Uutishuoneeseen

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

27.4.2018

Oriola Oyj:n pörssitiedote 27.4.2018 klo 8.30

Oriola Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2018

Taloudellinen kehitys tammi–maaliskuussa 2018, jatkuvat toiminnot

  • Laskutus kasvoi 6,4 % (laski 2,7 %) ja oli 848,3 (797,5) miljoonaa euroa                                                                                                        
  • Liikevaihto kasvoi 5,6 % (laski 5,2 %) ja oli 388,1 (367,4) miljoonaa euroa
  • Oikaistu käyttökate laski 22,8 % (laski 9,1 %) ja oli 13,8 (17,9) miljoonaa euroa
  • Oikaistu liikevoitto oli 6,2 (11,0) miljoonaa euroa
  • Tammi–maaliskuun tulos oli 3,5 (7,5) miljoonaa euroa ja osakekohtainen tulos oli 0,02 (0,04) euroa

Näkymät vuodelle 2018

Oriola pitää aikaisemmin antamansa ohjeistuksen muuttumattomana: Jatkuvien liiketoimintojen vertailukelpoisin valuuttakurssein lasketun oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2017 tasosta.

Toimitusjohtaja Robert Andersson:

“Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintamme eteni haasteista huolimatta monella osa-alueella suunnitellusti. Olemme onnistuneet Palvelut-liiketoiminta-alueella parantamaan tehokkuuttamme ja vakauttamaan uuden toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmän heikentämää toimintaamme Suomessa. Parannettavaa on kuitenkin edelleen ja odotamme jakelutoiminnan ja tehokkuuden normalisoituvan Suomessa toisen vuosineljänneksen aikana ja tehokkuuden kehittyvän edelleen vuoden loppuun mennessä. Kuluttaja-liiketoimintaamme rasittivat edelleen apteekkimarkkinan kiristyvä kilpailutilanne Ruotsissa sekä uuden Hehku-ketjun intensiivinen käynnistämisvaihe ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Kaikesta huolimatta onnistuimme kasvattamaan konsernin liikevaihtoa 5,6 % ja laskutusta 6,4 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Olemme kiristyvässä kilpailussa Ruotsin apteekkimarkkinassa, missä kuluttajat siirtyvät yhä voimakkaammin verkkokauppaan. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa verkkokauppa kohosi jo 9 %:iin (6 %) koko apteekkimyynnistä Ruotsissa. Oriolan verkkokauppa kasvoi edelleen markkinaa nopeammin. Verkkokaupan osuus Oriolan Ruotsin Kuluttaja-liiketoiminnan myynnistä oli 2,4 % (1,9 %) vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Kuluttaja-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna lähes 4 %. Heikko valuuttakurssi vaikutti kuitenkin negatiivisesti vertailukelpoiseen liikevaihtoon ja tulokseen. Suomessa yhteisyrityksemme Hehku Kauppa Oy avasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 17 Hehku-kauppaa ja verkkokaupan. Hehku-ketju on yhdessä Keskon kanssa perustamamme kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvä kauppaketju, joka vastaa kasvavaan terveys- ja hyvinvointimarkkinaan Suomessa. Ketjun perustaminen vaikuttaa kuluvan vuoden aikana negatiivisesti Kuluttaja-liiketoimintamme tulokseen.

Palvelut-liiketoiminta-alueemme tulos on kärsinyt vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä alkaneista vaikeuksista uudessa toiminnan- ja varastonohjausjärjestelmässämme. Järjestelmän toimituskyky ja tehokkuus ovat parantuneet huomattavasti ja olemme toteuttaneet monia asiakaskokemukselle tärkeitä parannushankkeita. Palautunut toimintakykymme on myös tuonut takaisin monikanavajakelussa olleita tuotteita jakeluumme. Tästäkin huolimatta järjestelmän ja uusien prosessien käyttöönotosta aiheutui vuoden ensimmäiselle neljännekselle noin 2 miljoonan euron lisäkulut Palvelut-liiketoiminta-alueelle.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimintamme kehittyi positiivisesti Palvelut-liiketoiminta-alueellamme Ruotsissa, missä yhtäältä lääkemarkkinan kasvu ja toisaalta viime vuonna solmitut jakelusopimukset vauhdittivat toimintaa. Ylläpitääksemme kasvun Ruotsissa olemme investoineet jakelukeskuksemme automatisointiin Enköpingissä. Projekti etenee suunnitellusti ja uuden jakelukeskuksen toiminnan on arvioitu alkavan vuoden 2018 neljännellä vuosineljänneksellä.

Asiantuntijapalvelut osana Palvelut-liiketoimintaa ovat myös kehittyneet positiivisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tarjoamme alan kattavimmat palvelut asiakkaillemme koko lääkkeen elinkaareen aina tutkimustoiminnasta kuluttajan lääkeneuvontaan asti.    

Terveydenhuolto-liiketoimintamme kasvu oli vahvaa ensimmäisellä neljänneksellä ja se teki positiivisen tuloksen neljän tappiollisen vuosineljänneksen jälkeen. Liikevaihto kasvoi 61 % viime vuoden vastaavasta ajasta. Kasvua siivitti erityisesti annosjakelun eteneminen vahvasti Ruotsissa, mutta myös Suomessa liiketoiminta säilytti kasvavasta kilpailusta huolimatta vakaan aseman. Annosjakelumme piirissä on jo lähes 70 000 potilasta. Väestön ikääntyminen ja yhteiskunnan tarve kasvattaa kotihoidon osuutta vauhdittavat annosjakelutoiminnan kehittymistä molemmissa toimintamaissamme.

Olemme tehneet merkittäviä uudistuksia johtoryhmässämme vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tammikuun alussa Kuluttaja-liiketoiminta-alueen johdossa aloitti Anders Torell ja itse aloitin toimitusjohtajana helmikuussa. Maaliskuussa konsernin talous- ja rahoitusjohtajana aloitti Helena Kukkonen ja nimitimme myös uuden tietohallintojohtajan Charlotta Nyströmin. Uskon, että tällä johtoryhmällä pystymme vastaamaan toimintaympäristömme muuttuviin haasteisiin.

Markkina kehittyy nopealla tahdilla yhä digitaalisemmaksi ja varsinkin Ruotsissa tämä näkyy apteekkimarkkinan nopeana muutoksena niin verkkokaupassa kuin perinteisten apteekkien palvelutarjonnassa. Suomessa toimintamme on keskellä sekä apteekkimarkkinan sääntelystä käytävää keskustelua että terveydenhuollon kokonaisvaltaista sote-uudistusta.  

Olemme läpikäyneet vaikean ajan, joka on vaatinut paljon niin asiakkailtamme kuin henkilökunnaltamme. Haluan kiittää asiakkaitamme lojaaliudesta ja kärsivällisyydestä. Haluan kiittää myös koko henkilökuntaamme heidän arvokkaasta työstään erityisesti Suomen lääkehuollon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Teidän kaikkien sitoutuminen on valtavan arvokasta.”

Avainluvut, jatkuvat toiminnot 2018 2017 Muutos 2017
Milj. eur 1-3 1-3 % 1-12
Laskutus 848,3 797,5 6,4 3 336,3
Liikevaihto 388,1 367,4 5,6 1 527,7
Oikaistu Käyttökate 13,8 17,9 -22,8 67,6
Oikaistu Käyttökate, % 3,6 4,9   4,4
Oikaistu liikevoitto 1) 6,2 11,0 -43,4 39,9
Liikevoitto 5,6 10,5 -47,1 37,8
Oikaistu liikevoitto % 1,6 3,0   2,6
Liikevoitto % 1,4 2,9   2,5
Tilikauden tulos 3,5 7,5 -52,8 25,9
Osakekohtainen tulos, EUR, jatkuvat toiminnot 0,02 0,04 -52,8 0,14
Osakekohtainen tulos, EUR, lopetetut toiminnot - 0,00   0,00
Liiketoiminnan nettorahavirta 2) 32,7 -14,7   23,7
Bruttoinvestoinnit 8,8 13,5   46,1
         
Tase yhteensä 2) 926,6 908,4   922,4
Korolliset nettovelat 2) 84,4 100,7   110,2
Nettovelkaantumisaste, % 2) 48,9 53,5   55,7
Korolliset nettovelat/12 kk käyttökate 2) 1,4 1,1   1,7
         
Oma pääoma/osake, EUR 2) 0,95 1,04   1,09
Omavaraisuusaste, % 2) 18,9 21,2   21,8
Oman pääoman tuotto, % 2) 7,8 17,2   13,0
Sijoitetun pääoman tuotto, % 2) 7,4 14,3   11,7
Osakkeita keskimäärin, tkpl 3) 181 293 181 389   181 328
         
Henkilömäärä keskimäärin 2 646 2 698   2 686
Henkilömäärä kauden lopussa 2 687 2 708   2 619
         
1)   Oikaisuerät on eritelty taulukossa ”Liikevoittoa oikaisevat erät”.      
2)   Vuoden 2017 luvut sisältävät lopetetut toiminnot        
3) Ei   sisällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.    

Julkistamismenettely

Tämä pörssitiedote on yhteenveto Oriola Oyj:n tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös

Oriolan verkkosivuilla osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat.

Analyytikko- ja sijoittajatapaaminen

Oriola Oyj järjestää tuloksen julkistamistilaisuuden sijoittajille, analyytikoille ja lehdistölle perjantaina 27.4.2018 klo 10.00 hotelli Scandic Simonkentässä, kokoustila Ateljee 3, Simonkatu 9, 00100 Helsinki.

Oriola Oyj järjestää puhelinkokouksen tuloksesta samana päivänä klo 14.00 puh. +44 20 3936 2999. Soitettaessa tulee antaa tunnus ” 58 68 01”. Tilaisuus on seurattavissa myös suorana webcast-lähetyksenä yrityksen kotisivujen kautta osoitteessa www.oriola.com/fi/sijoittajat. Puhelinkokouksen kieli on englanti.

Seuraava taloudellinen katsaus

Oriola Oyj julkistaa puolivuosikatsauksensa tammi–kesäkuulta 2018 18.7.2018.

Lisätietoja:

Robert Andersson, toimitusjohtaja
puh. +358 10 429 2109, sähköposti: robert.andersson@oriola.com

Helena Kukkonen, talous- ja rahoitusjohtaja
puh. +358 10 429 2112, sähköposti: helena.kukkonen@oriola.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

Julkaisija:

Oriola Oyj
Orionintie 5, 02200 Espoo
www.oriola.com