Uutishuoneeseen

Oriola-KD Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

24.10.2013

Oriola-KD Oyj:n pörssitiedote 24.10.2013 klo 8.30

Taloudellinen kehitys heinä-syyskuussa 2013

 * Liikevaihto kasvoi 11,6 % ja oli 654,4 (586,1) milj. euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 42,8 % ja oli 17,1 (12,0) milj.
  euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,6 (7,2) milj. euroa.
 * Liikevoitto oli 8,6 (6,2) milj. euroa.
 * Tilikauden tulos oli 2,3 (2,1) milj. euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,01
  (0,01) euroa.

Taloudellinen kehitys tammi-syyskuussa 2013

 * Liikevaihto kasvoi 8,6 % ja oli 1918,8 (1766,7) milj. euroa.
 * Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä nousi 12,3 % ja oli 33,8 (30,1) milj.
  euroa.
 * Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,6 (16,4) milj. euroa.
 * Liikevoitto oli 10,6 (15,3) milj. euroa.
 * Liiketoiminnan nettorahavirta oli -21,0 (-9,3) milj. euroa.
 * Tilikauden tulos oli 0,2 (5,0) milj. euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,00
  (0,03) euroa.
 * Oman pääoman tuotto oli 0,1 (2,2) %.

Avainluvut            7-9  7-9 Muutos  1-9   1-9 Muutos  1-12

milj. EUR            2013 2012   %  2013  2012   %  2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           654,4 586,1  11,6 1918,8 1 766,7  8,6 2 474,4

Käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä       17,1 12,0  42,8  33,8  30,1  12,3  45,6

Käyttökate            15,1 10,9  38,5  27,8  29,0  -4,3  44,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä       10,6  7,2  47,0  16,6  16,4  1,5  26,8

Liikevoitto            8,6  6,2  40,2  10,6  15,3 -30,7  25,8
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos         2,3  2,1  6,4  0,2   5,0 -96,8  16,4
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR    0,01 0,01      0,00  0,03       0,11

Liiketoiminnan nettorahavirta              -21,0  -9,3       46,1

Oman pääoman tuotto, %                   0,1   2,2       5,4

Nettovelkaantumisaste kauden
lopussa, %                        80,9  19,7       2,1
--------------------------------------------------------------------------------

Näkymä vuodelle 2013

 * Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä
  kasvavan vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
  liikevoiton arvioidaan jäävän alle 2012 tason.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi osavuosikatsauksen yhteydessä:

"Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi 8,6 % 1918,8 milj. euroon ja liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä nousi 16,4 milj. eurosta 16,6 milj. euroon tammi-syyskuussa
2013. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pitää sisällään vuoden 2013
ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjatut 2,7 milj. euron projektikulut liittyen
Ruotsin apteekkimarkkinan muutoksiin.

Suomen ja Baltian liiketoimintojen liikevoitto kasvoi 15,6 miljoonasta eurosta
16,1 miljoonaan euroon tammi-syyskuussa 2013 pääasiassa tukkukaupan parantuneen
tehokkuuden ansiosta.

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi
11,6 milj. eurosta 17,7 milj. euroon tammi-syyskuussa 2013. Kannattavuus
vahvistui molemmissa toimintasegmenteissä. Medstop - yrityskaupan integraatio
eteni vuoden kolmannella vuosineljänneksellä suunnitelmamme mukaan ja toteutamme
vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä apteekkiketjujen juridisten yhtiöiden
fuusion. Tavoitteenamme on saavuttaa vuotuiset 8-10 milj. euron synergiaedut
täysimääräisesti vuodesta 2015 alkaen. Ruotsin tukkukaupassa aloitettiin vuoden
kolmannella vuosineljänneksellä tehostamisohjelma, joka tähtää merkittävään
liikevoiton asteittaiseen parantumiseen vuodesta 2014 eteenpäin.

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio kasvoi 5,3 milj. eurosta 8,8 milj.
euroon tammi-syyskuussa 2013. Venäjän vähittäiskaupassa jatkui positiivinen
tuloskehitys ja toimintamme oli liikevoitollista tammi-syyskuussa 2013. Oriola-
KD:n tammi-syyskuun 2013 liikevoittoa heikensi merkittävästi Venäjän tukkukaupan
kasvanut liiketappio. Varastonhallintajärjestelmän käyttöönotosta seuranneet
Moskovan alueen toimitusvaikeudet saatiin ratkaistua toisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä. Jatkoimme kolmannella vuosineljänneksellä tehostettua
asiakkuuksien hankintaa Moskovan alueella, jossa menetimme tilapäisesti
markkinaosuuttamme toimitusvaikeuksien johdosta. Tämän lisäksi olemme jatkaneet
alueellisen myynnin ja sairaalamyynnin kasvattamista. Uuden Moskovan
päälogistiikkakeskuksen projektisuunnitelmaa tarkennettiin kolmannella
vuosineljänneksellä, jonka seurauksena hankkeen kokonaiskustannusarvio nousi 17
milj. eurosta 25-28 milj. euroon, josta investointien osuus on noussut aiemmin
ilmoitetusta 12,0 milj. eurosta 15,7 milj. euroon. Projektisuunnitelmamme mukaan
toiminta siirretään vaiheittain uusiin tiloihin ja täysi tuotantokapasiteetti
saavutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä."

Oriola-KD-konsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Tämän tilinpäätöstiedotteen tekstiosassa keskitytään tammi-syyskuun tulokseen.
International Financial Reporting Standards (IFRS) -standardien mukainen
vertailu on tehty vuoden 2012 vastaavan jakson lukuihin, ellei toisin ole
mainittu. Osavuosikatsaukseen sisältyvät luvut ovat tilintarkastamattomia.
Taulukoiden luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä lukuja.

                   1-9   1-9  1-12

Tunnusluvut             2013  2012  2012
--------------------------------------------------------
Omavaraisuusaste, %         19,5  24,2  24,5

Oma pääoma/osake, EUR        1,84  1,99  2,05

Sijoitetun pääoman tuotto, %     2,8   4,5   5,9

Oman pääoman tuotto, %        0,1   2,2   5,4

Korolliset nettovelat, milj. EUR  225,4  59,2   6,7

Nettovelkaantumisaste, %      80,9  19,7   2,1

Osakekohtainen tulos, EUR      0,00  0,03  0,11

Osakkeita keskimäärin, tkpl   151 161 151 161 151 248


Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2013

Oriola-KD-konserniin (jäljempänä Oriola-KD) kuuluva Oriola-KD Holding Sverige AB
osti Medstop Group Holding AB:n koko osakekannan. Yhtiö raportoidaan 1.6.2013
alkaen osana Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa -segmenttiä.

Konsernin sisäisenä tytäryhtiöfuusiona OOO Farmask on fuusioitu syyskuussa 2013
OOO Vitim & Co:n Venäjän vähittäiskaupassa. Muutoksella ei ole vaikutusta
konsernin tulokseen.

Konsernin liikevaihto ja tulos heinä-syyskuu 2013

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 654,4 (586,1) milj. euroa.
Katsauskauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,6 (7,2) milj. euroa
ja liikevoitto 8,6 (6,2) milj. euroa.  Suomen ja Baltian vähittäis- ja
tukkukaupassa liikevoitto laski 6,1 milj. eurosta 5,7 milj. euroon. Ruotsin
vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 4,8
milj. eurosta 8,6 milj. euroon ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liiketappio
pieneni 2,0 milj. eurosta 1,9 milj. euroon. Tulos rahoituserien jälkeen oli 4,5
(4,0) milj. euroa. Tilikauden tulos heinä-syyskuussa oli 2,3 (2,1) milj. euroa
ja osakekohtainen tulos oli 0,01 (0,01) euroa.

Konsernin liikevaihto ja tulos tammi-syyskuu 2013

Oriola-KD:n liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2013 8,6 % 1918,8 (1766,7) milj.
euroon.  Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto laski 7,7 %
316,0 (342,2) milj. euroon, Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto kasvoi
16,3 % 893,9 (768,9) milj. euroon ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan
liikevaihto kasvoi 8,1 % 709,0 (655,8) milj. euroon.

Oriola-KD:n liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi tammi-syyskuussa 1,5 %
16,6 (16,4) milj. euroon. Liikevoitto oli 10,6 (15,3) milj. euroa. Suomen ja
Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto kasvoi 3,7 % 16,1 (15,6) milj.
euroon, Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä
kasvoi 52,8 % 17,7 (11,6) milj. euroon ja Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan
liiketappio kasvoi 8,8 (liiketappio 5,3) milj. euroon. Konsernin liikevoittoa
ilman kertaluonteisia eriä laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla kirjatut 2,7
milj. euron projektikulut liittyen Ruotsin apteekkimarkkinan muutoksiin.

Tulos rahoituserien jälkeen oli 1,5 (8,4) milj. euroa ja tilikauden tulos 0,2
(5,0) milj. euroa. Oriola-KD:n rahoituskustannukset kasvoivat 9,1 (6,9) milj.
euroon. Oriola-KD:n rahoituskustannuksia kasvattivat Medstop-yrityskaupan
johdosta kasvaneet korkokulut, sekä Venäjän tytäryhtiölle annetusta sisäisestä
lainasta jaksotettu 1,1 milj. euron valuuttakurssitappio. Osakekohtainen tulos
oli 0,00 (0,03) euroa.

Oman pääoman tuotto oli 0,1 (2,2) prosenttia tammi-syyskuussa 2013.

Vertailuvuoden lukuja on oikaistu eläkevastuiden laskentasääntöjen muutoksesta
johtuen (IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet). Vaikutus on eritelty kohdassa
Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet.

Raportoitavat segmentit

Oriola-KD:n raportoitavat segmentit ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukauppa, Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa ja Venäjän
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa. Oriola-KD on muodostanut raportoitavat
segmentit yhdistämällä toimintasegmenttejä. Suomen ja Baltian lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Suomen lääkkeiden
tukkukaupan, Consumer Health -liiketoiminnan ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan toimintasegmenteistä. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan
raportoitava segmentti muodostuu Ruotsin lääkkeiden vähittäiskaupan ja Ruotsin
lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan raportoitava segmentti muodostuu Venäjän lääkkeiden vähittäiskaupan
ja Venäjän lääkkeiden tukkukaupan toimintasegmenteistä.

Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Avainluvut            7-9  7-9 Muutos 1-9  1-9 Muutos 1-12

milj. EUR            2013 2012  %  2013 2012  %  2012
---------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           96,0 108,7 -11,7 316,0 342,2 -7,7 460,5

  Suomen tukkukauppa       75,8 89,5 -15,3 253,9 283,1 -10,3 380,7

  Baltian tukkukauppa      9,9  8,8  13,4 30,2 26,0  16,1 36,1

  Consumer Health        10,3 10,6  -2,2 32,2 33,4  -3,7 44,2
---------------------------------------------------------------------------
Käyttökate            6,5  6,9  -5,1 18,6 17,8  4,6  23,9
---------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto           5,7  6,1  -7,0 16,1 15,6  3,7  20,8
---------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö katsauskauden lopussa             511  476      476
---------------------------------------------------------------------------

Heinä-syyskuu 2013

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2013
liikevaihto oli 96,0 (108,7) milj. euroa ja liikevoitto 5,7 (6,1) milj. euroa.
Suomen tukkukaupan laskutus oli 244,7 (251,8) milj. euroa ja liikevaihto 75,8
(89,5) milj. euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 9,9 (8,8) milj. euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan liikevaihto oli 10,3 (10,6) milj. euroa.

Tammi-syyskuu 2013

Suomen ja Baltian vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2013
oli 316,0 (342,2) milj. euroa ja liikevoitto 16,1 (15,6) milj. euroa. Suomen
tukkukaupan laskutus oli 764,7 (770,0) milj. euroa ja liikevaihto 253,9 (283,1)
milj. euroa, Baltian tukkukaupan liikevaihto oli 30,2 (26,0) milj. euroa ja
Consumer Health -liiketoiminnan, Oriola-KD:n omien tai yksinmyyntioikeudella
myytävien terveydenhuollon kuluttajatuotteiden, liikevaihto oli 32,2 (33,4)
milj. euroa. Suomen tukkukaupan kannattavuus parani toiminnan tehostamisen,
palveluiden myynnin kasvun ja asiakaskannattavuuden parantumisen johdosta.
 AstraZenecan poistuminen Oriola-KD:n jakelusta laski ennakoidusti Suomen
tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen liikevaihtoa. Suomen vähittäiskaupan
kasvun hidastuminen on laskenut Consumer Health - liiketoiminnan liikevaihtoa
suhteessa vertailukauteen. Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Consumer
Health -liiketoiminnan kannattavuus parantui vuoden kolmannella
vuosineljänneksellä. Baltian liiketoiminta kehittyi katsauskaudella
positiivisesti ja MSD:n lääkkeiden jakelu- ja markkinointiyhteistyön
käynnistyminen eteni suunnitelman mukaan.

Lääkemarkkina kasvoi Suomessa 2,1 (+2,5) % tammi-syyskuussa 2013.
Lääkekorvausten lasku ja patentin alaisten lääkkeiden tukkuhintojen 5 %:n
hinnanleikkaus helmikuussa 2013 heikensivät lääkemarkkinan kasvua Suomessa.
Oriola-KD:n markkinaosuus Suomen tukkukaupassa oli 46,6 (47,2) % tammi-
syyskuussa 2013. (lähde: IMS Health)

Henkilöstön määrä Suomen ja Baltian lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa oli
511 (476) syyskuun 2013 lopussa.

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Avainluvut              7-9  7-9 Muutos 1-9  1-9 Muutos 1-12

milj. EUR              2013 2012  %  2013 2012  %   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto             315,7 254,1 24,2 893,9 768,9 16,3 1061,3

  Vähittäiskauppa          189,7 126,9 49,5 476,8 376,3 26,7 502,5

  Tukkukauppa            187,1 140,8 33,3 569,4 432,6 31,6 636,7
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate ilman kertaluonteisia
eriä                13,0  7,3  77,5 28,3 18,9  50,0  26,4

Käyttökate             11,0  6,3  76,0 22,3 17,8  25,2  25,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä                 8,6  4,8  80,9 17,7 11,6  52,8  16,2

Liikevoitto             6,6  3,7  79,5 11,7 10,5  11,3  15,1
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö katsauskauden lopussa              1 871 1 314     1 324

  Vähittäiskauppa                      1 598 1 055     1 064

  Tukkukauppa                         273  259      260
--------------------------------------------------------------------------------

Heinä-syyskuu 2013

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2013 liikevaihto
oli 315,7 (254,1) milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,6
(4,8) milj. euroa. Vähittäiskaupan liikevaihto oli 189,7 (126,9) milj. euroa,
tukkukaupan laskutus oli 361,0 (336,0) milj. euroa ja liikevaihto oli 187,1
(140,8) milj. euroa. Medstop -yrityskauppa kasvatti 60,8 milj. eurolla
vähittäiskaupan liikevaihtoa kolmannella vuosineljänneksellä.

Tammi-syyskuu 2013

Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 893,9
(768,9) milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 17,7 (11,6) milj.
euroa. Kannattavuus vahvistui molemmissa toimintasegmenteissä. Vähittäiskaupan
liikevaihto oli 476,8 (376,3) milj. euroa ja tukkukaupan laskutus oli 1136,1
(1016,0) milj. euroa ja liikevaihto 569,4 (432,6) milj. euroa. Medstop-
apteekkiketjun luvut ovat yhdistetty Oriola-KD:n lukuihin 1.6.2013 alkaen ja
Medstop kasvatti 81,7 milj. eurolla vähittäiskaupan liikevaihtoa.
Apteekkiketjuille tarjottavan reseptivapaiden tuotteiden keskitetyn hankinta-,
varastointi- ja apteekkijakelupalvelun käynnistyminen on kasvattanut tukkukaupan
liikevaihtoa.

Vähittäiskaupan liikevoitto vahvistui myytävän tuoteportfolion kehittämisen
seurauksena. Oriola-KD:lla oli syyskuun 2013 lopussa 295 (216) apteekkia
Ruotsissa, joista 228 (216) apteekkia toimi Kronans Droghandel -nimellä ja 67
apteekkia Medstop-nimellä. Oriola-KD avasi yhteensä 11 (7) apteekkia tammi-
syyskuussa 2013. Katsauskaudella on perustettu yhteensä 22 (13) uutta apteekkia
Ruotsin apteekkimarkkinalle. Oriola-KD:n markkinaosuus vähittäiskaupassa oli
yhtiön arvion mukaisesti 21 (14) % tammi-syyskuussa 2013.

Medstop - yrityskaupan integraatio eteni vuoden kolmannella vuosineljänneksellä
suunnitelman mukaan ja apteekkiketjujen juridisten yhtiöiden fuusio toteutetaan
viimeisellä vuosineljänneksellä. Yrityskaupasta odotetaan saavutettavan 8-10
milj. euron vuotuiset synergiaedut täysimääräisesti vuodesta 2015 alkaen.

Ruotsin tukkukaupan liikevaihto ja liikevoitto vahvistuivat suunnitelman
mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä apteekkiketjuille tarjottavan
reseptivapaiden tuotteiden keskitetyn hankinta-, varastointi- ja
apteekkijakelupalvelun vakiintumisen johdosta. Rinnakkaistuotujen ja geneeristen
lääkkeiden suhteellinen osuus on säilynyt korkeana Ruotsin lääkemarkkinasta,
joka on laskenut tukkukaupan liikevaihtoa ja heikentänyt liikevoittoa. Ruotsin
tukkukaupassa aloitettiin kolmannella vuosineljänneksellä liiketoiminnan
kehittämisohjelma, joka tähtää merkittävään liikevoiton asteittaiseen
parantumiseen vuodesta 2014 eteenpäin. Oriola-KD:n markkinaosuus tukkukaupassa
oli yhtiön arvion mukaisesti 41 (36) % tammi-syyskuussa 2013. Sanofi-Aventis
siirtyy pois Oriola-KD:n jakelusta vuoden 2013 loppuun mennessä. Sanofi-
Aventiksen markkinaosuus on noin 1,5 %:a Ruotsin lääkemarkkinnasta (lähde: IMS
Health).

Lääkemarkkina laski 2,1 (-1,6) % (lähde: IMS Health) ja reseptivapaiden
tuotteiden vähittäiskauppamarkkina nousi 6,1 (+3,9) % (lähde: Nielsen) tammi-
syyskuussa 2013.

Henkilöstön määrä Ruotsin vähittäis- ja tukkukaupassa oli 1871 (1314) syyskuun
2013 lopussa, josta 1598 (1055) henkilöä työskenteli vähittäiskaupassa ja 273
(259) henkilöä tukkukaupassa. Medstop-yrityskauppa kasvatti lääkkeiden
vähittäiskaupan henkilöstöä 534 henkilöllä.

Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

Avainluvut            7-9  7-9 Muutos 1-9  1-9 Muutos 1-12

milj. EUR            2013 2012  %  2013 2012  %  2012
----------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto           242,7 223,3 8,7  709,0 655,8 8,1  952,7

  Vähittäiskauppa        31,7 34,2  -7,3 106,9 107,3 -0,3 148,6

  Tukkukauppa          216,5 194,3 11,5 615,3 565,9 8,7  831,1
----------------------------------------------------------------------------
Käyttökate            -0,7 -0,7  -2,8 -4,8 -1,2 -302,7 3,1
----------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto           -1,9 -2,0  8,8  -8,8 -5,3 -65,4 -2,3
----------------------------------------------------------------------------
Henkilöstö katsauskauden lopussa             2 945 3 032     3 056

  Vähittäiskauppa                    1 261 1 316     1 309

  Tukkukauppa                      1 684 1 717     1 747
----------------------------------------------------------------------------

Heinä-syyskuu 2013

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan kolmannen vuosineljänneksen 2013 liikevaihto
oli 242,7 (223,3) milj. euroa ja liikevoitto oli -1,9 (-2,0) milj. euroa.
Vähittäiskaupan liikevaihto oli 31,7 (34,2) milj. euroa ja tukkukaupan
liikevaihto oli 216,5 (194,3) milj. euroa.

Tammi-syyskuu 2013

Venäjän vähittäis- ja tukkukaupan liikevaihto tammi-syyskuussa 2013 oli 709,0
(655,8) milj. euroa ja liikevoitto -8,8 (- 5,3) milj. euroa. Venäjän
vähittäiskaupan liikevaihto oli 106,9 (107,3) milj. euroa ja tukkukaupan
liikevaihto oli 615,3 (565,9) milj. euroa. Oriola-KD on kirjannut 0,4 milj.
euroa nopeutettuja poistoja Moskovan nykyisestä päälogistiikkakeskuksesta tammi-
syyskuussa 2013.

Venäjän vähittäiskaupassa on jatkunut positiivinen tuloskehitys tehostuneen
toiminnan ja myytävän tuoteportfolion kehittymisen seurauksena. Vähittäiskaupan
liikevoitto oli positiivinen tammi-syyskuussa 2013. Oriola-KD:llä oli syyskuun
2013 lopussa 233 (237) apteekkia Moskovan alueella.

Tukkukaupan liikevaihdon kasvu hidastui ja liiketappio kasvoi
varastonhallintajärjestelmän käyttöönoton jälkeisistä Moskovan alueen
toimitusvaikeuksista sekä haasteellisesta markkinatilanteesta johtuen.  Moskovan
alueen toimitusvaikeudet ratkaistiin toisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.
Kolmannella vuosineljänneksellä jatkettiin tehostettua Moskovan alueen
asiakkuuksien hankintaa, jossa markkinaosuutta on tilapäisesti menetetty
toimitusvaikeuksien johdosta. Tämän lisäksi jatkettiin alueellisen myynnin ja
sairaalamyynnin kasvattamista.  Moskovan ulkopuolella sijaitsevien
jakelukeskusten myynti kasvoi 49 % Venäjän ruplissa tammi-syyskuussa 2013.
Myyntisaamisten arvonalentumisia on kirjattu katsauskaudella 0,5 (1,9) milj.
euroa.

Oriola-KD allekirjoitti kesäkuussa 2013 vuokrasopimuksen uudesta
päälogistiikkakeskuksesta Moskovan alueelle. Uuden Moskovan
päälogistiikkakeskuksen projektisuunnitelmaa tarkennettiin kolmannella
vuosineljänneksellä, jonka seurauksena hankkeen kokonaiskustannusarvio nousi 17
milj. eurosta 25-28 milj. euroon. Kokonaiskustannusarviosta investointien osuus
nousi aiemmin ilmoitetusta 12,0 milj. eurosta 15,7 milj. euroon kattaen
jakelukeskuksen automaatioratkaisun, varastokalusteet ja -laitteet.
Projektisuunnitelman mukaan toiminta siirretään vaiheittain uusiin tiloihin ja
täysi tuotantokapasiteetti saavutetaan vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen
loppuun mennessä. Investointipäätöksestä johtuen Oriola-KD kirjaa vuosina 2013
ja 2014 0,5 milj. euroa nopeutettuja poistoja liittyen nykyisen
päälogistiikkakeskuksen laitteisiin.

Venäjän lääkemarkkina kasvoi katsauskaudella 12,5 (+9,7) % Venäjän ruplissa
(lähde: IMS Health). Oriola-KD:n vähittäiskaupan kasvu oli 4,4 (+9,2) % ja
tukkukaupan liikevaihdon kasvu oli 13,9 (+30,6) % Venäjän ruplissa tammi-
syyskuussa 2013.

Henkilöstön määrä Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupassa oli 2945 (3032)
syyskuun 2013 lopussa, josta 1261 (1316) henkilöä työskenteli vähittäiskaupassa
ja 1684 (1717) henkilöä tukkukaupassa.

Kertaluonteiset erät

Kertaluonteinen erä on kokonaisvaltainen tuotto tai kulu, joka syntyy kerran tai
harvoin tapahtuvan asian
seurauksena. Konserni esittää kertaluonteisina erinä liiketoimintojen tai
omaisuuserien myynneistä tai
lopetuksista aiheutuvat voitot tai tappiot, toiminnan uudelleenjärjestelyistä
aiheutuvat voitot tai tappiot,
sekä liikearvon ja muiden pitkäaikaisten varojen arvonalentumistappiot.

Kertaluonteiset erät               7-9 7-9 1-9 1-9

milj. EUR                     2013 2012 2013 2012
---------------------------------------------------------------------
Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppa

   Uudelleenjärjestelykulut            -2,0 -  -2,8 -

   Sopimukseen perustuvan jaksotuksen alaskirjaus -  -  -3,2 -

   Saamisen arvonalentuminen            -  -1,1 -  -1,1
---------------------------------------------------------------------
Liikevoiton kertaluonteiset erät         -2,0 -1,1 -6,0 -1,1


Kertaluonteiset erät tammi-syyskuussa 2013 liittyivät Ruotsin tukkukaupassa
kirjattuun uudelleenjärjestelykuluun liittyen liiketoiminnan
kehittämisohjelmaan, Ruotsin vähittäiskaupassa syntyneisiin
uudelleenjärjestelykuluihin Medstop-yrityskaupasta sekä vuodelta 2009 olevan
Oriola-KD:n ja Kooperativa Förbundetin välisen investointisopimuksen perusteella
jaksotetun saamisen alaskirjaukseen.

Oriola-KD:n ensimmäisen vuosipuoliskon tilikauden tulos sisältää 2,7 milj. euroa
projektikuluja liittyen Ruotsin apteekkimarkkinan muutoksiin. Näitä kuluja ei
ole käsitelty kertaluonteisina erinä.

Tase, rahoitus ja kassavirta

Oriola-KD:n taseen loppusumma 30.9.2013 oli 1467,2 (1271,7) milj. euroa.
Rahavarat olivat 95,7 (88,6) milj. euroa, oma pääoma oli 278,5 (300,4) milj.
euroa ja omavaraisuusaste oli 19,5 (24,2) %.

Oriola-KD:n 389,4 milj. euron liikearvo on kohdistettu
arvonalentumistestauslaskelmissa rahavirtaa tuottaville yksiköille, jotka on
muodostettu konsernin toimintasegmenteistä. Liikearvon
arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa. Liikearvosta
on syyskuun lopussa kohdistettu 243,4 milj. euroa Ruotsin lääkkeiden
vähittäiskaupalle, 27,5 milj. euroa Ruotsin lääkkeiden tukkukaupalle, 79,4 milj.
euroa Venäjän lääkkeiden tukkukaupalle ja 39,1 milj. euroa Venäjän lääkkeiden
vähittäiskaupalle. Medstop-yrityskauppa kasvatti hankintahetkellä Ruotsin
lääkkeiden vähittäiskaupalle kohdistettua liikearvoa 128,8 milj. eurolla.

Syyskuun 2013 lopussa korolliset velat olivat 321,1 (147,8) milj. euroa,
korolliset nettovelat 225,4 (59,2) milj. euroa ja nettovelkaantumisaste 80,9
(19,7) %. Korollinen pitkäaikainen velka muodostui Medstop-yrityskauppaa varten
nostetusta pitkäaikaisesta pankkilainasta sekä Medstop-yrityskaupan ehdollisesta
kauppahinnan osasta. Lyhytaikaiset korolliset velat muodostuivat lähinnä Oriola-
KD Oyj:n liikkeeseenlaskeman yritystodistusohjelman käytöstä ja apteekkien
ennakkomaksuista Suomessa. Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupoissa on
jatkettu myyntisaamisten myyntiohjelmia liittyen kuukausittaisiin
myyntisaamisiin Ruotsin valtion aluehallinnoilta ja Apoteket AB:lta.
Myyntisaamisia oli myyty yhteensä 80,4 (49,4) milj. euroa syyskuun 2013 lopussa
sisältäen hankitun Medstop-apteekkiketjun saamisten myyntiohjelman 10,3 milj.
euroa.

Oriola-KD uudelleen rahoitti voimassa olevan rahoitusratkaisunsa toukokuussa
2013 allekirjoittamalla uuden noin 280 milj. euron rahoitussopimuksen neljän
pankin kanssa. Pitkäaikaisen rahoitussopimuksen sisältämät kovenanttiehdot
perustuvat konsernin nettovelan suhteesta rullaavaan 12 kuukauden
käyttökatteeseen ja nettovelkaantumisasteeseen. Rahoitussopimuksen ehtojen
mukaisesti oikaistu konsernin nettovelan suhde 12 kuukauden rullaavaan
käyttökatteeseen oli syyskuun lopussa 4,22 rahoitussopimuksen kovenanttirajan
ollessa 4,50. Sitovat 120,0 milj. euron pitkäaikaiset luottolimiittisopimukset
ja 43,1 milj. euron lyhytaikaiset tililimiitit pankkien kanssa olivat
käyttämättä syyskuun 2013 lopussa. Yritystodistusohjelmasta oli käytössä 114,0
(101,5) milj. euroa katsauskauden lopussa.

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-syyskuussa 2013 oli -21,0 (-9,3) milj.
euroa, josta käyttöpääoman muutokset olivat -35,2 (-14,9) milj. euroa.
Investointien nettorahavirta oli -88,8 (-16,1) milj. euroa.

Investoinnit

Tammi-syyskuun 2013 bruttoinvestoinnit olivat 184,6 (15,0) milj. euroa koostuen
Medstop-apteekkiketjun 165,9 milj. euron hankinnasta, apteekkien
uusperustannasta sekä tietojärjestelmiin ja logistiikan tehostamiseen
liittyvistä investoinneista. Oriola-KD on kirjannut nopeutettuja poistoja 0,4
(0,0) milj. euroa Moskovan logistiikkakeskusta koskevan investointisuunnitelman
johdosta vuonna 2013.

Henkilöstö

Oriola-KD:n henkilöstön määrä 30.9.2013 oli 5327 (4823), josta 10 (10) %
Suomessa ja Baltiassa, 35 (27) % Ruotsissa ja 55 (63) % Venäjällä. Henkilömäärät
sisältävät aktiivisessa työsuhteessa olevan henkilöstön määrän.

Hallinto

Oriola-KD Oyj:n 20.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valitsi yhtiön
hallituksen jäseniksi Jukka Alhon (puheenjohtaja), Harry Braden, Per Båtelsonin,
Outi Raitasuon ja Mika Vidgrénin sekä uutena jäsenenä Karsten Slotten.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Oriola-KD Oyj:n
hallitus valitsi varapuheenjohtajakseen Outi Raitasuon. Hallitus valitsi
keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Outi Raitasuon (puheenjohtaja),
Harry Braden, Karsten Slotten ja Mika Vidgrénin, sekä palkitsemisvaliokunnan
jäseniksi Jukka Alhon (puheenjohtaja), Per Båtelsonin ja Harry Braden.

Hallitus on arvioinut hallituksen jäsenten riippumattomuutta ja todennut, että
hallituksen kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n.

Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muodostavat:

  * Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja
  * Lars Birkeland, johtaja, Ruotsin lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Henry Fogels, johtaja, Venäjän lääkkeiden tukkukauppa
  * Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
  * Konstantin Minin, johtaja, Venäjän lääkkeiden vähittäiskauppa
  * Jukka Mäkelä, kehitysjohtaja (1.4.2013 alkaen)
  * Teija Silver, henkilöstöjohtaja
  * Kimmo Virtanen, johtaja, Suomen, Ruotsin ja Baltian lääkkeiden tukkukauppa

Oriola-KD Oy noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 15.6.2010 antamaa,
1.10.2010 alkaen voimassa olevaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä
poikkeuksella, että yhtiön nimeämisvaliokuntaan voi kuulua muitakin kuin yhtiön
hallituksen jäseniä. Tällä poikkeamisella listayhtiöiden hallinnointikoodin
suosituksesta 22 (Valiokunnan jäsenten valinta) on haluttu mahdollistaa yhtiön
merkittävien osakkeenomistajien valinta valiokuntaan ja täten heidän
mielipiteensä esilletulo hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta.
Nimeämisvaliokunta on hallituksen perustama valiokunta, jonka tehtävänä on
valmistella ja antaa hallitukselle suositus varsinaiselle yhtiökokoukselle
tehtävästä ehdotuksesta hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi. Selvitys
hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2012
on julkaistu yhtiön internet-sivuilla (osoitteessa www.oriola-
kd.com/hallinnointiperiaatteet).

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään enintään
viidentoistamiljoonan yhtiön
oman B-osakkeen hankkimisesta myös muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden
suhteessa. Valtuutus on voimassa kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

Varsinainen yhtiökokous 20.3.2013 valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta
osakeannista yhdessä tai useammassa erässä, sisältäen oikeuden antaa uusia tai
luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita. Valtuutus käsittää yhteensä
enintään kolmekymmentämiljoonaa yhtiön B-osaketta ja sisältää oikeuden poiketa
osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa
kahdeksantoista kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Hallitus valtuutettiin lisäksi 20.3.2013 päättämään B-osakkeiden maksuttomasta
osakeannista yhtiölle
itselleen yhdessä tai useammassa erässä sekä suunnatusta B-osakkeiden
osakeannista Oriola-KD
konsernin johdon uuden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän sekä Oriola-KD
konsernin avainhenkilöiden
osakesäästöohjelman toteuttamiseksi. Tämän valtuutuksen nojalla annettavien
uusien yhtiön B-osakkeiden
enimmäismäärä on 1.715.000 kappaletta, mikä edustaa 1,13 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus on
voimassa enintään viisi (5) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa tilivuodelta 2012
osinkoa 0,05 euroa osaketta kohden ja pääomanpalautusta 0,04 euroa osaketta
kohden, eli yhteensä 13,6 (12,1) miljoonaa euroa. Osinko ja pääomanpalautus
maksettiin täsmäytyspäivänä 25.3.2013 osakkeenomistajaksi merkityille
osakkeenomistajille.

Oriola-KD Oyj:n osakkeet

Oriola-KD Oyj:n A- ja B-sarjan osakkeiden vaihto tammi-syyskuussa 2013:

Osakkeiden vaihto         tammi-syyskuu 2013 tammi-syyskuu 2012

                  A-sarja  B-sarja A-sarja  B-sarja
------------------------------------------------------------------------
Vaihto, milj. kpl           1,8    18,1   4,3    24,4

Vaihto, milj. euroa          4,2    42,7   8,5    46,7

Ylin kurssi, euroa          2,69    2,73  2,44    2,15

Alin kurssi, euroa          2,24    2,18  1,77    1,70

Päätöskurssi kauden lopussa, euroa  2,34    2,36  2,08    2,05
------------------------------------------------------------------------

Oriola-KD Oyj:n markkina-arvo 30.9.2013 oli 356,0 milj. euroa (311,5 milj.
euroa).

Katsauskaudella Oriola-KD Oyj:n osakkeita vaihdettiin, pois lukien yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet, 13,1 (36,6) % koko osakemäärästä. Osakkeiden
vaihto A-sarjan keskimääräisestä osakemäärästä oli 3,7 (18,1) % ja B-sarjan
keskimääräisestä osakemäärästä, pois lukien yhtiön hallussa olevat omat
osakkeet, 17,4 (44,9) %.

Syyskuun 2013 lopussa osakkeita oli yhteensä 151.257.828 (151.257.828)
kappaletta, joista A-sarjan osakkeita oli 47.148.710 (47.148.710) kappaletta ja
B-sarjan osakkeita 104.109.118 (104.109.118) kappaletta. Yhtiön hallussa on
96.822 kappaletta yhtiön omaa B-osaketta, joiden osuus yhtiön kaikista
osakkeista on 0,06 prosenttia ja äänimäärästä 0,009 prosenttia.

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla osakkeenomistaja voi vaatia A-sarjan osakkeiden
muuntamista B-sarjan osakkeiksi. 1.1.-30.9.2013 välisenä aikana 0 (0) kappaletta
A-sarjan osakkeita muunnettiin B-sarjan osakkeiksi.

Oriola-KD:n hallitus päätti 19.12.2012 uudesta konsernin ylimmän johdon
osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä vuosille 2013-2015. Järjestelmän
piiriin kuuluu kahdeksan henkilöä. Yhtiön hallitus päättää ansaintajakson
ansaintakriteerit ja niille asetettavat tavoitteet kunkin ansaintajakson alussa.
Ansaintajaksolta 2013 palkkio perustuu Oriola-KD-konsernin osakekohtaiseen
tulokseen (EPS) ja sijoitetun pääoman tuottoprosenttiin (ROCE). Ansaintajakson
2013 palkkion enimmäismäärä on 1 077 500 osaketta. Oriola-KD Oyj:n hallitus
hyväksyi 28.5.2013 avainhenkilöiden osakesäästöohjelman ehdot. Ohjelmaan
osallistuu noin 50 konsernin avainhenkilöä. Säästökausi alkaa 1.10.2013 ja
päättyy 30.9.2014. Enimmäissäästön määrä kuukaudessa on 10 prosenttia ja
vähimmäissäästön määrä 2 prosenttia kunkin osallistujan kiinteästä
bruttokuukausipalkasta. Kertyneillä säästöillä ostetaan Oriola-KD:n B-sarjan
osakkeita osallistujille markkinahintaan. Noin kahden vuoden kuluttua ohjelman
alkamisen jälkeen yhtiö myöntää osallistujille jokaista kolmea ohjelman
puitteissa hankittua osaketta vastaan kaksi B-sarjan osaketta. Osa myönnetyistä
osakkeista käytetään verojen maksuun.

Markkinatakaus

Oriola-KD Oyj:n osakkeelle ei ole voimassaolevaa markkinatakausta.

Liputusilmoitukset

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen 25.4.2013 tekemien osakekauppojen
jälkeen sen osuus Oriola-KD Oyj:n kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä
ylitti arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen yhden kahdeskymmenesosan
(1/20). Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen suora omistusosuus osakkeista
oli yhteensä 4,14 prosenttia Oriola-KD Oyj:n osakkeista ja 5,07 prosenttia
osakkeiden äänimäärästä 25.4.2013.

Riskit

Oriola-KD:n hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallintapolitiikan, jossa on
määritelty riskienhallinnan toimintamalli, periaatteet, vastuut ja raportointi.
Konsernin riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan, arvioimaan ja hallitsemaan
ne riskit, jotka mahdollisesti uhkaavat Oriola-KD:n toimintaa sekä asetettujen
tavoitteiden saavuttamista. Konsernissa on määritelty riskienhallintaan
liittyvät roolit ja vastuut.

Oriola-KD:n riskit luokitellaan strategisiin ja operatiivisiin riskeihin sekä
rahoitusriskeihin. Riskienhallinta on keskeinen osa Oriola-KD:n
strategiaprosessia, operatiivista suunnittelua ja päivittäistä päätöksentekoa.

Oriola-KD on tunnistanut liiketoiminnassaan seuraavat merkittävimmät strategiset
ja operatiiviset riskit:

 * Muutokset lääkemarkkinoiden sääntelyssä saattavat heikentää Oriola-KD:n
  kannattavuutta.
 * Ruotsin vähittäiskaupassa apteekkien vapaa perustanta on johtanut apteekkien
  lukumäärän kasvuun. Apteekkien lukumäärä saattaa edelleen kasvaa, mikä voi
  edelleen kiristää kilpailutilannetta.
 * Venäjän vähittäiskaupassa apteekkien suuresta määrästä johtuva kireä
  kilpailu saattaa johtaa edelleen laskevaan katetasoon sekä avainhenkilöiden
  runsaaseen vaihtuvuuteen.
 * Ruotsin tukkukaupassa markkinamuutoksen seurauksena syntynyt
  lisäkapasiteetti kiristää kilpailua, mikä saattaa heikentää toiminnan
  kannattavuutta. Yksikanavajakelun osuus lääkejakelumarkkinasta saattaa
  pienentyä nopeasti, mikä saattaa heikentää toiminnan kannattavuutta ja
  johtaa tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn.
 * Venäjän tukkukaupassa kireästä kilpailusta johtuen myyntikate saattaa
  edelleen laskea, mikä johtaa jatkuvaan pitkäaikaiseen tarpeeseen tehostaa
  toimintaa ja tukkutoiminnan uudelleenjärjestelyyn. Venäjän markkinoilla
  tyypillinen maksukäyttäytyminen yhdistettynä toiminnan alueelliseen
  laajenemiseen saattaa johtaa luottoriskien kasvuun.
 * Strategisiin kehityshankkeisiin liittyy operatiivisia riskejä.

Valuutta-, likviditeetti-, korko- ja luottoriskit ovat Oriola-KD:n keskeisimmät
rahoitusriskit. Valuuttariskit ovat Venäjään ja Ruotsiin liittyvistä
rahoitusriskeistä merkittävimmät: mahdollisilla Venäjän ruplan ja Ruotsin
kruunun arvon muutoksilla on vaikutusta Oriola-KD:n tulokseen ja omaan pääomaan.

Liikearvon arvonalentumistestauslaskelma laaditaan Oriola-KD:ssa strategia- ja
suunnitteluprosessin aikataulun mukaisesti kaksi kertaa vuodessa Strategisiin
suunnitelmiin perustuvissa rahavirtaennusteissa, diskonttauskorossa tai
ikuisuuskasvuprosentissa tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa liikearvon
alaskirjauksen, mikä heikentäisi Oriola-KD:n tulosta. Erityisesti Venäjän
tukkukaupan rahavirtaa tuottavan yksikön liikearvontestaus on herkkä muutoksille
diskonttauskorossa tai arvioissa tulevaisuuden rahavirroista.


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät

Kireän kilpailutilanteen aiheuttamalla myyntikatteen laskulla ja asiakkaisiin
liittyvien luottoriskien kasvulla saattaa olla vaikutusta Venäjän tukkukaupan
kannattavuuteen. Oriola-KD:n strategisiin kehityshankkeisiin Venäjän
tukkukaupassa ja Ruotsin liiketoiminnoissa liittyy operatiivisia riskejä, joilla
saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kannattavuuteen.

Oriola-KD:n pitkäaikainen rahoitussopimus sisältää kovenanttiehdot konsernin
nettovelkaantumisen suhteesta rullaavaan 12 kuukauden käyttökatteeseen ja
nettovelkaantumisasteeseen. Oriola-KD:n liiketoimintojen kannattavuuden
heikentymisellä saattaa olla vaikutusta Oriola-KD:n kyvylle täyttää
rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot.


Rahoitussopimuksen mukaiset kovenanttiehdot   31.12.2013 31.3.2014 30.6.2014
-------------------------------------------------------------------------------
Nettovelan suhde rullaavaan 12 kuukauden      4,25   4,00   4,00
käyttökatteeseen

Nettovelkaantumisaste               120 %   120 %   120 %Tulevaisuuden näkymät

Oriola-KD:n näkymät vuodelle 2013 perustuvat ulkoisiin markkinaennusteisiin,
sopimuksiin lääkeyhtiöiden ja apteekkien kanssa sekä johdon arvioihin. Seuraavan
viiden vuoden (2013-2017) aikana lääkemarkkinan odotetaan kasvavan Suomessa
keskimäärin 1,4 % vuosittain, Ruotsissa laskevan keskimäärin 1,3 % vuosittain ja
Venäjän lääkemarkkinan odotetaan kasvavan keskimäärin lähes 10 % vuosittain
 (Lähde: IMS Health Market Prognosis 2013-2017).

Näkymä vuodelle 2013

Oriola-KD arvioi liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä kasvavan
vuoden 2012 tasosta. Venäjän lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan liikevoiton
arvioidaan jäävän alle 2012 tason.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Oriola-KD:n hallitus on selvittänyt edellytyksiä Oriola-KD:n pääomarakenteen
kehittämiselle. Tässä yhteydessä on tutkittu mahdollisuuksia yhdistää Oriola-
KD:n nykyiset kaksi osakelajia sekä vahvistaa Oriola-KD:n tasetta oman pääoman
ehtoisella rahoituksella. Tehdyt selvitykset eivät tässä vaiheessa anna aihetta
jatkotoimenpiteisiin. Selvitystensä perusteella hallitus arvioi, ettei tällä
hetkellä ole edellytyksiä sen osakelajin osakkeiden enemmistön, jonka oikeudet
vähenevät, suostumusten saamiselle vaikka moniäänisen osakelajin omistajille
tarjottaisiin yhdistämisen yhteydessä markkinaehtoinen preemio. Tekemiensä
selvitysten perusteella hallitus katsoo lisäksi, ettei Oriola-KD:lla tässä
vaiheessa ole edellytyksiä saada sitoumuksia Oriola-KD:n suurimmilta
osakkeenomistajilta osallistua esimerkiksi merkintäoikeusantiin vuoden 2013
kuluessa.


Seuraava osavuosikatsaus

Oriola-KD Oyj julkistaa tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2013 perjantaina
7.2.2014 klo 08.30.

Oriola-KD:n osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013, tilintarkastamaton

Konsernin laaja
tuloslaskelma         7-9    7-9    1-9    1-9    1-12

(IFRS), milj. EUR       2013   2012    2013   2012    2012

                                    oikaistu
                  oikaistu***      oikaistu***   ***
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto         654,4   586,1  1 918,8  1 766,7   2 474,4

Myytyjen suoritteiden kulut -551,7  -499,9  -1 632,1 -1 508,9  -2 117,8
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate          102,7   86,2   286,8   257,8    356,6

Liiketoiminnan muut tuotot  1,1    0,7    3,7    1,8     2,3

Myynnin ja

jakelun kulut        -73,9   -63,2   -214,9  -192,7   -263,9

Hallinnon kulut       -12,8   -11,8   -41,8   -36,8    -49,3
--------------------------------------------------------------------------------
Käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä     17,1   12,0    33,8   30,1    45,6

Poistot            -6,5   -4,7   -17,1   -13,7    -18,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä     10,6   7,2    16,6   16,4    26,8

Kertaluonteiset erät *    -2,0   -1,1    -6,0   -1,1    -1,1
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto          8,6    6,2    10,6   15,3    25,8

Rahoitustuotot        2,4   11,4    7,6    15,6    22,7

Rahoituskulut         -6,5   -13,6   -16,7   -22,5    -28,0
--------------------------------------------------------------------------------
Tulos ennen veroja      4,5    4,0    1,5    8,4    20,5

Tuloverot **         -2,3   -1,9    -1,4   -3,5    -4,1
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden tulos       2,3    2,1    0,2    5,0    16,4Muut laajan tuloksen erät

Erät, jotka voidaan
myöhemmin siirtää
tulosvaikutteisiksi:

Muuntoero           -3,7   10,2   -20,0   14,1    11,4

Rahavirran suojaus      0,0   -0,8    1,1    -0,7    -0,9

Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero       0,1   -0,4    0,2    -0,5    -0,2
--------------------------------------------------------------------------------
                -1,2   11,2   -18,5   17,8    26,7

Erät, joita ei siirretä
tulosvaikutteisiksi:

Etuuspohjaisten
eläkejärjestelyjen

vakuutusmatemaattiset
voitot/tappiot         -     -     -     -     1,6

Laajan tuloksen eriin
liittyvä tulovero       -     -     -     -     -0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laaja tulos    -1,2   11,2   -18,5   17,8    27,9Tilikauden tuloksen
jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille     2,3    2,1    0,2    5,0    16,4
--------------------------------------------------------------------------------
Tilikauden laajan tuloksen

jakautuminen
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille     -1,2   11,2   -18,5   17,8    27,9
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille
tilikauden

tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos

Laimentamaton, EUR      0,01   0,01    0,00   0,03    0,11

Laimennusvaikutuksella
oikaistu, EUR         0,01   0,01    0,00   0,03    0,11*) Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan

uudelleenjärjestelykulut
-2,0 milj. EUR Q3/2013,

Ruotsin lääkkeiden
vähittäis- ja tukkukaupan

uudelleenjärjestelykulut
-0,8 milj. EUR ja
sopimukseen perustuvan
jaksotuksen

alaskirjaus -3,2 milj. EUR
Q2/2013 sekä

saamisen arvonalentuminen  -
1,1 milj. EUR

Q3/2012.           -2,0   -1,1    -6,0   -1,1    -1,1

**) Veroina on huomioitu
tilikauden tulosta

vastaava vero

***) Oikaistu uudistetun
"IAS 19 - Työsuhde-etuudet"
-standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton
vuoksi.

Oriola-KD on vuoden 2013
toisella vuosineljänneksellä
muuttanut laajan
tuloslaskelman esitystapaa
ja päivittänyt
vertailutiedot vastaamaan
uutta esitystapaa.


Konsernin tase

(IFRS), milj. EURVARAT              30.9.2013 30.9.2012         31.12.2012

                       oikaistu *         oikaistu *
--------------------------------------------------------------------------------


Pitkäaikaiset varat

Aineelliset hyödykkeet        93,9    78,9            81,4

Liikearvo              389,4   279,7           276,7

Muut aineettomat hyödykkeet      76,3    53,5            52,3

Muut osuudet ja osakkeet        0,0    0,0            0,0

Muut pitkäaikaiset saamiset      6,3    3,8            6,6

Laskennalliset verosaamiset      11,5    7,3            6,1
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä     577,5   423,3           423,1Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus           361,9   362,2           389,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset   432,0   397,5           415,2

Rahavarat               95,7    88,6            88,1
--------------------------------------------------------------------------------
                   889,7   848,3           893,1Myytävänä olevat pitkäaikaiset
omaisuuserät              0,0    0,0            0,0


--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä     889,7   848,4           893,1VARAT YHTEENSÄ           1 467,2  1 271,7          1 316,2
--------------------------------------------------------------------------------


OMA PÄÄOMA JA VELAT
--------------------------------------------------------------------------------


Emoyhtiön omistajille kuuluva

oma pääoma

Osakepääoma              36,2    36,2            36,2

Rahastot               20,7    25,9            26,0

Muu oma pääoma            221,6   238,3           248,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä         278,5   300,4           310,5
Pitkäaikaiset velat

Laskennalliset verovelat       18,6    14,2            14,1

Eläkevelvoitteet           10,1    8,3            9,7

Rahoitusvelat            171,0    16,4            0,4

Muut pitkäaikaiset velat         -    0,8            1,0
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä     199,7    39,8            25,2Lyhytaikaiset velat

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset
velat                836,2   800,2           886,1

Varaukset               2,7     -             -

Rahoitusvelat            150,1   131,3            94,3
--------------------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä     989,0   931,5           980,5OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ    1 467,2  1 271,7          1 316,2
--------------------------------------------------------------------------------


*) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.

Laskelma konsernin

oman pääoman

muutoksista (IFRS)           Emoyhtiön omistajille
           kuuluva oma pääoma          Vakuu-

                                tusma-  Kerty-   Oma

                Suo-  Käyt-         temaat-   neet  pää-

           Osake-  jaus   tö-  Muut Muun-  tiset  voitto-   oma

            pää- rahas- rahas- rahas-  to- voitot/   va- yhteen-

milj. EUR        oma   to   tot  tot erot tappiot   rat   sä
--------------------------------------------------------------------------------
Oma

pääoma

31.12.2011       36,2  -0,0  30,0  1,2 -7,2    -  239,1  299,3
--------------------------------------------------------------------------------
Laatimisperiaatteen
muutos

(IAS 19)         -   -    -   -   -  -4,8    -  -4,8
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu oma

pääoma *

1.1.2012        36,2  -0,0  30,0  1,2 -7,2  -4,8  239,1  294,5
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos

  Tilikauden tulos    -   -    -   -   -    -   5,0   5,0

  Muut laajan
tuloksen erät:

    Rahavirran
suojaus          -  -0,7    -   -   -    -    -  -0,7

    Laajan tuloksen
eriin liittyvä
tulovero         -   -    -   - -0,5    -    -  -0,5

    Muuntoero       -   -    -   - 14,1    -    -  14,1
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos
yhteensä         -  -0,7    -   - 13,6    -   5,0  17,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat
omistajien kanssa

  Osinko ja pääoman
palautus         -   -  -4,5   -   -    -   -7,6  -12,1

  Osakeperusteisten

  palkkioiden
kulukirjaus        -   -    -   -   -    -   0,2   0,2
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat
omistajien kanssa

yhteensä         -   -  -4,5   -   -    -   -7,4  -11,9
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2012       36,2  -0,8  25,5  1,2  6,4  -4,8  236,6  300,4
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Oma

pääoma

31.12.2012       36,2  -0,7  25,5  1,2  3,9    -  248,9  314,9
--------------------------------------------------------------------------------
Laatimisperiaatteen
muutos

(IAS 19)         -   -    -   - -0,0  -3,6   -0,8  -4,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu oma

pääoma *

1.1.2013        36,2  -0,7  25,5  1,2  3,8  -3,6  248,1  310,5
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos

  Tilikauden tulos    -   -    -   -   -    -   0,2   0,2

  Muut laajan
tuloksen erät:

    Rahavirran
suojaus          -  1,1    -   -   -    -    -   1,1

    Laajan tuloksen
eriin liittyvä
tulovero         -  -0,3    -   -  0,5    -    -   0,2

    Muuntoero       -  0,0    -   - -20,0    -    -  -20,0
--------------------------------------------------------------------------------
Kauden laaja tulos
yhteensä         -  0,8    -   - -19,5    -   0,2  -18,5
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat
omistajien kanssa

  Osinko ja pääoman
palautus         -   -  -6,0   -   -    -   -7,6  -13,6

  Osakeperusteisten

  palkkioiden
kulukirjaus        -   -    -   -   -    -   0,1   0,1
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnat
omistajien kanssa

yhteensä         -   -  -6,0   -   -    -   -7,4  -13,5
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma

30.9.2013       36,2  0,1  19,4  1,2 -15,7  -3,6  240,8  278,5
--------------------------------------------------------------------------------


*) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.

Lyhennetty konsernin          1-9  1-9  1-12

rahavirtalaskelma (IFRS), milj. EUR  2013 2012 2012
--------------------------------------------------------
Liikevoitto              10,6 15,3  25,8

Poistot                17,1 13,7  18,8

Käyttöpääoman muutos         -35,2 -14,9  23,1

Rahoituserien ja

verojen rahavirta           -13,1 -18,7 -20,3

Muut oikaisut             -0,6 -4,7  -1,2
--------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta     -21,0 -9,3  46,1Investointien nettorahavirta     -88,8 -16,1 -34,9Rahoituksen nettorahavirta      118,1 -40,3 -77,3Rahavarojen muutos           8,3 -65,7 -66,2Rahavarat tilikauden

alussa                 88,1 153,8 153,8

Valuuttakurssien muutosten vaikutus  -0,6  0,5  0,4

Rahavarojen muutos           8,3 -65,7 -66,2
--------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa      95,7 88,6  88,1
--------------------------------------------------------

Liitetiedot

Pääasialliset laadintaperiaatteet 1.1.2013 alkaen (IFRS)

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien mukaisesti (IAS 34).
Osavuosikatsauksessa
noudatetaan samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin
vuositilinpäätöksessä 31.12.2012 lukuun ottamatta jäljempänä esitettyjä,
1.1.2013 alkaen sovellettuja standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsaus ei
kuitenkaan sisällä kaikkea sitä informaatiota tai liitetietoja, jotka esitetään
vuositilinpäätöksessä. Näin ollen osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä yhtiön
vuositilinpäätöksen 2012 kanssa. Tilikaudet 2012 ja 2013 ovat
laadintaperiaatteiltaan vertailukelpoisia. Yhtiöllä ei ole raportoitavia
lopetettuja toimintoja tilikausilla 2012 - 2013.
Osavuosikatsauksen tunnusluvut on laskettu samoilla laskentaperiaatteilla kuin
vuositilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen luvut ovat itsenäisesti pyöristettyjä.

1.1.2013 käyttöön otettuja uusia laskentastandardien muutoksia:

 * Muutos IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).
 * Muutos  IAS  12 Tuloverot (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen alkavilla
  tilikausilla).
 * Muutos IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet (voimaan 1.1.2013 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRS13  Käyvän  arvon määrittäminen (voimaan 1.1.2013 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).

Standardin Muutos IAS 19-standardiin Työsuhde-etuudet osalta muutoksen vaikutus
konserni tulokseen on eritelty oheisena. Edellä mainittujen muiden uusien
standardien muutoksien vaikutus on konsernissa ollut vähäinen.

Vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä on otettu käyttöön kaksi uutta
tunnuslukua; käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyttökate. Käyttökate
ilman kertaluonteisia eriä on laskettu kaavalla liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä lisättynä poistoilla ja arvonalentumiset ilman
kertaluonteisia eriä. Käyttökate lasketaan kaavalla liikevoitto lisättynä
poistoilla ja arvonalentumisilla. Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) ja oman
pääoman tuotto % (ROE) kvartaalikohtainen tunnusluku on annualisoitu kaavalla
((1+kvartaalin tuotto)^4)-1).

Tämän osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Muutos IAS 19 -standardiin Työsuhde-etuudet

Oriola-KD konserni on ottanut 1.1.2013 alkaen käyttöön uudistetun IAS 19
Työsuhde-etuudet standardin. Muutos vaikuttaa Oriola-KD konsernin eläkekuluihin
ja tulokseen sekä taseen eläkesaamisiin, eläkevelvoitteeseen ja omaan pääomaan.
Muutoksen seurauksena konsernin vuoden 2012 konsernituloslaskelma ja
konsernitase on päivitetty uudistetun standardin edellyttämällä tavalla.

IAS 19R (uudistettu) Työsuhde-etuudet-standardin keskeisimpiä muutoksia ovat,
että kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi
muihin laajan tuloksen eriin ja omaisuuden tuotto-oletus ei riipu
sijoitusjakaumasta. Sijoitusten tuotto-oletuksena käytetään eläkevelvoitteen
laskennassa käytettävää diskonttokorkoa. Putkimenetelmästä luovutaan ja
rahoitusmeno on nettokorkojen summa. Nettokorko on eläkevelvoitteen korkomenojen
ja omaisuuden korkotulojen erotus. Konserni on päättänyt kirjata nettokorkojen
summan henkilöstökuluihin myös muutoksen jälkeen.

Uudistetun IAS 19 Työsuhde-etuudet-standardin käyttöönoton myötä Oriola-KD-
konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, liikevoitto ja tilikauden
tulos vuodelta 2012 sekä taseen eläkesaaminen ja oma pääoma ovat pienempiä ja
eläkevelvoite on suurempi kuin 31.12.2012 asti voimassa olleen standardin mukaan
laskettuna. Käyttöönoton vaikutus konsernin liikevoittoon ilman kertaluonteisia
eriä ja liikevoittoon vuodelta 2012 on 1,0 milj. euroa. Vaikutus konsernin omaan
pääomaan vuoden 2012 avaavassa taseessa on -4,8 milj. euroa ja 31.12.2012
taseessa -4,4 milj. euroa johtuen vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden
ja niiden verovaikutusten kirjaamisesta konsernitaseen omaan pääomaan. Alla
olevissa taulukoissa on esitetty yhteenveto laadintaperiaatteen muutoksen
jälkeisistä avainluvuista.

                        1-3 1-6 1-9 1-12

milj. EUR                   2012 2012 2012 2012
-----------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä    5,2 9,2 16,4 26,8

Liikevoitto                   5,2 9,2 15,3 25,8

Tulos ennen veroja              2,5 4,5 8,4 20,5

Tilikauden tulos               1,3 2,8 5,0 16,4

Tilikauden laaja tulos            15,5 6,6 17,8 27,9Emoyhtiön omistajille katsauskauden

tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR

Laimentamaton, EUR              0,01 0,02 0,03 0,11

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR     0,01 0,02 0,03 0,11                        1-3 4-6 7-9 10-12 1-12

milj. EUR                   2012 2012 2012 2012 2012
-----------------------------------------------------------------------
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä    5,2 4,0 7,2 10,5 26,8

Liikevoitto                   5,2 4,0 6,2 10,5 25,8

Tulos ennen veroja              2,5 2,0 4,0 12,0 20,5

Tilikauden tulos               1,3 1,5 2,1 11,4 16,4

Tilikauden laaja tulos            15,5 -8,8 11,2 10,1 27,9Emoyhtiön omistajille katsauskauden

tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos, EUR

Laimentamaton, EUR              0,01 0,01 0,01 0,08 0,11

Laimennusvaikutuksella oikaistu, EUR     0,01 0,01 0,01 0,08 0,11milj. EUR                31.3.2012 30.6.2012 30.9.2012 31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset eläkesaamiset        4,3    4,1    3,8    6,6

Pitkäaikaiset eläkevelvoitteet       7,8    7,9    8,3    9,7

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma                  297,9   289,2   300,4   310,5Aineellisten hyödykkeiden muutokset

                       1-9 1-9  1-12

milj. EUR                  2013 2012 2012
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden alussa        81,4 74,0  74,0

Lisäykset tytäryritysten hankintojen kautta 9,0  -   -

Lisäykset                  14,4 10,5  16,6

Vähennykset                 -0,1 -0,7  -0,5

Poistot                   -9,9 -8,0 -11,1

Kurssierot                 -0,8 3,1  2,4
------------------------------------------------------------
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        93,9 78,9  81,4
------------------------------------------------------------


Johdannaissopimukset30.9.2013

                 Positiivinen Negatiivinen      Sopimusten

milj. EUR             käypä arvo  käypä arvo     nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset           0,1      -         46,2

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset         2,3      -         122,4

30.9.2012

                 Positiivinen Negatiivinen      Sopimusten

milj. EUR              käypä arvo  käypä arvo     nimellisarvot

Rahavirtaa suojaavat
johdannaissopimukset

Koronvaihtosopimukset            -     -0,8         47,3

Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavat

johdannaissopimukset

Valuuttatermiini- ja
valuutanvaihtosopimukset         3,4      -         161,7

Koronvaihtosopimukset            -     -0,2         118,3Konsernin suojauslaskennan ulkopuolella olevat johdannaiset liittyvät lähinnä
konsernin sisäisten trans-

aktioiden suojaamiseen. Johdannaisten käyvät arvot on kirjattu taseeseen
bruttomääräisinä, sillä

konsernin johdannaissopimuksiin liittyvät eri netottamissopimukset liittyvät
credit event tapahtumiin ja
eivät mahdollista netotusta tilinpäätöksessä. Konserni ei ole antanut tai saanut
vakuuksia johdan-
naisvastapuolilta.


Käyvän arvon hierarkiamilj. EUR

30.9.2013                      Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Käypään arvoon arvostetut varat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaissopimukset                   -  2,3   -   2,3

Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa        -  0,1   -   0,1

Käypään arvoon arvostetut velat

Ehdollinen vastike                    -   -  14,7   14,7
--------------------------------------------------------------------------------


milj. EUR

30.9.2012                      Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
--------------------------------------------------------------------------------
Käypään arvoon arvostetut varat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaissopimukset                   -  3,4   -   3,4

Käypään arvoon arvostetut velat

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat
johdannaissopimukset                   -  0,2   -   0,2

Johdannaissopimukset - suojauslaskennassa        -  0,8   -   0,8
--------------------------------------------------------------------------------


Taso 1: Identtiset omaisuuserien tai velkojen
noteeratut hinnat toimivilla markkinoilla.

Taso 2: Muut syöttötiedot kuin tasoon 1 sisältyvät noteeratut hinnat, jotka
kyseiselle omaisuuserälle tai velalle
on todettavissa joko suoraan (ts. hintana) tai epäsuorasti (ts. hinnoista
johdettuna).

Taso 3: Omaisuuserää tai velkaa koskevat syöttötiedot, jotka eivät perustu
todettavissa olevaan markkinatietoon
(ei todettavissa olevat syöttötiedot).Täsmäytyslaskelma tason 3 mukaan käypään arvoon arvostetuista
rahoitusveloista vuonna 2013milj. EUR

Kirjanpitoarvo 31.12.2012      -

Kirjaus ehdollisesta
vastikkeesta           14,4

Kirjaukset rahoituskuluihin    0,3
---------------------------------------
Kirjanpitoarvo 30.9.2013     14,7
---------------------------------------


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvelkoihin (taso
3) on kirjattu Medstop-yrityskaupan ehdollisen vastikkeen arvioitu
diskontattu nykyarvo. Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
maksettava ehdollinen vastike perustuu johdon arvioon vuoden 2015
Oriola-KD:n Ruotsin

vähittäiskauppayhtiöiden konsolidoidun käyttökatteen mukaan
maksettavasta määrästä. Ehdollisen vastikkeen käypä arvo on laskettu
käyttäen diskontatun kassavirran menetelmää. Laskennassa käytetty
diskonttokorko


perustuu konsernin painotettuun keskimääräiseen pääomakustannukseen.


Vakuudet ja vastuusitoumuksetAnnetut vakuudet omista
sitoumuksista

milj. EUR             30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
-----------------------------------------------------------------
Annetut takaukset           19,9    8,6    23,4

Annetut kiinteistökiinnitykset      -    2,0    2,0

Annetut yrityskiinnitykset       2,4    2,5    2,4

Muut takaukset ja vastuut        0,8    0,6    0,8
-----------------------------------------------------------------
Yhteensä                23,1   13,7    28,7
-----------------------------------------------------------------


Leasing-vastuut             3,0    3,0    2,8

Ei purettavissa olevat
vuokrasopimukset            81,8   66,7    66,9Merkittävimmät annetut takaukset liittyvät Venäjän ja Ruotsin
tukkukauppayhtiöiden antamiin pankkitakauksiin
ostovelkojen vakuudeksi. Oriola-KD Oyj on antanut lisäksi 24,3 (25,9) milj. EUR
emoyhtiötakauksia tytäryhtiöiden

ostovelkojen vakuudeksi sekä 157,0 (0,0) milj. EUR Oriola-KD Holding Sverige
AB:n ulkoisen lainan vakuudeksi.


Varaukset

Oriola-KD:lla oli 30.9.2013 yhteensä 2,7 (0,0) milj. euroa
uudelleenjärjestelyvarauksia liittyen Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan Medstop-yrityskaupan integraation sekä liiketoiminnan
kehittämisohjelmaan.

Lähipiiritapahtumat

Lähipiiriin Oriola-KD-konsernissa katsotaan kuuluvan Oriola-KD Oyj:n hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja, Oriola-KD-konsernin johtoryhmän muut jäsenet, edellä
mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet, edellä mainittujen henkilöiden
määräysvaltayhteisöt sekä Oriolan Eläkesäätiö. Konsernilla ei ole merkittäviä
liiketapahtumia lähipiirin kanssa lukuun ottamatta etuuspohjaisia eläkekuluja
Oriolan Eläkesäätiön kanssa.

Henkilömäärät                   30.9.2013 30.9.2012 31.12.2012
--------------------------------------------------------------------------------
Henkilömäärä keskimäärin               5 087   4 813   4 818

Henkilömäärä kauden lopussa              5 327   4 823   4 856
SEGMENTTI-INFORMAATIO                             1-9    1-9    1-12

Liikevaihto, milj. EUR                 2013   2012   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               316,0   342,2   460,5

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               893,9   768,9  1 061,3

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               709,0   655,8   952,7

Segmenttien välinen liikevaihto            -0,0   -0,2    -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                  1 918,8  1 766,7  2 474,4                             1-9    1-9    1-12

Liikevoitto, milj. EUR                 2013   2012   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               16,1   15,6    20,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               11,7   10,5    15,1

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               -8,8   -5,3    -2,3

Konsernihallinto ja muut                -8,4   -5,4    -7,8
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                   10,6   15,3    25,8                             1-9    1-9    1-12

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä         2013   2012   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               16,1   15,6    20,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               17,7   11,6    16,2

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa               -8,8   -5,3    -2,3

Konsernihallinto ja muut                -8,4   -5,4    -7,8
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä                  16,6   16,4    26,8

Kertaluonteiset erät *                 -6,0   -1,1    -1,1
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä                   10,6   15,3    25,8*) Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan

uudelleenjärjestelykulut -2,0 milj. EUR Q3/2013,

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupan

uudelleenjärjestelykulut -0,8 milj. EUR ja
sopimukseen

perustuvan jaksotuksen alaskirjaus -3,2 milj. EUR

Q2/2013 sekä saamisen arvonalentuminen -1,1 milj.
EUR Q3/2012.
Liikevaihto
vuosineljänneksittäin,        7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3

milj. EUR              2013  2013  2013 2012 2012 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      96,0  112,5  107,5 118,3 108,7 116,6 116,8

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa     315,7  304,5  273,7 292,4 254,1 255,9 258,9

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa     242,7  235,2  231,1 296,9 223,3 217,3 215,2

Segmenttien välinen liikevaihto   0,0  -0,0  -0,0  0,2 -0,0 -0,1 -0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä         654,4  652,1  612,3 707,8 586,1 589,7 590,8Liikevoitto
vuosineljänneksittäin,        7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3

milj. EUR              2013  2013  2013 2012 2012 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      5,7   5,7   4,8  5,2  6,1  4,8  4,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      6,6   1,3   3,8  4,6  3,7  3,4  3,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      -1,9  -3,4  -3,6  3,1 -2,0 -2,2 -1,1

Konsernihallinto ja muut      -1,8  -4,0  -2,6 -2,4 -1,6 -2,0 -1,8
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä          8,6  -0,3   2,3 10,5  6,2  4,0  5,2

Liikevoitto
vuosineljänneksittäin

ilman kertaluonteisia eriä,     7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3

milj. EUR              2013  2013  2013 2012 2012 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomen ja Baltian lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      5,7   5,7   4,8  5,2  6,1  4,8  4,6

Ruotsin lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      8,6   5,4   3,8  4,6  4,8  3,4  3,4

Venäjän lääkkeiden

vähittäis- ja tukkukauppa      -1,9  -3,4  -3,6  3,1 -2,0 -2,2 -1,1

Konsernihallinto ja muut      -1,8  -4,0  -2,6 -2,4 -1,6 -2,0 -1,8
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä ilman

kertaluonteisia eriä        10,6   3,7   2,3 10,5  7,2  4,0  5,2

Kertaluonteiset erät  *       -2,0  -4,0    -   - -1,1   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä          8,6  -0,3   2,3 10,5  6,2  4,0  5,2*) Ruotsin lääkkeiden vähittäis-
ja tukkukaupan

uudelleenjärjestelykulut -2,0
milj. EUR Q3/2013,

Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukaupan

uudelleenjärjestelykulut -0,8
milj. EUR ja sopimukseen

perustuvan jaksotuksen
alaskirjaus -3,2 milj. EUR

Q2/2013 sekä saamisen
arvonalentuminen -1,1 milj. EUR
Q3/2012.


Liikevaihto markkina-alueittain   1-9   1-9  1-12

milj. EUR              2013  2012 2012
---------------------------------------------------------
Suomi               284,7  314,6  422,4

Ruotsi               852,1  746,2 1 028,8

Venäjä               709,0  655,8  952,7

Baltian maat            28,7  25,1  34,6

Muut maat              44,3  24,9  35,9
---------------------------------------------------------
Konserni yhteensä        1 918,8 1 766,7 2 474,4Liikevaihto markkina-alueittain   7-9   4-6   1-3 10-12  7-9  4-6  1-3

vuosineljänneksittäin, milj. EUR  2013  2013  2013 2012 2012 2012 2012
--------------------------------------------------------------------------------
Suomi                85,3  102,5  96,8 107,8 99,7 107,6 107,4

Ruotsi               303,5  289,5  259,0 282,6 244,7 249,3 252,2

Venäjä               242,7  235,2  231,1 296,9 223,3 217,3 215,2

Baltian maat             9,1   9,6  10,0  9,4  8,6  8,1  8,4

Muut maat              13,7  15,3  15,4 11,0 10,0  7,4  7,5
--------------------------------------------------------------------------------
Konserni yhteensä         654,4  652,1  612,3 707,8 586,1 589,7 590,8


HANKITUT LIIKETOIMINNOT 2013Medstop-apteekkiketjuOriola-KD on hankkinut Ruotsin viidenneksi suurimman apteekkiketjun
Medstop Group Holding AB:n koko

osakekannan 3.6.2013. Medstop-aptekkiketjulla oli 67 apteekkia,
jotka sijaitsevat Tukholman, Göteborgin ja

Malmön kaupunkien ostoskeskuksissa ja keskusta-alueilla. Ostetun
apteekkiketjun liiketoiminta kattaa ainoastaan lääkkeiden
vähittäiskaupan ja raportoidaan Ruotsin lääkkeiden vähittäis- ja
tukkukauppa -segmentissä.Hankintamenolaskelma perustuu yhtiön taseeseen per 31.5.2013, joka
on laadittu olennaisilta osin IFRS:n

laskentaperiaatteiden mukaisesti.Hankinta on kirjattu IFRS 3R (uudistettu) sallimalla tavalla
alustavana. Oriola-KD tekee hankinta-

ajankohdasta seuraavien 12 kuukauden kuluessa tarvittavat oikaisut
näihin alustaviin arvioihin.Hankinnasta kirjattu alustava liikearvo 128,8 milj. EUR kuvaa
kohdeyhtiössä ollutta kokenutta henkilöstöä,

synergiaetuja ostotoiminnassa, varastoinnissa ja apteekkijakelussa
sekä tulevaisuuden kasvuodotuksia. Kirjattu liikearvo ei ole
vähennyskelpoinen verotuksessa.Alkuperäinen Ruotsin kruunuissa (SEK) tehty hankintamenolaskelma on
käännetty euroiksi käyttäen

31.5.2013 päivän valuuttakurssia. Hankitun yhtiön tulos ja tase on
yhdistetty Oriola-KD:hen 1.6.2013 alkaen.Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto apteekkiketjusta
maksetusta vastikkeesta ja hankinta-

ajankohtana kirjattujen varojen ja vastattaviksi otettujen velkojen
käyvistä arvoista.


Luovutettu vastike,
milj.EUR

Käteismaksu            79,2

Ehdollinen vastike        14,5
---------------------------------------
Luovutettu vastike yhteensä    93,7Hankituista varoista ja
vastattaviksi

otetuista veloista kirjatut
määrät, milj.EUR      Käypä arvo

Aineelliset hyödykkeet       9,0

Aineettomat hyödykkeet      28,1

Laskennalliset verosaamiset    2,4

Vaihto-omaisuus          18,3

Myyntisaamiset ja muut
saamiset             18,4

Rahavarat             8,9
---------------------------------------
Varat yhteensä          85,1Laskennalliset verovelat      6,2

Ostovelat ja muut
lyhytaikaiset velat        30,3

Rahoitusvelat           83,8
---------------------------------------
Velat yhteensä          120,2Yksilöitävissä oleva
nettovarallisuus         -35,1Liikearvo            128,8Yhteensä             93,7Hankintaan liittyvät menot sisältyvät hallinnnon kuluihin
vuoden 2013 konsernituloslaskelmassa.Vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä maksettava ehdollinen
vastike perustuu johdon arvioon

vuoden 2015 Oriola-KD:n Ruotsin vähittäiskauppayhtiöiden
konsolidoidun käyttökatteen määrästä.

Ehdollinen vastike on kirjattu taseeseen käypään arvoon
tulosvaikutteisesti kirjattavaksi rahoitusvelaksi ja

velan käypä arvo on laskettu käyttäen diskontatun kassavirran
menetelmää. Laskennassa

käytetty diskonttokorko perustuu konsernin painotettuun
keskimääräiseen pääomakustannukseen.Konsernin 1.1.-30.9.2013 liikevaihto olisi arviolta 2027,8
milj. EUR (raportoitu 1918,8 milj. EUR)

ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 22,1 milj. EUR (raportoitu 16,6 milj
EUR) mikäli hankinta olisi toteutunut

vuoden 2013 alussa


Hankitun liiketoiminnon vaikutus konsernin liikevaihtoon 1.6.
- 30.9.2013 on 81,7 (0,0) milj. EUR

ja liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä 1,3
(0,0) milj. EUR.


Seuraavissa taulukoissa esitetään tiettyjä tilintarkastamattomia
havainnollistavia taloudellisia tietoja Oriola-KD konsernista sekä Ruotsin
lääkkeiden vähittäis- ja tukkukaupasta olettaen, että hankinta olisi tapahtunut
1. tammikuuta 2012.

Tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on johdettu
tilintarkastetusta Oriola-KD konsernin sekä Medstop Group Holding AB:n
tilinpäätöksistä 1.1.-31.12.2012 sekä Oriola-KD konsernin
tilintarkastamattomasta osavuosikatsauksesta 1.1-30.9.2013 ja Medstop Group
Holding AB:n tilintarkastamattomista taloudellisista tiedoista 30.5.2013
päättyneeltä viiden kuukauden kaudelta.            Ruotsin lääkkei-                Ruotsin lääkkei-

            den vähittäis-                 den vähittäis-

            ja tukkukauppa  Medstop  Hankintaan  ja tukkukauppa

            ilman Medstop,   Group  liittyvät   sisältäen

             oikaistu *  Holding AB  oikaisut    Medstop

            1-9   1-12   1-9 1-12 1-9 1-12  1-9   1-12

Tuloslaskelma, milj.
EUR          2013  2012  2013 2012 2013 2012  2013   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto      812,2  1061,3  190,6 260,2 -   -  1002,8  1321,5

Käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä  26,2  26,4   7,4 11,3 2,3 -2,3  35,9   35,4

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä  16,8  16,2   4,9  8,4 1,5 -4,1  23,2   20,5

Liikevoitto      10,8  15,2   4,0  7,2 1,5 -4,1  16,3   18,4

             Oriola-KD-                 Oriola-KD-

              konserni    Medstop  Hankintaan   konserni

            ilman Medstop,   Group  liittyvät   sisältäen

             oikaistu *  Holding AB  oikaisut    Medstop

            1-9   1-12   1-9 1-12 1-9 1-12  1-9   1-12

Tuloslaskelma, milj.
EUR          2013  2012  2013 2012 2013 2012  2013   2012
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto      1837,1 2474,4  190,6 260,2 -  0,0 2027,8  2734,6

Käyttökate ilman
kertaluonteisia eriä  31,7  45,6   7,4 11,3 2,3 -2,3  41,3   54,6

Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä  15,7  26,8   4,9  8,4 1,5 -4,1  22,1   31,1

Liikevoitto      9,7   25,8   4,0  7,2 1,5 -4,1  15,3   29,0*) Oikaistu uudistetun "IAS 19 - Työsuhde-etuudet" -standardin 1.1.2013
tapahtuneen käyttöönoton vuoksi.

Hankintaan liittyvät oikaisut sisältävät hankittujen varojen käyvän arvon
oikaisuista aiheutuvat lisääntyneet vuosipoistot sekä vaihto-omaisuuden
arvonkorotuksen poistumisen yhdessä kuukaudessa. Lisäksi oikaisuissa on
huomioitu yrityskauppaan liittyvät välittömät menot.Espoossa 23.10.2013

Oriola-KD Oyj:n hallitus


Oriola-KD Oyj

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja


Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola-kd.com

Tuomas Itkonen
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 046 876 5207
sähköposti: tuomas.itkonen@oriola-kd.com

Joni Ihantola
johtaja, rahoitus ja sijoittajasuhteet
puh. 010 429 4386
sähköposti: joni.ihantola@oriola-kd.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:
Oriola-KD Oyj
Konserniviestintä
Orionintie 5
02200 Espoo
www.oriola-kd.com

[HUG#1737700]