Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

28.4.2017

Oriola Oyj:n pörssitiedote 28.4.2017 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017

Taloudellinen kehitys tammi-maaliskuussa 2017

 * Laskutus laski 2,6 (kasvoi 5,2)%  ja oli 812,5 (834,4) miljoonaa euroa
 * Liikevaihto laski 4,9 (laski 2,4)% ja oli 381,7 (401,3) miljoonaa euroa
 * Oikaistu käyttökate laski 7,9 (kasvoi 7,6)% ja oli 18,5 (20,1) miljoonaa
  euroa
 * Oikaistu liikevoitto oli 11,6 (13,9) miljoonaa euroa.
 * Tammi-maaliskuu tulos oli 8,0 (10,1) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos
  oli 0,04 (0,06) euroa

Näkymä vuodelle 2017

Oriolan vuonna 2015 aloitettu kehitysohjelma jatkuu arviolta vuoden 2018 loppuun
asti. Kehityshankkeiden kustannukset sekä Ruotsin vähittäiskaupan, erityisesti
verkkokaupan, kiristynyt kilpailu rasittavat vuoden 2017 kannattavuutta.

Oikaistun liikevoiton, vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna, arvioidaan
pysyvän vuoden 2016 tasolla.

Toimitusjohtaja Eero Hautaniemi:

Vuoden 2017 alkua leimasi kireä kilpailu Ruotsin vähittäiskauppamarkkinoilla.
Tämä vaikutti erityisesti kuluttajatuotteissa. Kehitämme ja parannamme
kilpailukykyämme Kuluttaja-liiketoiminnassa useilla ohjelmilla, jotka
keskittyvät reseptilääkkeiden saatavuuteen, hinnoitteluun ja virtaviivaisempaan
alueelliseen organisaatioon. Kehitämme myös aktiivisesti apteekkiketjuamme ja
verkkokauppaamme. Näillä ohjelmilla tulee olemaan positiivinen vaikutus toisen
vuosineljänneksen loppupuolelta alkaen.

Palvelut-liiketoiminnasta Abbvien lääkejakelusopimuksen päättyminen Ruotsissa
näkyi odotetusti liikevaihdon laskuna. Tätä tasoittaa koko vuoden 2017 osalta
Medan jakelun käynnistyminen Ruotsissa toisen vuosineljänneksen aikana.
Logistiikan korkea tehokkuus tuki kannattavuutta. Uusi tietojärjestelmämme
otetaan käyttöön Suomessa kesäkuussa.

Terveydenhuolto-liiketoiminnassa alkoi uusi, Norrlandin alueen kattava
annosjakelusopimus. Sopimuksen perusteella suoritamme annosjakelun noin 19 000
potilaalle, mikä lähes kaksinkertaistaa annosjakeluvolyymimme Ruotsissa.
Annostuotannon käynnistäminen vaikutti negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen
tulokseen, mutta sillä tulee olemaan positiivinen vaikutus vuoden 2017 toisella
vuosipuoliskolla.

Aiomme tulla Suomen kuluttajamarkkinoille perustamalla yhdessä Kesko Oyj:n
kanssa uudenlaisen, koko Suomen kattavan terveys-, kauneus- ja
hyvinvointimyymälöiden ketjun. Yhteisyrityksen perustamisesta tiedotettiin
maaliskuussa 2017, ja se edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.


Avainluvut                      2017  2016 Muutos  2016

Milj. eur                       1-3   1-3   %  1-12
--------------------------------------------------------------------------------
Laskutus                      812,5  834,4  -2,6 3 420,0

Liikevaihto                     381,7  401,3  -4,9 1 642,1

Oikaistu Käyttökate( 1))               18,5  20,1  -7,9  86,8

Oikaistu Käyttökate, %                4,9   5,0       5,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oikaistu liikevoitto( 1))              11,6  13,9 -16,9  61,1

Liikevoitto                     11,1  13,9 -20,4  58,8

Oikaistu liikevoitto %                3,0   3,5       3,7

Liikevoitto %                     2,9   3,5       3,6

Tilikauden tulos                   8,0  10,1 -20,7  42,8
--------------------------------------------------------------------------------
Osakekohtainen tulos, EUR              0,04  0,06 -20,8  0,24

Liiketoiminnan nettorahavirta            -14,6  -26,8       40,1

Bruttoinvestoinnit                  13,5  25,6       88,8



Tase yhteensä                    908,4  950,5      925,4

Korolliset nettovelat                100,7  50,9       72,3

Nettovelkaantumisaste, %               53,5  28,2       35,2

Korolliset nettovelat/12 kk
käyttökate                      1,1   0,6       0,8



Oma pääoma/osake, EUR                1,04  1,00       1,13

Omavaraisuusaste, %                 21,2  19,6       22,7

Oman pääoman tuotto, %                17,2  23,2       21,4

Sijoitetun pääoman tuotto, %             14,3  18,3       17,8

Osakkeita keskimäärin, tkpl( 2))         181 389 181 362     181 389



Henkilömäärä keskimäärin              2 851  2 404      2 582

Henkilömäärä kauden lopussa             2 865  2 425      2 821



(1)) Oikaisuerät on eritelty taulukossa "Liikevoittoa
oikaisevat erät"

(2)) Ei sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita


Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-maaliskuun 2017
osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen
liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös
Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola-kd.com/sijoittajat.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille,
analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 28.4.2017 klo 10.00 hotelli Scandic
Simonkentässä, kokoustila Bulsa, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Oriola Oyj järjestää puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 14.00 puh.
+44 20 3059 8125. Soitettaessa tulee antaa tunnus "Oriola". Tilaisuus on
seurattavissa myös suorana audiocast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta
osoitteessa www.oriola-kd.com/sijoittajat. Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Seuraava taloudellinen katsaus

Oriola Oyj julkistaa puolivuosikatsauksensa tammi-kesäkuulta 2017 21.7.2017.

Lisätietoja:

Eero Hautaniemi
toimitusjohtaja
puh. 010 429 2109
sähköposti: eero.hautaniemi@oriola.com

Sari Aitokallio
talous- ja rahoitusjohtaja
puh. 010 429 2112
sähköposti: sari.aitokallio@oriola.com

Jakelu

NASDAQ Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija: Oriola Oyj,
Konserniviestintä
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com