassa oli 47,7 % (47,2 %) tammi-
kesäkuussa 2013. (lähde: IMS Health). AstraZeneca siirtyi pois Oriola-KD:n
jakelusta vuoden 2013 toisen vuosineljänneksen lopussa.

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa oli
535 (523) kesäkuun 2013 lopussa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut           2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos  2012

 milj. EUR            4-6  4-6   %  1- 6 1- 6   %  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           304,5 255,9 19,0 % 578,2 514,8 12,3 % 1061,3

   Vähittäiskauppa        155,2 124,6 24,6 % 287,1 249,3 15,1 % 502,5

   Tukkukauppa          199,2 144,8 37,6 % 382,2 292,2 30,8 % 636,7
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate ilman
 kertaluonteisia eriä       8,7  5,8 49,2 % 15,2 11,5 32,4 %  26,4

 Käyttökate            4,6  5,8 -20,1 % 11,2 11,5 -2,5 %  25,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä       5,4  3,4 56,9 %  9,1  6,8 33,2 %  16,2

 Liikevoitto           1,3  3,4 -60,9 % 5,1  6,8 -25,5 % 15,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden
 lopussa                         1870 1246      1 324

   Vähittäiskauppa                    1593  994      1 064

   Tukkukauppa                       277  252       260
-------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuu 2013

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2013 liikevaihto oli
304,5 (255,9) milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 5,4
(3,4) milj. euroa. Kannattavuus vahvistui segmentin molemmissa
liiketoiminnoissa. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 155,2 (124,6) milj. euroa,
tukkukaupan laskutus oli 392,2 (341,4) milj. euroa ja liikevaihto oli 199,2
(144,8) milj. euroa. Medstop-apteekkiketju on konsolidoitu Oriola-KD:n lukuihin
1.6.2013 alkaen ja Medstop-yrityskauppa kasvatti 20,9 milj. eurolla
vähittäiskaupan liikevaihtoa.

Tammi-kesäkuu 2013

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2013 oli 578,2
(514,8) milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 9,1 (6,8) milj.
euroa. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 287,1 (249,3) milj. euroa ja tukkukaupan
laskutus oli 775,1 (679,9) milj. euroa ja liikevaihto 382,2 (292,2) milj. euroa.
Medstop-apteekkiketjun luvut ovat yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.6.2013
alkaen ja Medstop kasvatti 20,9 milj. eurolla vähittäiskaupan liikevaihtoa.
Käynnistetty hankinta- ja logistiikkapalvelu viidelle apteekkiketjulle on
kasvattanut tukkukaupan liikevaihtoa.

Vähittäiskaupan liikevoitto vahvistui erityisesti tehostuneen toiminnan ja
kasvaneen itsehoitolääkkeiden- ja kauppatavaramyynnin seurauksena. Oriola-KD:lla
oli kesäkuun 2013 lopussa 293 (216) apteekkia Ruotsissa, joista 226 (216)
apteekkia toimi Kronans Droghandel -nimellä ja 67 apteekkia Medstop-nimellä.
Ensimmäisellä vuosipuoliskolla Oriola-KD avasi yhteensä 9 (7) apteekkia.
Katsauskaudella on perustettu yhteensä 16 (12) uutta apteekkia Ruotsin
apteekkimarkkinalle. Oriola-KD:n markkinaosuus oli vähittäiskaupassa 20,1 %
tammi-kesäkuussa 2013 (lähde: Oriola-KD).

Oriola-KD saattoi päätökseen Medstop-yrityskaupan 31.5.2013 mennessä ja Medstop
raportoidaan 1.6.2013 alkaen osana Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa
-segmenttiä. Yrityskaupasta arvioidaan saavutettavan vuotuisia synergiaetuja
8-10 milj. euron arvosta. Synergiaetujen arvioidaan toteutuvan täysimääräisesti
vuodesta 2015 alkaen. Oriola-KD on aloittanut toimintojen yhdistämisen ja
hankittujen varojen ja velkojen alustavat arviot ovat esitetty tämän
osavuosikatsauksen hankitut liiketoiminnot liitteessä.

Rinnakkaistuotujen ja geneeristen lääkkeiden suhteellinen osuus on säilynyt
korkeana Ruotsin lääkemarkkinasta, joka on laskenut tukkukaupan liikevaihtoa ja
heikentänyt liikevoittoa. Reseptivapaiden tuotteiden hankinta- ja
logistiikkapalvelu viidelle apteekkiketjulle on kasvattanut tukkukaupan
liikevaihtoa vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Hankinta- ja
logistiikkapalvelu apteekkiketjuille vakiintui vuoden toisella
vuosineljänneksellä suunnitellusti, joka paransi vuosineljänneksen liikevoittoa
suhteessa vertailukauteen. Yhteistoiminassa mukana olleen Vårdapoteket Ab:n
sopimus hankinta- ja logistiikkapalvelusta on purettu vuoden toisella
vuosineljänneksellä ja Vårdapoteket siirtyy pois palvelun piiristä vuoden 2013
loppuun mennessä. Oriola-KD:n markkinaosuus tukkukaupassa oli 34,7 % (36,3 %)
tammi-kesäkuussa 2013 (lähde: IMS Health).

Lääkemarkkina laski 2,7 % (nousi 4,1 %) (lähde: IMS Health) ja reseptivapaiden
lääkkeiden ja kauppatavaroiden vähittäiskauppamarkkina nousi 6,0 % (3,9
%)(lähde: Nielsen) tammi-kesäkuussa 2013.

Henkilöstön määrä Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupassa oli 1870 (1246) kesäkuun
2013 lopussa, josta 1593 (994) henkilöä työskenteli vähittäiskaupassa ja 277
(252) henkilöä tukkukaupassa. Medstop-yrityskauppa kasvatti lääkkeiden
vähittäiskaupan henkilöstöä 561 henkilöllä.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

 Avainluvut            2013 2012 Muutos 2013 2012 Muutos 2012

 milj. EUR             4-6  4-6   %  1- 6 1- 6   %  1- 12
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           235,2 217,3 8,2 % 466,2 432,5 7,8 % 952,7

   Vähittäiskauppa        35,4 35,8 -1,0 % 75,2 73,0  2,9 % 148,6

   Tukkukauppa          204,1 187,1 9,1 % 398,8 371,6 7,3 % 831,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate            -1,9 -0,8 132,0 % -4,1 -0,5 688,4 % 3,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto           -3,4 -2,2 52,2 % -7,0 -3,3 111,6 % -2,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Henkilöstö katsauskauden lopussa             3008 3007      3 056

   Vähittäiskauppa                    1298 1306      1 309

   Tukkukauppa                      1710 1701      1 747
-------------------------------------------------------------------------------

Huhti-kesäkuu 2013

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan toisen vuosineljänneksen 2013 liikevaihto oli
235,2 (217,3) milj. euroa ja liikevoitto oli -3,4 (-2,2) milj. euroa.
Vähittäiskaupan liikevaihto oli 35,4 (35,8) milj. euroa ja tukkukaupan
liikevaihto oli 204,1 (187,1) milj. euroa. Huhti-kesäkuun tulosta rasitti
varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyneet Moskovan alueen
toimitusvaikeudet.

Tammi-kesäkuu 2013

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-kesäkuussa 2013 oli 466,2
(432,5) milj. euroa ja liikevoitto -7,0 (- 3,3) milj. euroa. Venäjän
vähittäiskaupan liikevaihto oli 75,2 (73,0) milj. euroa ja tukkukaupan
liikevaihto oli 398,8 (371,6) milj. euroa. Oriola-KD on kirjannut 0,4 milj.
euroa nopeutettuja poistoja Moskovan nykyisestä päälogistiikkakeskuksesta vuoden
ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Venäjän vähittäiskaupan liikevoitto oli positiivinen tehostuneen toiminnan ja
kasvaneen itsehoitolääkkeiden- ja kauppatavaramyynnin johdosta. Oriola-KD:llä
oli kesäkuun 2013 lopussa 242 (235) apteekkia Moskovan alueella.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu hidastui ja liiketappio kasvoi
varastonhallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeisistä Moskovan alueen
toimitusvaikeuksista sekä haasteellisesta markkinatilanteesta johtuen.  Moskovan
alueen logistiikan toimituskyky on saatu korjattua toisen vuosineljänneksen
kuluessa. Moskovan ulkopuolella sijaitsevien jakelukeskusten liikevaihto jatkoi
kasvuaan tammi-kesäkuussa 2013. Myyntisaamisten arvonalentumisia on kirjattu
tammi-kesäkuussa 2013 0,2 (0,7) milj. euroa.

Oriola-KD allekirjoitti 26.6.2013 vuokrasopimuksen uudesta
päälogistiikkakeskuksesta Moskovan alueelle. Kokonaisinvestointi on noin 12
miljoonaa euroa kattaen jakelukeskuksen automaatioratkaisun, varastokalusteet ja
-laitteet. Investointipäätöksestä johtuen Oriola-KD kirjaa vuosina 2013 0,8
milj. euroa ja 2014 0,5 milj. euroa nopeutettuja poistoja liittyen nykyiseen
päälogistiikkakeskukseen. Investointisuunnitelman mukaisesti toiminta siirretään
uusiin tiloihin ja täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan ensimmäisen
vuosineljänneksen 2015 loppuun mennessä.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi 15,6 % (8,9 %) Venäjän ruplissa tammi-kesäkuussa
2013 (lähde: IMS Health). Oriola-KD:n vähittäiskaupan kasvu oli 5,7 % (11,1 %)
ja tukkukaupan liikevaihdon kasvu oli 10,1 % (31,2 %) Venäjän ruplissa tammi-
kesäkuussa 2013.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa oli 3008 (3007)
kesäkuun 2013 lopussa, josta 1298 (1306) henkilöä työskenteli vähittäiskaupassa
ja 1710 (1701) henkilöä tukkukaupassa.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian
seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai
omaisuuserien myynneistä tai
lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja omaisuuserien arvonalentumistappiot.

 Kertaluonteiset erät               2013 2012 2013 2012

 milj. EUR                     4-6 4-6 1- 6 1- 6
----------------------------------------------------------------------
 Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

    Uudelleenjärjestelykulut            -0,8 -  -0,8 -

    Sopimukseen perustuvan jaksotuksen alaskirjaus -3,2 -  -3,2 -
----------------------------------------------------------------------
 Liikevoiton kertaluonteiset erät         -4,0 -  -4,0 -
----------------------------------------------------------------------

Kertaluonteiset erät huhti-kesäkuussa 2013 liittyivät Ruotsin vähittäiskaupassa
syntyneisiin uudelleenjärjestelykuluihin Medstop-yrityskaupasta sekä vuodelta
2009 olevan Oriola-KD:n ja Kooperativa Förbundetin välisen investointisopimuksen
perusteella kirjatun jaksotuksen alaskirjaukseen.

Oriola-KD on tammi-kesäkuussa 2013 kirjannut 2,7 milj. euroa projektikuluja
liittyen Ruotsin apteekkimarkkinan muutoksiin. Näitä kuluja ei ole käsitelty
kertaluonteisina erinä.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.6.2013 oli 1466,5 (1194,5) milj. euroa.
Rahavarat olivat 130,2 (72,8) milj. euroa, oma pääoma oli 279,7 (289,2) milj.
euroa ja omavaraisuusaste oli 19,5 (24,8) %.

Oriola-KD:n 389,3 milj. euron konserniliikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauksessa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvosta on kohdistettu 240,1
miljoonaa euroa Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupalle, 27,1 milj. euroa Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupalle, 81,8 milj. euroa Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle ja
40,3 milj. euroa Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupalle. Medstop-yrityskauppa
kasvatti hankintahetkellä Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupalle kohdistettua
liikearvoa 128,8 milj. eurolla.

Kesäkuun 2013 lopussa korolliset velat olivat 330,0 (124,8) milj. euroa,
korolliset nettovelat 199,8 (52,0) milj. euroa ja nettovelkaantumisaste 71,4
(18,0) %. Korollinen pitkäaikainen velka muodostui lähinnä Medstop-yrityskauppaa
varten nostetusta pitkäaikaisesta pankkilainasta sekä ennakoidusta diskontatusta
Medstop-yrityskaupan ehdollisesta kauppahinnasta. Lyhytaikaiset korolliset velat
muodostuivat lähinnä Oriola-KD Oyj:n liikkeeseenlaskeman yritystodistusohjelman
käytöstä, apteekkien ennakkomaksuista Suomessa sekä Medstopin
liikkeeseenlaskemasta SEK 700 milj. joukkovelkakirjalainasta.
Joukkovelkakirjalaina lunastettiin takaisin 2.7.2013 olemassa olevien
rahoitusratkaisujen puitteissa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupoissa
on jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia liittyen kuukausittaisiin
myyntisaamisiin Ruotsin valtion aluehallinnoilta ja Apoteket AB:lta.
Myyntisaamisia oli myyty yhteensä 80,6 (52,8) milj. euroa kesäkuun 2013 lopussa
sisältäen hankitun Medstop-apteekkiketjun saamisten myyntiohjelman 11,1 milj.
EUR.

Oriola-KD uudelleen rahoitti voimassa olevan rahoitusratkaisunsa 15.5.2013
allekirjoittamalla uuden noin 280 milj. euron rahoitussopimuksen neljän pankin
kanssa. Rahoitusratkaisu sisältää uudelleensovitut kovenanttiehdot konsernin
velkaantumisen suhteessa käyttökatteeseen ja omavaraisuuden osalta. Sitovat
196,3 milj. euron pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset ja 42,8 milj. euron
lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat käyttämättä kesäkuun 2013
lopussa. Oriola-KD on korottanut toisella vuosineljänneksellä
yritystodistusohjelmaansa 200 milj. euroon. Yritystodistusohjelmasta oli
käytössä 122,0 (82,7) milj. euroa katsauskauden lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2013 oli -1,5 (-8,1) milj. euroa,
josta käyttöpääoman muutokset olivat -5,6 (-19,2) milj. euroa. Investointien
nettorahavirta oli -83,1 (-10,7) milj. euroa.

Investoinnit

Tammi-kesäkuun 2013 bruttoinvestoinnit olivat 178,4 (9,4) milj. euroa koostuen
Medstop-apteekkiketjun 165,9 milj. EUR hankinnasta, apteekkien uusperustannasta
sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan tehostamiseen liittyvistä
investoinneista. Oriola-KD on kirjannut nopeutettuja poistoja 0,4 (0,0) milj.
euroa Moskovan logistiikkakeskusta koskevan investointisuunnitelman johdosta
vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.6.2013 oli 5414 (4776), josta 10 (11) %
työskenteli Suomessa ja Baltiassa, 34 (26) % Ruotsissa ja 55 (63) % Venäjällä.
Henkilömäärät sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Hallinto

Oriola-KD Oyj:n 20.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön
hallituksen jäseniksi Jukka Alhon (puheenjohtaja), Harry Braden, Per Båtelsonin,
Outi Raitasuon ja Mika Vidgrénin sekä uutena jäsenenä Karsten Slotten.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi: Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Karsten Slotten ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Jukka Alhon (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Harry Braden.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat 30.6.2013:

  * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
  * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Henry Fogels, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukkukauppa
  * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
  * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja (1.4.2013 alkaen)
  * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
  * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Oriola-KD Oy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2012
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla (osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet).

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään
viidentoistamiljoonan yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään kolmekymmentämiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin lisäksi 20.3.2013 päättämään B-osakkeiden maksuttomasta
osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä sekä suunnatusta
B-osakkeiden osakeannista Oriola-KD konsernin johdon uuden osakepohjaisen
kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien
uusien yhtiön B-osakkeiden enimmäismäärä on 1.715.000 kappaletta, mikä edustaa
1,13 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa enintään viisi (5)
vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2012
osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautusta 0,04 euroa osaketta
kohden, eli yhteensä 13,6 (12,1) miljoonaa euroa. Osinko ja pääomanpalautus
maksettiin täsmäytyspäivänä 25.3.2013 osakkeenomistajaksi merkityille
osakkeenomistajille.

Lähipiiri

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-kesäkuussa 2013:

 Osakkeiden vaihto         tammi-kesäkuu 2013 tammi-kesäkuu 2012

                   A-sarja  B-sarja A-sarja  B-sarja
-------------------------------------------------------------------------
 Vaihto, milj. kpl           1,4    15,1   3,7    20,1

 Vaihto, milj. euroa          3,3    35,7   7,2    38,3

 Ylin kurssi, euroa          2,69    2,73  2,44    2,15

 Alin kurssi, euroa          2,24    2,18  1,77    1,70

 Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,30    2,28  2,03    1,94
-------------------------------------------------------------------------

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.6.2013 oli 345,8 milj. euroa (297,7 milj.
euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 10,9 % (15,7 %) koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 2,9 % (7,8 %) ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 14,6 % (19,3 %).

Kesäkuun 2013 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 104.109.118 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.6.2013 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Yhtiön hallitus
päättää ansaintajakson ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin
ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta 2013 palkkio perustuu Oriola-KD-
konsernin osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman
tuottoprosenttiin (ROCE). Oriola-KD Oyj:n hallitus hyväksyi 28.5.2013
avainhenkilöiden osakesäästöohjelman ehdot. Ohjelmaa tarjotaan noin 70:lle
konsernin avainhenkilölle. Säästökausi alkaa 1.10.2013 ja päättyy 30.9.2014.
Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10 prosenttia ja vähimmäissäästön määrä 2
prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä
säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan osakkeita osallistujille
markkinahintaan.

Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 25.4.2013 tekemien osakekauppojen
jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
ylitti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen yhden kahdeskymmenesosan
(1/20). Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suora omistusosuus osakkeista
oli yhteensä 4,14 prosenttia Oriola-KD Oyj:n osakkeista ja 5,07 prosenttia
osakkeiden äänimäärästä 25.4.2013.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvosta ja aineettomista oikeuksista tehdään vähintään kerran vuodessa
arvonalentumistestaukset. Strategisiin suunnitelmiin perustuvissa
rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat
muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon alaskirjauksen, mikä heikentäisi
Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän rahavirtaa tuottavien yksiköiden
liikearvontestaus on herkkä muutoksille diskonttauskorossa tai arvioissa
tulevaisuuden rahavirroista.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireän kilpailutilanteen aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin
liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan
kannattavuuteen. Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän
tukkukaupassa ja Ruotsin liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla
saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2013 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin.
Lääkemarkkinoiden arvioidaan kasvavan keskimäärin vuodessa Suomessa 0,3 %,
Ruotsissa 0,5 % ja Venäjällä 11,1 % paikallisessa valuutassa vuosina 2012-2016
(lähde: IMS Health).

Näkymä vuodelle 2013

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoiton
arvioidaan jäävän alle 2012 tason.

Osavuosikatsauksen 25.4.2013 yhteydessä annettu näkymä

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan alkuvuoden
liikevaihdon kasvu hidastuu ja liikevoitto jää edellisvuotta heikommaksi
tammikuussa 2013 aloitetusta varastonhallintajärjestelmän käyttöönottoon
liittyneistä haasteista johtuen.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD lunasti Medstopin liikkeeseenlaskeman joukkovelkakirjalainan takaisin
suunnitelman mukaan 2.7.2013 olemassa olevien rahoitusratkaisujen puitteissa.

Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tuloksensa vuoden 2013 kolmannelta vuosineljännekseltä
torstaina 24.10.2013 klo 08.30.

Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

 Konsernin laaja
 tuloslaskelma          1.4.-   1.4.-   1.1.-   1.1.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR      30.6.2013 30.6.2012 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto           652,1   589,7  1 264,5  1 180,6  2 474,4

 Myytyjen suoritteiden kulut  -555,6  -504,2 -1 080,4 -1 009,0  -2 117,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Bruttokate            96,6   85,6   184,1   171,6   356,6

 Liiketoiminnan muut tuotot    0,7    0,5    2,7    1,0    2,3

 Myynnin ja

 jakelun kulut          -72,6   -65,1  -141,0  -129,5   -263,9

 Hallinnon kulut         -15,4   -12,5   -29,0   -25,0   -49,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Käyttökate ennen
 kertaluonteisia eriä       9,3    8,5   16,7   18,1    45,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Poistot             -5,6   -4,5   -10,7   -8,9   -18,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä       3,7    4,0    6,0    9,2    26,8

 Kertaluonteiset erät *      -4,0     -   -4,0     -    -1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto           -0,3    4,0    2,0    9,2    25,8

 Rahoitustuotot          1,4    2,1    5,2    4,2    22,7

 Rahoituskulut          -5,0   -4,2   -10,2   -8,9   -28,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Tulos ennen veroja        -4,0    2,0   -3,0    4,5    20,5

 Tuloverot **           1,2   -0,4    0,9   -1,6    -4,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden tulos         -2,8    1,5   -2,1    2,8    16,4 Muut laajan tuloksen erät

 Rahavirran suojaus        0,5     -    1,0    0,0    -0,9

 Etuuspohjaisten
 eläkejärjestelyjen

 vakuutusmatemaattiset
 voitot/tappiot           -     -     -     -    1,6

 Laajan tuloksen eriin
 liittyvä tulovero         0,3   -0,9    0,1   -0,1    -0,6

 Muuntoero            -22,6   -9,5   -16,3    3,9    11,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laaja tulos     -24,5   -8,8   -17,3    6,6    27,9 Tilikauden tuloksen
 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille      -2,8    1,5   -2,1    2,8    16,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden laajan tuloksen

 jakautuminen
-------------------------------------------------------------------------------
 Emoyhtiön omistajille      -24,5   -8,8   -17,3    6,6    27,9
-------------------------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille
 tilikauden

 tuloksesta laskettu
 osakekohtainen tulos

 Laimentamaton, EUR       -0,02   0,01   -0,01   0,02    0,11

 Laimennusvaikutuksella
 oikaistu, EUR          -0,02   0,01   -0,01   0,02    0,11 *) Uudelleenjärjestelykulut
 -0,8 milj. EUR ja
 sopimukseen perustuvan
 jaksotuksen

 alaskirjaus -3,2 milj. EUR
 Ruotsissa Q2/2013

 sekä saamisen
 arvonalentuminen -1,1 milj.
 EUR Ruotsissa Q3/2012      -4,0     -   -4,0     -    -1,1 **) Veroina on huomioitu
 tilikauden tulosta

 vastaava vero


 Konsernin tase

 (IFRS), milj. EUR VARAT                 30.6.2013 30.6.2012     31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------


 Pitkäaikaiset varat

 Aineelliset hyödykkeet           91,9   76,3        81,4

 Liikearvo                 389,3   270,0        276,7

 Muut aineettomat hyödykkeet         77,0   52,0        52,3

 Muut osuudet ja osakkeet           0,0    0,0         0,0

 Muut pitkäaikaiset saamiset         6,4    4,1         6,6

 Laskennalliset verosaamiset         10,7    8,0         6,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä        575,4   410,4        423,1 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus              350,0   345,7        389,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset      410,9   365,6        415,2

 Rahavarat                 130,2   72,8        88,1
-------------------------------------------------------------------------------
                       891,1   784,1        893,1 Myytävänä olevat pitkäaikaiset
 omaisuuserät                 0,0    0,0         0,0


-------------------------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä        891,1   784,1        893,1 VARAT YHTEENSÄ              1 466,5  1 194,5       1 316,2
-------------------------------------------------------------------------------

 OMA PÄÄOMA JA VELAT
--------------------------------------------------------------


 Emoyhtiön omistajille kuuluva

 oma pääoma

 Osakepääoma               36,2  36,2  36,2

 Rahastot                 20,7  26,7  26,0

 Muu oma pääoma             222,8  226,3  248,4
--------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä           279,7  289,2  310,5 Pitkäaikaiset velat

 Laskennalliset verovelat         18,8  13,6  14,1

 Eläkevelvoitteet             9,6   7,9   9,7

 Rahoitusvelat              92,1  15,6   0,4

 Muut pitkäaikaiset velat          -    -   1,0
--------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä      120,4  37,1  25,2 Lyhytaikaiset velat

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat  828,5  758,9  886,1

 Rahoitusvelat              237,9  109,2  94,3
--------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä     1 066,4  868,2  980,5 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     1 466,5 1 194,5 1 316,2
--------------------------------------------------------------

 Laskelma konsernin

 oman pääoman

 muutoksista (IFRS)           Emoyhtiön
           omistajille kuuluva
            oma pääoma              Vakuu-

                                tusma-  Kerty-   Oma

                 Suo- Käyt-         temaat-   neet  pää-

            Osake-  jaus  tö-  Muut Muun-  tiset  voitto-   oma

             pää- rahas- rahas- rahas-  to- voitot/   va- yhteen-

 milj. EUR       oma   to  tot  tot erot tappiot   rat   sä
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 31.12.2011      36,2  -0,0  30,0  1,2 -7,2    -  239,1  299,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Laatimisperiaatteen
 muutos

 (IAS 19)         -   -   -   -   -  -4,8    -  -4,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 1.1.2012       36,2  -0,0  30,0  1,2 -7,2  -4,8  239,1  294,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos    -   -   -   -   -    -   2,8   2,8

   Muut laajan
 tuloksen erät:

     Rahavirran
 suojaus         -  0,0   -   -   -    -    -   0,0

     Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero         -   -   -   - -0,1    -    -  -0,1

     Muuntoero      -   -   -   -  3,9    -    -   3,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä         -  0,0   -   -  3,8    -   2,8   6,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus         -   -  -4,5   -   -    -   -7,6  -12,1

   Osakeperusteisten

   palkkioiden
 kulukirjaus       -   -   -   -   -    -   0,1   0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

 yhteensä         -   -  -4,5   -   -    -   -7,4  -12,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2012       36,2   -  25,5  1,2 -3,4  -4,8  234,5  289,2
-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 31.12.2012      36,2  -0,7  25,5  1,2  3,9    -  248,9  314,9
-------------------------------------------------------------------------------
 Laatimisperiaatteen
 muutos

 (IAS 19)         -   -   -   - -0,0  -3,6   -0,8  -4,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma

 pääoma

 1.1.2013       36,2  -0,7  25,5  1,2  3,8  -3,6  248,1  310,5
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos

   Tilikauden tulos    -   -   -   -   -    -   -2,1  -2,1

   Muut laajan
 tuloksen erät:

     Rahavirran
 suojaus         -  1,0   -   -   -    -    -   1,0

     Laajan tuloksen
 eriin liittyvä
 tulovero         -  -0,3   -   -  0,4    -    -   0,1

     Muuntoero      -  0,0   -   - -16,3    -    -  -16,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Kauden laaja tulos
 yhteensä         -  0,8   -   - -16,0    -   -2,1  -17,3
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

   Osinko ja pääoman
 palautus         -   -  -6,0   -   -    -   -7,6  -13,6

   Osakeperusteisten

   palkkioiden
 kulukirjaus       -   -   -   -   -    -   0,0   0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnat
 omistajien kanssa

 yhteensä         -   -  -6,0   -   -    -   -7,5  -13,6
-------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma

 30.6.2013       36,2  0,1  19,4  1,2 -12,1  -3,6  238,5  279,7
-------------------------------------------------------------------------------

 Konsernin rahavirtalaskelma       1.1.-   1.1.-   1.1.-

 (IFRS), milj. EUR          30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto                2,0    9,2    25,8

 Poistot                 10,7    8,9    18,8

 Käyttöpääoman muutos           -5,6   -19,2    23,1

 Rahoituserien ja

 verojen rahavirta            -6,2   -5,9   -20,3

 Muut oikaisut              -2,4   -1,2    -1,2

 Liiketoiminnan nettorahavirta      -1,5   -8,1    46,1 Investointien nettorahavirta      -83,1   -10,7   -34,9 Rahoituksen nettorahavirta       127,3   -62,4   -77,3 Rahavarojen muutos            42,7   -81,2   -66,2 Rahavarat tilikauden

 alussa                  88,1   153,8   153,8

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus   -0,6    0,1    0,4

 Rahavarojen muutos            42,7   -81,2   -66,2 Rahavarat tilikauden lopussa      130,2   72,8    88,1
-------------------------------------------------------------------

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2013 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa
noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuositilinpäätöksessä 31.12.2012 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä,
1.1.2013 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei
kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään
vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön
vuositilinpäätöksen 2012 kanssa. Tilikaudet 2012 ja 2013 ovat
laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia
lopetettuja toimintoja tilikausilla 2012 - 2013.
Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
vuositilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2013 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

 * Muutos IAS 12:een Tuloverot (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla
  tilikausilla).
 * Muutos IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRS13  Käyvän  arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).

Standardin Muutos IAS 19-standardiin Työsuhde-etuudet osalta muutoksen vaikutus
konserni tulokseen on eritelty oheisena. Edellä mainittujen muiden uusien
standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä on otettu käyttöön kaksi uutta
tunnuslukua; käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökate. Käyttökate
ilman kertaluonteisia eriä on laskettu kaavalla liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä lisättynä poistoilla ja arvonalentumiset ilman
kertaluonteisia eriä. Käyttökate lasketaan kaavalla liikevoitto lisättynä
poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja oman
pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla
((1+kvartaalin tuotto)^4)-1).

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet

Oriola-KD konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19
Työsuhde-etuudet standardin. Muutos vaikuttaa Oriola-KD konsernin eläkekuluihin
ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin, eläkevelvoitteeseen ja omaan pääomaan.
Muutoksen seurauksena konsernin vuoden 2012 konsernituloslaskelma ja
konsernitase on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla.

IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet-standardin keskeisimpiä muutoksia ovat,
että kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi
muihin laajan tuloksen eriin ja omaisuuden tuotto-oletus ei riipu
sijoitusjakaumasta. Sijoitusten tuotto-oletuksena käytetään eläkevelvoitteen
laskennassa käytettävää diskonttokorkoa. Putkimenetelmästä luovutaan ja
rahoitusmeno on nettokorkojen summa. Nettokorko on eläkevelvoitteen korkomenojen
ja omaisuuden korkotulojen erotus. Konserni on päättänyt kirjata nettokorkojen
summan henkilöstökuluihin myös muutoksen jälkeen.

Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin käyttöönoton myötä Oriola-KD-
konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liikevoitto ja tilikauden
tulos vuodelta 2012 sekä taseen eläkesaaminen ja oma pääoma ovat pienempiä ja
eläkevelvoite on suurempi kuin 31.12.2012 asti voimassa olleen standardin mukaan
laskettuna. Käyttöönoton vaikutus konsernin liikevoittoon ilman kertaluonteisia
eriä ja liikevoittoon vuodelta 2012 on 1,0 milj. euroa. Vaikutus konsernin omaan
pääomaan vuoden 2012 avaavassa taseessa on -4,8 milj. euroa ja 31.12.2012
taseessa -4,4 milj. euroa johtuen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
ja niiden verovaikutusten kirjaamisesta konsernitaseen omaan pääomaan. Alla
olevissa taulukoissa on esitetty yhteenveto laadintaperiaatteen muutoksen
jälkeisistä avainluvuista.

                       1.1.-   1.1.-   1.1.-   1.1.-

 milj. EUR               31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman kertaluonteisia
 eriä                   5,2    9,2   16,4    26,8

  Liikevoitto                5,2    9,2   15,3    25,8

 Tulos ennen veroja            2,5    4,5    8,4    20,5

 Tilikauden tulos             1,3    2,8    5,0    16,4

 Tilikauden laaja tulos         15,5    6,6   17,8    27,9 Emoyhtiön omistajille katsauskauden

 tuloksesta laskettu osakekohtainen
 tulos, EUR

 Laimentamaton, EUR           0,01   0,02   0,03    0,11

 Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR  0,01   0,02   0,03    0,11                 1.1.-   1.4.-   1.7.-   1.10.-   1.1.-

 milj. EUR         31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä     5,2    4,0    7,2    10,5    26,8

 Liikevoitto           5,2    4,0    6,2    10,5    25,8

 Tulos ennen veroja      2,5    2,0    4,0    12,0    20,5

 Tilikauden tulos       1,3    1,5    2,1    11,4    16,4

 Tilikauden laaja tulos    15,5   -8,8   11,2    10,1    27,9 Emoyhtiön omistajille
 katsauskauden

 tuloksesta laskettu
 osakekohtainen tulos, EUR

 Laimentamaton, EUR      0,01   0,01   0,01    0,08    0,11

 Laimennusvaikutuksella
 oikaistu, EUR        0,01   0,01   0,01    0,08    0,11 milj. EUR               31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset eläkesaamiset       4,3    4,1    3,8    6,6

 Pitkäaikaiset eläkevelvoitteet      7,8    7,9    8,3    9,7

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
 pääoma                 297,9   289,2   300,4   310,5 Liitetiedot Aineellisten hyödykkeiden muutokset     1.1.-    1.1.-     1.1.-

 milj. EUR                30.6.2013  30.6.2012   31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden alussa         81,4     74,0      74,0

 Lisäykset tytäryritysten hankintojen
 kautta                     9,0      -       -

 Lisäykset                   9,4     6,6      16,6

 Vähennykset                  -0,1     -0,4      -0,5

 Poistot                    -6,1     -5,3     -11,1

 Kurssierot                  -1,6     1,3      2,4
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo kauden lopussa         91,9     76,3      81,4
-------------------------------------------------------------------------------


                        1.1.-    1.1.-     1.1.-

 Tunnusluvut               30.6.2013  30.6.2012   31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Omavaraisuusaste, %              19,5     24,8      24,5

 Oma pääoma/osake, EUR             1,85     1,91      2,05

 Sijoitetun pääoman tuotto, %          0,8     4,2      5,9

 Oman pääoman tuotto, %            -1,4     1,9      5,4

 Korolliset nettovelat, milj. EUR       199,8     52,0      6,7

 Nettovelkaantumisaste, %           71,4     18,0      2,1

 Osakekohtainen tulos, EUR          -0,01     0,02      0,11

 Osakkeita keskimäärin, tkpl        151 161   151 161    151 248

 Johdannaissopimukset 30.6.2013

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Rahavirtaa suojaavat
 johdannaissopimukset

 Koronvaihtosopimukset             0,1      -      45,6

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset            4,0      -     194,5

 30.6.2012

                     Positiivinen Negatiivinen   Sopimusten

 milj. EUR                käypä arvo  käypä arvo  nimellisarvot

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
 kirjattavat

 johdannaissopimukset

 Valuuttatermiini- ja
 valuutanvaihtosopimukset             -     0,4     191,3

 Koronvaihtosopimukset              -     0,1     114,0


Konsernin suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset liittyvät lähinnä
konsernin sisäisten transaktioiden suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on
kirjattu taseeseen bruttomääräisinä, sillä konsernin johdannaissopimuksiin
liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät credit event tapahtumiin ja eivät
mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut
vakuuksia johdannaisvastapuolilta.

 Käyvän arvon hierarkia milj. EUR

 30.6.2013                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  4,0   -   4,0

 Johdannaissopimukset -
 suojauslaskennassa                   -  0,1   -   0,1

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Ehdollinen vastike                   -   -  14,3   14,3
------------------------------------------------------------------------------- milj. EUR

 30.6.2012                     Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
-------------------------------------------------------------------------------
 Käypään arvoon arvostetut varat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -   -   -    -

 Käypään arvoon arvostetut velat

 Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
 johdannaissopimukset                 -  0,5   -   0,5
-------------------------------------------------------------------------------

Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen noteeratut hinnat toimivilla
markkinoilla
Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
kyseiselle omaisuuserälle tai velalle on todettavissa joko suoraan (ts. hintana)
tai epäsuorasti (ts. hinnoista johdettuna)
Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
todettavissa olevaan markkinatietoon (ei todettavissa olevat syöttötiedot)

 Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista rahoitusveloista
 vuonna 2013 milj. EUR

 Kirjanpitoarvo 31.12.2012                          -

 Kirjaus ehdollisesta vastikkeesta                     14,2

 Kirjaukset rahoituskuluihin                        0,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Kirjanpitoarvo 30.6.2013                         14,3
-------------------------------------------------------------------------------

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso 3) on
kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu diskontattu
nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin
vähittäiskauppayhtiöiden konsolidoidun käyttökatteen mukaan maksettavasta
määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on laskettu käyttäen diskontatun
kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty diskonttokorko perustuu konsernin
painotettuun keskimääräiseen pääomakustannukseen.

 Vakuudet ja vastuusitoumukset Annetut vakuudet omista sitoumuksista

 milj. EUR                30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-----------------------------------------------------------------------
 Annetut takaukset              18,9    9,7    23,4

 Annetut kiinteistökiinnitykset         -    2,0    2,0

 Annetut yrityskiinnitykset          2,4    2,4    2,4

 Muut takaukset ja vastuut           0,8    0,7    0,8
-----------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                   22,2   14,8    28,7
-----------------------------------------------------------------------


 Leasing-vastuut                2,6    3,2    2,8

 Ei purettavissa olevat vuokrasopimukset   84,2   67,1    66,9


Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
tukkukauppayhtiöiden antamiin pankkitakauksiin ostovelkojen vakuudeksi. Oriola-
KD Oyj on antanut lisäksi 24,8 (21,0) milj. EUR emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden
ostovelkojen vakuudeksi sekä 77,7 (0,0) milj. EUR Oriola-KD Holding Sverige AB:n
ulkoisen lainan vakuudeksi.

 Henkilömäärät        30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-----------------------------------------------------------
 Henkilömäärä keskimäärin    4 943   4 795   4 818

 Henkilömäärä kauden lopussa   5 414   4 776   4 856 SEGMENTTI-INFORMAATIO                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto, milj. EUR             30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              220,0   233,4   460,5

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              578,2   514,8  1 061,3

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              466,2   432,5   952,7

 Segmenttien välinen liikevaihto           -0,0   -0,2    -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                 1 264,5  1 180,6  2 474,4                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevoitto, milj. EUR             30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              10,5    9,4    20,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa               5,1    6,8    15,1

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              -7,0   -3,3    -2,3

 Konsernihallinto ja muut               -6,6   -3,8    -7,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                   2,0    9,2    25,8

                            1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä     30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              10,5    9,4    20,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa               9,1    6,8    16,2

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa              -7,0   -3,3    -2,3

 Konsernihallinto ja muut               -6,6   -3,8    -7,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevoitto yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä                 6,0    9,2    26,8

 Kertaluonteiset erät *                -4,0     -    -1,1
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä                   2,0    9,2    25,8 *) Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan

 uudelleenjärjestelykulut -0,8 milj. EUR ja
 sopimukseen

 perustuvan jaksotuksen alaskirjaus -3,2 milj.
 EUR

 Q2/2013 sekä saamisen arvonalentuminen -1,1
 milj. EUR Q3/2012


 Liikevaihto vuosineljänneksittäin,     4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                 2013 2013  2012 2012 2012 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         112,5 107,5 118,3 108,7 116,6 116,8

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         304,5 273,7 292,4 254,1 255,9 258,9

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         235,2 231,1 296,9 223,3 217,3 215,2

 Segmenttien välinen liikevaihto      -0,0 -0,0  0,2 -0,0 -0,1 -0,0
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä             652,1 612,3 707,8 586,1 589,7 590,8 Liikevoitto vuosineljänneksittäin,     4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                 2013 2013  2012 2012 2012 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          5,7  4,8  5,2  6,1  4,8  4,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          1,3  3,8  4,6  3,7  3,4  3,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         -3,4 -3,6  3,1 -2,0 -2,2 -1,1

 Konsernihallinto ja muut          -4,0 -2,6  -2,4 -1,6 -2,0 -1,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä             -0,3  2,3  10,5  6,2  4,0  5,2

 Liikevoitto vuosineljänneksittäin

 ilman kertaluonteisia eriä,        4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 milj. EUR                 2013 2013  2012 2012 2012 2012
-------------------------------------------------------------------------------
 Suomen ja Baltian lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          5,7  4,8  5,2  6,1  4,8  4,6

 Ruotsin lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa          5,4  3,8  4,6  4,8  3,4  3,4

 Venäjän lääkkeiden

 vähittäis- ja tukkukauppa         -3,4 -3,6  3,1 -2,0 -2,2 -1,1

 Konsernihallinto ja muut          -4,0 -2,6  -2,4 -1,6 -2,0 -1,8
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä ilman

 kertaluonteisia eriä            3,7  2,3  10,5  7,2  4,0  5,2

 Kertaluonteiset erät  *          -4,0   -   - -1,1   -   -
-------------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä             -0,3  2,3  10,5  6,2  4,0  5,2 *) Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
 tukkukaupan

 uudelleenjärjestelykulut -0,8 milj. EUR
 ja sopimukseen

 perustuvan jaksotuksen alaskirjaus -3,2
 milj. EUR Q2/2013 sekä saamisen
 arvonalentuminen -1,1 milj. EUR Q3/2012

                         1.1.-   1.1.-   1.1.-

 Liikevaihto markkina-alueittain, milj. EUR 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------
 Suomi                     199,4   215,0   422,4

 Ruotsi                     548,6   501,5  1 028,8

 Venäjä                     466,2   432,5   952,7

 Baltian maat                  19,6   16,6    34,6

 Muut maat                    30,7   14,9    35,9
--------------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä              1 264,5  1 180,6  2 474,4


 Liikevaihto markkina-alueittain  4-6/ 1-3/ 10-12/ 7-9/ 4-6/ 1-3/

 vuosineljänneksittäin, milj. EUR 2013 2013  2012 2012 2012 2012
----------------------------------------------------------------------
 Suomi              102,5 96,8 107,8 99,7 107,6 107,4

 Ruotsi              289,5 259,0 282,6 244,7 249,3 252,2

 Venäjä              235,2 231,1 296,9 223,3 217,3 215,2

 Baltian maat            9,6 10,0  9,4  8,6  8,1  8,4

 Muut maat             15,3 15,4  11,0 10,0  7,4  7,5
----------------------------------------------------------------------
 Konserni yhteensä        652,1 612,3 707,8 586,1 589,7 590,8


HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2013

Medstop-apteekkiketju

Oriola-KD on hankkinut Ruotsin viidenneksi suurimman apteekkiketjun Medstop
Group Holding AB:n koko osakekannan 3.6.2013. Medstop-aptekkiketjulla oli 67
apteekkia, jotka sijaitsevat Tukholman, Göteborgin ja Malmön kaupunkien
ostoskeskuksissa ja keskusta-alueilla. Ostetun apteekkiketjun liiketoiminta
kattaa ainoastaan lääkkeiden vähittäiskaupan ja raportoidaan Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukauppa segmentissä.

Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön taseeseen per 31.5.2013, joka on laadittu
olennaisilta osin IFRS:n laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Hankinta on kirjattu IFRS 3R (uudistettu) sallimalla tavalla alustavana. Oriola-
KD tekee hankinta-ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat
oikaisut näihin alustaviin arvioihin.

Hankinnasta kirjattu alustava liikearvo 128,8 milj. EUR kuvaa kohdeyhtiössä
ollutta kokenutta henkilöstöä, synergiaetuja ostotoiminnassa, varastoinnissa ja
apteekkijakelussa sekä tulevaisuuden kasvuodotuksia. Kirjattu liikearvo ei ole
vähennyskelpoinen verotuksessa.

Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK) tehty hankintamenolaskelma on käännetty
euroiksi käyttäen 31.5.2013 päivän valuuttakurssia. Hankitun yhtiön tulos ja
tase on yhdistetty Oriola-KD:hen 1.6.2013 alkaen.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiketjusta maksetusta
vastikkeesta ja hankinta-ajankohtana kirjattujen varojen ja vastattaviksi
otettujen velkojen käyvistä arvoista.

 Hankintameno, milj.EUR

 Käteismaksu                    79,2

 Ehdollinen vastike                 14,5
--------------------------------------------------------
 Kokonaishankintameno                93,7

 Hankituista varoista ja vastattaviksi

 otetuista veloista kirjatut määrät, milj.EUR Käypä arvo

 Aineelliset hyödykkeet               9,0

 Aineettomat hyödykkeet               28,1

 Laskennalliset verosaamiset             2,4

 Vaihto-omaisuus                  18,3

 Myyntisaamiset ja muut saamiset          18,4

 Rahavarat                      8,9
--------------------------------------------------------
 Varat yhteensä                   85,1 Laskennalliset verovelat              6,2

 Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat       30,3

 Rahoitusvelat                   83,8
--------------------------------------------------------
 Velat yhteensä                  120,2 Yksilöitävissä oleva nettovarallisuus       -35,1 Liikearvo                     128,8 Yhteensä                      93,7Hankintaan liittyvät menot sisältyvät hallinnon kuluihin vuoden 2013
konsernituloslaskelmassa.

Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen vastike
perustuu johdon arvioon
vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskauppayhtiöiden konsolidoidun
käyttökatteen määrään.
Ehdollinen vastike on kirjattu taseeseen käypään arvoon tulosvaikutteisesti
kirjattavaksi rahoitusvelaksi
Ja velan käypä arvo on laskettu käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää.
Laskennassa käytetty
diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun keskimääräiseen
pääomakustannukseen.

Konsernin 1.1. - 30.6.2013 liikevaihto olisi arviolta 1 374,0 milj. EUR
(raportoitu 1 264,5 milj. EUR)
ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 10,1 milj. EUR (raportoitu 6,0 milj.
EUR) mikäli hankinta olisi toteutunut vuoden 2013 alussa.

Hankitun liiketoiminnon vaikutus konsernin liikevaihtoon 1.6. - 30.6.2013 on
20,9 (0,0) milj. EUR
ja liikevoittoon 0,6 (0,0) milj. EUR.

Espoossa 24.7.2013

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 046 876 5207
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Joni Ihantola
johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1718462]